Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

28 Trang «<12131415161718>»
 • Xem thêm     

  28/10/2014, 09:11:32 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Có vẻ như bạn là người phụ trách lĩnh vực pháp chế của DN thì phải!? Nếu vậy bạn hãy lưu ý là theo đánh giá của tôi thì các ý kiến tư vấn theo hình thức gián tiếp như thế này nói chung chỉ góp phần (nếu có) trong việc định hướng phương án xử lý vấn đề mà thôi. Đối với nội dung bạn hỏi, tôi góp ý như sau:

  1/- Thông thường trong các hợp đồng và phụ lục đều quy định phụ lục là một bộ phận cấu thành của hợp đồng nên khi nói thanh lý hợp đồng cũng có nghĩa thanh lý hợp đồng mang tính toàn bộ (kể cả các sửa đổi, bổ sung) bao gồm cả các phụ lục của hợp đồng đó.

  2/- Thanh lý hợp đồng có thể xảy ra tại thời điểm sau khi các bên đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ của mình quy định trong hợp đồng hoặc trước thời điểm đó. Đối với trường hợp sau, biên bản thanh lý có thể đề cập đến các nghĩa vụ chưa hoàn thành (ví dụ khoản nợ 3 tỷ đồng) cũng như các vấn đề liên quan.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  27/10/2014, 11:56:05 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Hậu quả pháp lý của việc hủy hợp đồng là hợp đồng không có hiệu lực và các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận của nhau. Việc hủy hợp đồng gây thiệt hại thì các bên có trách nhiệm với thiệt hại đó tùy theo mức độ lỗi do mình gây ra.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  10/10/2014, 10:30:09 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Như hôm đầu tôi đã tư vấn là có thể ủy quyền như vậy. Thủ tục này các tổ chức công chứng có thể làm được vì vậy bạn hãy đến và nêu yêu cầu. Lưu ý: Theo tôi nhận biết, trong việc này tổ chức công chứng tư linh hoạt hơn công chứng nhà nước.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  08/10/2014, 09:38:21 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trường hợp bạn nêu thường được coi là bất khả kháng và khi đó hợp đồng chấm dứt mà không phải do lỗi của bên nào. Vì không ai có lỗi nên không ai phải bồi thường gì cho nhau.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  07/10/2014, 10:54:07 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bây giờ thì tôi hiểu rõ hơn rồi. Như vậy, phần đất (200m2) đó là của bác bạn và người đó toàn quyền định đoạt trong đó có cả việc ủy quyền cho người khác thay mặt mình định đoạt về phần đất này. Việc ủy quyền được thực hiện theo mẫu của công chứng, nếu ở đó không có công chứng thì Ủy ban huyện chứng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/10/2014, 09:52:04 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Xí nghiệp của bạn là phụ thuộc nên phải theo các quy định, yêu cầu của đơn vị chủ quản là đương nhiên. Thông thường các quy định, yêu cầu này mang tính chất nội bộ vì thuộc phạm vi điều hành của doanh nghiệp, bạn thấy bất hợp lý thì trao đổi với lãnh đạo và các phòng, ban khác nhất là kế toán, pháp chế. Mặc dù vậy, Xí nghiệp bạn bắt buộc phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên qaun, do đó những nội dung nào trái quy định pháp luật, bạn có thể thẳng thắn góp ý để nội bộ doanh nghiệp tìm phương án giải quyết.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  03/10/2014, 10:04:46 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Việc UBND cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người đã chết trước đó hàng chục năm là hy hữu.

  - Về pháp lý, trên cơ sở thông tin bạn nêu thì 200m2 đất là tài sản riêng của người chồng (của bác bạn) nên di sản này sẽ chia đều cho các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm bác bạn và các con của người chồng.

  Lưu ý: Nếu sổ đỏ cấp cho người chồng nhưng được hiểu đất là tài sản chung (của vợ chồng hoặc của hộ gia đình) thì phải xác định được phần giá trị di sản của người chồng trong toàn bộ khối tài sản đó rồi mới chia.

