Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

129 Trang «<126127128129>
 • Xem thêm     

  08/04/2010, 01:16:05 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Hệ trung học chuyên nghiệp hay trường dạy nghề đều được hoãn gọi nhập ngũ.

 • Xem thêm     

  05/04/2010, 12:00:25 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.


  Đối tượng của đấu giá là tài sản, hàng hóa.. thật cụ thể , rõ ràng để xác định giá cả thực sự của nó và việc đấu giá sẽ quyết định cá nhân, tổ chức nào được mua do trả giá cao nhất. Vì dịch vụ là khái niệm chung chung, không cụ thể thì làm sao là đối tượng của đấu giá được?


  Ngược lại, đối tượng của đấu thầu lại có thể là dịch vụ cung cấp, dự án công trình....dự kiến sẽ được tiến hành nên dịch vu được mang ra đấu thầu để quyết định đơn vị, cá nhân được phép thực hiện dịch vụ đó.


  Thân chào bạn.

 • Xem thêm     

  29/03/2010, 12:11:47 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Cháu tính vào nghề công an thì cháu có thể liên hệ và nộp hồ sơ thi vào các trường:


  - Đại học an ninh.

  - Đại học sảnh sát nhân dân.

  Cháu trực tiếp liên hệ để biết về điều kiện, chỉ tiêu, thủ tục và thời gian thi nhé.


  Chú.

 • Xem thêm     

  25/03/2010, 04:47:50 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào em.


  Luật nghĩa vụ quân sự quy định việc hoãn gọi nhập ngũ đối với người là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động mà không có nơi nương tựa.


  Trường hợp em là con duy nhất trong nhà, là lao động duy nhất nuôi dưỡng cha mẹ đã hết tuổi lao động nên em phải làm đơn có xác nhận của địa phương gởi Hội đồng quân sự nơi gọi em nhập ngũ để được hoãn gọi nhập ngũ theo quy định.


  Thân chào em.

 • Xem thêm     

  25/03/2010, 04:20:21 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.


  Về nguyên tắc dùng dấu thì hóa đơn chỉ có một dấu: hoặc là dấu treo hoặc là dấu đóng vào chữ ký của người có trách nhiệm của đơn vị xuất hóa đơn.


  Nếu hóa đơn bạn đã trình giám đốc ký và đã được đóng dấu treo thì không cần đóng thêm dấu vào chữ ký giám đốc thì vẫn được xem là hóa đơn hợp lệ.


  Thân chào.

 • Xem thêm     

  25/03/2010, 04:20:19 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Về nguyên tắc dùng dấu thì hóa đơn chỉ có một dấu: hoặc là dấu treo hoặc là dấu đóng vào chữ ký của người có trách nhiệm của đơn vị xuất hóa đơn.


  Nếu hóa đơn bạn đã trình giám đốc ký và đã được đóng dấu treo thì không cần đóng thêm dấu vào chữ ký giám đốc thì vẫn được xem là hóa đơn hợp lệ.


  Thân chào.

 • Xem thêm     

  20/03/2010, 09:17:43 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Bạn phải cho biết ủy quyền về tài sản là ủy quyền về quản lý, hay sử dụng hay định đoạt hay cả 3 quyền trên về sở hữu tài sản thì luật sư mới tư vấn cụ thể được?

 • Xem thêm     

  16/03/2010, 10:21:35 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào chị


  Theo quy định thì trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí.

  Về thủ tục, cháu phải có thẻ khám chữa bệnh miễn phí do địa phương nơi cư trú cấp. Khi khám chữa bệnh phải xuất trình thẻ và phải đúng tuyến mới có giá trị miễn phí. Nếu trái tuyến thì phải có giấy chuyển viện của tuyến. Còn từ đủ 6 tuổi trở lên các quy định trên không còn áp dụng nữa .


  Thân chào chị.

 • Xem thêm     

  24/02/2010, 02:56:38 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Về vấn đề bán đấu giá, xin trích dẫn các điếu quy định về bán đấu giá theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 để bạn tham khảo:

  Điều 456. Bán đấu giá

  Tài sản có thể được đem bán đấu giá theo ý muốn của chủ sở hữu hoặc pháp luật có quy định.

  Tài sản chung đem bán đấu giá phải có sự đồng ý của các chủ sở hữu chung, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  Điều 457. Thông báo bán đấu giá

  1. Người bán đấu giá phải thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm, số lượng, chất lượng và danh mục các tài sản bán đấu giá chậm nhất là bảy ngày đối với động sản, ba mươi ngày đối với bất động sản trước ngày bán đấu giá.

