Bảo hiểm xã hội 2017: tổng hợp giải đáp thắc mắc

Chủ đề   RSS   
 • #442914 29/11/2016

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Bảo hiểm xã hội 2017: tổng hợp giải đáp thắc mắc

  >>> Tiền lương năm 2017 và những điều cần lưu ý

  >>> Danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc năm 2017            

  Như bài viết trước tôi có từng đề cập về chính sách liên quan đến tiền lương sẽ có nhiều thay đổi, tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cả bảo hiểm thất nghiệp.

  Do vậy, hôm nay tôi mở ra topic này là để trao đổi với các bạn những vấn đề liên quan đến BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2017.

  Trước khi giải đáp các vấn đề, tôi xin nêu ra những điểm mới đáng chú ý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trong năm 2017 này.

  Bảo hiểm xã hội 2017

  CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BHXH, BHYT, BHTN

  LUẬT:

  1. Luật bảo hiểm xã hội 2014

  2. Luật bảo hiểm y tế 2008

  3. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

  4. Luật việc làm 2013

  5. Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

  NGHỊ QUYẾT:

  1. Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

  NGHỊ ĐỊNH:

  1. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  2. Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  3. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  4. Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

  5. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

  6. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  7. Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (dự kiến Nghị định này được thay thế bằng Nghị định mới hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế)

  8. Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

  9. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  10. Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  11. Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  12. Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

  THÔNG TƯ:

  1. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  2. Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  3. Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  4. Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân

  5. Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  6. Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

  7. Thông tư 103/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

  8. Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (dự kiến Thông tư này được thay thế bằng Nghị định mới hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế)

  9. Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân

  10. Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu

  11. Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

  12. Thông tư 46/2016/TT-BQP Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh; đăng ký vào chuyển tuyến khám, chữa bệnh đối với đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý

  13. Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu

  14. Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  15. Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

  16. Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  17. Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng

  18. Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

  19. Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  20. Thông tư 54/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

  21. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  QUYẾT ĐỊNH

  1. Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  2. Quyết định 868/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  3. Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2014 ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế

  4. Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (dự kiến Quyết định này bị thay thế bởi Quyết định mới)

  VĂN BẢN KHÁC

  1. Công văn 4644/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa

  2. Công văn 978/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

  3. Công văn 6358/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT đối với khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

  4. Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN năm 2015 về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  5. Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động

  6. Công văn 3647/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

  7. Công văn 4791/BHXH-VP năm 2015 về lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

  NHỮNG LƯU Ý VỀ BHXH, BHYT, BHTN 2017

  1. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  Người sử dụng lao động

  Người lao động

  BHXH

  BHTN

  BHYT

  BHXH

  BHTN

  BHYT

  Hưu trí

  Tử tuất

  Tai nạn

  Ốm đau

  Hưu trí

  Tai nạn

  Ốm đau

  14%

  1%

  3%

  1%

  3%

  8%

   

   

  1%

  1.5%

  Tổng: 22%

  Tổng: 10.5%

  * Mức đóng BHYT đối với hộ gia đình: Xem chi tiết tại đây.

  2. Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  (Áp dụng đối với người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định)

  Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN = mức lương + phụ cấp lương

  Lưu ý: Phụ cấp lương  này là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao đồng chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

  Đây là năm cuối cùng áp dụng tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN nêu trên, còn từ năm 2018 sẽ bao gồm luôn cả các khoản bổ sung khác.

  3. Các khoản không được tính vào tiền lương tháng đóng BHXH

  - Tiền thưởng Tết

  - Tiền thưởng sáng kiến

  - Tiền ăn giữa ca

  - Khoản hỗ trợ xăng xe, điện thọai, đi lại.

  - Tiền nhà ở.

  - Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

  - Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết.

  - Tiền hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn

  - Tiền hỗ trợ sinh nhật của người lao động

  - Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  - Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động

  4. Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp và người lao động mới nhất

  Xem tại đây (bài viết này dựa theo Quyết định 959, do vậy trường hợp có Quyết định mới thay thế sẽ được thay thế bằng bài viết khác)

  5. Đi làm vẫn có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  Đó là trường hợp nào? Mời bạn xem bài viết này.

