• Lừa đảo vay tiền

    Dà chào luật sư Cô em đứng tên sổ hộ khẩu , sổ đỏ . Cô em có vấn đề về thần kinh không được bình thường . nên sổ đỏ cha mẹ giữ vì nó là tài sản còn lại .Gia đình không có ai chỉ có 3 mẹ con con cô chưa đủ 18 tuổi . Hiện ...
    Trong Hình sự | của Presa | Ngày: 15/03/2020