Bảo hiểm xã hội 2017: tổng hợp giải đáp thắc mắc

Chủ đề   RSS   
 • #442914 29/11/2016

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Bảo hiểm xã hội 2017: tổng hợp giải đáp thắc mắc

  >>> Tiền lương năm 2017 và những điều cần lưu ý

  >>> Danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc năm 2017            

  Như bài viết trước tôi có từng đề cập về chính sách liên quan đến tiền lương sẽ có nhiều thay đổi, tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cả bảo hiểm thất nghiệp.

  Do vậy, hôm nay tôi mở ra topic này là để trao đổi với các bạn những vấn đề liên quan đến BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2017.

  Trước khi giải đáp các vấn đề, tôi xin nêu ra những điểm mới đáng chú ý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trong năm 2017 này.

  Bảo hiểm xã hội 2017

  CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BHXH, BHYT, BHTN

  LUẬT:

  1. Luật bảo hiểm xã hội 2014

  2. Luật bảo hiểm y tế 2008

  3. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

  4. Luật việc làm 2013

  5. Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

  NGHỊ QUYẾT:

  1. Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

  NGHỊ ĐỊNH:

  1. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  2. Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  3. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  4. Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

  5. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

  6. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  7. Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (dự kiến Nghị định này được thay thế bằng Nghị định mới hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế)

  8. Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

  9. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  10. Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  11. Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  12. Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

  THÔNG TƯ:

  1. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  2. Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  3. Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  4. Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân

  5. Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  6. Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

  7. Thông tư 103/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

  8. Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (dự kiến Thông tư này được thay thế bằng Nghị định mới hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế)

  9. Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân

  10. Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu

  11. Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

  12. Thông tư 46/2016/TT-BQP Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh; đăng ký vào chuyển tuyến khám, chữa bệnh đối với đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý

  13. Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu

  14. Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  15. Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

  16. Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  17. Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng

  18. Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

  19. Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  20. Thông tư 54/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

  21. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  QUYẾT ĐỊNH

  1. Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  2. Quyết định 868/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  3. Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2014 ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế

  4. Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (dự kiến Quyết định này bị thay thế bởi Quyết định mới)

  VĂN BẢN KHÁC

  1. Công văn 4644/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa

  2. Công văn 978/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

  3. Công văn 6358/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT đối với khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

  4. Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN năm 2015 về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  5. Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động

  6. Công văn 3647/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

  7. Công văn 4791/BHXH-VP năm 2015 về lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

  NHỮNG LƯU Ý VỀ BHXH, BHYT, BHTN 2017

  1. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  Người sử dụng lao động

  Người lao động

  BHXH

  BHTN

  BHYT

  BHXH

  BHTN

  BHYT

  Hưu trí

  Tử tuất

  Tai nạn

  Ốm đau

  Hưu trí

  Tai nạn

  Ốm đau

  14%

  1%

  3%

  1%

  3%

  8%

   

   

  1%

  1.5%

  Tổng: 22%

  Tổng: 10.5%

  * Mức đóng BHYT đối với hộ gia đình: Xem chi tiết tại đây.

  2. Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  (Áp dụng đối với người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định)

  Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN = mức lương + phụ cấp lương

  Lưu ý: Phụ cấp lương  này là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao đồng chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

  Đây là năm cuối cùng áp dụng tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN nêu trên, còn từ năm 2018 sẽ bao gồm luôn cả các khoản bổ sung khác.

  3. Các khoản không được tính vào tiền lương tháng đóng BHXH

  - Tiền thưởng Tết

  - Tiền thưởng sáng kiến

  - Tiền ăn giữa ca

  - Khoản hỗ trợ xăng xe, điện thọai, đi lại.

  - Tiền nhà ở.

  - Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

  - Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết.

  - Tiền hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn

  - Tiền hỗ trợ sinh nhật của người lao động

  - Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  - Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động

  4. Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp và người lao động mới nhất

  Xem tại đây (bài viết này dựa theo Quyết định 959, do vậy trường hợp có Quyết định mới thay thế sẽ được thay thế bằng bài viết khác)

  5. Đi làm vẫn có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  Đó là trường hợp nào? Mời bạn xem bài viết này.

