Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

18 Trang <1234567>»
 • Xem thêm     

  04/07/2012, 05:21:43 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  đã xem qua

 • Xem thêm     

  04/07/2012, 05:16:43 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  1/ Việc thay đổi này cần phải sửa đổi điều lệ vì liên quan đến thành viên của hội đồng thành viên công ty

  2/ Thủ tục sửa đổi bao gồm: Biên bản họp hội đồng thành viên, quyết định hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên hội đồng thành viên và sử đổi điều lệ, điều lệ sửa đổi.

  3/ Việc thay đổi này cần tiến hành đăng ký thay đổi kinh doanh theo quy định

  Thân

   

 • Xem thêm     

  04/07/2012, 05:10:29 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Điều 154 Luật doanh nghiệp quy định việc Chuyển đổi công ty như sau:

  Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) được quy định như sau:

  1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;

  2. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

  3. Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

  Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  04/07/2012, 04:53:09 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Đề nghị bạn xem lại vì nếu quy định đối với ngành nghề bạn định kinh doanh mà người đứng đầu doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề thì bạn phải có đẻ được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh chứ bạn không thể sử dụng chứng chỉ của nhân viên thuê được. Nếu quy định chỉ cần chứng chỉ hành nghề của người trong công ty mà ko phải là người đứng đầu doanh nghệp thì bạn có thể chọn phương án như bạn trình bày

  Thân

   

 • Xem thêm     

  04/07/2012, 04:49:04 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Cho dù k có giấy tờ đi chăng nữa thì đây vẫn là tiền hàng của công ty nên ko thể tùy tiện sử dụng vào mục đích cá nhân nên bạn thu xếp hoàn trả cho công ty. Nếu bạn không thực hiện được việc này thì công ty có thể trình báo cơ quan chức năng xử lý bạn về việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

  thân

   

 • Xem thêm     

  04/07/2012, 04:45:26 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Cảm ơn bạn

   

 • Xem thêm     

  03/07/2012, 06:04:49 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  chào bạn

  Bạn đưa ra công thức tính chi cho phức tạp. Tôi lấy 1 ví dụ đơn giản thế này thôi về cách tính tiền lương để trợ cấp thôi việc như trường hợp bạn hỏi:

  lao động A có hệ số lương là 2.65 (đã cộng các hệ số phụ cấp); nghỉ việc từ tháng 7/2012; giả sử lương tối thiểu chung từ tháng 3/2012 về trước là 830.000đ và từ tháng 4/2012 đến nay là 1050.000đ.

  Cách tính lương bình quân cho lao động này từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2012 (6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc):

  (2.65 x 830.000đ x 3 tháng) + (2.65 x 1050.000đ x 3tháng)   = ?

                                             6 tháng

  Thân

 • Xem thêm     

  03/07/2012, 05:42:47 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Tôi ko rõ bạn tra cứu quy định này ở luật nào chứ Luật BHXH hiện hành ko có Điểm 1.9, Điều 4, Mục 1, Chương II - Luật Bảo hiểm xã hội như bạn nêu.

  Bạn cần nhớ rằng việc tham gia BHXH gắn liền với quá trình chi trả lương và lao động vì tiền BHXH được trích theo tỷ lệ quy định từ lương mà nếu bạn đi đào tạo có nghĩa là tạm ngừng lao động, tạm ngừng việc trả lương thì phải tạm ngừng việc tham gia BHXH.

  tHÂN

   

 • Xem thêm     

  03/07/2012, 05:23:18 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  chào bạn

   

 • Xem thêm     

  01/07/2012, 04:31:49 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Xoay quanh vấn đề bạn hỏi, tôi cần đặt ra các vấn đề sau để bạn xác định nhé:

  1/ Kế hoạch và phương án chào bán cổ phần ra bên ngoài quy định về việc chia cổ tức như thế nào, thời điểm chốt chia ra sao?

  2/ Thời điểm các nhà đầu tư mới mua cổ phần nộp tiền mua cổ phần vào công ty bạn là ngày nào?

  3/ Điều lệ công ty bạn quy định việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và trình đại hội đồng cổ đông như thế nào?

  Trên cơ sở đó và đối chiếu quy định của pháp luật thì chắc bạn sẽ có cân trả lời chính xác cho các cổ đông đang có yêu cầu

  Chúc bạn thành công

   

 • Xem thêm     

  01/07/2012, 04:18:33 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành có quy định:

  Điều 48. Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

  1.Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật đó có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

  2. Những người được quy định tại Điều 45 của Pháp lệnh này, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, cảnh sát viên Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, chiến sỹ Bộ đội biên phòng, kiểm lâm viên, nhân viên thuế vụ, kiểm soát viên thị trường, thanh tra viên chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền khám phương tiện vận tải, đồ vật trong phạm vi thẩm quyền của mình.

  3. Khi tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật phải có mặt chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải và một người chứng kiến; trong trường hợp chủ phương tiện, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vắng mặt thì phải có hai người chứng kiến.

