• Tuổi 16 được gì?

    Con số 16 là con số của năm nay 2016. 16 tuổi không phải là cái tuổi trăng tròn hay cái tuổi mà người ta có sức mạnh bẻ gảy sừng trâu như lúc 17 tuổi. nhìn từ góc độ luật pháp, 16 tuổi bạn có thêm nhiều quyền và thêm nhiều nghĩa vụ: ...
    Trong Café DanLuat | của Kimhuyentr | Ngày: 17/01/2016