Biểu mẫu thuế GTGT,TNDN Tính trên Doanh thu

Chủ đề   RSS   
 • #3127 09/08/2008

  doanthutb

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/08/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Biểu mẫu thuế GTGT,TNDN Tính trên Doanh thu

  Kính gửi Luật Sư .Tôi là Phan Doãn Thư hiện đang làm việc tại huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.Tôi có mở một cơ sở may thời trang và công nghiệp bắt đầu hoạt động từ tháng 06/07.nghành nghề đăng ký kinh doanh là:'

  'Gia công và buôn bán các mặt hàng may mặc''.công việc của chúng tôi là chuyên cung cấp các "trang đồng phục ,bảo hộ lao động và Vải lau "cho các công ty dưới hình thức là tự gia công hoặc mua về và bán lại .từ tháng 06/07 đến 06/08 chúng tôi nộp thuế là thuế khoán.

  bắt đầu từ tháng 07/08 chúng tôi chuyển sang đăng ký và nộp thuế GTGT và TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.khi làm tờ khai thuế ban thuế xã hướng dẫn chúng tôi lập tờ khai mỗi loại thuế làm hai bản và ấn định tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu cụ thể như sau:

     I.Thuế GTGT :

       1.Tờ khai thuế GTGT(theo mẫu 05/GTGT) và được phân ra thành(Dịch vụ may mặc).và tỷ lệ GTGT trên doanh thu là 50%.

       2.Tờ khai thuế GTGT(theo mẫu 05/GTGT) và được phân thành (Bán Lẻ).và tỷ lệ GTGT trên doanh thu là 11%.

      II.Thuế TNDN:

       1.Tờ khai thuế TNDN (theo mẫu 04/TNDN) và được phân ra thành(Dịch vụ may mặc).và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 29%.

       2.Tờ khai thuế TNDN (mẫu 04/TNDN) và cũng được phân ra(Bán Lẻ) và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 7%.

  (tất cả các mẫu trên ở phần dưới)

    Xin cho hỏi :

  1.tỷ lệ GTGT trên doanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu trên địa bàn huyện Thuận An là bao nhiêu?

  2. việc ban thuế xã phân chia và ấn định mức tỷ lệ cho cơ sở chúng tôi như trên đã đúng chưa?

  3.Trường hợp kinh doanh và hoạt động của cơ sở chúng tôi sẽ áp dụng theo biểu mẫu nào(biểu mẫu bán lẻ hay Dịch vụ như ban thuế xã áp dụng?

   Xin làm ơn giải đáp và kính mong Luật Sư nhiệt tình giúp đỡ và sớm hồi âm.

    1.

  TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

  [01] Kỳ tính thuế: Tháng  07 năm 2008

  (Hoặc ngày phát sinh thuế GTGT)

  (Dịch Vụ May Mặc)

  [02] Người nộp thuế :

  [03] Mã số thuế:

  [04] Địa chỉ:  ........,An Phú

  [05] Quận/huyện: Thuận An  [06] Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

  [07] Điện thoại:   [08] Fax: ........[09] Email:

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

  STT

  Chỉ tiêu

  Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%

  Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%

  1

  Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT                                                     

  [10]

   

  2

  Tỷ lệ GTGT trên doanh thu

  [12]

  50%

  3

  Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ

  [14]= [12]x[10]; [15]=[13]x[11]

  [14]

   

  4

  Thuế GTGT phải nộp

  [16]=[14]x5%; [17]=[15]x10%

  [16]

   

   
   2.

  TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

  [01] Kỳ tính thuế: Tháng  07 năm 2008

  (Hoặc ngày phát sinh thuế GTGT)

  (Bán Lẻ)

  [02] Người nộp thuế :

  [03] Mã số thuế:

  [04] Địa chỉ: ..........,An Phú.

