Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

491 Trang «<489490491
 • Xem thêm     

  29/12/2009, 11:18:27 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Việc chuyển đổi từ thu phí cầu sang thu phi đường bộ phải có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền chứ không phải chỉ cần sự chỉ đạo là được.

 • Xem thêm     

  29/12/2009, 11:18:27 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Việc chuyển đổi từ thu phí cầu sang thu phi đường bộ phải có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền chứ không phải chỉ cần sự chỉ đạo là được.

 • Xem thêm     

  29/12/2009, 11:18:26 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Việc chuyển đổi từ thu phí cầu sang thu phi đường bộ phải có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền chứ không phải chỉ cần sự chỉ đạo là được.

 • Xem thêm     

  29/12/2009, 11:18:26 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Việc chuyển đổi từ thu phí cầu sang thu phi đường bộ phải có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền chứ không phải chỉ cần sự chỉ đạo là được.

 • Xem thêm     

  23/12/2009, 08:01:28 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Việc bạn hỏi chúng tôi xin thông tin như sau:
  Về nguyên tắc, việc giải tỏa toàn bộ hay một phần nhà ở, công trình xây dựng... để thực hiện công tác nâng cấp, mở rộng đường giao thtông, công trình công cộng... theo yêu cầu của công tác quy hoạch, dự án đều phải giải quyết đền bù theo quy định của pháp luật. Việc đền bù được tiến hành theo khung giá quy định và diện tích thực tế bị giải tỏa .
  Thân chào

 • Xem thêm     

  23/12/2009, 07:53:42 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Tôi hy vọng việc tư vấn của Luật sư sẽ giúp bạn có được phuươg án tốt nhất để giải quyết công việc của bạn.

  Chúc bạn thành công.

  Thân chào.

 • Xem thêm     

  21/12/2009, 05:15:39 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Xin chào bạn.


  Trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, các đơn vị có chức năng kinh doanh bảo hiểm phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm như điều kiện kinh doanh bảo hiểm, quyền và trách nhiệm của đơn vị kinh doanh bảo hiểm, việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh doanh bảo hiểm...


  Theo chúng tôi thì việc các đơn vị kinh doanh bảo hiểm có thực hiện khuyến mãi cho đối tượng tham gia bảo hiểm là để kích cầu, trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng thì không trái pháp luật kinh doanh bảo hiểm.


  Thân chào

 • Xem thêm     

  21/12/2009, 05:07:13 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Chào bạn.


  Xin tư vấn trường hợp của bạn hỏi để tham khảo như sau:


  1/- Về lãi suất cho vay được quy định tại điều 476
  Bộ luật dân sự: Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.


  Điều 163
  Bộ luật hình sự quy định tội cho vay nặng lãi khi cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ 10 lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột.


  2/- Về hợp đồng cho vay, bạn có thể tham khảo tại mục 4 chương XVIII Bộ luật dân sự.


  3/- Tài sản cầm cố được xử lý theo phương thức được các bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điều 336 Bộ luật dân sự.


  Thân chào

  Luật sư Thạc sỹ Nguyễn Nhật Tuấn

  0913.623.699
  nguyennhattuan71@yahoo.com

 • Xem thêm     

  21/12/2009, 02:39:05 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Chào ban.

  Chúng tôi có tìm hiểu và biết việc thu phí cầu Gianh được thực hiện theo Quyết định số 1327/1998/QĐ-BTC ngày 03/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí đi qua cầu Gianh.

  Theo quy định tại điều 4 của Quyết định này thì cá nhân, tổ chức, phương tiện cơ giới tham gia giao thông đi qua cầu Gianh, đơn vị tổ chức thu phí có trách nhiệm thi hành Quyết định trên.

  Ngoài văn bản này, chúng tôi chưa tìm được văn bản nào khác về việc thu phí đường bộ của trạm thu phí cầu Gianh.

  Thân chào.

  Ngoài văn bản này, chúng tôi chưa tìm được văn bản nào khác về việc thu phí đường bộ của trạm thu phí cầu Gianh.Thân chào.
 • Xem thêm     

  21/12/2009, 02:34:21 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Xin chào Anh.

