Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

145 Trang «<9101112131415>»
 • Xem thêm     

  11/10/2018, 09:24:33 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Nếu điều kiện thanh toán đúng như bạn nêu thì rất khó chứng minh VNC vi phạm do họ dễ nại lý do "nhà thầu chính chưa thanh toán". Thông thường chủ nợ (công nhân) trong quá trình vừa qua vẫn có yêu cầu thanh toán nên thời hiệu khởi kiện có lẽ chưa hết, bạn xem lại cả lý do chưa thanh toán của VNC để biết thời hiệu còn hay không. Việc đòi nợ, nếu các bên không thống nhất được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/10/2018, 10:29:39 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Đây là công ty tài chính tiêu dùng nên việc cho vay và lãi suất vay khác với ngân hàng. Bạn đã ký vay thì bạn bị ràng buộc phải thực hiện cam kết của mình.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/10/2018, 10:21:43 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  1/ Những khu đất đã được cấp GCNQSDĐ thì là đất hợp pháp của người đứng tên và họ có toàn quyền quyết định bán hay không, những người khác không có quyền can thiệp.

  2/ Yêu cầu cho tiền là đề nghị của những người khác, nếu bố mẹ bạn đồng ý thì coi như các bên đã thống nhất phương án giải quyết.

  3/ Quyền tranh chấp thừa kế là quyền mà pháp luật quy định cho người nào thất quyền lợi của mình bị vi phạm. Tuy nhiên, quá trình giải quyết tranh chấp mới biết được sự tranh chấp của mỗi người là đúng hay sai cũng như lý do họ yêu cầu.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  09/10/2018, 10:14:43 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Bộ luật dân sự có quy định về phụ lục hợp đồng như sau:

  Điều 403. Phụ lục hợp đồng

  1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

  2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

  02 tờ giấy bạn nêu tuy không được các bên ghi nhận là 1 phần của hợp đồng nhưng trên cơ sở thông tin của bạn thì có thể khẳng định chúng liên quan đến hợp đồng của bạn. Bạn muốn chúng chính thức được công nhận trong hợp đồng thì các bên phải có thỏa thuận.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/10/2018, 10:08:51 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Điều bạn hỏi tùy thuộc vào quyết định của VPCC. Nhìn chung thì VPCC thường chỉ cung cấp bản sao cho người có liên quan đến hợp đồng ủy quyền.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/10/2018, 10:04:45 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Cao hay thấp là tùy theo đánh giá của mỗi bên nhưng đã thỏa thuận rồi thì nghĩa là các bên đã đạt được đồng thuận.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  04/10/2018, 11:10:40 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  1/ Có đồng thừa kế không đồng ý thì không làm sổ đỏ được.

  2/ Quy định 30 năm như bạn nêu là quy định về thời hiệu để người có quyền thừa kế yêu cầu chia di sản. Khi quá thời hiệu này mà bạn vẫn muốn giữ được quyền chia di sản của mình thì bạn phải đáp ứng được yêu cầu về khôi phục thời hiệu mà pháp luật quy định.

  3/ 30 năm là tính từ thời điểm người để lại di sản qua đời.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  04/10/2018, 10:57:03 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Bạn thấy FE vi phạm hoặc sai trái gì thì có quyền kiện còn việc thắng thua thì sau quá trình xử lý mới biết được.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  04/10/2018, 10:53:21 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Bạn có quyền kiện khi cho rằng quyền lợi của mình bị vi phạm. Bạn gửi đơn kiện cùng các chứng cứ về quyền thừa kế di sản của mình đến tòa án nơi có di sản và người kiện có thể 1 mình bạn hoặc kiện cùng những đồng thừa kế khác. Nếu không có tình tiết đặc biệt gì khác thì việc chia di sản sẽ là chia đều cho các đồng thừa kế.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  24/09/2018, 10:21:46 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Mọi thứ vẫn trong suy nghĩ của bạn thì chưa có giá trị pháp lý gì.

  - Khi kiện chia di sản thừa kế thì các tài sản đó sẽ được định giá tại thời điểm các bên tranh chấp. Trong quá trình giải quyết, nếu xuất hiện yếu tố mà pháp luật quy định phải thẩm định lại thì tòa án sẽ tiến hành các thủ tục để định giá lại tài sản.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/09/2018, 03:49:16 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trong vụ việc của bạn thì có thể sử dụng các dữ liệu liên quan đến giao dịch với đối tác, dữ liệu dòng tiền của tài khoản của bạn,...

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  21/09/2018, 03:44:47 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trong tố tụng dân sự thì bên yêu cầu có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu của mình là có cơ sở pháp lý vì vậy bạn cần thu thập các dữ liệu về thu nhập của chồng bạn và nộp cho tòa án khi ly hôn. Trường hợp bạn không thể thu thập được thì có quyền yêu cầu tòa án thu thập. Tòa án sẽ căn cứ vào những chứng cứ có trong vụ án cũng như diễn biến của quá trình tố tụng mà đưa ra phán quyết phù hợp với quy định của pháp luật.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/09/2018, 09:18:27 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Như bạn nêu thì cả 2 căn nhà này đều là di sản của bố mẹ bạn để lại. Vì không có di chúc nên 1/2 các di sản này chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của mỗi người, gồm ông bà nội, ngoại, các con của bố mẹ bạn. Việc bán nhà phố không có sự đồng ý của những người thừa kế là trái pháp luật nên giao dịch có thể bị tuyên vô hiệu trên cơ sở yêu cầu của bên liên quan.

