Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

145 Trang «<567891011>»
 • Xem thêm     

  04/08/2019, 08:44:05 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Có vẻ như bạn hỏi về chia tài sản khi ly hôn lần 2. Trường hợp này nếu không có thêm tình tiết quan trọng khác liên quan thì tài sản chung (miếng đất) sẽ chia đôi, mỗi người 50%.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  04/08/2019, 08:38:10 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Như bạn nêu thì thanh toán đợt 3 phải có 3 văn bản trong đó BB thanh lý hợp đồng chưa được xác lập. Tuy nhiên do không biết lỗi thuộc về bên nào trong việc ký kết BB thanh lý nên cũng chưa thể khẳng định "có đủ là cơ sở pháp lý hợp pháp để bên A từ chối thanh toán...". BB thanh lý HĐ có thể ký kết tại bất kỳ thời điểm nào.

   

  Trân trọng!  

 • Xem thêm     

  25/07/2019, 09:16:43 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Cưỡng chế là hành vi của cơ quan nhà nước, không phải của doanh nghiệp. Theo pháp luật đất đai hiện hành thì khi người sử dụng đất không đồng ý làm theo quy định của nhà nước (như trong việc xây dựng khu công nghiệp), cơ quan nhà nước có quyền cưỡng chế thu hồi đất sau khi họ thực hiện các thủ tục quy định trong pháp luật về đất đai. Lưu ý: việc mua bán quyền sử dụng đất giữa người dân và doanh nghiệp có thành hay không là không liên quan đến cơ quan nhà nước.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  08/07/2019, 08:34:02 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trước pháp luật thì bạn vẫn là người độc thân nên bạn có quyền kết hôn với người khác.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  28/06/2019, 03:48:14 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Mời bạn tham khảo quy định của Luật Doanh nghiệp như trích dẫn dưới đây và hy vọng vướng mắc của bạn được giải đáp:

  Điều 196. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

  1. Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

  a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

  b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

  c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

  d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

  3. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

  5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  28/06/2019, 03:44:24 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Người nào trực tiếp nuôi con khi ly hôn là chuyện giữa cha và mẹ đứa bé, không liên quan đến người khác. Quyền trực tiếp nuôi con của bạn được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình, mời bạn tham khảo, cụ thể nhất là ở khoản 3 như trích dẫn dưới đây:

  Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

  1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

  2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

  3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

  Trân trọng!

   

   

 • Xem thêm     

  31/05/2019, 09:51:09 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Nhà đất đứng tên bạn nên thủ tục bán kể cả công chứng là không liên quan đến những người khác. Những người kia có tranh chấp thì là chuyện khác, khi đó bạn có thể đem giấy tờ ký nhận ra làm chứng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  13/05/2019, 08:10:06 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Vấn đề bạn hỏi thuộc lĩnh vực đạo đức, không phải pháp lý nên không tư vấn được. Cứ cho là chồng bạn làm giấy xác nhận thì cũng không ngăn được việc họ vẫn liên hệ nhau hoặc người kia vẫn nhắn tin quấy rầy. Trường hợp có sự đe dọa đến sức khỏe, tính mạng thì cơ quan chức năng mới có cơ sở xem xét, giải quyết.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  02/05/2019, 09:56:29 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Như thông tin bạn nêu thì căn nhà mới được mua bằng tiền của chồng (bán nhà cũ) nên về lý thì đó là tài sản riêng của chồng, trừ trường hợp 2 vợ chồng thỏa thuận khác (ví dụ nếu căn nhà đứng tên cả 2 người thì nó trở thành tài sản chung của 2 vợ chồng, có quyền ngang nhau).

  - Số tiền bạn vay để trả nợ cho chồng, nếu không có đủ bằng chứng thì bạn có nghĩa vụ chứng minh mục đích vay như bạn nêu. Tiền chồng bạn vay chỉ được coi là nợ riêng của chồng khi vay chi tiêu cho cá nhân của chồng. Trường hợp này chỉ liên quan đến trách nhiệm đối với các khoản vay chứ không liên quan đến quyền sở hữu căn nhà, nghĩa là khi đó chồng bạn có trách nhiệm trả cho bạn khoản tiền bạn đã vay cho chồng trả nợ.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  23/04/2019, 03:11:27 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Hình thức hợp đồng không nhất thiết bằng văn bản, trừ khi pháp luật quy định văn bản là hình thức bắt buộc. 

  - Hợp đồng dịch vụ cũng như vậy. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro và cũng dễ cho các bên trong quá trình thực hiện thì hợp đồng nên lập thành văn bản.