  Xin tư vấn trường hợp Anh hỏi như sau:

  Theo nội dung văn bản số 492/BNV-CCVC ngày 23/2/2007 của Bộ nội vụ về thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức thì trường hợp của Bác anh, thời điểm nghỉ hưu (1/2009) nhưng đến thời điểm tháng 7/2009, đơn vị quản lý, sử dụng lao động mới thực hiện thủ tục nghỉ hưu và chế độ là không đúng theo nội dung văn bản nêu trên.

  Do vậy:

  1/- Việc thực hiện thủ tục nghỉ hưu quá thời gian quy định (trễ) là lỗi của đơn vị quản lý, sử dụng lao động.

  2/- Bác anh được thanh toán tiền lương theo thời gian công tác thực tế. Tiền lương hưu chỉ được lãnh từ thời điểm đơn vị quản lý lao động thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ về nghỉ hưu theo quy định.

  3/- Việc khiếu nại chậm trễ trong việc thực hiện chế độ hưu trí thuộc về bác Anh.

  Thân chào.

 • Xem thêm     

  21/12/2009, 02:05:10 CH | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trường hợp bạn hỏi, xin tư vấn như sau:

  Theo khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động thì hết thời hạn hợp đồng là một trong những trường hợp để chấm dứt HĐLĐ.

  Theo quy định tại điểm a của khoản 1 mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thi hành một bsố điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của CP về HĐLĐ thì trường hợp chấm dứt HĐLĐ nêu trên hai bên không phải báo trước.

  Khi chấm dứt HĐLĐ với NLĐ đã làm việc thường xuyến từ đủ 12 tháng trở lên, NSDLĐ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định.

  Thân chào


 • Xem thêm     

  21/12/2009, 08:12:56 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Cám ơn Anh đã đọc nội dung tư vấn của luật sư

  Thân chào

 • Xem thêm     

  21/12/2009, 08:11:45 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta rất nhiều, nên việc cập nhật, theo dõi không phải lúc nào cũng kịp thời, nhất là các văn bản của các cơ quan quản lý ngành.


  Do vậy, Anh có thể đề nghị Trạm thu phí cho biết việc thu phí mà Trạm đang áp dụng thực hiện theo văn bản nào? để xem mình có phải là đối tượng phải nộp phí hay không?


  Nếu thực sự Anh không thuộc đối tượng nộp phí thì Anh có quyền làm đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.


  Thân chào.

 • Xem thêm     

  17/12/2009, 04:48:30 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Xin chào Anh!

  Vấn đề Anh hỏi, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Việc thu phí cầu, đường bộ là chủ trương của Nhà nước nhằm mục đích thu hồi nguồn vốn đã đầu tư cho công trình.

  Về nguyên tắc, đối tượng nộp phí theo quy định là những cá nhân, tổ chức, phương tiện tham gia giao thông thực tế có sử dụng cầu và đường bộ theo quy định phải thu phí.

  Theo như Anh mô tả thì nhà Anh nằm giữa trạm thu phí cầu Gianh và cầu Gianh. thực tế Anh đã nộp phí từ 10 năm nay nhưng không hề đi qua cầu, tức không sử dụng cầu để tham gia giao thông nhưng vẫn phải nộp phí vì nơi thu phí cho rằng trường hợp Anh là thu phí đường bộ?

  Chúng tôi có tìm hiểu và biết việc thu phí cầu Gianh được thực hiện theo Quyết định số 1327/1998/QĐ-BTC ngày 03/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí đi qua cầu Gianh.

  Theo quy định tại điều 4 của Quyết định này thì cá nhân, tổ chức, phương tiện cơ giới tham gia giao thông đi qua cầu Gianh, đơn vị tổ chức thu phí có trách nhiệm thi hành Quyết định trên.

  Như vậy, trường hợp Anh do vị trí nhà và sinh hoạt hàng ngày không đi qua cầu Gianh thì không thuộc đối tượng thi hành quyết định về nộp phí qua cầu Gianh nêu trên.

  Anh có thể làm đơn trình bày với đơn vị đang trực tiếp làm công tác thu phí cầu Gianh về việc không đi qua cầu nên đề nghị không thụôc đối tượng thu phí theo quy định.


  Nếu việc giải quyết không thỏa đáng, Anh có thể làm đơn khiếu nại gởii cấp trên trực tiếp của đơn vị tổ chức thu phí để được xem xét giải quyết.

  Thân chào Anh.

 • Xem thêm     

  14/12/2009, 10:56:16 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Chào em!


