• Đóng BHXH trong trường hợp tai nạn lao động

    Khoản 3, điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 có nêu: Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động; Do đó, người lao động bị tai nạn lao động thì công ty phải trả lương như bình thường, do đó ...
    Trong Lao động - Việc làm | của huynhthu95 | Ngày: 30/12/2019