• Phân chia nợ sau ly hôn

    vợ chồng tôi kết hôn được 30 năm, cách đây 3 năm tôi có đứng ra viết giấy mượn tiền ông Ngô Văn A số tiền 300 triệu đồng để cho em họ bên chồng mượn kinh doanh, người mượn cũng đã viết giấy nợ cho tôi.Nhưng sau 1 năm chồng tôi đã tự ý lấy lại hết số tiền 300 triệu ...
    Trong Hôn nhân, Thừa kế | của trang16 | Ngày: 18/09/2019