Tư Vấn Của Luật Sư: LS. ThS Nguyễn Nhật Tuấn - NguyenNhatTuan

491 Trang «<487488489490491>
 • Xem thêm     

  08/03/2010, 02:49:06 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn
  Trường hợp bạn hỏi là chuyển mục đích sử dụng đất.
  Bạn liên hệ tại cán bộ địa chính UBND phường để được hướng dẫn chi tiết nhé.
  Thân chào.

 • Xem thêm     

  08/03/2010, 02:41:59 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn
  Trường hợp bạn sau khi lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ngươì mua có xác nhận của người đứng chung sổ đỏ với bạn thì cơ quan chức năng sẽ điều chỉnh sang tên bạn thành tên của người mua trong sổ đỏ với tên bạn của bạn.,
  Thân chào.

 • Xem thêm     

  06/03/2010, 08:21:21 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Pháp luật lao động quy định việc nghỉ phép năm như sau:

  Người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây:

  a) 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

  b) 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi;

  c) 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công
  việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

  Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ năm năm được nghỉ thêm một ngày.

  Như vậy nếu bạn đã có đủ 12 tháng làm việc tại Công ty thì sẽ được giải quyết nghỉ phép theo quy định trên và trong thời gian nghỉ phép được hưởng nguyên lương theo quy định.

  Thân chào.

 • Xem thêm     

  27/02/2010, 10:46:25 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  1/- Theo quy định của Luật các tổ chức tìn dụng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/1998 thì có các hình thức tổ chức tìn dụng như sau:

  Tổ chức tín dụng nhà nước, tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và nhân dân, tổ chức tín dụng hợp tác. Như vậy không có hình thức tổ chức tìn dụng tư nhân của một ngươì.

  2/- Bạn đã có giấy phép làm dịch vụ cầm đồ thì bạn được hành nghề, hoạt động theo nội dung cho phép ghi trong giấy phép.

  3/- Để giám thiểu rủi ro khi cho vay tiền thì việc cho vay phải đám bảo về nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật

  Thân chào.

 • Xem thêm     

  27/02/2010, 10:36:15 SA | Trong chuyên mục Kế toán, Thuế

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2009, nếu là anh em ruộc với nhau thì khi anh bạn chuyển nhượng quyền sử dụng nhà cho bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
  Thân.

 • Xem thêm     

  26/02/2010, 09:14:57 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chị bạn đơn phương xin ly hôn thì chị bạn là nguyên đơn và anh rể bạn là bị đơn.
  Pháp luật quy định:

  1. Bị đơn phải có mặt tại phiên toà theo giấy triệu tập của Toà án; nếu vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên toà.

  2. Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Toà án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

 • Xem thêm     

  24/02/2010, 02:56:38 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Về vấn đề bán đấu giá, xin trích dẫn các điếu quy định về bán đấu giá theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 để bạn tham khảo:

  Điều 456. Bán đấu giá

  Tài sản có thể được đem bán đấu giá theo ý muốn của chủ sở hữu hoặc pháp luật có quy định.

  Tài sản chung đem bán đấu giá phải có sự đồng ý của các chủ sở hữu chung, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  Điều 457. Thông báo bán đấu giá

  1. Người bán đấu giá phải thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm, số lượng, chất lượng và danh mục các tài sản bán đấu giá chậm nhất là bảy ngày đối với động sản, ba mươi ngày đối với bất động sản trước ngày bán đấu giá.

  2. Những người có liên quan đến tài sản bán đấu giá phải được thông báo về việc bán đấu giá để tham gia định giá khởi điểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

  Điều 458. Thực hiện bán đấu giá

  1. Khi bán đấu giá, người bán đấu giá công bố giá bán khởi điểm.

  2. Người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm là người được mua tài sản bán đấu giá và được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng.