  6. Trường hợp được hưởng đồng thời bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản

  Vẫn có trường hợp có thể được hưởng đồng thời bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản, cụ thể xem tại đây.

  7. Hướng dẫn thanh toán cho người tham gia BHYT 5 năm liên tục

  Xem chi tiết ví dụ cụ thể tại đây.

  8. Điều kiện, thủ tục và mức hưởng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  - Về bảo hiểm xã hội:

  + Chế độ thai sản: Xem chi tiết tại bài viết này.

  + Chế độ hưu trí: Xem chi tiết tại đây.

  + Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Xem chi tiết tại bài viết này.

  + Chế độ ốm đau: Xem chi tiết tại đây.

  - Về bảo hiểm y tế:

  12 trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế: xem thêm tại đây.

  + Điều kiện được hưởng BHYT: Chỉ cần bạn tham gia BHYT và có thẻ BHYT

  + Thủ tục được hưởng BHYT: Xuất trình thẻ BHYT và CMND hoặc thẻ căn cước công dân

  + Phạm vi được hưởng BHYT: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

  + Mức hưởng BHYT:

  Đúng tuyến: 80% chi phí KCB đối với NLĐ, trường hợp tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở được hưởng 100% chi phí KCB.

  Trái tuyến:

  Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí KCB.

  - Về bảo hiểm thất nghiệp: Xem chi tiết tại đây.

  9. Từ ngày 01/01/2017, miễn phí cấp lại thẻ BHYT trong trường hợp bị mất

  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008 thì người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí theo Thông tư 197/2010/TT-BTC. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2017, Luật phí và lệ phí 2015 có hiệu lực sẽ bãi bỏ quy định này, điều này đồng nghĩa với việc trong trường hợp cấp lại thẻ BHYT vì lý do mất thì bạn sẽ không phải nộp phí.

  10. Một số mẫu đơn cần thiết cho người lao động

  - Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

  - Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

  - Mẫu đơn xin phép về sớm 30 phút khi lao động nữ hành kinh

  - Đơn xin phép đi trễ 60 phút, hưởng nguyên lương buộc sếp phải ký

  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 29/11/2016 01:52:45 CH
   
  121347 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang «<45678>
Thảo luận
 • #472360   26/10/2017

  ido888
  ido888

  Male
  Sơ sinh

  Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:30/11/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  câu hỏi về bảo hiểm xã hội

  Tôi công tác tại công ty A, tôi xin nghỉ việc để chuyển công tác sang công ty B. Công ty A làm thủ tục chốt sổ cho tôi nhưng bảo hiểm không đồng ý chốt sổ vì công ty A vẫn đang nợ bảo hiểm với nhiều lao động khác bắt công ty A phải thanh toán hết khoản nợ của tất cả lao động khác mới chốt sổ cho tôi. Như vậy bảo hiểm có đúng không? Công ty A đóng hết tiền thiếu bảo hiểm của tôi để chốt sổ cho tôi có được không hay phải đóng hết khoản nợ của cả công ty thì mới được chốt sổ cho tôi?
  2. Trong quá trình đấy tôi vẫn chưa được chốt sổ bảo hiểm, tôi có đi làm tại công ty B,và tiếp tục đóng bảo hiểm vào số sổ của tôi. Sau một thời gian tôi lại nghỉ việc tại công ty B và yêu cầu công ty B chốt sổ cho tôi họ lại nói công ty A phải chốt trước cầm sổ xuống họ mới chốt cho được. như vậy nếu tôi đi làm tại công ty C và đóng bảo hiểm tiếp. Vậy nếu công ty A vẫn chưa chốt được cho tôi thì các công ty khác không chốt được thế vĩnh viễn tôi không được lấy bảo hiểm hay sao? Xin công ty luật tư vấn cho tôi. Thanks!
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ido888 vì bài viết hữu ích
  trang_u (31/10/2017)
 • #473032   31/10/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  ido888 viết:

