• Bị lừa lấy mã OTP

    Em xin trình bày sự việc .do hoàn cảnh khó khăn vợ e có mua chiếc dien thoại trả góp của công ty tài chính fe credit sau khi trả hết nợ có nhân viên gọi điện bảo vợ em là sẽ làm cho một cái thẻ tín dụng vợ em bảo không muốn làm mà ...
    Trong Lĩnh vực Luật khác | của Daodaitoc | Ngày: 21/11/2019