  - Tài liệu tham khảo gồm hai luật chủ yếu là Bộ luật dân sự và Luật thương mại cùng các văn bản liên quan.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  18/04/2019, 07:55:46 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Nguyên tắc chung thì mỗi doanh nghiệp là một pháp nhân độc lập nên pháp nhân mới không liên quan gì với pháp nhân cũ, trừ trường hợp đặc biệt. Vì hợp đồng bên bạn ký với pháp nhân cũ nên chỉ ràng buộc với bên đó mà thôi. Bạn nên kiểm tra lại toàn bộ sự việc để có thêm cơ sở quyết định.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  16/04/2019, 10:13:39 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chúc bạn được như ý !

 • Xem thêm     

  16/04/2019, 09:55:58 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Về cuộc sống vợ chồng: Bạn vẫn có thể liên lạc và đến thăm bên nhà vợ thì mâu thuẫn (nếu có) nếu bạn không biết, bạn có thể tìm hiểu khi tâm sự hoặc trao đổi với những người thân bên vợ.

  - Muốn đơn phương ly hôn, bạn gửi đơn đến tòa án cấp huyện nơi vợ bạn cư trú. Đơn viết theo mẫu có ở tòa án hoặc bạn tham khảo trên cổng điện tử của ngành tòa án. 

   

  Trân trọng!  

 • Xem thêm     

  16/04/2019, 09:20:35 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trên cơ sở thông tin bạn nêu thì không liên quan gì đến hình sự nên bạn không nên quá lo lắng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/04/2019, 07:35:12 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Thực tế có thể xảy ra nhiều tình huống mà không thể liệt kê, phân tích hết trong tư vấn ở đây được. Ví dụ án đã có hiệu lực nhưng kháng cáo quá hạn được chấp nhận thì vẫn bị xem xét theo thủ tục phúc thẩm và bản án sơ thẩm lúc đó trở thành chưa có hiệu lực. Một trong các phương án đơn giản nhất để biết là bạn đến Tòa án nơi xét xử sơ thẩm đề nghị cấp bản án có hiệu lực, qua đó sẽ biết tình trạng pháp lý của bản án sơ thẩm đã tuyên.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  03/04/2019, 05:20:29 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Ngân hàng cho vay và giữ giấy chứng nhận QSD đất để bảo đảm cho khoản vay. Khi nào vợ chồng trả hết nợ thì trả giấy lại cho người ta. Việc trả giấy lại cho 1 người hay đồng thời cả 2 vợ chồng không quan trọng với ngân hàng miễn là khoản vay đã được ngân hàng tất toán. 

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  03/04/2019, 05:14:18 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Nếu đất chia là tài sản riêng của bà bạn thì việc kiện là không có cơ sở.

  - Nếu đất chia là tài sản chung của 2 ông bà thì bà bạn chỉ có quyền quyết định đối với 1/2 khu đất và người con đó có thể yều cầu đòi chia đất.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  01/04/2019, 09:05:33 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Kế hoạch thự hiện như thế nào tùy thuộc vào sự hoạch định của người mua hàng và các bên có thể thương lượng để thuận lợi nhất cho cả 2 bên. Vì vậy, trừ khi bạn thương lượng lại sau khi trúng thầu, việc thực hiện kế hoạch hàng hóa là như bạn đã nêu. Lưu ý: Thực hiện hợp đồng bao gồm nhiều công việc, trong đó kế hoạch hàng hóa là 01 phần (ví dụ còn các quy định về bảo đảm hợp đồng, các bước chuẩn bị,...)

  - Thời gian hiệu lực hợp đồng do các bên thống nhất. Thời điểm ký kết hợp đồng cũng do các bên tự định đoạt.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  01/04/2019, 08:40:09 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình quy định con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng, do đó đối với đứa con đầu, bạn có đăng ký kết hôn nên con bạn là con chung. Bạn đem các giấy tờ xác nhận thời kỳ hôn nhân đó khi đi khai sinh cho con. Với 2 đứa con sau, nếu chồng cũ và chồng mới xác nhận tình trạng như bạn nêu thì không khó khăn lắm trong việc làm giấy khai sinh. Nếu các bên không thống nhất được thì nhờ ủy ban tư vấn, giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì có thể cân nhắc yêu cầu tòa án phân xử, trên cơ sở đó để làm khai sinh cho con.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  25/03/2019, 02:54:59 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Theo tôi, cách tốt nhất là rời thật xa đến mức người đàn ông đó khó tìm, gặp được. Ngoài ra, người phụ nữ cân nhắc liên hệ với chính quyền (công an, ủy ban, Hội phụ nữ,...) để trình báo vụ việc và yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định pháp luật.

   

  Trân trọng!

145 Trang «<567891011>»