  6. Trường hợp được hưởng đồng thời bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản

  Vẫn có trường hợp có thể được hưởng đồng thời bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản, cụ thể xem tại đây.

  7. Hướng dẫn thanh toán cho người tham gia BHYT 5 năm liên tục

  Xem chi tiết ví dụ cụ thể tại đây.

  8. Điều kiện, thủ tục và mức hưởng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  - Về bảo hiểm xã hội:

  + Chế độ thai sản: Xem chi tiết tại bài viết này.

  + Chế độ hưu trí: Xem chi tiết tại đây.

  + Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Xem chi tiết tại bài viết này.

  + Chế độ ốm đau: Xem chi tiết tại đây.

  - Về bảo hiểm y tế:

  12 trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế: xem thêm tại đây.

  + Điều kiện được hưởng BHYT: Chỉ cần bạn tham gia BHYT và có thẻ BHYT

  + Thủ tục được hưởng BHYT: Xuất trình thẻ BHYT và CMND hoặc thẻ căn cước công dân

  + Phạm vi được hưởng BHYT: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

  + Mức hưởng BHYT:

  Đúng tuyến: 80% chi phí KCB đối với NLĐ, trường hợp tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở được hưởng 100% chi phí KCB.

  Trái tuyến:

  Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí KCB.

  - Về bảo hiểm thất nghiệp: Xem chi tiết tại đây.

  9. Từ ngày 01/01/2017, miễn phí cấp lại thẻ BHYT trong trường hợp bị mất

  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008 thì người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí theo Thông tư 197/2010/TT-BTC. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2017, Luật phí và lệ phí 2015 có hiệu lực sẽ bãi bỏ quy định này, điều này đồng nghĩa với việc trong trường hợp cấp lại thẻ BHYT vì lý do mất thì bạn sẽ không phải nộp phí.

  10. Một số mẫu đơn cần thiết cho người lao động

  - Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

  - Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

  - Mẫu đơn xin phép về sớm 30 phút khi lao động nữ hành kinh

  - Đơn xin phép đi trễ 60 phút, hưởng nguyên lương buộc sếp phải ký

  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 29/11/2016 01:52:45 CH
   
  121330 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang 12345>»
Thảo luận
 • #443072   01/12/2016

  PhamHuyen-QM
  PhamHuyen-QM

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  BHXH

  Mọi người cho em hỏi đối với trường hợp có sổ BHXH rồi nhưng bao tăng do chuyển đơn vị công tác bị sai thẻ BHYT thì phải làm như nào

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn PhamHuyen-QM vì bài viết hữu ích
  trang_u (01/12/2016)
 • #443096   01/12/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  PhamHuyen-QM viết:

  Mọi người cho em hỏi đối với trường hợp có sổ BHXH rồi nhưng bao tăng do chuyển đơn vị công tác bị sai thẻ BHYT thì phải làm như nào

  Chào bạn PhamHuyen-QM, nếu sai thông tin trên thẻ BHYT thì bạn làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT theo Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 như sau:

  Điều 34. Đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng

  1.3. Cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT của người lao động:

  a) Trường hợp người lao động nộp hồ sơ thông qua đơn vị: đơn vị nhận hồ sơ và nộp kịp thời cho cơ quan BHXH.

  Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động.

  b) Xác nhận Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với các trường hợp điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh đã ghi trên sổ BHXH của người lao động.

  Bạn chỉ cần điền thông tin vào Mẫu TK1-TS và nộp cho người sử dụng lao động, việc còn lại để họ lo. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  lammannha (20/10/2017)
 • #443026   30/11/2016

  bibi2605
  bibi2605

  Sơ sinh


  Tham gia:30/11/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Mức hưởng BHTN

  Trường hợp mức hưởng được tính 5 tháng lương tối thiểu vùng thì được tính như thế nào? Có tính bình quân 6 tháng gần nhất của lương tối thiểu vùng hay được tính ngay tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ? VD nếu nghỉ việc vào tháng 03 năm 2017, lương tối thiểu vùng 1 năm 2016 là 3.5tr, năm 2017 là 3.75tr thì mức hưởng tính trên 3.75tr hay 3.625tr?
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bibi2605 vì bài viết hữu ích
  trang_u (01/12/2016)
 • #443097   01/12/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  bibi2605 viết:
  Trường hợp mức hưởng được tính 5 tháng lương tối thiểu vùng thì được tính như thế nào? Có tính bình quân 6 tháng gần nhất của lương tối thiểu vùng hay được tính ngay tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ? VD nếu nghỉ việc vào tháng 03 năm 2017, lương tối thiểu vùng 1 năm 2016 là 3.5tr, năm 2017 là 3.75tr thì mức hưởng tính trên 3.75tr hay 3.625tr?

