• Vài dòng về nợ công của Việt Nam

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến cuối năm 2018 nợ công của Việt Nam dự kiến tăng lên con số 3,5 triệu tỷ đồng. Như vậy, bình quân một người Việt Nam từ em bé sơ sinh một ngày tuổi đến cụ ông cụ bà trăm tuổi, những người sắp lìa đời phải gánh trên đầu hơn 35 triệu đồng nợ công ...
    Trong Theo dòng sự kiện | của DuTiepKhac | Ngày: 30/09/2018