Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

118 Trang «<115116117118>
 • Xem thêm     

  05/05/2010, 10:48:47 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Bạn muốn nhận chuyển nhượng đất từ người hàng xóm thì hai bên phải lập hợp đồng chuyển nhượng đất có công chứng theo quy định. Sau khi thực hiện đầy đủ các khoàn về nghĩa vụ tài chính theo quy định thì cơ quan nhà nước sẽ điều chỉnh tên chủ quyến miếng đất mua của bạn.

  Thân

 • Xem thêm     

  20/04/2010, 05:01:40 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Khi đạt cọc mua nhà bạn cũng cần có hợp đồng để ràng buộc trách nhiệm của bên bán. 
  Tuỳ vào thỏa thuận của hợp đồng đạt cọc mới biết được bên bán có vi phạm nghĩa vụ hay không và xử lý thế nào.
  Thân chào

 • Xem thêm     

  17/04/2010, 10:37:42 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Về nguyên tắc bạn chỉ có thể mua nhà khi căn nhà đó có đầy đủ giấy tờ pháp lý về sở hữu theo quy định. Cụ thể nhà phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thì chủ sở hữu mới có quyền bán nó. Và khi đó, bạn chỉ cần xác lập với chủ sở hữu căn nhà một hợp đồng bán nhà có công chứng và đăng ký việc mua bán nhà, đóng các khoản phí và lệ phí nhất định thỉ đã hoàn tất việc mua bán nhà
  Vài thông tin cho bạn tham khảo.
   

 • Xem thêm     

  02/04/2010, 11:45:40 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Bạn có xem trong:
   - Bộ luật dân sự năm 2005
  - Luật đất đai năm 2003

 • Xem thêm     

  01/04/2010, 08:23:07 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Nếu khu đất đó đã được cấp sổ đỏ khi rõ mục đích sử dụng, nay bạn muốn chuyển đổi mục đích thì phải làm đơn xin chuyển đổi mục đích đất gởi cơ quan đã cấp sổ đõ để xem xét giải quyết.

 • Xem thêm     

  01/04/2010, 08:17:39 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Bạn không rõ vấn đề hay sao vậy?
  Có 2 việc thuộc về nguyên tắc bạn cần nắm nhé:
  1/- Nếu nhà nước thu hồi đất làm đường hay cống thuộc sở hữu của bạn thì phải xem xét đến việc bồi thường hay không bồi thường theo quy định.
  2/- Nếu không thu hồi mà chỉ vì làm đường gây hư hại đối với phần đất, đường thuộc nhà bạn thì phải bồi thường cho bạn khắc phục hoặc phải tự khắc khục lại như tình trạng chưa bị hư hỏng trước đây
  Vậy nhé

 • Xem thêm     

  01/04/2010, 08:10:53 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn
  Việc giao dịch chuyển quyền sử dụng đất thì nên trực tiếp giữa bên bán và bên mua để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.
  Thủ tục chuyển quyền sử dụngg đất như sau:
  - Hai bên ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực.
  - Nộp các khoản phí chuyển nhượng và phí khác theo quy định của pháp luật.
  - Đăng ký việc chuyển nhượng để được sang tên tẠi cơ quan quản lý đất.
  Kể từ khi được cấp sổ đỏ mới thì bạn có toàn quyền sử dụng miếng Đ9ất đã mua.
  Thân chào

 • Xem thêm     

  30/03/2010, 01:43:19 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Việc có nên tiếp tục kháng cáo lên cấp phúc thẩm không là tùy thuộc ở  bạn và nếu kháng cáo phúc thẩm thì nên dựa và các vấn đề sau:
  1/ cha mẹ bạn đã thỏa thuận cho bạn 1/2 diện tích đất, tuy không có văn bản hay di chúc nhưng mẹ bạn còn sống và cả gia đình bạn đều thừa nhận có thỏa thuận cho này.
  Do vậy, nếu tòa án trả lại diệnt ích đất đang tranh chấp cho mẹ bạn thì diện tích còn lại của bạn+ với diện tích đất bạn đã bán không thể đủ 1/2 như thỏ thuận cho ban đầu?
  2/ khi bạn bán một phần đất được cho thì mẹ bạn đã ký vào phần đất giáp ranh không tranh chấp thì như vậy bà đã thừa nhận hiện tr5ng đất cho bạn rôi sao còn đòi chia lại?
  Chào bạn.

 • Xem thêm     

  30/03/2010, 01:20:30 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn
  Nếu vì làm cống dường bộ mà làm hư hại đường thuộc quyền sử dụng của bạn không vi phạm lộ giới thì phải bồi thường hoặc khôi phục tình trạng như ban đầu cho bạn.
  Bạn khiếu an5i đến cơ quan thi côn àm đường và thời gian giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại.
  Nếu việc giải quyết khiếu nại không thỏa đáng thì bạn tiếp tục khiếu nại đến cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan đã giải quyết lần đầu cho bạn.