  2. Những người có liên quan đến tài sản bán đấu giá phải được thông báo về việc bán đấu giá để tham gia định giá khởi điểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

  Điều 458. Thực hiện bán đấu giá

  1. Khi bán đấu giá, người bán đấu giá công bố giá bán khởi điểm.

  2. Người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm là người được mua tài sản bán đấu giá và được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng.

  3. Việc bán đấu giá được lập thành văn bản và có chữ ký của người mua, người bán và hai người chứng kiến.

  4. Thời hạn giao tài sản bán đấu giá, thời hạn và phương thức thanh toán được thực hiện theo quy chế bán đấu giá.

  5. Người bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản bán đấu giá.

  6. Trong trường hợp giá mua cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá xem như không thành.

   

 • Xem thêm     

  24/02/2010, 02:43:18 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Điều 479 Bộ luật dân dự năm 2005 có quy định về hụi như sau:

  Điều 479. Họ, hụi, biêu, phường


  1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.


  2. Hình thức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  3. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi.

  Như vậy, việc chơi hụi nếu không dưới hình thức cho vay nặng lại thì không bị pháp luật cấm.

  Theo tôi, bạn nên trình bày với các chủ nợ (những ngươì đang chờ hốt hụi) hiểu và thông cảm cho bạn và thỏa thuận với họ thời gian trả nợ.

  Đối với những người đã hốt hụi và không đóng, bạn nên tường trình gởi chính quyền địa phương để được xem xét, giúp đỡ, giải quyết hoặc khởi kiện tại tòa án yêu cầu họ thực hiện nghĩa vụ của mình.

  Thân chào.

  Luật sư - Thạc sỹ Luật Nguyễn Nhật Tuấn

  nguyennhattuan71@yahoo.com
  0913623699

 • Xem thêm     

  08/02/2010, 04:14:56 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Xin chào bạn.

  Dù đã nhiều lần tư vấn cho bạn về việc thu phí của trạm thu phí cầu Gianh.Nay bạn còn thắc mắc về vấn đề văn bản, tôi xin trả lời như sau:

  Trước đây, bộ được ban hành hai hình thức văn bản pháp quy là thông tư và quyết định nhưng sau này, pháp luật chỉ xác định bộ được ban hành một hình thức văn bản pháp quy là thông tư.

  Như vậy, thời điểm năm 1998, Bộ taì chính có ban hành hình thức quyết định (như Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC  Ngày 03/10/1998) thì năm 2004 hình thức văn bản là thông tư ( như thông tư 90 /2004/TT-BTC ngày 07/9/2004).


  Điều quan trọng là bạn nên xem kỹ nội dung của thông
  90 /2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 và Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC  Ngày 03/10/1998 có gì trái nhau không, nếu có thì nhưng nội dung trái nhau của Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC  Ngày 03/10/1998  sẽ hết hiệu lực thi hành còn nhưng nội dung không trái của Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC  Ngày 03/10/1998 vẫn còn hiệu lực thi hành. Ngoài ra, bạn nên lưu ý ý kiến của Thanh tra bộ tài chính  trả lời  bạn:"  ..

  Như vậy là thu sai  đối tượng quy định tại quyết định 1327/1998/QĐ -BTC  Ngày 03/10/1998  của Bộ Tài Chính ; và chuyển đơn cho công ty 494 xem xét theo thẩm quyền .

  Thân chào.

 • Xem thêm     

  03/02/2010, 08:24:36 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn là cán bộ công chức nhà nước, đảng viên, đang có vợ và 2 con thì bạn không được giúp một người phụ nữ không có chồng sinh con ngoài giá thú. Vì như vậy bạn sẽ vi phạm Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, vi phạm chế độ một vợ một chồng, pháp lệnh dân số của Việt Nam và các hệ lụy phiền phức khác về mặt đảng, quy định về cán bộ công chức nhà nước.

  Phụ nữ không chồng muốn sinh con bằng phương pháp khoa học thì sẽ được cơ quan y tế xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật (từ nguồn tinh trùng hiến tặng vô danh tại cơ sở y tế).

  Thân chào.