  - Vì là đồng thừa kế nên bạn có quyền đòi hỏi mảnh đất đã bán, các người anh có quyền kiện.

  - Nếu chia lại và nếu thừa kế chỉ là 3 anh em thì cả 2 tài sản tính chung rồi chia đều cho 3 người.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/09/2018, 09:08:39 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Họ có thể báo mất và làm lại giấy tờ (dĩ nhiên hành vi đó là vi phạm pháp luật) nhưng hậu quả có thể kéo theo, ví dụ nếu họ vẫn trả tiền cho bạn thì không phạm tội gì, song nếu không trả tiền mà lại bán xe để tẩu tán tài sản thì có dấu hiệu để truy cứu hình sự.

  - Hợp đồng bảo đảm của bạn không vì việc bạn đưa xe cho người ta mà bị vô hiệu.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  18/09/2018, 10:43:35 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Ly hôn là việc dân sự, theo đó, người vợ cần viết đơn gửi tòa án đề nghị xử ly hôn và tòa án sẽ tiến hành theo thủ tục tố tụng dân sự được pháp luật quy định. Đe dọa tính mạng người khác là hành vi thuộc lĩnh vực hình sự, người bị đe dọa có quyền làm đơn đề nghị chính quyền có biện pháp bảo vệ và cũng có quyền đề nghị xử lý hình sự người đe dọa.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  10/09/2018, 09:04:50 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trên cơ sở quy định pháp luật về hộ tịch thì trong tờ khai đăng ký khai sinh chỉ có 1 số thông tin chính như là thông tin về người khai, quan hệ với người được khai sinh, thông tin về người cha/người mẹ của người được khai sinh. Do đó bạn có thể khai sinh cho con bạn họ tên người cha trên cơ sở nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, trong thực tế nếu bạn đăng ký khai sinh như thế tại nơi đã đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì rất có thể cơ quan nhà nước không cho bạn đăng ký khai sinh. Hơn nữa, cứ cho rằng bằng cách nào đó bạn khai sinh được thì về bản chất khi có yêu cầu của 1 bên liên quan, giấy khai sinh đó sẽ bị hủy bỏ vì Luật hôn nhân gia đình quy định con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng hợp pháp. Khi đó, muốn nhận cha cho con, bên bạn lại phải theo những thủ tục pháp luật quy định về vấn đề này.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  10/09/2018, 08:38:39 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Giấy tờ như bạn nêu là hợp pháp, tuy nhiên khi giao dịch với chủ thể khác thì có thể chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về thủ tục, tùy theo từng đối tượng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  31/08/2018, 10:15:38 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Di chúc công chứng như bạn nêu là ổn. Di chúc viết tay, nếu cùng thời điểm như di chúc công chứng và phù hợp với quy định pháp luật về hình thức thì vẫn có hiệu lực như bản công chứng. Tuy nhiên, như bạn thông tin thì 2 di chúc này giống nhau về nội dung nên chỉ cần sử dụng 1 là đủ. Về mặt hình thức, di chúc công chứng dễ dàng được chấp nhận hơn vì được tổ chức nhà nước thừa nhận chứng vào, ít nhất cũng không bị tranh chấp liên quan đến sự vô hiêu của nó so với bản viết tay. Lưu ý: di chúc phù hợp quy định pháp luật và nếu cùng nội dung thì bản sau có hiệu lực hơn so với bản trước.

   

  Trân trọng!

   

   

 • Xem thêm     

  21/08/2018, 11:00:00 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Bạn có thể giám định trong giai đoạn này được, tuy nhiên sử dụng và được chấp nhận như thế nào tại phúc thẩm thì tùy diễn biến cụ thể.

  - Kháng cáo toàn bộ hay 1 phần là do bạn tự quyết định. Phần nào không bị các bên liên quan kháng cáo/kháng nghị thì có hiệu lực.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/08/2018, 10:51:26 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Bạn lý giải quá trình đăng ký để khẳng định quyền sở hữu riêng của người đăng ký là một cách chứng minh đối với yêu cầu của bạn. Trong các vụ kiện tụng thì hầu hết người đi kiện bao giờ cũng nghĩ đến khả năng thắng kiện của họ, đồng nghĩa với việc họ cũng chuẩn bị cách lập luận để bảo vệ quyền lợi của mình. Hôm trước tôi đã nêu nhận xét là vụ việc của bạn không đơn giản nên không thể khẳng định bên bạn đúng hoàn toàn ngay được, đặc biệt khi tư vấn gián tiếp thì lại càng khó kết luận hơn.

  - Qua câu chuyện bạn kể có lẽ bố bạn là cán bộ vào Miền Nam hoạt động nên 2 người vợ đều được pháp luật thừa nhận.

   

  Trân trọng!

145 Trang «<9101112131415>»