  4. Mọi trường hợp khám phương tiện vận tải, đồ vật đều phải lập biên bản và phải giao cho chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện vận tải một bản.

  Như vậy, nếu khi khám xét hàng hóa mà không phát hiện vi phạm thì toàn bộ chi phí cho việc bốc dỡ do cơ quan ra lệnh khám xét chịu và ngoài ra, còn có thể bồi thường toàn bộ các thiệt hại từ việc ra lệnh khám xét thiếu chính xác của mình.

  Thủ tục yêu cầu hoàn trả chi phí bốc dỡ là đơn yêu cầu, chứng từ về chi phí bốc xếp và các thiệt hại phát sinh (nếu có)

  Thân

   

   

 • Xem thêm     

  01/07/2012, 10:07:24 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trước tiên, luật sư trích lại điều 120 Luật doanh nghiệp để biết nội dung quy định nhé:

  Điều 120. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

  1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

  a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

  b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

  3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

  4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Người đại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

  Theo tinh thần quy định nêu trên thì việc bạn hiểu như vậy là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, nhằm tạo thuận lợi và chủ động trong hoạt động của công ty thì ko nhất thiết hợp đồng nào dù có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp đều phải trình HĐQT lấy ý kiến trước khi giám đốc ký vì rất mất thời gian mà thông thường, hội đồng quả trị sẽ ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, trong đó quy định giá trị hợp đồng bao nhiêu thì giám đốc có quyền ký mà không cần thông qua HĐQT, hợp đồng có giá trị bao nhiêu thì phải xin ý kiến HĐQT hoặc ĐHĐCĐ trước khi ký

  Thân mến

   

 • Xem thêm     

  30/06/2012, 04:45:17 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Công ty đã quyết định trích và chuyển khoản cho công đoàn kinh phí tổ chức đi chơi thì việc tổ chức  đi chơi sử dụng như thế nào là chuyện của công đoàn sao lại còn yêu cầu phải có chứng từ hợp lệ để kiểm tra làm gì? như vậy là tặng cho hay là trích kinh phí từ quỹ phúc lợi phải làm rõ? Nếu trích kinh phí từ quỹ phúc lợi thì đòi hỏi việc sử dụng phải có chứng từ hợp lệ và phần còn thừa phải thu hồi lại. Còn đã là tặng cho thì không đặt ra vấn đề này.

  Quyết định trích cho hay trích sử dụng quỹ phúc lợi là những cở sở để hạch toán chi phí

  Thân

   

 • Xem thêm     

  30/06/2012, 04:20:36 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Người lao động được cử ra nước ngoài đào tạo tức là không làm việc, không hưởng lương nên không tham gia BHXH trong thời gian đào tạo

  Thân

   

 • Xem thêm     

  28/06/2012, 04:57:07 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Nghị định số 91/2010/NĐ-CP quy định về chế độ giải quyết đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại các công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2010 nên việc sắp xếp lại (cổ phần hóa) công ty bạn diễn ra sau thời điểm văn bản này có hiệu lực thì dĩ nhiên phải áp dụng văn bản này (mặc dù năm 2009 đơn vị bạn đã chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và chế độ của người lao động dôi dư đã giải quyết theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP)

  Tại điều 7 của văn bản nêu trên quy định nguồn kinh phí giải quyết như sau:

  Điều 7. Nguồn kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  1. Đối với công ty thực hiện cổ phần hóa, bán doanh nghiệp, nguồn kinh phí để giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư lấy từ tiền bán cổ phần lần đầu, bán doanh nghiệp. Trường hợp không đủ thì được bổ sung từ:

  a) Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đối với công ty trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; toàn bộ tổng công ty, toàn bộ tập đoàn, công ty mẹ.

  b) Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ đối với công ty trực thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ. Trường hợp không đủ thì được bổ sung từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

  2. Đối với công ty thực hiện giao, giải thể, phá sản, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, nguồn kinh phí do:

  a) Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chi đối với công ty thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; toàn bộ tổng công ty, toàn bộ tập đoàn, công ty mẹ.

  b) Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chi đối với doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

  Thân mến

 • Xem thêm     

  28/06/2012, 04:34:31 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu

   

 • Xem thêm     

  27/06/2012, 04:14:03 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Luật sư đã xem qua

 • Xem thêm     

  27/06/2012, 04:12:41 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  cám ơn bạn

 • Xem thêm     

  26/06/2012, 05:09:24 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  1/ Công ty bạn cần có chức năng sản xuất và bán các mặt hàng này (XÁC định tRong giấy chứng nhận đăng ký KD)

  2/ Hàng hóa khi xuất xưởng phải có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng, có dán tem chứng nhận chất lượng theo quy định

  3/ Có phiếu bảo hành và hướng dẫn sử dụng

  4/ Ký hợp đồng mua bán, phân phối với đơn vị chức năng

  Thân

   

 • Xem thêm     

  26/06/2012, 05:01:06 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10445)
  Số điểm: 57859
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4525 lần
  Lawyer

  Cám ơn bạn

   

18 Trang <1234567>»