• Đánh bạc qua mạng

    Thời gian vừa qua rm có bị dính vào vụ đánh bạc qua mạng. Với hình thức có người điều khiển màn hình máy tính . Ví dụ khi mình đặt 100.000 đồng vào bên lẻ thì người đó kich chuột vào bên lẻ 1 lần . Và người đó cũng ...
    Trong Hình sự | của Thedang2971995 | Ngày: 21/09/2019