   

 • Xem thêm     

  22/01/2010, 10:38:54 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Việc bạn hỏi tôi xin trả lời như sau: Xuất phát từ góc độ đạo đức, tính nhân văn và đảm bảo thiên chức làm mẹ của người phụ nữ nên Nhà nước ta đã cho phép việc sinh sản bằng phương pháp khoa học đối với một số trường hợp hiếm muộn hoặc người phụ nữ vì lý do không thể sinh con tự nhiên được. 


  Khi phụ nữ được bệnh viện phụ sản quyết định cho phép tiến hành thụ thai và sinh sản theo phương pháp khoa học thì mọi quyền lợi khi sinh theo phương pháp này đều thực hiện như phụ nữ sinh tự nhiên. Con sinh ra vẫn được hưởng các quyền như con sinh tự nhiên. 


  Thân chào bạn.

 • Xem thêm     

  22/01/2010, 10:10:00 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.


  Theo quy định của Luật hàng không dân dụng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 thì Đại lý bán vé máy bay của một hãng hàng không là nơi thực hiện nhiệm vụ bán vé của hãng


  Vậy bạn muốn mở đại lý vé máy bay của hãng hàng không nào (trong nước hay nước ngoài) thi nên liên hệ trực tiếp với hãng hàng không đó để được xem xét các điều kiện ký hợp đồng làm đại lý bán vé máy bay và được hướng dẫn thủ tục chi tiết nhé.


  Thân chào.


 • Xem thêm     

  15/01/2010, 05:13:49 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào em!

  Việc em hỏi em có thể điện thoại theo số 0913.623.699 để luật sư tư vấn giúp nhé.

  Thân chào.

 • Xem thêm     

  15/01/2010, 05:12:18 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào bạn.


  Về việc bạn hỏi, luật sư tư vấn như sau:


  Theo quy định tại khoản 1 điều 56 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính thì thời hạn kháng cáo được quy định như sau:


  Thời hạn kháng cáo
  là mười ngày, kể từ ngày Toà án tuyên án hoặc ra quyết định (chứ không phải kể từ khi bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật như bạn nêu); nếu đương sự vắng mặt tại phiên toà, thì thời hạn này tính từ ngày bản sao bản án, quyết định được giao cho họ, thân nhân của họ hoặc được niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc nơi có trụ sở, nếu đương sự là pháp nhân.


  Như vậy, bạn có thể tham khảo kỹ quy định trên để biết việc kháng cáo có đúng thời hạn quy định không nhé.


  Thân chào.

  Luật sư- Thạc sỹ luật Nguyễn Nhật Tuấn

 • Xem thêm     

  09/01/2010, 08:59:18 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Xin cám ơn bạn

 • Xem thêm     

  09/01/2010, 08:58:37 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Xin cảm ơn bạn.
 • Xem thêm     

  06/01/2010, 04:13:49 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào em.


  Em chưa cho biết Công ty em hoạt động theo luật doanh nghiệp 2005 hay hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước 2003 và đang trong quá trình chuyển đổi theo luật doanh nghiệp 2005?

  Theo điều lệ thì công ty em có thuộc trường hợp TCT nắm quyền chi phối vốn (từ 51% trở lên) hay không...? nên không thể tư vấn cụ thể được.


  Thân chào.

 • Xem thêm     

  06/01/2010, 04:09:44 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10452)
  Số điểm: 57894
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4537 lần
  Lawyer

  Chào anh Bình.

  Qua nội dung thư anh, Tôi thấy như sau:

  Việc vợ chồng anh cho cô Nguyệt vay hay mượn tiền để làm ăn theo thỏa thuận là quan hệ dân sự giữa hai bên. Bởi lẽ:

  - Việc vay mượn này có giấy biên nhận.
  - Thời gian đầu cô Nguyệt có trả tiền lãi cho vợ chồng anh.
  - Các lần anh đòi nợ Cô Nguyệt đều có viết giấy hẹn trả nợ.
  - Cô Nguyệt có giải thích rõ ràng lý do chưa thanh toán tiền cho vợ chồng anh.

  Như vậy, cô Nguyệt công khai thừa nhận nợ, khất nợ, nêu rõ lý do... chứ không có ý lừa đảo chiếm đoạt tiền.

  Vì vậy anh có thể làm đơn khởi kiện gởi tòa án nơi cư trú của cô Nguyệt để để yêu cầu thanh toán nợ, lãi... theo thủ tục tố tụng dân sự.

  Mong rằng anh đã rõ.

  Thân chào.

  Luật sư -Thạc sỹ Luật Nguyễn Nhật Tuấn

129 Trang «<126127128129>