DanLuat 2024

Ls. Nguyễn Đình Hùng - LS_NgDinhHung

Họ tên

Ls. Nguyễn Đình Hùng


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 04/11

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chuyên mục tư vấn Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Lao động - Đất đai, Nhà cửa

Đặt Câu Hỏi Với Luật Sư
Công ty
  • Công ty TNHH Luật PHÚ THỌ
  • Thời gian làm việc
    Từ 07/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Giám Đốc

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG sinh năm 1948 Tôt nghiệp : Cử nhân luật khoa năm 1971 tại Luật khoa đại học Sài Gòn. Luật sư tập sự tại luật sư đoàn toà thượng thẫm Huế từ tháng 12. 1972 đến tháng 4.1975 Hành nghề tư vấn pháp luật từ năm 1987 đến nay Hiện là Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url