  Tôi công tác tại công ty A, tôi xin nghỉ việc để chuyển công tác sang công ty B. Công ty A làm thủ tục chốt sổ cho tôi nhưng bảo hiểm không đồng ý chốt sổ vì công ty A vẫn đang nợ bảo hiểm với nhiều lao động khác bắt công ty A phải thanh toán hết khoản nợ của tất cả lao động khác mới chốt sổ cho tôi. Như vậy bảo hiểm có đúng không? Công ty A đóng hết tiền thiếu bảo hiểm của tôi để chốt sổ cho tôi có được không hay phải đóng hết khoản nợ của cả công ty thì mới được chốt sổ cho tôi?
  2. Trong quá trình đấy tôi vẫn chưa được chốt sổ bảo hiểm, tôi có đi làm tại công ty B,và tiếp tục đóng bảo hiểm vào số sổ của tôi. Sau một thời gian tôi lại nghỉ việc tại công ty B và yêu cầu công ty B chốt sổ cho tôi họ lại nói công ty A phải chốt trước cầm sổ xuống họ mới chốt cho được. như vậy nếu tôi đi làm tại công ty C và đóng bảo hiểm tiếp. Vậy nếu công ty A vẫn chưa chốt được cho tôi thì các công ty khác không chốt được thế vĩnh viễn tôi không được lấy bảo hiểm hay sao? Xin công ty luật tư vấn cho tôi. Thanks!

  Chào bạn ido888, đây là điểm bất lợi cho người lao động, mà cơ quan thực thi làm chưa đủ mạnh để xử lý đối với các DN trốn đóng BHXH. Cơ quan BHXH họ làm như vậy để buộc DN phải thanh toán đủ cho NLĐ, là đúng chứ không sai, sai ở chỗ DN A bạn kể. Vì vậy, bạn khiếu nại đến Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội, nơi DN A đóng trụ sở để họ xử phạt hành chính DN này và có chế tài bụôc thực hiện đúng.

  Một tin vui cho người lao động là từ 01/01/2018, sẽ xử lý hình sự đối với các trường hợp trốn đóng BHXH cho người lao động của DN. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  ido888 (31/10/2017)
 • #473837   06/11/2017

  Hoangson012
  Hoangson012

  Male
  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giải đáp giúp em về vấn đề Đống tiền bhxh

  Em Đống bhxh từ tháng 11/2015 mức lương 3.300.000đến tháng 1/2016 mức lương lúc đó là 3.400.000 và sau đó em đả chính thức xin nghĩ việc.--- cho đến tháng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 12/2016 lương em được 3750000. Từ tháng 1 đến tháng 8/2017 mức lương của em là 4050000. Từ tháng 9 thì nước lương em được 4.500.000 vậy em muốn biết tiền lương thất nghiệp của em sẽ được hưởng bao nhiêu hoặc có rút hết 1 lần được không ạ. Em xin cám ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #473823   06/11/2017

  Bảo hiểm Y tế

  Luật sư cho tôi hỏi: Thẻ bảo hiểm Y tế của tôi có hạn sử dụng bắt đầu từ ngày 01/11/2017. Tôi vào viện điều trị nội trú từ ngày 31/10/2017 đến ngày 07/11/2017 thì tôi có được hưởng BHYT hay không

  Trân trọng cám ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #474031   08/11/2017

  lolipop988
  lolipop988

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chế độ thai sản

  Em đang có bầu 5 tháng, dự sinh cuối tháng 3/2018 nhưng em Đã xin thôi việc. Cho em hỏi, nếu em nghỉ việc như vậy thì em có lấy được tiền thai sản không. Em đóng bảo hiểm từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2017 cuối tháng 3/2018 em sanh.
   
  Báo quản trị |  
 • #474041   09/11/2017

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1605)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 812 lần


  @ lolipop988.

