Dự thảo Luật mới

66 Trang <123456>»

Chuyên mục: Dự thảo Luật mới   RSS RSS

Cùng bàn về những dự thảo luật mới để biết có thể tác động những gì, tác động đến ai, hay để tham gia góp ý cho cơ quan soạn thảo... Mời bạn xem và post tại đây
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI
Các chủ đề khác

Dự thảo Nghị quyết về xử lý xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi

Người gởi BachHoLS

02 6.390
jellannm
31/08/2020

Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi: bãi bỏ vi phạm nhiều lần là tình tiết tăng nặng

Người gởi nguyenanh1292

05 7.955
jellannm
31/08/2020

Sẽ phải kiểm định đầu vào đối với công chức trước khi tuyển dụng?

Người gởi MinhPig

08 11.449
jellannm
31/08/2020

Từ 01/07/2019, 04 nhóm đối tượng phải kê khai tài sản

Người gởi DuTiepKhac

09 24.198
danluan123
30/08/2020

Người gửi tiền không phải lo ngân hàng phá sản nếu đọc bài này

Người gởi trang_u

11 35.686
danluan123
30/08/2020

Luật sửa đổi Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư có hiệu lực từ 01/01/2019

Người gởi nguyenanh1292

08 29.862
nhatgiabao
28/08/2020

Người lao động nước ngoài cần biết quy định mới về việc đóng BHXH bắt buộc

Người gởi nguyenanh1292

09 15.149
nhatgiabao
28/08/2020

Điều kiện để được nhận hỗ trợ tiền mặt do dịch Covid-19 với 06 đối tượng

Người gởi lamkylaw

02 6.758
nhatgiabao
28/08/2020

Những điều Thẩm phán không được làm

Người gởi nguyenanh1292

16 29.210
danluan123
28/08/2020

Điểm mới về hợp đồng, lương tối thiểu, thử việc, chấm dứt hợp đồng tại Dự thảo BLLĐ sửa đổi

Người gởi HuyenVuLS

05 13.369
danluan123
28/08/2020

Dự kiến bãi bỏ 17 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Người gởi lamkylaw

07 19.080
danluan123
28/08/2020

Đi hiến máu được nghỉ 02 buổi làm việc vẫn hưởng đủ lương

Người gởi ChuTuocLS (Trang:1, 2)

38 65.935
danluan123
28/08/2020

Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt

Người gởi TuyenBig

07 7.584
danluan123
28/08/2020

Nhiều đối tượng sẽ không còn được xác định là công chức

Người gởi happy_smile

05 30.576

Đề xuất tịch thu công cụ vi phạm đối với hành vi tiểu tiện bừa bãi

Người gởi shin_butchi

20 20.451
TranThao0902
21/06/2020

Thêm trường hợp phương tiện được vượt đèn vàng (dự kiến)

Người gởi TuyenBig

00 2.392
TuyenBig
13/06/2020

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP: giáo viên phổ thông tự đánh giá hàng năm, nhà trường sẽ xét duyệt ba năm một lần

Người gởi Lilynguyen1608

10 17.983
hosyhieu20
31/05/2020

Công chức, viên chức, NLĐ sẽ làm việc từ 8 giờ 30, nghỉ trưa 1 tiếng?

Người gởi TuyenBig (Trang:1, 2)

36 91.608
anthuylaw
31/03/2020

Cập nhật: Dự thảo Nghị quyết MỚI NHẤT hướng dẫn các tội hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô, giao cấu

Người gởi TuyenBig

02 16.576
Camtu1997
31/08/2019

Quy định mới về cấp Giấy chứng sinh từ 01/01/2020

Người gởi MinhPig

00 57.853
MinhPig
08/08/2019
66 Trang <123456>»