Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

145 Trang «<24252627282930>»
 • Xem thêm     

  08/09/2016, 10:23:37 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Vấn đề này tùy thuộc vào tình hình của dự án cũng như thời điểm xem xét. Ví dụ: Hiện nay nhìn chung các dự án (đất nền) không được mang tính chất phân lô bán nền mà phải xây dựng xong nhà mới được chuyển nhượng, ngoại trừ một số dự án đặc biệt được cho phép. Vì vậy, bạn xem lại việc cấp sổ đỏ cho bạn có phù hợp với quy định pháp luật không? Trường hợp cấp đúng thì thời điểm bạn muốn chuyển nhượng dự án đó có phải tuân thủ quy định phải xây nhà hay không? Trước mắt, bạn có thể hỏi trực tiếp chủ đầu tư dự án về những nội dung bạn quan tâm.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  08/09/2016, 10:16:17 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Về pháp lý thì người vợ đầu tiên vẫn là người vợ hợp pháp nên tài sản bố bạn tạo lập vẫn thuộc tài sản chung vợ chồng, trừ trường hợp đó là tài sản riêng của bố bạn.

  1/ Trường hợp là tài sản chung thì một mình bố bạn không thể quyết định giao dịch mà phải có ý kiến của người vợ đầu.

  2/ Trường hợp là tài sản riêng, bố bạn có quyền chuyển nhượng như bạn nêu. Thủ tục chuyển nhượng không quá phức tạp nên bạn có thể tự làm: công chứng hợp đồng; đóng tiền nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; chuyển giấy chứng nhận sang tên bạn.

  Có nhiều cá nhân/tổ chức làm dịch vụ này, bạn có thể cân nhắc đến chủ thể mà bạn tin tưởng và thuận tiện trong giao dịch.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  06/09/2016, 08:10:47 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Pháp luật lao động quy định hợp đồng dưới 3 tháng có thể sử dụng hình thức lời nói nên không thể khẳng định chắc chắn trường hợp của bạn là lao động có hợp đồng hay không mà chỉ các bên liên quan biết mà thôi.

  - Khi nhận đồng phục thường có cam kết (như trường hợp của bạn là trừ dần vào tiền lương) nên bạn không làm nữa thì phải hoàn trả như đã thỏa thuận với công ty.

  - Việc bồi thường chỉ phát sinh khi hành vi của bạn gây thiệt hại cho công ty và công ty có yêu cầu bồi thường.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/09/2016, 08:01:55 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Về thủ tục tố tụng thì tòa án có toàn quyền quyết định trên cơ sở quy định pháp luật, vì vậy muốn biết lý do chính xác thì bạn cần hỏi tòa án. Trên cơ sở thông tin bạn nêu, tôi cũng nghĩ nhiều khả năng tòa án tạm đình chỉ hoặc đang chờ kết quả của hoạt động tố tụng nào đó (ví dụ như bạn nêu là thẩm định - theo Điều 214.1d). Mời bạn tham khảo 1 số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự có thể liên quan như trích dẫn dưới đây:

  Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử

  1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:

  a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;

  b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

  Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và không quá 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

  Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  2. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  a) Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này;

  b) Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;

  c) Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;

  d) Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;

  đ) Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này;

  e) Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

  g) Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;

  h) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật này.

  3. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1 Điều này, tuỳ từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây:

  a) Công nhận sự thoả thuận của các đương sự;

  b) Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

  c) Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

  d) Đưa vụ án ra xét xử.

  4. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

  Điều 214. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  1. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự khi có một trong các căn cứ sau đây:

  a) Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;

  b) Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật;

  c) Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế;

  d) Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án;

  đ) Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án;

  e) Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ;

  g) Theo quy định tại Điều 41 của Luật phá sản;

  h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  06/09/2016, 07:51:21 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  - Tranh chấp trong gia đình nên cần ưu tiên thương lượng để đạt thỏa thuận, tránh ảnh hưởng đến quan hệ giữa các bên.

  - Khi bạn cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm và có căn cứ đối với quyền của mình thì bạn có thể nhờ tòa án cấp huyện nơi có nhà đất đứng ra giải quyết. Bạn cũng có thể lựa chọn cách khiếu nại ủy ban huyện đối với việc cấp sổ đỏ mà bạn nêu.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  01/09/2016, 04:01:50 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo thông tin bạn nêu thì bạn đang học cao học nên chắc bạn có đủ bản lĩnh giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống hôn nhân mới chỉ có 2 vợ chồng. Với các tình tiết bạn nêu, tôi e là thư ký của tòa án có nhận xét đúng vì vậy, để thuyết phục được hội đồng xét xử cho ly hôn thì bạn phải cung cấp được các chứng cứ về sự trầm trọng trong quan hệ hôn nhân giữa hai người.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  31/08/2016, 09:05:11 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Như bạn nêu thì đất thổ cư là đất ở lâu dài, không quy định thời hạn nên bạn không nên quá lo lắng, có điều bạn cần tránh các hành vi mà luật đất đai quy định như trích dẫn dưới đây: 

  Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

  1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

  a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

  b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

  c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

  d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

  đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

  e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

  g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

  h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

  i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

  2. Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   

  Trân trọng!