  [05] Quận/huyện: Thuận An  [06] Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

  [07] Điện thoại: ….[08] Fax: ........[09] Email:

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

  STT

  Chỉ tiêu

  Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%

  Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%

  1

  Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT                                                     

  [10]

   

  2

  Tỷ lệ GTGT trên doanh thu

  [12]

  11%

  3

  Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ

  [14]= [12]x[10]; [15]=[13]x[11]

  [14]

   

  4

  Thuế GTGT phải nộp

  [16]=[14]x5%; [17]=[15]x10%

  [16]

   

              Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [18]=[16]+[17]:

  3. TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu)

  [01] Kỳ tính thuế: Tháng07 năm 2008.

  (Bán Lẻ)

  [02] Người nộp thuế :

  [03] Mã số thuế:

  [04] Địa chỉ:  ............ ,An Phú.

   [05] Quận/huyện: Thuận An  [06] Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

  [07] Điện thoại: [08] Fax: ........[09] Email:

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

  STT

  Chỉ tiêu

  Số tiền

  1

  Hàng hoá tồn kho đầu kỳ    

   

  2

  Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ

             

  3

  Doanh thu tính thuế

   

  4

  Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu

  7%

  5

  Thu nhập chịu thuế [14]=[12]x[13]

   

  6

  Thuế suất thuế TNDN (%)

  28%

  7

  Số thuế TNDN phải nộp [16]=[14]x[15]

   

  Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

  4. TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu)

  [01] Kỳ tính thuế: Tháng07 năm 2008.

  (Dịch Vụ May Mặc)

  [02] Người nộp thuế : Cơ Sở May TT&CN Lộc Phát Thiên Thanh

  [03] Mã số thuế:

  [04] Địa chỉ:  ........,An Phú.

   [05] Quận/huyện: Thuận An  [06] Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

  [07] Điện thoại:… [08] Fax: ........[09] Email: ….

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

  STT

  Chỉ tiêu

  Số tiền

  1

  Hàng hoá tồn kho đầu kỳ    

   

  2

  Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ

             

  3

  Doanh thu tính thuế

   

  4

  Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu

  29%

  5

  Thu nhập chịu thuế [14]=[12]x[13]

   

  6

  Thuế suất thuế TNDN (%)

  28%

  7

  Số thuế TNDN phải nộp [16]=[14]x[15]

   

   

  Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

  Thay mặt cơ sở:

  Doãn Thư:

  Mobile:0979 429729

  Xin chân thành cảm ơn.chúc các Luật Sư một ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc!

   
  22070 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #3128   07/09/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Thuế GTGT trên doanh thu

  Chào bạn.

  Qua trình bày của bạn, xin được có ý kiến như sau:

  1. Cơ quan thuế đã tính:

  Thuế GTGT :

       1.Tờ khai thuế GTGT(theo mẫu 05/GTGT) và được phân ra thành (Dịch vụ may mặc) và tỷ lệ GTGT trên doanh thu là 50%.

       2.Tờ khai thuế GTGT(theo mẫu 05/GTGT) và được phân thành (Bán Lẻ) và tỷ lệ GTGT trên doanh thu là 11%.

  Thuế TNDN:

       1.Tờ khai thuế TNDN (theo mẫu 04/TNDN) và được phân ra thành (Dịch vụ may mặc) và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 29%.

       2.Tờ khai thuế TNDN (mẫu 04/TNDN) và cũng được phân ra (Bán Lẻ) và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 7%.

  Như vậy, cơ quan thuế đã xếp hộ kinh doanh của bạn vào hai dạng ngành nghề:

  -         Bán lẻ: Tỷ lệ GTGT trên doanh thu là 11% và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 7%.

  -         Kinh doanh dịch vụ khác:tỷ lệ GTGT trên doanh thu là 50% và tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 29%.