  Chào bạn bibi2605, hình như bạn hiểu nhầm về cách tính hưởng trợ cấp thất nghiệp:

  Đó là mức hưởng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng.

  Như vậy, bạn khi tính bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp bạn sẽ tính như sau:

  Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề = [ (3.75 x 2) + (3.5x4) ] / 6 

  Mức hưởng trợ cấp = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề x 60

  Mức trần hưởng trợ cấp là 3.75 x 5 tháng

   

   
  Báo quản trị |  
 • #443152   02/12/2016

  hoavhdl
  hoavhdl

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2016
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Giám đốc Cty TNHH 1 thành viên không hưởng lương đóng BHXH không?

  Chào anh chị.

  Em chưa làm về bảo hiểm bao giờ và chưa có kinh nghiệm , đợt này em mới vào công ty e được tiếp nhân về BHXH.

  Bên em là công ty TNHH 1 thành viên, chị kế toán trước đã đăng ký hệ thống thang bảng lương cho công ty và có để giám đốc bên em mức 1 là 7tr, nhưng hiện tại là giám đốc bên em chính là Chủ đầu tư, và không hưởng lương , không hiển thị trong bảng lương. Nhưng tháng 8 chị Kế toán kia không cho vào đăng ký đóng BHXH và bên BHXH Không đồng ý và bắt buộc làm  BHXH cho chú ý,và giám đốc bên em phải đóng BHXH, Hiện về e về làm đang làm quyết toán để trả cho BHXH nhưng chú không ký vì chú ý nói chú không hiển thị trong bảng lương thì không phải đóng BHXH.

  Em có tìm hiểu luật BHXH khoản h điều 2 luật BHXH có ghi đối tượng đóng BHXH : người quản lý doanh nghiệp người quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương

   e gọi bên BHXH thì chị quản lý bên em trả lời chú ý có phải đóng BHXH vì chú ý vẫn trong độ tuổi lao động, chủ doanh nghiệp , điều hành công ty.... Em đang muốn làm công văn yêu cầu BHXH trả lời bằng văn bản nhưng em chưa biết viết như thế nào cho hợp lý ạ. 

  Anh chị có thể tư vấn giúp em về trường hợp của giám đốc bên em được không ạ. vì vấn đề này e đau đầu quá. EM cám ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #443425   07/12/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  hoavhdl viết:

  Chào anh chị.

  Em chưa làm về bảo hiểm bao giờ và chưa có kinh nghiệm , đợt này em mới vào công ty e được tiếp nhân về BHXH.

  Bên em là công ty TNHH 1 thành viên, chị kế toán trước đã đăng ký hệ thống thang bảng lương cho công ty và có để giám đốc bên em mức 1 là 7tr, nhưng hiện tại là giám đốc bên em chính là Chủ đầu tư, và không hưởng lương , không hiển thị trong bảng lương. Nhưng tháng 8 chị Kế toán kia không cho vào đăng ký đóng BHXH và bên BHXH Không đồng ý và bắt buộc làm  BHXH cho chú ý,và giám đốc bên em phải đóng BHXH, Hiện về e về làm đang làm quyết toán để trả cho BHXH nhưng chú không ký vì chú ý nói chú không hiển thị trong bảng lương thì không phải đóng BHXH.

  Em có tìm hiểu luật BHXH khoản h điều 2 luật BHXH có ghi đối tượng đóng BHXH : người quản lý doanh nghiệp người quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương

   e gọi bên BHXH thì chị quản lý bên em trả lời chú ý có phải đóng BHXH vì chú ý vẫn trong độ tuổi lao động, chủ doanh nghiệp , điều hành công ty.... Em đang muốn làm công văn yêu cầu BHXH trả lời bằng văn bản nhưng em chưa biết viết như thế nào cho hợp lý ạ. 

