DanLuat 2024

Thuy - ttpthuy

Họ tên

Thuy


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 27/07

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • một Công ty Cổ phần của Việt Nam
  • Thời gian làm việc
    Từ 04/2011 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Chuyên viên Nhân sự

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url