  3. Việc bán đấu giá được lập thành văn bản và có chữ ký của người mua, người bán và hai người chứng kiến.

  4. Thời hạn giao tài sản bán đấu giá, thời hạn và phương thức thanh toán được thực hiện theo quy chế bán đấu giá.

  5. Người bán đấu giá không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản bán đấu giá.

  6. Trong trường hợp giá mua cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá xem như không thành.

   

 • Xem thêm     

  24/02/2010, 02:43:18 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Điều 479 Bộ luật dân dự năm 2005 có quy định về hụi như sau:

  Điều 479. Họ, hụi, biêu, phường


  1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.


  2. Hình thức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  3. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi.

  Như vậy, việc chơi hụi nếu không dưới hình thức cho vay nặng lại thì không bị pháp luật cấm.

  Theo tôi, bạn nên trình bày với các chủ nợ (những ngươì đang chờ hốt hụi) hiểu và thông cảm cho bạn và thỏa thuận với họ thời gian trả nợ.

  Đối với những người đã hốt hụi và không đóng, bạn nên tường trình gởi chính quyền địa phương để được xem xét, giúp đỡ, giải quyết hoặc khởi kiện tại tòa án yêu cầu họ thực hiện nghĩa vụ của mình.

  Thân chào.

  Luật sư - Thạc sỹ Luật Nguyễn Nhật Tuấn

  nguyennhattuan71@yahoo.com
  0913623699

 • Xem thêm     

  24/02/2010, 10:55:06 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Mặc dù chị bạn đơn phương xin ly hôn nhưng về nguyên tắc tòa án sẽ mời cả vợ và chồng đến để hòa giải và giải quyết yêu cầu xin ly hôn của chị bạn.

  Về phân chia tài sản thì trên cơ sở vợ chồng cùng thỏA thuận. Nếu không thỏa thuận được thì tòa án sẽ quyết định theo quy định của pháp luật.

  Thân.

 • Xem thêm     

  23/02/2010, 04:44:03 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào chị

  Vấn đề chị hỏi, xin trả lời như sau:

  Căn cứ quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam thì chị có quyền đơn phương xin ly hôn khi có căn cứ sau đây:

  - tình trạng hôn nhân trầm trọng,
  - đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài,
  - mục đích của hôn nhân không đạt được.

  Về thủ tục, Chị cần làm đơn xin ly hôn gởi đến toà án nhân nhân tình, thành phố trực thuộc TW nơi chi cư trú để được xem xét, giải quyết. Kèm theo đơn là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, khai sinh của con chị, các giấy tờ về nhân thân, nơi cứ trú của chị và chồng chị.

  Khi xem xét giải quyết ly hôn, chị có thể trình bày với toà án về yêu cầu trợ cấp nuôi con, về vấn đề tài sản chung để toà xem xét, giải quyết cho chị nếu chị và chồng chị không thỏa thuận được.

  Chúc chị sức khỏe.

  Thân chào.

 • Xem thêm     

  23/02/2010, 04:16:14 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Bạn không cho biết giá trị của dự án chuẩn bị đầu tư nên chúng tôi trả lời bạn căn cứ quy định của Luật Đầu tư Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006)chung như thế này:
  Bạn chuẩn bị đầu tư dự án khu nhà vườn tại Củ Chi nhằm mục đích kinh doanh, tức kinh doanh bất động sản, theo quy định tại Điều 29 Luật đầu tư thì đây là lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
  Vì vậy, bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. HCM. Nội dung đăng ký đầu tư được quy định:
  a) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  b) Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  c) Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;
  d) Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường;
  đ) Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

  Để xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm tra dự án đầu tư của bạn theo quy định. Thủ tục thẩm tra đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được quy định tại Điều 49 như sau:

  a) Hồ sơ dự án bao gồm giải trình điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng; nội dung đăng ký đầu tư quy định như nêu trên.
  b) Nội dung thẩm tra bao gồm các điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng.