  Nếu bạn sinh vào cuối tháng 3/2018 thì không được hưởng chế độ thai sản, bởi vì thời gian 12 tháng trước khi sinh sẽ tính từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018, trong đó bạn chỉ đóng BHXH từ tháng 4 đến tháng 8 là 5 tháng (thiếu 1 tháng).

  Nếu bạn sinh trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 14/3/2018 thì bạn được hưởng chế độ thai sản, khi đó thời gian 12 tháng sẽ được tính từ tháng 3/2017 đến tháng 2/2018, trong đó bạn đóng BHXH từ tháng 3 đến tháng 8 là 6 tháng nên đủ điều kiện hưởng.

   
  Báo quản trị |  
 • #474042   09/11/2017

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1605)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 812 lần


  @ Hoangson012.

  Mức lương thất nghiệp của bạn là bình quân tiền lương của 6 tháng cuối cùng đóng BHXH, bạn tự tính nhé, vì bạn không nói thời điểm nghỉ việc.

  Bạn được rút một lần nếu muốn, nhưng phải chờ sau 1 năm và không đi làm và thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc ở đơn vị nào nữa.

   
  Báo quản trị |  
 • #474186   10/11/2017

  lolipop988
  lolipop988

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Bảo hiểm thai sản

  Em đang có bầu 5 tháng, dự sinh cuối tháng 3/2018 nhưng em Đã thôi việc. Cho em hỏi, nếu em nghỉ việc như vậy thì em có lấy được tiền thai sản không. Em đóng bảo hiểm từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2017 cuối tháng 3/2018 em sanh.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lolipop988 vì bài viết hữu ích
  trang_u (10/11/2017)
 • #474195   10/11/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  lolipop988 viết:
  Em đang có bầu 5 tháng, dự sinh cuối tháng 3/2018 nhưng em Đã thôi việc. Cho em hỏi, nếu em nghỉ việc như vậy thì em có lấy được tiền thai sản không. Em đóng bảo hiểm từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2017 cuối tháng 3/2018 em sanh.

  Chào bạn lolipop988, bạn chỉ cần đóng BHXH đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì đựơc hưởng chế độ thai sản.

  Như vậy, bạn xem lại trong khoảng thời gian từ tháng 3/2017 - tháng 3/2018, bạn đã đóng BHXH đủ 06 tháng chưa? 

   
  Báo quản trị |  
 • #475421   21/11/2017

  giangmoom
  giangmoom
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (345)
  Số điểm: 6481
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 136 lần


  Thắc mắc về hưởng lương hưu

  Tôi mong muốn hỗ trợ trong lĩnh vực chế độ nghỉ hưu cho ông D năm sinh 1959 đến năm 2019 Ô D đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia BHXH bắt buộc mới đóng được 13 năm 3 tháng. Ô D có nguyện vọng đóng BHTN đủ 20 năm để hương lương hưu hàng tháng mong TVPL hỗ trợ Ô D nên nghỉ năm 2017 hay đến đủ tuổi 60 mới nghỉ và nên như thế nào thì Ô D có lợi hơn. Xin trân trọng cảm ơn

   
   
  Báo quản trị |  
 • #476149   27/11/2017

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  giangmoom viết:

  Tôi mong muốn hỗ trợ trong lĩnh vực chế độ nghỉ hưu cho ông D năm sinh 1959 đến năm 2019 Ô D đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia BHXH bắt buộc mới đóng được 13 năm 3 tháng. Ô D có nguyện vọng đóng BHTN đủ 20 năm để hương lương hưu hàng tháng mong TVPL hỗ trợ Ô D nên nghỉ năm 2017 hay đến đủ tuổi 60 mới nghỉ và nên như thế nào thì Ô D có lợi hơn. Xin trân trọng cảm ơn

   

  Chào bạn, ông D cứ đi làm và để cty đóng BHXH đến khi đủ 60 tuổi (năm 2019). Sau đó ông tự ra BHXH quận để đóng tất tần tật các năm còn thiếu cho đủ 20 năm. Khoản đóng thêm này là 22% lương BHXH+ lãi. Khi đóng 1 lần như vậy xong thì ông D sẽ được hưởng lương hưu tại thời điểm đóng đủ tiền BHXH. Nếu năm 2019 mà ông đóng hết được tiền hưu thì ông được hưởng lương hưu từ năm 2019 theo luật BHXH áp dụng từ năm 2017 nhé.

