59 Trang «<575859

Chuyên mục: Kế toán, Thuế   RSS RSS

Nộp thuế thấp mà đúng pháp luật. Sổ sách như vầy giờ phải tính sao đây?
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Về ủy nhiệm thu theo Luật Quản lý thuế

Người gởi ctbinhdien

01 11.725
minhhong08
30/07/2008

Thi công hạn mục công trình cho tổ chức Phi CP - thuộc đối tượng ko chịu thuế có được khấu trừ thuế không?

Người gởi ntttrang

03 7.532
minhhong08
25/07/2008

Công ty tôi là công ty cổ phần ,nay có mở thêm 01 công ty con ,nhưng tôi chưa xác định được quy trình hạch toán với công

Người gởi Luckystar84

01 6.078
LS_Hongnguyen
23/07/2008

Cung cấp suất ăn công nghiệp cho doanh nghiệp chế xuất

Người gởi ntttrang

01 14.504
LS_Hongnguyen
22/07/2008

Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của thanh tra, cán bộ thuộc Sở chuyên ngành?

Người gởi ntgiang

01 11.814
LS_NgDinhHung
17/07/2008

Định mức thuê khoán cho nhân viên thiết kế?

Người gởi hongviethahb

01 10.407
LS_Hongnguyen
15/07/2008

Chứng từ đền bù tài sản

Người gởi sanhqb

01 12.951
DANGTHANHLIEM
05/07/2008

Tiền thuê nhà của cá nhân kèm theo điện nước

Người gởi dangiayvun

03 7.295
LS_Hongnguyen
24/06/2008

Định giá tài sản của DNTN khi chuyển thành Công ty TNHH

Người gởi phuong72

01 14.436
DANGTHANHLIEM
20/06/2008

Luật sư cho tôi hỏi Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dành chodoanh nghiệp mới thành lập

Người gởi hoangtuansg

01 7.315
LS_Hongnguyen
27/05/2008

Thuế suất thuế GTGT hàng thiết bị giáo dục

Người gởi hungacc04

01 12.051
LS_Hongnguyen
08/05/2008

Xin luật sư cho hỏi tôi có được phép làm khai báo thuế thuế?

Người gởi LuongTrieuVy

01 10.476
LS_NgDinhHung
22/04/2008

Mượn tiền ngân hàng xây nhà trọ, khi tính thuế thu nhập cá nhân có được trừ vào lãi suất vay ngân hàng hay ko?

Người gởi huong1964

01 9.674
LS_NgDinhHung
17/04/2008
59 Trang «<575859