  Vì : nghành nghề đăng ký kinh doanh của bạn vừa ''Gia công” và vừa “buôn bán”.  Theo trình bày của bạn, cơ sở của bạn kinh doanh “dưới hình thức là tự gia công hoặc mua về và bán lại” (bán lẻ).  So sánh với Biểu tỷ lệ GTGT trên doanh thu và thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu được ban hành kèm theo Quyết định số : 173/CT-QĐ, ngày 12/01/2004 của UBND Tỉnh Bình Dương thì việc áp tỷ lệ tính thuế nêu trên tại khu vực Thuận An – Bình Dương là phù hợp.

  2. Xin gởi kèm theo cho bạn “Biểu tỷ lệ GTGT và thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu” trên địa bàn Tỉnh Bình Dương để bạn tham khảo.  Qua đó, bạn có thể so sánh và tự sắp xếp việc kinh doanh của mình, nếu được thì bạn xin điều chỉnh lại giấy phép đăng ký kinh doanh từ: Gia công sang sản xuất hàng may mặc và hoạt động bán lẻ sang bán buôn để có cơ sở tính lại tỷ lệ chịu thuế.

  Chào bạn và chúc bạn thành công.

   

  BIỂU TỶ LỆ GTGT, TNCT TRÊN DOANH THU

  ******

  ( Ban hành kèm theo quyết định số : 173/CT-QĐ, ngày 12/01/2004)

   

   

  STT

   

  Ngành nghề

  (%) GTGT/DT

  (%) TNCT/DT

  Hộ khoán

  DN và hộ SSKT

  KVI

  KVII

  KVI

  KVII

  #e0e0e0; padding: 0in 5.4pt;">

  (1)

  #e0e0e0; padding: 0in 5.4pt;">

  (2)

  #e0e0e0; padding: 0in 5.4pt;">

  (3)

  #e0e0e0; padding: 0in 5.4pt;">

  (4)

  #e0e0e0; padding: 0in 5.4pt;">

  (5)

  #e0e0e0; padding: 0in 5.4pt;">

  (6)

  #e0e0e0; padding: 0in 5.4pt;">

  (7)

  I

  Ngành sản xuất

   

   

   

   

   

  1

  Khai thác tài nguyên, khoáng sản

  45

  42

  14

  14

  23

  2

  Sản xuất máy móc thiết bị y tế

  23

  20

  10

  9

  11

  3

  Sản xuất SP cơ khí

  23

  20

  12

  11

  14

   

  Riêng cơ khí tiêu dùng

  25

  22

  12

  11

  16

  4

  Sản xuất sản phẩm hoá chất

  30

  27

  12

  11

  14

  5

  Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu

  28

  25

  12

  9

  12

  6

  Sản xuất gốm, tô chén, dĩa…

  25

  23

  14

  12

  14

  7

  Sản xuất chậu bông, hàng mỹ nghệ XK

  30

  28

  17

  15

  17

  8

  Sản xuất gốm sứ khác

  28

  26

  14

  12

  14

  9

  Sản xuất hàng sơ mài

  30

  28

  14

  12

  14

  10

  Sản xuất đồ chơi trẻ em

  30

  28

  14

  12

  14

  11

  Sản xuất thức ăn gia súc

  30

  28

  12

  9

  14

  12

  Sản xuất vật liệu xây dựng

  30

  28

  14

  12

  16

  13

  Chế biến lâm sản

  30

  28

  14

  12

  16

  14

  Chế biếnlương thực, thực phẩm

  22

  20

  14

  12

  14

   

  Riêng SXCB đường và phụ phẩm

  30

  28

  14

  12

  14

  15

  Xay xát gia công

  60

  58

  23

  21

  23

  16

  SX thuốc phòng, chữa bệnh, SP hoá dược liệu

  28

  25

  12

  10

  12

  17

  Sản xuất hàng may mặc, da, giả da

  30

  28

  15

  12

  15

  18

  Gia công các mặt hàng

  60

  58

  23

  21

  27

  19

  Sản xuất khác

  30

  28

  15

  12

  17

  20

  SXCB mặt hàng chịu thuế TTĐB

  30

  28

  13

  10

  13

  II

  Ngành xây dựng

   