  Đề nghị bạn liên hệ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM để được hướng dẫn chi tiết về hồ sơ và thủ tục thực hiện.
  Thân chào.
  Luật sư - Thạc sỹ Luật Nguyễn Nhật Tuấn
  nguyennhattuan71@yahoo.com
  0913623699


 • Xem thêm     

  11/02/2010, 10:02:12 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Nếu mục đích hôn nhân không đạt, tình trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống vợ chồng không thể kéo dài thì tòa án có thể xem xét để giải quyết ly hôn theo đơn của một bên.

  Theo quy định nếu đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 3 mà đương sự vẫn vắng mặt thì toà án có quyền xét xử và gởi tống đạt bản án đền đề đương sự biết và thi hành.

  Thân chào bạn

 • Xem thêm     

  09/02/2010, 08:12:35 SA | Trong chuyên mục Lao động

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo bạn nói thì HĐLĐ của bạn là HĐLĐ không xác định thời hạn. Vậy bạn muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải theo quy định tại khoản 3 điều 37 Bộ luật Lao động:

  Cụ thể, bạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải thông báo trước cho ngươì sử dụng lao động ít nhất 45 ngày.

  Khi bạn thực hiện việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng quy định của pháp luật thì bạn không có lỗi và không phải đền bù gì.

  Thân chào bạn. • Xem thêm     

  08/02/2010, 04:25:25 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Rất cám ơn bạn có thêm ý kiến và ý kiến của bạn tôi hoàn toàn đồng ý.

 • Xem thêm     

  08/02/2010, 04:22:35 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn nêu không rõ dữ liệu nên tôi khó trả lời bạn chính xác được.

  Về hung thủ: chỉ bị tâm thần do nghiện rượu? Bạn hãy cho biết việc đưa hung thủ đi giám định tâm thần có quyết định không? có văn bản trả lời kết quả giám định của cơ quan giám định không? Bị tâm thần do nghiện rượu... nhưng kết luận là có khả năng nhận thức được hành vi không?, có khả năng chịu trách nhiệm hình sự không???

  Thân chào.

 • Xem thêm     

  08/02/2010, 04:14:56 CH | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Xin chào bạn.

  Dù đã nhiều lần tư vấn cho bạn về việc thu phí của trạm thu phí cầu Gianh.Nay bạn còn thắc mắc về vấn đề văn bản, tôi xin trả lời như sau:

  Trước đây, bộ được ban hành hai hình thức văn bản pháp quy là thông tư và quyết định nhưng sau này, pháp luật chỉ xác định bộ được ban hành một hình thức văn bản pháp quy là thông tư.

  Như vậy, thời điểm năm 1998, Bộ taì chính có ban hành hình thức quyết định (như Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC  Ngày 03/10/1998) thì năm 2004 hình thức văn bản là thông tư ( như thông tư 90 /2004/TT-BTC ngày 07/9/2004).


  Điều quan trọng là bạn nên xem kỹ nội dung của thông
  90 /2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 và Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC  Ngày 03/10/1998 có gì trái nhau không, nếu có thì nhưng nội dung trái nhau của Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC  Ngày 03/10/1998  sẽ hết hiệu lực thi hành còn nhưng nội dung không trái của Quyết định 1327/1998/QĐ -BTC  Ngày 03/10/1998 vẫn còn hiệu lực thi hành. Ngoài ra, bạn nên lưu ý ý kiến của Thanh tra bộ tài chính  trả lời  bạn:"  ..

  Như vậy là thu sai  đối tượng quy định tại quyết định 1327/1998/QĐ -BTC  Ngày 03/10/1998  của Bộ Tài Chính ; và chuyển đơn cho công ty 494 xem xét theo thẩm quyền .

  Thân chào.

 • Xem thêm     

  08/02/2010, 08:07:08 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn
  Vấn đề bạn hỏi tôi xin trả lời như sau:
  Về nguyên tắc, khi nhà nước giải tỏa thu hồi đất thì sẽ bồi thường theo quy định.
  Tuy nhiên, đất được bồi thường là đất được sử dụng hợp pháp và được cơ quan có thẩm quyền công nhận bằng giấy tờ hợp lệ.
  Vậy diện tích đất nào của bạn đã được cấp giấy tờ hợp lệ thì sẽ được bồi thường theo quy định.
  Thân chào.