  Anh chị có thể tư vấn giúp em về trường hợp của giám đốc bên em được không ạ. vì vấn đề này e đau đầu quá. EM cám ơn.

  Chào bạn hoavhdl, trường hợp này giám đốc của bạn bắt buộc phải tham gia, chứ trả lời không có lương không tham gia là không chính xác. Nhưng mình chưa hiểu lắm bạn muốn làm Công văn yêu cầu BHXH trả lời vế vấn đề gì? 

   
  Báo quản trị |  
 • #443921   15/12/2016

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Chào hoavhdl, bạn có thể viết công văn theo sườn bài như sau:

  Kính gửi cơ quan BHXH....

  Công ty TNHH MTV ..... có Ông ABC, giám đốc-là chủ đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư số.... (đính kèm theo công văn)

  Ông ABC không hưởng lương tại Công ty TNHHMTV.... từ ngày........cho nên công ty không có cơ sở xếp lương cho ông ABC cũng như làm thủ tục tham gia BHXH cho ông. Nay kính mong cơ quan BHXH hướng dẫn cụ thể trường hợp này để Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

  Công ty TNHHMTV .... xin cảm ơn.

   

   

  hoavhdl viết:

   

  Chào anh chị.

  Em chưa làm về bảo hiểm bao giờ và chưa có kinh nghiệm , đợt này em mới vào công ty e được tiếp nhân về BHXH.

  Bên em là công ty TNHH 1 thành viên, chị kế toán trước đã đăng ký hệ thống thang bảng lương cho công ty và có để giám đốc bên em mức 1 là 7tr, nhưng hiện tại là giám đốc bên em chính là Chủ đầu tư, và không hưởng lương , không hiển thị trong bảng lương. Nhưng tháng 8 chị Kế toán kia không cho vào đăng ký đóng BHXH và bên BHXH Không đồng ý và bắt buộc làm  BHXH cho chú ý,và giám đốc bên em phải đóng BHXH, Hiện về e về làm đang làm quyết toán để trả cho BHXH nhưng chú không ký vì chú ý nói chú không hiển thị trong bảng lương thì không phải đóng BHXH.

  Em có tìm hiểu luật BHXH khoản h điều 2 luật BHXH có ghi đối tượng đóng BHXH : người quản lý doanh nghiệp người quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương

   e gọi bên BHXH thì chị quản lý bên em trả lời chú ý có phải đóng BHXH vì chú ý vẫn trong độ tuổi lao động, chủ doanh nghiệp , điều hành công ty.... Em đang muốn làm công văn yêu cầu BHXH trả lời bằng văn bản nhưng em chưa biết viết như thế nào cho hợp lý ạ. 

  Anh chị có thể tư vấn giúp em về trường hợp của giám đốc bên em được không ạ. vì vấn đề này e đau đầu quá. EM cám ơn.

   

   

  Cập nhật bởi ttpthuy ngày 15/12/2016 11:53:50 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #441694   16/11/2016

  Hongthu200981
  Hongthu200981

  Mầm

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2014
  Tổng số bài viết (44)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 66
  Được cảm ơn 1 lần


  Yêu cầu giấy khai sinh khi nhận lương hưu?

  Kính chào các Luật sư!

  Mình muốn hỏi một vấn đề mong mọi người tư vấn ạ:

  Mẹ chị bạn mình năm nay đã gần 80 tuổi, bà nhận lương hưu mấy chục năm rồi mà bây giờ bên phát lương của phường lại yêu cầu bà nộp bổ sung giấy khai sinh vì hồ sơ của bà đang bị thiếu giấy khai sinh.

  Vấn đề là bà bị mất giấy khai sinh từ khi còn công tác, bây giờ cấp lại cũng phức tạp quá.

  Các bạn có thể cho mình văn bản nào quy định hồ sơ khi nhận lương hưu phải có giấy khai sinh không?