   

   

 • Xem thêm     

  30/08/2016, 09:29:30 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Lẽ dĩ nhiên việc làm của em bạn là không "hợp lệ" rồi.

  2/ Bạn đã đứng tên thì bạn đã được nhà nước xác nhận tư cách chủ sở hữu. Việc khiếu nại của bạn là một trong các biện pháp mà pháp luật quy định chủ sở hữu được/nên làm trong trường hợp tương tự như bạn nêu.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  30/08/2016, 09:25:49 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Tùy theo quy định cụ thể của hợp đồng. Ví dụ, nếu hợp đồng có quy định bên A được toàn quyền bàn giao hợp đồng cho bên khác thì chỉ cần thông báo lại cho bên B. Trường hợp có quy định liên quan đến sự đồng ý của Bên B thì phải tuân thủ quy định đó.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  25/08/2016, 08:41:46 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định của Luật Đất đai thì bên bạn được cấp chuyển sang tên trong sổ đỏ. Sau khi công chứng hợp đồng, bên bán hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu còn nợ) đối với nhà nước thì bên bạn đem hồ sơ nộp cho ủy ban tỉnh để cấp lại giấy chứng nhận. Công ty có thể ủy quyền cho bạn làm thủ tục. Trong quá trình làm thủ tục, bạn có thể tham khảo trực tiếp các yêu cầu cụ thể tại nơi bạn nộp bộ hồ sơ. Những tài liệu nào ghi là người đại diện ký (có đóng dấu) thì bên bạn buộc phải tuân thủ (bạn có thể ký đại diện theo ủy quyền và đóng dấu).

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  24/08/2016, 08:20:20 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn có thể nêu rõ hơn được không? Vì: nếu 2 mảnh đất của bạn giáp nhau và thực tế đã chồng lên nhau (bìa đỏ) thì làm sao bên kia có thể xúc đất được?

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  24/08/2016, 08:01:59 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định pháp luật thì ít nhất có những nội dung cơ bản như sau: Người đại diện không được thực hiện giao dịch với bên mà mình cũng là đại diện; Những giao dịch như bạn nêu ngoài sự đồng ý của người giám hộ còn phải có sự giám sát. Như vậy, theo pháp luật thì giao dịch bạn đề cập là chưa phù hợp.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  23/08/2016, 03:41:04 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Trên cơ sở quy định pháp luật thì bạn có quyền đề nghị bên kia lưu ý khi thi công đối với tình huống bạn dự kiến. Đôi khi việc cảnh báo là cần thiết.

  2/ Khi một người chưa/không vi phạm quy định (kể cả gây thiệt hại cho người khác) thì không thể nào bắt lỗi người đó được.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  23/08/2016, 08:16:53 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Theo tôi, việc này đơn giản là nói bên kia sau khi múc đất thì có trách nhiệm dựng lại hàng rào cho bạn.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  23/08/2016, 08:11:29 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1/ Việc ảnh hưởng đến ranh giới đất và đất của bạn bị ủi thì bạn có quyền yêu cầu khôi phục hiện trạng và đòi bồi thường.

  2/ Việc lấp mương thì bạn yêu cầu chính quyền can thiệp là phù hợp với pháp luật. Tuy nhiên bạn đứng đơn kiện thì không có cơ sở vì bạn không phải chủ sở hữu, trừ trường hợp việc lấp mương gây thiệt hại đến quyền/lợi ích của bạn.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  16/08/2016, 02:40:01 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo tôi, bạn nên xem xét lại toàn bộ quá trình làm sổ đỏ vì nếu là di chúc như bạn nói thì không thể cấp sổ đỏ được do di chúc chỉ phát sinh hiệu lực sau khi người viết di chúc (bố mẹ bạn) mất. Ngoài ra, di chúc đứng tên bạn nhưng bạn không ký hồ sơ thì việc cấp sổ đỏ cũng có thể có vấn đề.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  15/08/2016, 08:52:38 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo tôi, bạn nên làm đơn trình bày với ủy ban huyện vì đó là cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp sổ đỏ.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  15/08/2016, 08:49:40 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Ủ ban xã cho bạn thuê đất và chấp nhận để bạn làm kho kinh doanh vật liệu xây dựng thì đó là một trong các cơ sở để bạn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên ủy ban huyện là cơ quan quyết định nên muốn chuyển mục đích thì bạn làm hồ sơ đề nghị để họ cân nhắc. Trường hợp bên bạn là tổ chức thì xin phép ủy ban tỉnh.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  12/08/2016, 10:22:03 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo tôi, không cần công chứng trường hợp như vậy, trừ khi các bên muốn công chứng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  11/08/2016, 09:26:37 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1257 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Nếu gọi là đất công thì có nghĩa đất đó do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý nên nếu có tranh chấp thì phải phát sinh từ họ. Tuy vậy, kể cả trường hợp không có tranh chấp từ các cơ quan này thì cũng không đồng nghĩa đất đó không còn là đất công. Vì là đất công nên bạn muốn hợp thức hóa 30m2 này thì cần phải giải quyết vấn đề với cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ quản lý diện tích đất đó. Trường hợp không có cơ sở pháp lý của đất công thì họ sẽ hợp thức hóa cho bạn.

   

  Trân trọng!

145 Trang «<24252627282930>»