  - Bác bạn muốn bán thì tất cả các đồng thừa kế phải ký giấy bán hoặc ủy quyền cho bác bạn. 

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  02/10/2014, 03:32:40 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn, 

  - Căn cứ trên thông tin bạn nêu thì thông thường công an không hình sự hóa những quan hệ như việc vay của bạn, còn về liên quan đến pháp lý thì khả năng là có, ví dụ ngân hàng có thể kiện bạn về dân sự do vi phạm hợp đồng vay.

  - Bạn là người thành niên nên tự chịu trách nhiệm, cá nhân khác không liên quan trừ trường hợp họ có cam kết với ngân hàng. Khi xử lý nợ, thường ngân hàng đề nghị xử lý tài sản của bạn và người có trách nhiệm liên quan.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  19/09/2014, 09:38:42 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nhiều người có thói quen kiểu "thừa còn hơn thiếu". Tuy nhiên trong pháp lý đôi khi nhiều hệ lụy có thể phát sinh từ sự "thừa" đó. Dù vậy, nếu trong giấy ủy quyền có quy định hợp đồng phải được bên ủy quyền đóng dấu thì cần thiết phải đóng dấu.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  19/09/2014, 09:34:04 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn chưa đủ 18 tuổi nên chưa thành niên, vì vậy nhiều việc phải có sự đồng ý của bố hoặc mẹ bạn. Bộ luật dân sự quy định như sau:

  Điều 20. Năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi 

  1. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác.

  2. Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Trên cơ sở đó thì việc nhận ủy quyền và ký thỏa thuận như bạn nêu là chưa đúng quy định pháp luật.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  18/09/2014, 08:47:11 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Đối với hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp, pháp luật không bắt buộc về đóng dấu giap lai như bạn nêu. Thông thường, cả 2 bên đều đóng dấu giap lai (cho chắc chắn) nhưng nếu một bên đủ tự tin thì có thể không cần đóng giáp lai khi hợp đồng đã được bên kia giáp lai.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  18/09/2014, 08:35:01 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Pháp luật không quy định công ty phải bồi thường trong trường hợp bạn nêu nên nếu trước đó công ty và người lao động không có thỏa thuận gì khác thì mọi sự hỗ trợ đều tùy thuộc vào quyết định của công ty.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  16/09/2014, 08:16:41 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Tùy theo trường hợp cụ thể của bạn. Ví dụ: Nếu bạn không nhân danh công ty thì bạn tự quyết định theo ý của mình nhưng nếu nhân danh công ty thì cần hợp đồng văn bản để xác định rõ hợp đồng thuộc phạm vi nhân danh (ủy quyền) cũng như các nội dung khác. Trên cơ sở thông tin bạn nêu, ở đây tôi tư vấn cho bạn đối với trường hợp bạn không đại diện cho công ty. Theo kinh nghiệm của tôi, mặc dù bạn có thể thỏa thuận miệng (bằng ngôn ngữ) nhưng tôi nghĩ việc sản xuất và thi công nội thất các công trình có nhiều chi tiết, phần việc, tiến độ thực hiện nên sẽ tốt hơn nếu các bên ký kết hợp đồng.

  - Mẫu hợp đồng: Có lẽ bạn và nhiều người khác không tin nhưng thực tế là trong các trường hợp như bạn nêu không tồn tại hợp đồng mẫu vì mỗi công trình quy định trang trí nội thất khác nhau, các công đoạn thi công không giống nhau và vị thế để quy định quyền của các bên cũng khác nhau. Tuy nhiên, nếu phải nêu một số nội dung chính của hợp đồng thì: ngoài thông tin về các bên tham gia, bạn quy định về sản phẩm của hợp đồng (đồ nội thất), giá của sản phẩm, thanh toán, tiến độ sản xuất, thi công, quyền và nghĩa vụ các bên, thỏa thuận về chế tài, cơ quan tài phán khi có tranh chấp, quy định hiệu lực của hợp đồng,...

