DanLuat 2023

Mai Thị Anh Thư - Mai_Y_Nguyen

Họ tên

Mai Thị Anh Thư


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 25/02

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
 • Cty nhà đất
 • Thời gian làm việc
  Từ 02/2003 đến 03/2005
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  nhân viên
 • Thiên Nam
 • Thời gian làm việc
  Từ 05/2005 đến 09/2007
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Nhân viên
 • LawSoft
 • Thời gian làm việc
  Từ 09/2007 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Nhân viên

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url