   

   

   

   

  1

  Có bao thầu vật tư

  22

  22

  11

  11

  12

  2

  Không bao thầu vật tư

  37

  37

  18

  18

  20

  III

  Ngành vận tải

   

   

   

   

   

  1

  Vận tải hành khách

  38

  32

  14

  13

  15

  2

  Vận tải hàng hoá

  32

  24

  12

  11

  14

  IV

  Ngành ăn uống

   

   

   

   

   

  1

  Ăn uống bình dân

  32

  30

  17

  17

  20

  2

  KD bếp ăn tập thể ( ph/vu CN trong DN)

  22

  22

  7

  7

  9

  3

  Ăn uống cao cấp, đặc sản

  50

  46

  26

  26

  31

  V

  Kinh doanh Thương nghiệp

   

   

   

   

   

  1

  Bán buôn

  6

  6

  2.5

  2.5

  2.5

  2

  Buôn chuyến

  14

  14

  7

  7

  7

  3

  Bán lẻ

  11

  9

  7

  7

  8

  4

  Kinh doanh xe máy

  2

  2

  2

  2

  2

  5

  Kinh doanh xe ô tô các loại

  6

  6

  4.5

  4.5

  4.5

  6

  Kinh doanh vàng, bạc, đá quý

  2.5

  2.5

  1.5

  1.5

  1.5

  7

  Kinh doanh xăng, dầu, nhớt

  11

  11

  4

  4

  4

  8

  Đại lý bán hưởng hoa hồng

  5

  5

  44

  42

  44

  9

  Kinh doanh hàng nông sản

  4

  4

  2

  2

  4

  10

  Kinh doanh hàng vật liệu xây dựng

  11

  9

  7

  7

  8

  VI

  Kinh doanh dịch vụ

   

   

   

   

   

  1

  Sửa chữa cơ khí

  37

  35

  24

  24

  29

  2

  Bốc xếp hàng hoá

  50

  48

  29

  25

  29

  3

  Khách sạn, du lịch, phòng nghĩ

  70

  65

  40

  40

  46

  4

  Dịch vụ khám chữa bệnh

   

   

  31

  31

  31

  5

  Dịch vụ dạy học, dạy nghề

   

   

  25

  25

  29

  6

  Dịch vụ tang lễ

   

   

  31

  31

  31

  7

  Các loại dịch vụ KHKT chịu TS GTGT 5%

  40

  40

  25

  25

  31

  8

  Cắt tóc, gội đầu, sơn, sửa móng tay…

  50

  48

  25

  23

  29

  9

  Cho thuê nhà, cửa hàng

  60

  58

  35

  35

  46

   

  Riêng nhà trọ cho công nhân thuê

  35

  32

  23

  21

  25

  10

  Cho thuê p/tiện VT và các loại tài sản khác

  50

  48

  35

  35

  46

  11

  May mặc, giặt là, nhuộm quần áo

  40

  40

  23

  21

  29

  12

  Mô giới

  85

  85

  70

  70

  75

  13

  Dịch vụ khác ( kể cả DV chịu thuế TTĐB)

  50

  48

  29

  27

  31

   

  Ghi chú :

   

  * Cột (5),(6) : áp dụng cho hộ cá thể khoán theo định kỳ, hộ ấn định thuế sử dụng hoá đơn và hộ kê khai doanh thu, khoán chi phí.

  * Cột (7) : áp dụng cho các DN, hộ giữ SSKT gồm : hộ khấu trừ thuế, hộ TT/GTGT.

  * KVI : TX.TDM, Thuận An, Dĩ An.

  * KVII : Bến cát, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo

   

  CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

   

   

   

   

  LÊ VĂN TRANG

  ( đã ký)


   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: