Bảo hiểm xã hội 2017: tổng hợp giải đáp thắc mắc

Chủ đề   RSS   
 • #442914 29/11/2016

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Bảo hiểm xã hội 2017: tổng hợp giải đáp thắc mắc

  >>> Tiền lương năm 2017 và những điều cần lưu ý

  >>> Danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc năm 2017            

  Như bài viết trước tôi có từng đề cập về chính sách liên quan đến tiền lương sẽ có nhiều thay đổi, tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cả bảo hiểm thất nghiệp.

  Do vậy, hôm nay tôi mở ra topic này là để trao đổi với các bạn những vấn đề liên quan đến BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2017.

  Trước khi giải đáp các vấn đề, tôi xin nêu ra những điểm mới đáng chú ý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trong năm 2017 này.

  Bảo hiểm xã hội 2017

  CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BHXH, BHYT, BHTN

  LUẬT:

  1. Luật bảo hiểm xã hội 2014

  2. Luật bảo hiểm y tế 2008

  3. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

  4. Luật việc làm 2013

  5. Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

  NGHỊ QUYẾT:

  1. Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

  NGHỊ ĐỊNH:

  1. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  2. Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  3. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  4. Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

  5. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

  6. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  7. Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (dự kiến Nghị định này được thay thế bằng Nghị định mới hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế)

  8. Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

  9. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  10. Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  11. Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  12. Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

  THÔNG TƯ:

  1. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  2. Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  3. Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  4. Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân

  5. Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  6. Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

  7. Thông tư 103/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

  8. Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (dự kiến Thông tư này được thay thế bằng Nghị định mới hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế)

  9. Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân

  10. Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu

  11. Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

  12. Thông tư 46/2016/TT-BQP Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh; đăng ký vào chuyển tuyến khám, chữa bệnh đối với đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý

  13. Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu

  14. Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  15. Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

  16. Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  17. Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng

  18. Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

  19. Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  20. Thông tư 54/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

  21. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  QUYẾT ĐỊNH

  1. Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  2. Quyết định 868/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  3. Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2014 ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế

  4. Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (dự kiến Quyết định này bị thay thế bởi Quyết định mới)

  VĂN BẢN KHÁC

  1. Công văn 4644/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa

  2. Công văn 978/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

  3. Công văn 6358/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT đối với khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

  4. Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN năm 2015 về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  5. Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động

  6. Công văn 3647/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

  7. Công văn 4791/BHXH-VP năm 2015 về lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

  NHỮNG LƯU Ý VỀ BHXH, BHYT, BHTN 2017

  1. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  Người sử dụng lao động

  Người lao động

  BHXH

  BHTN

  BHYT

  BHXH

  BHTN

  BHYT

  Hưu trí

  Tử tuất

  Tai nạn

  Ốm đau

  Hưu trí

  Tai nạn

  Ốm đau

  14%

  1%

  3%

  1%

  3%

  8%

   

   

  1%

  1.5%

  Tổng: 22%

  Tổng: 10.5%

  * Mức đóng BHYT đối với hộ gia đình: Xem chi tiết tại đây.

  2. Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  (Áp dụng đối với người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định)

  Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN = mức lương + phụ cấp lương

  Lưu ý: Phụ cấp lương  này là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao đồng chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

  Đây là năm cuối cùng áp dụng tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN nêu trên, còn từ năm 2018 sẽ bao gồm luôn cả các khoản bổ sung khác.

  3. Các khoản không được tính vào tiền lương tháng đóng BHXH

  - Tiền thưởng Tết

  - Tiền thưởng sáng kiến

  - Tiền ăn giữa ca

  - Khoản hỗ trợ xăng xe, điện thọai, đi lại.

  - Tiền nhà ở.

  - Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

  - Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết.

  - Tiền hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn

  - Tiền hỗ trợ sinh nhật của người lao động

  - Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  - Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động

  4. Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp và người lao động mới nhất

  Xem tại đây (bài viết này dựa theo Quyết định 959, do vậy trường hợp có Quyết định mới thay thế sẽ được thay thế bằng bài viết khác)

  5. Đi làm vẫn có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  Đó là trường hợp nào? Mời bạn xem bài viết này.

  6. Trường hợp được hưởng đồng thời bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản

  Vẫn có trường hợp có thể được hưởng đồng thời bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản, cụ thể xem tại đây.

  7. Hướng dẫn thanh toán cho người tham gia BHYT 5 năm liên tục

  Xem chi tiết ví dụ cụ thể tại đây.

  8. Điều kiện, thủ tục và mức hưởng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  - Về bảo hiểm xã hội:

  + Chế độ thai sản: Xem chi tiết tại bài viết này.

  + Chế độ hưu trí: Xem chi tiết tại đây.

  + Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Xem chi tiết tại bài viết này.

  + Chế độ ốm đau: Xem chi tiết tại đây.

  - Về bảo hiểm y tế:

  12 trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế: xem thêm tại đây.

  + Điều kiện được hưởng BHYT: Chỉ cần bạn tham gia BHYT và có thẻ BHYT

  + Thủ tục được hưởng BHYT: Xuất trình thẻ BHYT và CMND hoặc thẻ căn cước công dân

  + Phạm vi được hưởng BHYT: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

  + Mức hưởng BHYT:

  Đúng tuyến: 80% chi phí KCB đối với NLĐ, trường hợp tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở được hưởng 100% chi phí KCB.

  Trái tuyến:

  Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí KCB.

  - Về bảo hiểm thất nghiệp: Xem chi tiết tại đây.

  9. Từ ngày 01/01/2017, miễn phí cấp lại thẻ BHYT trong trường hợp bị mất

  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008 thì người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí theo Thông tư 197/2010/TT-BTC. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2017, Luật phí và lệ phí 2015 có hiệu lực sẽ bãi bỏ quy định này, điều này đồng nghĩa với việc trong trường hợp cấp lại thẻ BHYT vì lý do mất thì bạn sẽ không phải nộp phí.

  10. Một số mẫu đơn cần thiết cho người lao động

  - Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

  - Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

  - Mẫu đơn xin phép về sớm 30 phút khi lao động nữ hành kinh

  - Đơn xin phép đi trễ 60 phút, hưởng nguyên lương buộc sếp phải ký

  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 29/11/2016 01:52:45 CH
   
  121773 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang <123456>»
Thảo luận
 • #443750   12/12/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  hoavhdl viết:

  Sếp mình khong nghe giải thích bắt mình làm công văn để bhxh giải trình ý. 

   

  Chào bạn hoavhdl, bạn có thể xem mẫu Công văn của cơ quan BHXH để từ đó tự thiết kế mẫu cho riêng mình, bạn tham khảo mẫu này nhé.

  Tuy nhiên, theo mình thấy trường hợp đã đựơc quy định quá rõ ràng trong Luật rồi, có chăng nếu giải thích thì phía cơ quan BHXH cũng lấy nội dung từ luật và các văn bản hướng dẫn ra thôi. 

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  hoavhdl (13/12/2016)
 • #443574   09/12/2016

  duyen1410.huaf
  duyen1410.huaf

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:08/08/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  CHẾ ĐỘ THAI SẢN

  Xin chào!

  Cho tôi xin hỏi về nội dung liên quan đến chế độ thai sản như sau:

  Tôi đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2016 sau đó bị gián đoạn tháng 3, 4/2016. Đến tháng 5/2016 tôi tiếp tục đóng bhxh liên tục đến tháng 12/2016, tôi nghỉ thai sản từ ngày 15/12/2016 vậy cho tôi hỏi: Việc thời gian đóng bhxh của tôi bị gián đoạn như trên thì có được hưởng chế độ thai sản không? và nếu được thì chế độ thai sản được hưởng như thế nào?

  Mong nhận được câu trả lời sớm nhất!

  Chân thành cảm ơn! 

   
  Báo quản trị |  
 • #443597   09/12/2016

  ta.luatsaoviet
  ta.luatsaoviet
  Top 150
  Male
  Lớp 6

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2015
  Tổng số bài viết (625)
  Số điểm: 7879
  Cảm ơn: 88
  Được cảm ơn 297 lần


  duyen1410.huaf viết:

  Xin chào!

  Cho tôi xin hỏi về nội dung liên quan đến chế độ thai sản như sau:

  Tôi đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2016 sau đó bị gián đoạn tháng 3, 4/2016. Đến tháng 5/2016 tôi tiếp tục đóng bhxh liên tục đến tháng 12/2016, tôi nghỉ thai sản từ ngày 15/12/2016 vậy cho tôi hỏi: Việc thời gian đóng bhxh của tôi bị gián đoạn như trên thì có được hưởng chế độ thai sản không? và nếu được thì chế độ thai sản được hưởng như thế nào?

  Mong nhận được câu trả lời sớm nhất!

  Chân thành cảm ơn! 

  Bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản bình thường nhé.

  Về chế độ thai sản, bạn tham khảo bài viết này;

  Chế độ thai sản 2016

   
  Báo quản trị |  
 • #443614   10/12/2016

  Domnguyen
  Domnguyen

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/03/2015
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 345
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 7 lần


  Trợ cấp mất việc

  Theo quy định tại khoản 1, điều 49 của BLLĐ có quy định:

    Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

  Mọi người giúp mình giải thích điều luật này với. Mình không hiểu "mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương".

  Dương

   
  Báo quản trị |  
 • #443646   10/12/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  @Domnguyen : có nghĩa là nếu làm việc dưới 1 năm => không có trợ cấp

  Nếu làm 1 năm thì được 2 tháng trợ cấp

  Nếu làm 2 năm thì cũng 2 tháng

  Nếu làm 3 năm thì 3 tháng

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  Domnguyen (11/12/2016)
 • #443821   13/12/2016

  hoavhdl
  hoavhdl

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2016
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Mình chưa làm lần nào về BHXH  bạn có thể giải thích kỹ hơn về trường hợp của sếp t được không??? ví dụ điều khoản ntn? tại t tìm chỉ thấy điều ghi là đóng bhxh khi có tiền lương, mà sếp t lại không có

  T vẫn muốn giải thích cho sếp hiểu. và tiện cho t hỏi công ty TNHH 1 thành viên chi phí lương của giám đốc có được coi là chi phí hợp lý khi ra thuế không??? 

  Mình cám ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #438232   11/10/2016

  nganinhninh
  nganinhninh

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/10/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  thủ tục chuyển đóng BHTN sang đóng BHBB

  xin LS giải đáp giúp,

  Em có tham gia bảo hiểm tự nguyện 

  Nay cty mới đóng BHBB cho nhân viên em muốn tham gia BHBB thì phải làm những gì ? cần những giấy tờ thủ tục gì?

  kính mong LS giúp đỡ

  Thân !

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nganinhninh vì bài viết hữu ích
  trang_u (15/12/2016)
 • #443920   15/12/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  nganinhninh viết:

  xin LS giải đáp giúp,

  Em có tham gia bảo hiểm tự nguyện 

  Nay cty mới đóng BHBB cho nhân viên em muốn tham gia BHBB thì phải làm những gì ? cần những giấy tờ thủ tục gì?

  kính mong LS giúp đỡ

  Thân !

  Chào bạn nganinhninh, muốn tham gia bảo hiểm bắt buộc thì bạn chỉ cần điền vào Mẫu tờ khai là đủ. Bạn có thể xem thêm tại đây.

   
  Báo quản trị |  
 • #444518   28/12/2016

  Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho lao động

  Hi TVPL :

  em có biết một trường hợp đang làm việc tại một công ty chuyên chế biến thủy hải sản, đã làm việc được trên 2 năm và đã ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm 2 lần nhưng vẫn không được hưởng bất kỳ chế độ BHXH hay BHYT nào.
  như vậy: doanh nghiệp trên có vi phạm pháp luật về luật Bảo hiểm không?

  vui lòng tư vấn giúp em, xin cám ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #444530   28/12/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  @WhitexVN : vi phạm quá rõ ràng rồi

   
  Báo quản trị |  
 • #444725   03/01/2017

  lythanhkhoi
  lythanhkhoi

  Male
  Sơ sinh

  Sóc Trăng, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2014
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mã thẻ Bảo hiểm y tế

  Kính chào Luật sư!

  Tôi có vấn đề sau cần được giải đáp: Bà Nội tôi là người có công cách mang, vợ liệt sỹ và là người cao tuổi, dân tộc Hoa sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn. Như vậy thì Bà Nội tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế có mã nào là đúng nhất và được hưởng quyền lợi cao nhất? Mong Luật sư tư vấn cho tôi được rõ. Xin chân thành cám ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #444821   05/01/2017

  LV123
  LV123

  Sơ sinh


  Tham gia:05/01/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hưởng chế độ thai sản.

  Chào Luật sư!

  Em hiện đang mang bầu được 21 tuần, dự sinh giữa tháng 5/2017.

  Em làm tại cơ quan nhà nước bắt đầu ký hợp đồng chính thức từ tháng 7/2014 đến nay (ký hợp đồng theo năm) và đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2014 đến nay.

  Giờ em muốn nghỉ hẳn công việc hiện tại để ở nhà dưỡng sinh và sau sinh sẽ chuyển làm công việc khác và sẽ kết thúc hợp đồng trong tháng 01/2017 này.

  Vậy em đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản chứ ạ? mặc dù là nghỉ hẳn, kết thúc hợp đồng chứ không phải nghỉ để dưỡng sinh.

  Mong câu trả lời của Luật sư. Cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #444830   05/01/2017

  ta.luatsaoviet
  ta.luatsaoviet
  Top 150
  Male
  Lớp 6

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2015
  Tổng số bài viết (625)
  Số điểm: 7879
  Cảm ơn: 88
  Được cảm ơn 297 lần


   

  LV123 viết:

   

  Chào Luật sư!

  Em hiện đang mang bầu được 21 tuần, dự sinh giữa tháng 5/2017.

  Em làm tại cơ quan nhà nước bắt đầu ký hợp đồng chính thức từ tháng 7/2014 đến nay (ký hợp đồng theo năm) và đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2014 đến nay.

  Giờ em muốn nghỉ hẳn công việc hiện tại để ở nhà dưỡng sinh và sau sinh sẽ chuyển làm công việc khác và sẽ kết thúc hợp đồng trong tháng 01/2017 này.

  Vậy em đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản chứ ạ? mặc dù là nghỉ hẳn, kết thúc hợp đồng chứ không phải nghỉ để dưỡng sinh.

  Mong câu trả lời của Luật sư. Cảm ơn.

   

   

  Chào bạn,

  Theo điều 31 luật bảo hiểm xã hội 2014 thì :

  Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  a) Lao động nữ mang thai;
  b) Lao động nữ sinh con;
  c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
  đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
  e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
  4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.
   
  Như vậy, bạn dự sinh vào giữa tháng 5/2017 nên đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #445037   09/01/2017

  Thu bảo hiểm Y Tế

  Em chào cả nhà. Em có 1 thắc mắc muốn hỏi cả nhà với ạ. Ví dụ trong tháng 1 năm 2017 có bạn Nguyễn Văn A  nghỉ việc vào ngày mùng 2/1/2017 thì trong tháng đó bạn đó vẫn phải đóng BHYT, nhưng không phải đóng BHXH và BHTN. Vậy quy định đó có đúng không ạ? Vì em nghe nói bên cơ quan bảo hiểm mới có quy định mới. Còn theo em được biết quy định trước đó là chỉ khi công nhân viên vào công ty làm việc được 14 ngày trở lên trong tháng mới phải đóng BHYT, BHTN và BHXH? Cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn cả nhà

   
  Báo quản trị |  
 • #445268   13/01/2017

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Câu hỏi của bạn có 2 trường hợp:

  1. Bạn A nghỉ việc vào ngày 02/01/2017 và bạn nộp báo giảm BHXH cho cơ quan BHXH từ ngày 01/01/2017 trở về sau thì bạn A phải đóng tiền thẻ BHYt tháng 01/2017, không đóng BHYT cho các tháng còn lại.

  2. Ban A nghỉ việc ngày 02/01/2017 và bạn nộp báo giảm BHXH cho cơ quan BHXH từ ngày 31/12/2016 trở về trước thì bạn A không phải đóng BHYT, BHXH, BHTN kể từ 01/01/2017.

  Thân ái

  ttmaitexhong viết:

  Em chào cả nhà. Em có 1 thắc mắc muốn hỏi cả nhà với ạ. Ví dụ trong tháng 1 năm 2017 có bạn Nguyễn Văn A  nghỉ việc vào ngày mùng 2/1/2017 thì trong tháng đó bạn đó vẫn phải đóng BHYT, nhưng không phải đóng BHXH và BHTN. Vậy quy định đó có đúng không ạ? Vì em nghe nói bên cơ quan bảo hiểm mới có quy định mới. Còn theo em được biết quy định trước đó là chỉ khi công nhân viên vào công ty làm việc được 14 ngày trở lên trong tháng mới phải đóng BHYT, BHTN và BHXH? Cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn cả nhà

   
  Báo quản trị |  
 • #445469   17/01/2017

  thangtro82
  thangtro82

  Male
  Chồi

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2011
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 1125
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 33 lần


  Trường hợp của bạn A được giải quyết như sau:

  1. Nếu bạn A nghỉ trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2017 đến 14/01/2017 thì bạn A không phải nộp BHXH, BHTN, BHYT của tháng 01/2017. Với điều kiện bạn A chưa sử dụng thẻ BHYT để khám, chữa bệnh trong khoảng thời gian trên (đối với bạn A phải làm cam kết với Công ty, đối với Công ty phải làm cam kết với cơ quan BHXH là chưa sử dụng thẻ).