  Cám ơn em đã gởi câu hỏi.


  Về trường hợp em hỏi, Tôi xin trả lời như sau:


  Một số khách hàng mua nông sản của Công ty em có ký kết hợp đồng nhưng không thanh toán tiền hàng cho Công ty em đúng thời gian thỏa thuận trong hợp đồng đã vi phạm hợp đồng về điều khoản thanh toán.


  Do đó, nếu Công ty em đã nhiều lần gọi điện thoại và gởi thư yêu cầu thanh toán nhưng họ vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì căn cứ nội dung thỏa thuận trong hợp đồng, Công ty em có quyền làm đơn khởi kiện gởi đến tòa án để yêu cầu toà án giải quyết buộc họ phải thanh toán tiền hàng còn thiếu.


  Khi khởi kiện, Công ty em phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật và căn cứ vào bản án hay quyết định có hiệu lực của toá án, Công ty em đề nghị cơ quan thi hành án thực hiện pháp quyết của tòa án trong việc thu hồi tiền hàng còn thiếu.


  Chúc Công ty em sớm thu hồi công nợ để đảm bảo doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh vào tổng kết cuối năm.


  Thân chào em.


  Luật sư, Thạc sỹ luật Nguyễn Nhật Tuấn
  0913623699
  nguyennhattuan71@yahoo.com
 • Xem thêm     

  10/12/2009, 03:39:40 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Chào em!

  Theo quy định của pháp luật thì các khoản được phép khấu trừ trực tiếp trong bảng thanh toán lương bao gồm: Thuế thu nhập cá nhân, các khoản trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đoàn phí công đoàn, trách nhiệm vật chất (nếu có)...tùy từng trường hợp và đơn vị chi trả tiền lương.

  Người lao động có quyền được biết lý do vủa việc trừ lương. trước khi khấu trừ tiền lương, đơn vị khấu trừ phải thảo luận với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và không được khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng.

  Lưu ý em về bảng thanh toán lương theo mẫu số 02-LĐTL của Quyết định 15/2006/QĐ-BTC mang tính hướng dẫn thực hiện.

  Thân chào!

 • Xem thêm     

  09/12/2009, 11:17:43 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

  Chào bạn!


  Về vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:


  Theo quy định tại khoản 1 Điều 188
  Bộ luật Tố tụng dân sự thì quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.


  Do đó, nếu bên thứ 3 đã thanh toán 50% nghĩa vụ đúng nội dung thỏa thuận thì ngân hàng bạn phải giải chấp tài sản cho họ.


  Đối với các thành viên sáng lập công ty A không thực hiện thanh toán 50% nghĩa vụ còn lại theo thỏa thuận thì việc ngân hàng bạn yêu cầu thi hành án đối với phần tài sản của họ đã thế chấp là hoàn toàn hợp lý.


  Thân chào bạn!

 • Xem thêm     

  09/12/2009, 10:33:23 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

          Xin chào bạn!
      Về trường hợp bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
      Theo nội dung bạn trình bày thì năm 2000, bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) với diện tích 200m2, trong khi diện tích đất khi được cấp (hoặc giao, mua) khoảng 1.800m2 và diện tích đất sử dụng thực tế hiện nay của bạn là 690m2 (có bờ rào bao quanh, không có tranh chấp). Như vậy, diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn chưa đúng với diện tích thực tế bạn đang sử dụng.
      Vì bạn đã nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng đề nghị tiến hành do đạc lại để ghi điều chỉnh chính xác diện tích đất, và trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn cũng có đóng dấu vuông ghi rõ diện tích sẽ được xác định lại khi do đac địa chính nhưng chưa (hoặc không được) giải quyết.
      Theo quy định của Luật Đất đai, bạn có quyền làm đơn khiếu nại gởi đến UBND cấp quận, huyện nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn để yêu cầu nơi đây xem xét, giải quyết. Căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại của UBND cấp này, nếu bạn không đồng ý nội dung giải quyết thì bạn có quyền khiếu nại đến UBND cấp tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) của cấp quận, huyện đã giải quyết lần đầu hoặc bạn khởi kiện vụ án hành chính đến toà án nhân dân cấp quận, huyện nơi tọa lạc của miếng đất để yêu cầu xem xét, giải quyết cho bạn.
      Thân chào bạn!
      Luật sư, Thạc sỹ Luật Nguyễn Nhật Tuấn
      ĐT: 0913.623.699
      Email: nguyennhattuan71@yahoo.com