  Vì mình tìm hiểu thì hồ sơ hưởng lương hưu chỉ có sổ BHXH và quyết định nghỉ hưu thôi mà?

  Trân trọng cám ơn các luật sư.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hongthu200981 vì bài viết hữu ích
  trang_u (05/12/2016)
 • #443277   05/12/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  Hongthu200981 viết:

  Kính chào các Luật sư!

  Mình muốn hỏi một vấn đề mong mọi người tư vấn ạ:

  Mẹ chị bạn mình năm nay đã gần 80 tuổi, bà nhận lương hưu mấy chục năm rồi mà bây giờ bên phát lương của phường lại yêu cầu bà nộp bổ sung giấy khai sinh vì hồ sơ của bà đang bị thiếu giấy khai sinh.

  Vấn đề là bà bị mất giấy khai sinh từ khi còn công tác, bây giờ cấp lại cũng phức tạp quá.

  Các bạn có thể cho mình văn bản nào quy định hồ sơ khi nhận lương hưu phải có giấy khai sinh không?

  Vì mình tìm hiểu thì hồ sơ hưởng lương hưu chỉ có sổ BHXH và quyết định nghỉ hưu thôi mà?

  Trân trọng cám ơn các luật sư.

  Chào bạn Hongthu200981, trường hợp họ yêu cầu nộp thêm Giấy khai sinh để đảm bảo tính thống nhất về thông tin của người được hưởng lương hưu. 

  Bạn có thể xem tại Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  Hongthu200981 (03/02/2017)
 • #443369   06/12/2016

  ngokimanh91
  ngokimanh91

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2016
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cần tư vấn về chế độ hưởng BHTN

  Ai rành về BHTN cho mình hỏi với:

  Tình hình là mình đã làm 2 công ty:

  Công ty 1: Thời gian đóng BHTN là từ 1/9/2014 đến ngày 1/ 2/2015 => 5 tháng (HĐLĐ 1 năm) 

  Công ty 2: Thời gian đóng BHTN là từ 1/6/2016 đến ngày 1/ 1/2017 => 7 tháng (HĐLĐ 6 tháng)

  Mình đọc quy định về nhận BHTN mà không hiểu chỗ này:

  b. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn)

   

  - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng)

   

   Theo như quy định thì mình thuộc cả 2 trường hợp, không biết mình được xét theo trường hợp nào?

   

  Cập nhật bởi ngokimanh91 ngày 07/12/2016 02:59:24 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #443372   06/12/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14965)
  Số điểm: 100044
  Cảm ơn: 3494
  Được cảm ơn 5360 lần
  SMod

  Bạn thuộc trường hợp nào không quan trọng vì vấn đề chính ở đây là bạn đã nghỉ không đóng BHTN từ 01/01/2016 đến nay là quá lâu rồi, cho nên không được lãnh BHTN nữa, mà chỉ được bảo lưu để sau này đóng tiếp.

   
  Báo quản trị |  
 • #443460   07/12/2016

  ngokimanh91
  ngokimanh91

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2016
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  ntdieu viết:

  Bạn thuộc trường hợp nào không quan trọng vì vấn đề chính ở đây là bạn đã nghỉ không đóng BHTN từ 01/01/2016 đến nay là quá lâu rồi, cho nên không được lãnh BHTN nữa, mà chỉ được bảo lưu để sau này đóng tiếp.

  Mình ghi nhầm, tới ngày 01/01/2017 mình mới hết đóng.

  Vậy mình có được lãnh bào hiểm thất nghiệp không?

   
  Báo quản trị |  
 • #443410   07/12/2016

  hotaihoa
  hotaihoa

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:07/12/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Rút sổ bảo hiểm

  Em đang cần gấp.

  Em nghỉ việc cũng được 5 năm rồi. Bây giờ em đã đi làm ở nơi khác. Em muốn rút sổ bảo hiểm về. Sổ bảo hiểm của em ở công ty cũ đã chốt sổ và công ty cũ đã nộp sổ của em ở cơ quan bảo hiểm. Vậy bây giờ em muốn rút sổ bảo hiểm ở cơ quan bảo hiểm thì cần làm thủ tục gì và thời hạn lấy được sổ bảo hiểm là khi nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hotaihoa vì bài viết hữu ích
  trang_u (07/12/2016) kokophat (27/07/2017)
 • #443421   07/12/2016

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  hotaihoa viết:

  Em đang cần gấp.