 • Xem thêm     

  29/03/2010, 12:18:53 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn
  Nếu lối đi nhà bàn nằm trong lộ giói mở đường, quy hoạch làm đường thì về nguyên tắc khi mở rộng đường, nhà nước không đền bù cho bạn mà bạn phải tuân thủ giao trả diện tích đất nằm trong lộ giới vô điều kiện. Nhà nước chỉ đền bù phần cây cối hay vật kiến trúc bạn đã xây trên đó mà thối.
  Còn nếu không thuộc phạm vi quy hoạch lộ giới thì khi mở rộng đường phải đền bù cho bạn.
  Tòa giải quyết chậm thì bạn nên tìm hiểu vì sao và bạn có quyền khiếu nại việc chậm trễ, vi phạm quy định về thủ tục giải quyết lên cập trên trực tiếp.
  Thân chào bạn

 • Xem thêm     

  26/03/2010, 02:57:30 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Thư bạn hơi dài nhưng chung lại cũng chỉ là tranh chấp khoảng đất giữa hai nhà khoảng 20cm đất mà thôi.
  Còn vụ việc trở nên rắc rối là do chính quyền địa phương không tích cực giải quyết triệt để, đối phương không giữ gìn văn hóa trong ứng xử.
  Luật sư thấy thế này nhé.
  1/ Căn cứ vào diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (nếu có) của hai bên thì có thể khắng định được diện tích nhà đất đích thực của mỗi bên là bao nhiêu.
  Việc này nếu hai bên không ngã ngũ được thì cơ quan chức năng địa phương có thể tổ chức đo đạc lại và thông báo cho caác bên rõ để không còn hồ ngi, tranh chấp.
  2/ Như bạn nói, bạn khẳng định là nhà bạn có 2 lớp móng và khi nhà hàng xóm xây nhà đã muợn móng nhà bạn có viết giấy cam kết hay thỏa thuận gì đó thì đây là chứng cứ cho thấy nhà hàng xóm đã thừa nhận diện tích nhà bạn cớ sao sau này lại không thừa nhận?
  3/- Nếu xác định ra diện tích khoảng 20cm là thuộc sở hữu nhà bạn thì nhà bạn có toàn quyền sử dụng mà nhà hàng xóm không thể lấn qua hay xây đè lên nếu nhà bạn không đồng ý.
  Vụ việc có thể xem là tranh chấp đất đất đai sẽ do địa phương hòa giải nếu không thành thì nhà bạn có quyền khởi kiện đến toá án nhân dân quận huyện nơi có đất tranh chấp để yêu cầu tòa án xem xét, phân định cho nhà bạn.
  Còn việc xô xát đánh người nếu  gây thương tích không đáng kể thì công an sẽ giải quyết và có thể phạt vi phạm hành chính. Nếu có gây ra thương tích thì phải bồi thường chi phí thuốc, điều trị và tuỳ theo tỷ lệ thương tích có thể khơỉ tố hình sự theo quy định.
  Nếu chưa rõ thì bạn co thể liên lạc lai.
  Thân chào.
  Luật sư - thạc sỹ Luật Nguyễn Nhật Tuấn
  nguyennhattuan71@yahoo.com
  0913623699

 • Xem thêm     

  26/03/2010, 02:36:47 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn,
  Đúng là thời điểm năm 1993 nêu không có hộ khẩu thường trú thì không được giải quyết đúng tên sở hữu nhà ở.
  Tuy nhiên theo quy định của Luật nhà ở năm 2005 thì cá nhân tạo lập nhà ở hợp pháp không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu đều được xem xét cấp chủ quyền nhà ở theo yêu cầu.
  Ba của bạn nên liên hệ tại UBND quận nơi tọa lạc căn nhà để tiến hành hồ sơ xin cấp chủ quyền nhà theo quy định.
  Chào bạn,
  Luật sư Thạc sỹ Luật Nguyễn Nhật Tuấn
  nguyennhattuan71@yahoo.com
  0913623699

 • Xem thêm     

  25/03/2010, 05:06:27 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Trước hết bạn phải lập hợp đồng thuê đất của tư nhân có thời gian thuê tương ứng với thời gian dự kiến đặt trụ sở Công ty và công chứng, chứng thực hợp đồng.
  Sau đó, vì bạn là chủ đầu tư công trình nên phải xin giấy phép xây dựng. Tuỳ theo tính chất, quy mô công trình, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm những tài liệu chủ yếu sau đây:

  a) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;

  b) Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình;

  c) Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  Thân chào bạn

 • Xem thêm     

  22/03/2010, 05:09:58 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Luật pháp quy định hợp đồng chuyển nhương bất động sản (đất) phải lập thành văn bản và phải được công chứng, đăng bộ trước bạ.

  Chỉ khi thực hiện đúng các quy định đó thì việc chuyển nhương sẽ được công nhận và có giá trị pháp lý.