 • Xem thêm     

  08/12/2009, 10:38:17 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

      Xin chào bạn!
      Do câu hỏi của bạn chưa rõ về các tình tiết liên quan như công ty TNHH giải thể vào thời gian nào, trong trường hợp nào? Hóa đơn theo bạn nói là hóa đơn bạn nộp tiền cho công ty hay hóa đơn công ty nộp nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước...? nên về trường hợp bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời chung như sau:
      Bạn đã mua 02 lô đất liền kề nhau thuộc dự án của một công ty TNHH được phép của UBND thành phố cho phép lập dự án đầu tư xây dựng bán cho người sử dụng làm nhà ở có hợp đồng mua bán có công chứng thì quyền và nghĩa vụ của hai bên đã được quy định cụ thể trong hợp đồng này. Theo đó, chắc chắn có quy định cụ thể về nghĩa vụ đối với việc lập thủ tục và giao giấy tờ về quyền sử dụng đất.
      Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì công ty TNHH bán đất cho bạn có trách nhiệm làm thủ tục và giao giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bạn và thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
      Vì đất bạn mua thuộc dự án đã được cơ quan chức năng cho phép lập dự án đầu tư xây dựng nên trong trường hợp công ty TNHH bán đất cho bạn đã giải thể, bạn không thể liên hệ giải quyết được thì bạn nên liên hệ cơ quan chức năng để biết dự án này hiện được giao cho đơn vị nào quản lý, thực hiện để đề nghị xem xét, hướng dẫn, giải quyết yêu cầu của bạn một cách cụ thể.
      Nếu có điều gì chưa rõ, bạn có thể liên  hệ với chúng tôi.
      Email: nguyennhattuan71@yahoo.com
      0913.623.699
      Thân chào bạn.


 • Xem thêm     

  08/12/2009, 08:45:34 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4566 lần
  Lawyer

      Xin chào bạn!
  Về trường hợp bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

  Trước hết, có thể nói hành vi của em trai bạn và các bạn của em trai bạn dùng mã tấu chém người thanh niên kia đến ngất xỉu và bị thương tật với tỷ lệ trong vòng 20% đã phạm vào tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự.

  Tuy nhiên với số liệu mà bạn cung cấp thì khó có thể xác định là áp dụng khoản nào tại điều 104. Cụ thể nếu tỷ lệ thương tật mà dưới 11% mà có dùng hung khí nguy hiểm thì áp dụng khoản 1 điều 104 Bộ Luật Hình sự. Còn nếu tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% mà có dùng hung khí nguy hiểm thì áp dụng khoản 2 điều 104.

  Nếu áp dụng theo khoản 1 Điều 104 Bộ Luật hình sự thì theo quy định tại khoản 1 Điều 105 Bộ luật Tố tự hình sự thì vụ án này sẽ được khởi tố, điều tra nếu có yêu cầu của người bị hại. Do đó, nếu người bị hại không yêu cầu khởi tố hoặc rút lại yêu cầu khởi tố (nếu đã có yêu cầu) thì em trai bạn và những người gây ra thương tích cho người bị hại sẽ không bị khởi tố, điều tra.

  Do đó, gia đình bạn có thể đến thăm hỏi, thương lượng, đền bù chi phí nằm viện và thuốc thang cho người bị hại và thuyết phục người bị hại  không yêu cầu khởi tố vụ án hoặc rút lại yêu cầu khởi tố (nếu đã có yêu cầu) vì pháp luật không cấm và việc làm này phù hợp với đạo lý, truyền thống của người Việt Nam.

  Riêng hai chiếc xe máy bị cơ quan công an tạm giữ để làm rõ nội dung vụ việc vì được sử dụng vào việc gây ra thương tích cho người bị hại. Nếu ngườì bị hại không yêu cầu khởi tố vụ án hoặc rút lại yêu cầu khởi tố (nếu đã có yêu cầu) thì các em bạn có thể làm đơn gởi cơ quan công an để xin nhận lại xe.

  Nếu có điều gì chưa rõ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.
  ĐT: 0913.623.699
  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com
  Thân chào bạn!

491 Trang «<489490491