  Em nghỉ việc cũng được 5 năm rồi. Bây giờ em đã đi làm ở nơi khác. Em muốn rút sổ bảo hiểm về. Sổ bảo hiểm của em ở công ty cũ đã chốt sổ và công ty cũ đã nộp sổ của em ở cơ quan bảo hiểm. Vậy bây giờ em muốn rút sổ bảo hiểm ở cơ quan bảo hiểm thì cần làm thủ tục gì và thời hạn lấy được sổ bảo hiểm là khi nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn

  Chào bạn hotaihoa, mình không hiểu sao giữ sổ BHXH phải là công ty cũ của bạn chứ sao lại là cơ quan BHXH? Bởi vì thông thường khi người lao động chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động sẽ làm thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động. Sau khi chốt sổ xong thì người sử dụng lao động sẽ trả lại cho người lao động và bạn mang sổ BHXH đó đến nơi làm mới. 

   
  Báo quản trị |  
 • #443917   15/12/2016

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Chắc bạn nghỉ rồi không về cty lấy sổ. sau 1 năm thì sổ của bạn được gửi trả BHXH theo quy định của pháp luật.

  bạn muốn lấy sổ chỉ cần đem chứng minh nhân dân lên BHXH nơi cty bạn trả sổ và yêu cầu làm thủ tục lấy lại sổ.

  Thân

  hotaihoa viết:

  Em đang cần gấp.

  Em nghỉ việc cũng được 5 năm rồi. Bây giờ em đã đi làm ở nơi khác. Em muốn rút sổ bảo hiểm về. Sổ bảo hiểm của em ở công ty cũ đã chốt sổ và công ty cũ đã nộp sổ của em ở cơ quan bảo hiểm. Vậy bây giờ em muốn rút sổ bảo hiểm ở cơ quan bảo hiểm thì cần làm thủ tục gì và thời hạn lấy được sổ bảo hiểm là khi nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #443482   07/12/2016

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14965)
  Số điểm: 100044
  Cảm ơn: 3494
  Được cảm ơn 5360 lần
  SMod

  @ngokimanh91: Nếu bạn nghỉ làm và thất nghiệp thì được hưởng bảo hiểm

   
  Báo quản trị |  
 • #443497   08/12/2016

  ngokimanh91
  ngokimanh91

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2016
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  ntdieu viết:

  @ngokimanh91: Nếu bạn nghỉ làm và thất nghiệp thì được hưởng bảo hiểm

  Cảm ơn bạn nha

   
  Báo quản trị |  
 • #443506   08/12/2016

  ngokimanh91
  ngokimanh91

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2016
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  ngokimanh91 viết:

   

  ntdieu viết:

   

  @ngokimanh91: Nếu bạn nghỉ làm và thất nghiệp thì được hưởng bảo hiểm

   

   

  Cảm ơn bạn nha

  Vậy là mình thuộc trường hợp thứ 2 đúng ko ạ?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #443535   08/12/2016

  NgoThuyKhanh
  NgoThuyKhanh
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2009
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 4553
  Cảm ơn: 158
  Được cảm ơn 241 lần


  ngokimanh91 viết:

   

  ngokimanh91 viết:

   

   

  ntdieu viết:

   

  @ngokimanh91: Nếu bạn nghỉ làm và thất nghiệp thì được hưởng bảo hiểm

   

   

  Cảm ơn bạn nha

   

   

  Vậy là mình thuộc trường hợp thứ 2 đúng ko ạ?

   

  Đúng

   

  Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt

  Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng

  Ôi Tổ Quốc nếu cần, ta chết

  Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...

   
  Báo quản trị |  
 • #443580   09/12/2016

  hoavhdl
  hoavhdl

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2016
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Sếp mình khong nghe giải thích bắt mình làm công văn để bhxh giải trình ý. 

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoavhdl vì bài viết hữu ích
  trang_u (12/12/2016)