• CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG CẦN BIẾT

    Trả lương cho người lao động là một trong những nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, nguyên tắc, hình thức trả lương cũng như cách tính lương trong một số trường hợp còn gây ra nhiều nhầm lẫn cho doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp cần phải được tư vấn tiền lương một cách đầy đủ ...
    Trong Góc doanh nhân | của Step123 | Ngày: 05/11/2016