  Giấy chuyển nhương viết tay có trưởng thôn ký không có giá trị pháp lý bạn nhé và như vậy việc chuyển nhượng đất của bạn không được pháp luật thừa nhận.

  Thân chào.

 • Xem thêm     

  08/03/2010, 02:49:06 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn
  Trường hợp bạn hỏi là chuyển mục đích sử dụng đất.
  Bạn liên hệ tại cán bộ địa chính UBND phường để được hướng dẫn chi tiết nhé.
  Thân chào.

 • Xem thêm     

  08/03/2010, 02:41:59 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn
  Trường hợp bạn sau khi lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ngươì mua có xác nhận của người đứng chung sổ đỏ với bạn thì cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh sang tên bạn thành tên của người mua trong sổ đỏ với tên bạn của bạn.,
  Thân chào.

 • Xem thêm     

  23/02/2010, 04:16:14 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Bạn không cho biết giá trị của dự án chuẩn bị đầu tư nên chúng tôi trả lời bạn căn cứ quy định của Luật Đầu tư Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006)chung như thế này:
  Bạn chuẩn bị đầu tư dự án khu nhà vườn tại Củ Chi nhằm mục đích kinh doanh, tức kinh doanh bất động sản, theo quy định tại Điều 29 Luật đầu tư thì đây là lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
  Vì vậy, bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. HCM. Nội dung đăng ký đầu tư được quy định:
  a) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  b) Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  c) Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;
  d) Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường;
  đ) Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

  Để xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm tra dự án đầu tư của bạn theo quy định. Thủ tục thẩm tra đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được quy định tại Điều 49 như sau:

  a) Hồ sơ dự án bao gồm giải trình điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng; nội dung đăng ký đầu tư quy định như nêu trên.
  b) Nội dung thẩm tra bao gồm các điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng.

  Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM để được hướng dẫn chi tiết về hồ sơ và thủ tục thực hiện.
  Thân chào.
  Luật sư - Thạc sỹ Luật Nguyễn Nhật Tuấn
  nguyennhattuan71@yahoo.com
  0913623699


 • Xem thêm     

  08/02/2010, 08:07:08 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn
  Vấn đề bạn hỏi tôi xin trả lời như sau:
  Về nguyên tắc, khi nhà nước giải tỏa thu hồi đất thì sẽ bồi thường theo quy định.
  Tuy nhiên, đất được bồi thường là đất được sử dụng hợp pháp và được cơ quan có thẩm quyền công nhận bằng giấy tờ hợp lệ.
  Vậy diện tích đất nào của bạn đã được cấp giấy tờ hợp lệ thì sẽ được bồi thường theo quy định.
  Thân chào.

 • Xem thêm     

  23/12/2009, 08:01:28 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Việc bạn hỏi chúng tôi xin thông tin như sau:
  Về nguyên tắc, việc giải tỏa toàn bộ hay một phần nhà ở, công trình xây dựng... để thực hiện công tác nâng cấp, mở rộng đường giao thtông, công trình công cộng... theo yêu cầu của công tác quy hoạch, dự án đều phải giải quyết đền bù theo quy định của pháp luật. Việc đền bù được tiến hành theo khung giá quy định và diện tích thực tế bị giải tỏa .
  Thân chào

 • Xem thêm     

  09/12/2009, 10:33:23 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10459)
  Số điểm: 57944
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4547 lần
  Lawyer

          Xin chào bạn!
      Về trường hợp bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
      Theo nội dung bạn trình bày thì năm 2000, bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) với diện tích 200m2, trong khi diện tích đất khi được cấp (hoặc giao, mua) khoảng 1.800m2 và diện tích đất sử dụng thực tế hiện nay của bạn là 690m2 (có bờ rào bao quanh, không có tranh chấp). Như vậy, diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn chưa đúng với diện tích thực tế bạn đang sử dụng.
      Vì bạn đã nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng đề nghị tiến hành do đạc lại để ghi điều chỉnh chính xác diện tích đất, và trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn cũng có đóng dấu vuông ghi rõ diện tích sẽ được xác định lại khi do đac địa chính nhưng chưa (hoặc không được) giải quyết.
      Theo quy định của Luật Đất đai, bạn có quyền làm đơn khiếu nại gởi đến UBND cấp quận, huyện nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn để yêu cầu nơi đây xem xét, giải quyết. Căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại của UBND cấp này, nếu bạn không đồng ý nội dung giải quyết thì bạn có quyền khiếu nại đến UBND cấp tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) của cấp quận, huyện đã giải quyết lần đầu hoặc bạn khởi kiện vụ án hành chính đến toà án nhân dân cấp quận, huyện nơi tọa lạc của miếng đất để yêu cầu xem xét, giải quyết cho bạn.
      Thân chào bạn!
      Luật sư, Thạc sỹ Luật Nguyễn Nhật Tuấn
      ĐT: 0913.623.699
      Email: nguyennhattuan71@yahoo.com


118 Trang «<115116117118>