  Thân

   
  Báo quản trị |  
 • #475474   21/11/2017

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14965)
  Số điểm: 100044
  Cảm ơn: 3495
  Được cảm ơn 5361 lần
  SMod

  Ông D nghỉ bây giờ thì mới đóng BHXH được 13 năm 3 tháng.

  Ông D làm tiếp đến năm 2019 rồi nghỉ thì cũng chỉ đóng được chừng 15 năm.

  Trong cả hai trường hợp, ông D đều không được nhận tiền lương hưu. Đằng nào ông cũng phải đóng đến năm 2024 mới đủ điều kiện hưởng lương hưu => nghỉ sớm hay muộn thì cũng vậy thôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #476392   29/11/2017

  Son22091993
  Son22091993

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Rút sô bhxh

  Ad ơi cho e hỏi.trước e làn trong cty dc 2 nam xong viêt giấy xin nghỉ 1 tháng rồi sau đó nghi luôn bjo e muốn rút lại sổ bảo hiem đê đi làm chô khác đong nôi tiếp thì viết đơn như nào ak
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Son22091993 vì bài viết hữu ích
  trang_u (29/11/2017)
 • #476407   29/11/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1718 lần


  Son22091993 viết:
  Ad ơi cho e hỏi.trước e làn trong cty dc 2 nam xong viêt giấy xin nghỉ 1 tháng rồi sau đó nghi luôn bjo e muốn rút lại sổ bảo hiem đê đi làm chô khác đong nôi tiếp thì viết đơn như nào ak

  Chào bạn Son22091993, bạn đã viết đơn xin nghỉ và nghỉ việc theo đúng quy định pháp luật thì bạn sẽ nhận được Quyết định thôi việc (do công ty cấp) và nhận lại sổ BHXH từ công ty của bạn (Công ty có trách nhiệm làm thủ tục chốt sổ BHXH để trả lại sổ cho bạn). Sau khi nhận được bạn mang sổ đến Công ty mới để tiếp tục đóng BHXH. 

   
  Báo quản trị |  
 • #476929   02/12/2017

  Trantuanloc1234
  Trantuanloc1234

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về việc gộp sổ bhxh

  Xin hỏi e tham gia bhxh ở bình dương từ năm 2010 đến năm 2012 e nghỉ và về quê ở nam định . e đã rút bhxh một lần tại nam định . đến năm 2014 e vào lại Bình Dương sinh sống và làm việc em tham gia bhxh tiếp từ 2014 đến 2016 e nghỉ việc . giờ e muốn rút bhxh một lần tại Bình Dương nhưng bên bhxh nói e phải về quê Nam Định gửi trả lại số tiền đã rút lần trước để gộp sổ . nhưng e ở trong này sinh sống rồi không về quê Nam Định được nữa . vậy xin hỏi có cách nào để trả lại tiền đã rút bhxh một lần lúc đầu để gộp sổ và rút tại Bình Dương hay không . mong hồi âm sớm . cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #477032   03/12/2017

  vinhphuc1953
  vinhphuc1953

  Male
  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2011
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 445
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 14 lần


  Giải quyết chế độ hưu trí

  Hỏi: Được đi giám định sức khỏe để hưởng chế độ BHXH đồng thới có Quyết định buộc thôi việc vào năm 1984 có được hưởng chế độ BHXH không?.

