• Rơi CMND ngoài đường

    Hôm trước e có đi photo chứng minh của nhà xog lúc về bị rơi ngoài đường quay lại kiếm thì ko thấy. E sợ bị người khác nhặt được rồi lấy làm chuyện gì xấu hay gì đó thì bây giờ e làm CMND mới với số khác để khỏi sợ bị lạm dụng thẻ cũ vào mục ...
    Trong Lĩnh vực Luật khác | của Phucbosua1819 | Ngày: 20/05/2020