 • Xem thêm     

  03/02/2010, 08:24:36 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Bạn là cán bộ công chức nhà nước, đảng viên, đang có vợ và 2 con thì bạn không được giúp một người phụ nữ không có chồng sinh con ngoài giá thú. Vì như vậy bạn sẽ vi phạm Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, vi phạm chế độ một vợ một chồng, pháp lệnh dân số của Việt Nam và các hệ lụy phiền phức khác về mặt đảng, quy định về cán bộ công chức nhà nước.

  Phụ nữ không chồng muốn sinh con bằng phương pháp khoa học thì sẽ được cơ quan y tế xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật (từ nguồn tinh trùng hiến tặng vô danh tại cơ sở y tế).

  Thân chào.

   

 • Xem thêm     

  03/02/2010, 08:11:52 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn.
  Trường hợp bạn hỏi xin trả lời chung như sau:
  Việc hung thủ cầm dao nhọn đâm ngươì gây thương tích đã phạm vào tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật hình sự Việt Nam.

  Tuy nhiên, qua mô tả của bạn thì cơ quan điều tra nên tiến hành trưng cầu giám định đối với hung thủ xem có bị tâm thần hay không? Nếu hung thủ bị tâm thần, không có khả năng nhận thức và làm chủ hành vi  thì không phải chịu trách nhiệm hình sự và ngược lại sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật .

  Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp hung thủ phải chịu trách nhiện hình sự thì ngoài hình phạt được quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự, hung thủ còn phải chịu trách nhiệm dân sự về việc bồi thường toàn bộ chi phí nằm viện, điều trị và mai táng của Bà bạn.

  theo quy định thì khi nhận được đơn tố giác tội phạm của người dân, cơ quan điều tra phải tiến hành thụ lý vụ việc, tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, xem xét hiện trường và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.
  Thân chào bạn.

  Luật sư - Thạc sỹ luật Nguyễn Nhật Tuấn


 • Xem thêm     

  01/02/2010, 11:09:17 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10486)
  Số điểm: 58094
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4565 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Vụ việc bạn hỏi Luật sư tư vấn như sau:

  Cụ của bạn mất 1980 không để lại di chúc thì di sản của cụ (mảnh đất) đưọc chia thừa kế theo quy định của pháp luật: chia đều cho 6 người con của cụ mỗi người được 1/6 giá trị mảnh đất (trường hợp cụ ông hoặc cụ bà cũng không còn).

  Vào thời điểm đó do ông nội bạn cũng đã mất nên 1/6 giá trị mảnh đất của ông nội bạn sẽ do bà nội bạn và các người con của ông nội bạn thừa hưởng theo quy định về thừa kế thế vị. Như vậy bà nội bạn và các con của ông bà nội bạn chỉ được thừa kế  1/6 giá trị miếng đất của cụ bạn chứ không phải toàn bộ miếng đất như bạn đã nêu. 

  Tuy nhiên, do cụ bạn đã mất từ năm 1980 đến nay đã hơn 10 năm nên không còn thời hiệu để khởi kiện tranh chấp thừa kế nữa.

  Ngoài ra, miếng đất khi thực hiện chuyển nhượng thì các bên có quyền tranh chấp thừa kế cũng đã không có ý kiến gì và đất đã được cấp sổ đỏ đứng tên bố bạn đã thực hiện quản lý và thực tế sử dụng từ năm 1995 đến nay, nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thì theo quy định của luật đất đai, nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được cơ quan nhà nước giao cho người sử dụng liên tục, ổn định.

  Trường hợp các bên vẫn có tranh chấp với gia đình bạn thì sau khi hòa giải tại địa phương, tòa án là nơi sẽ thu lý hồ sơ và giải quyết theo quy định.

  Thân chào bạn.491 Trang «<487488489490491>