  Tôi Phạm Thị Ngọc Trâm; sinh năm 1940, trú tại 137/15 Lê Hồng Phong, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận có quá trình tham gia cách mạng như sau: Từ tháng 01/1952 đến 7/1964 tham gia công tác ở địa phương như làm liên lạc cho các đơn vị quân đội ở Huyện đội và các đơn vị chủ lực. Từ tháng 08/1964 đến tháng 07/1967 được đơn vị cử đi học Trung cấp Thuộc trường của Bộ Công nghiệp. Từ tháng 08/1967 đến tháng 02/1968 công tác tại tỉnh Thái Bình. Từ tháng 02/1968 đến tháng 12/1972: Tham gia lực lượng TNXP, Đoàn 559. Từ tháng 01/1973 đến tháng 04/1978: Gíao viên Trường sư phạm Thái Bình. Từ tháng 05/1978 đến 06/1984: Công tác tại Trường Phổ thông Trung học Phan Bội Châu. Năm 1984 Tôi được Sở Gíao dục Thuận Hải giới thiệu đi giám định sức khỏe và được Hội đồng giám định y khoa kết luận với tỷ lệ 65% và được nghỉ hưởng chế độ BHXH. Và năm 1984 do Tôi đơn Tố cáo cán bộ tham ô ở Trường vì vậy bị Sở giáo dục tỉnh Bình Thuận ra quyết định buộc thôi việc.

  Sau nhiều năm đi kêu oan từ năm 1984 và cuối cùng vào năm 2008 UBND tỉnh có quyết định chi trả tiền thôi việc cho Tôi từ năm 1984 (từ ngày buộc thôi việc) cho đến năm 2004 (đủ 55 tuổi) có nghĩa tỉnh Bình Thuận công nhận Tôi có làm việc trong 20 năm kể từ ngày buộc thôi việc.

  Nhưng không hủy Quyết định buộc thôi việc cho Tôi. Từ ngày thôi việc cho đến năm 2004 Tôi đủ 55 tuổi và hiện nay Tôi đã 77 tuổi và đủ điều kiện để được hưởng chế độ BHXH.

  Hỏi: Như vậy Tôi có được giải quyết chế độ hưu trí hay không và hồ sơ, thủ tục như thế nào?. Phạm Thị Ngọc Trâm, email: vinhphuc1953@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #477052   04/12/2017

  tuyensatma
  tuyensatma

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/12/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Sổ tạm trú hay giấy xác nhận tạm trú để đăng ký lãnh BHXH 1 lần

  Cho em hỏi để đăng ký lãnh BHXH 1 lần thì cần có sổ tạm trú nơi tạm trú hay giấy xác nhận tạm trú vậy? sổ tạm trú và giấy xác nhận tạm trú tại nơi tạm trú đều có thể đăng ký lãnh BHXH 1 lần ko vậy?

   
  Báo quản trị |  
 • #477174   04/12/2017

  tuyensatma
  tuyensatma

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/12/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  BHYT tính từ ngày có hiệu lực nha

   
  Báo quản trị |  
 • #442885   28/11/2016

  ntdung248
  ntdung248

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/11/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  MỨC CHI TRẢ CHO BHYT VƯỢT TUYẾN VỚI ĐỐI TƯỢNG LÀ THƯƠNG BINH

  Chào luật sư!

  Em có 1 số thắc mắc về mức chi trả cho BHYT với đối tượng là thương binh. Mong luật sư giải đáp giúp em.

  Em có người nhà là thương binh thuộc hạng 3/4. Trên thẻ BHYT có ghi bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện tuyến tỉnh. Vậy nếu như người nhà em muốn điều trị tại một bệnh viện chuyên khoa trung ương trực thuộc Bộ Y Tế thì mức chi trả cho khám chữa bệnh của BHYT là bao nhiêu và được quy định ở đâu?

  Em cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #450237   23/03/2017

  dauthitram
  dauthitram

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/03/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục chốt sổ BHXH

  Xin chào!

  Cho em hỏi thủ tục để tiếp tục đóng bhxh cho người lao động mới từ công ty khác chuyển tới công ty em là gì ạ?NLĐ đã tham gia bh và đã chốt sổ tại công ty cũ, vậy bây giờ muốn tham gia bh tiếp tại công ty em thì công ty em cần làm những thủ tục gì ạ?

   
  Báo quản trị |