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  15/09/2014, 09:19:29 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn, 

  Bạn viết đơn khởi kiện theo mẫu của tòa án (có thể mua tại tòa án), điền các nội dung vào đơn và nộp cho tòa án cấp huyên nơi có trụ sở công ty. Gửi kèm đơn khởi kiện là các thông tin cá nhân của bạn (CMND, địa chỉ) và của công ty cùng những chứng cứ liên quan. Kiện tụng quan trọng nhất là chứng cứ, những thỏa thuận miệng nếu không được xác nhận sẽ không có giá trị tại tòa án.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  15/09/2014, 09:10:54 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Quan điểm của bạn hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, cá nhân làm gì có dấu mà đóng!?

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  15/09/2014, 09:01:25 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Trường hợp như bạn nêu thì thông thường chỉ một bên đến công chứng sẽ không công chứng được hợp đồng.

  - Bạn đã chuyển đi, trả lại chìa khóa và chủ nhà cho người khác vào phòng ở: Nếu bạn trả chìa khóa và chuyển đi với nội dung không ở nữa thì chủ nhà cho người khác vào ở là không sai. Trường hợp bạn chỉ gửi lại chìa khóa thì chưa rõ ràng lắm nhưng chủ nhà cũng sẽ có lỗi, ít nhất một phần. Tuy nhiên, chủ nhà có thể khắc phục được phần lỗi của họ nếu bạn trở về và họ trả lại phòng cho bạn.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  10/09/2014, 09:16:03 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Như bạn nêu thì chủ nhà không đáp ứng được 2 yêu cầu là kết nối internet và nhà không bị dột. Chống dột không phải là việc khó nên chủ nhà có thể khắc phục ngay được. Với internet thì bạn có quyền yêu cầu vì đó là thỏa thuận trước khi thuê nhà. Mặc dù vậy, bạn hãy xem xét lại kỹ các quy định về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn để biết quyền và nghĩa vụ cụ thể của mình. Tiền thuê nhà thông thường là trả trước (trừ trường hợp hợp đồng của bạn quy định khác), tuy nhiên bạn vẫn có thể đòi được nếu bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng (ví dụ trường hợp chủ nhà lỗi hoàn toàn). Dù gì bạn cũng nên trao đổi, thương lượng với chủ nhà trước khi chấm dứt hợp đồng. 

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/09/2014, 02:34:52 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Sau này khi nêu vấn đề, bạn hãy sử dụng tiếng Việt đầy đủ để ý kiến tư vấn được chính xác hơn.

  - Chính sách về tiền hoa hồng như bạn nêu là có trước khi bạn bán hàng nên bạn được hưởng theo chính sách này và đó là quyền lợi của bạn, không phụ thuộc vào việc bạn có tiếp tục công tác tại doanh nghiệp đó nữa hay không. Để thu hồi khoản tiền này, bạn hãy tính toán đầy đủ giá trị khoản tiền, nêu rõ căn cứ của số liệu rồi gửi văn bản yêu cầu công ty trả. Trường hợp không được, bạn có quyền khởi kiện ra tòa.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  08/09/2014, 09:51:17 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định về công chứng thì một mình bạn sẽ không thể nào được tổ chức công chứng cho phép hủy hợp đồng. Trừ khi công an kết luận và tòa án hình sự xét xử vụ việc qua đó có phán quyết tuyên hủy hợp đồng, bằng không chỉ có tòa án theo tố tụng dân sự mới có thẩm quyền tuyên hủy hợp đồng nên bạn có thể gửi đơn đến tòa án. 

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  08/09/2014, 09:42:13 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Hợp đồng có thể bị hủy theo thỏa thuận của các bên. Cá nhân bạn có thể hủy hay chấm dứt hợp đồng nhưng phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho bên kia trừ khi việc hủy hay chấm dứt của bạn đã được quy định trong hợp đồng. Lưu ý: Hợp đồng chưa được công chứng là vi phạm về hình thức nhưng trên cơ sở thông tin bạn nêu tôi đánh giá các bên không bị cản trở gì nếu đi công chứng.

   

  Trân trọng!

28 Trang «<12131415161718>»