• CẤP LẠI SỔ TẠM TRÚ

    1. Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ...
    Trong Tình huống pháp lý tham khảo | của danusa | Ngày: 22/06/2013