  2. Nếu bạn A đã sử dụng thẻ BHYT để khám, chữa bệnh trong khoảng thời gian trên thì bạn A không phải nộp BHXH, BHTN nhưng phải nộp BHYT của tháng 01/2017.

   
  Báo quản trị |  
 • #447160   20/02/2017

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Ban ơi, bạn tư vấn bị sai rồi ạ.

  thangtro82 viết:

  Trường hợp của bạn A được giải quyết như sau:

  1. Nếu bạn A nghỉ trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2017 đến 14/01/2017 thì bạn A không phải nộp BHXH, BHTN, BHYT của tháng 01/2017. Với điều kiện bạn A chưa sử dụng thẻ BHYT để khám, chữa bệnh trong khoảng thời gian trên (đối với bạn A phải làm cam kết với Công ty, đối với Công ty phải làm cam kết với cơ quan BHXH là chưa sử dụng thẻ).

  2. Nếu bạn A đã sử dụng thẻ BHYT để khám, chữa bệnh trong khoảng thời gian trên thì bạn A không phải nộp BHXH, BHTN nhưng phải nộp BHYT của tháng 01/2017.

   
  Báo quản trị |  
 • #445493   18/01/2017

  Thay đổi lương tối thiếu vùng có cần báo tăng BHTN

  Dear mọi người,

  Kể từ ngày 01/01/2017 là thay đổi mức lương tối thiểu vùng lên 3.750.000, vậy mình có cần báo tăng lương BHTN với cơ quan BHXH không mọi người? Công ty có người lương cao hơn 75tr/tháng.

  Giúp mình trả lời với nhé! Thanks nhiều!

   
  Báo quản trị |  
 • #445677   22/01/2017

  thangtro82
  thangtro82

  Male
  Chồi

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2011
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 1125
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 33 lần


  Gửi bạn: Chrissie

  Trong Nghị định 153/2016 thì lương tối thiểu vùng được Nhà nước điều chỉnh tăng. Trong đó không có nói đến việc báo tăng BHXH.

  Trong Nghị định 49/2013 thì Hệ thống bảng lương, thang lương, phụ cấp do Người sử dụng lao động quyết định. Trong đó chỉ nói không được thấp hơn lương tối thiểu vùng.

  Như vậy sẽ có 2 trường hợp chủ yếu xảy ra như sau:

  1. Trong hệ thống bảng lương, thang lương, phụ cấp của Công ty bạn đã xây dựng có quy định: Hệ số lương x Lương tối thiểu vùng = Mức lương thì bạn báo tăng BHXH, do cơ quan BHXH họ chỉ nhận mức lương đóng BHXH bằng tiền đồng đối với Doanh nghiệp mà không nhận mức đóng BHXH bằng hệ số như trước đây.

  2. Trong hệ thống bảng lương, thanh lương, phụ cấp của Công ty bạn chỉ quy định mức lương:

  - Nếu Công ty bạn không thay đổi mức lương đóng BHXH thì không phải báo tăng BHXH. Trừ những người có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

  - Nếu công ty bạn thay đổi mức lương đóng BHXH thì bạn phải làm lại toàn bộ hệ thống bảng lương, thang lương, phụ cấp và báo tăng BHXH.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thangtro82 vì bài viết hữu ích
  chrissie (15/02/2017)
 • #445680   22/01/2017

  thangtro82
  thangtro82

  Male
  Chồi

  Hải Dương, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2011
  Tổng số bài viết (93)
  Số điểm: 1125
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 33 lần


  Gửi bạn LV123

  Thời gian đóng BHXH của bạn tính từ lúc trước khi sinh con trở về trước là đủ 12 tháng (từ tháng 4/2017 đến tháng 5/2016). Trong đó có 8 tháng bạn tham gia BHXH (từ tháng 5/2016 đến  tháng 12/2016).

  Nếu bạn nghỉ việc hẳn vào tháng 01/2017 thì bạn hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản.

   
  Báo quản trị |