719 Trang «<6789101112>»

Chuyên mục: Vấn đề pháp lý khác   RSS RSS

Những tranh chấp không thuộc các vấn đề nêu trên
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam như thế nào?

Người gởi Quocbao610

00 14
Quocbao610
17/05/2024

Nguyên tắc tổ chức, quản lý và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2024

Người gởi nitrum01

00 15
nitrum01
17/05/2024

Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”

Người gởi thanhdat.nguyen1404

00 24
thanhdat.nguyen1404
17/05/2024

Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2024

Người gởi nitrum01

00 19
nitrum01
17/05/2024

Thủ tục xét tặng Kỷ niệm “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”

Người gởi thanhdat.nguyen1404

00 16
thanhdat.nguyen1404
17/05/2024

Quy định về chế độ báo cáo của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Người gởi Khoa3321

00 21
Khoa3321
17/05/2024

Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro cho vay của quỹ Hỗ trợ nông dân

Người gởi Khoa3321

00 15
Khoa3321
17/05/2024

Cơ sở có hệ thống xử lý chất thải thì có được miễn đăng ký môi trường không?

Người gởi danluan123

00 18
danluan123
17/05/2024

Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải tốt nghiệp trình độ đại học trở lên?

Người gởi danluan123

00 18
danluan123
17/05/2024

Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định như thế nào?

Người gởi tlthuthao21899

00 17
tlthuthao21899
17/05/2024

Hướng dẫn điền mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất năm 2024

Người gởi btrannguyen

00 1.160
btrannguyen
17/05/2024

Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế cá nhân và thay đổi thông tin

Người gởi lamtuyet9366

00 214
lamtuyet9366
17/05/2024

Ngân hàng phá sản thì người gửi tiết kiệm có rút được tiền không?

Người gởi nguyenthingoctrambrs@gmail.com

00 30

Tổ chức liên hoan, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể

Người gởi haohao2912

00 11
haohao2912
17/05/2024

Văn thư được cử đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì được hưởng chế độ công tác phí như nào?

Người gởi KieuTrinh87464

00 14
KieuTrinh87464
17/05/2024

Việc công nhận văn bằng tiến sĩ thuộc thẩm quyền của ai?

Người gởi KieuTrinh87464

00 16
KieuTrinh87464
17/05/2024

Thủ tục nộp hồ sơ báo cáo đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân

Người gởi dali_2501

00 42
dali_2501
17/05/2024

Thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo được quy định ra sao?

Người gởi yvy2k

00 27
yvy2k
16/05/2024

Quy định về xây dựng phương án đàm phán giá đối với thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm?

Người gởi yvy2k

00 19
yvy2k
16/05/2024

Thủ tục thực hiện cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Người gởi Thanhngoc209

00 13
Thanhngoc209
16/05/2024