Bảo hiểm xã hội 2017: tổng hợp giải đáp thắc mắc

Chủ đề   RSS   
 • #442914 29/11/2016

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Bảo hiểm xã hội 2017: tổng hợp giải đáp thắc mắc

  >>> Tiền lương năm 2017 và những điều cần lưu ý

  >>> Danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc năm 2017            

  Như bài viết trước tôi có từng đề cập về chính sách liên quan đến tiền lương sẽ có nhiều thay đổi, tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cả bảo hiểm thất nghiệp.

  Do vậy, hôm nay tôi mở ra topic này là để trao đổi với các bạn những vấn đề liên quan đến BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2017.

  Trước khi giải đáp các vấn đề, tôi xin nêu ra những điểm mới đáng chú ý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trong năm 2017 này.

  Bảo hiểm xã hội 2017

  CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BHXH, BHYT, BHTN

  LUẬT:

  1. Luật bảo hiểm xã hội 2014

  2. Luật bảo hiểm y tế 2008

  3. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

  4. Luật việc làm 2013

  5. Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

  NGHỊ QUYẾT:

  1. Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

  NGHỊ ĐỊNH:

  1. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  2. Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  3. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  4. Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

  5. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

  6. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  7. Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (dự kiến Nghị định này được thay thế bằng Nghị định mới hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế)

  8. Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

  9. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  10. Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  11. Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  12. Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

  THÔNG TƯ:

  1. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  2. Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  3. Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  4. Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 33/2016/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân

  5. Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  6. Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

  7. Thông tư 103/2016/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

  8. Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (dự kiến Thông tư này được thay thế bằng Nghị định mới hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế)

  9. Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân

  10. Thông tư liên tịch 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu

  11. Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

  12. Thông tư 46/2016/TT-BQP Quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh; đăng ký vào chuyển tuyến khám, chữa bệnh đối với đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý

  13. Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu

  14. Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  15. Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

  16. Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  17. Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng

  18. Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

  19. Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  20. Thông tư 54/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

  21. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  QUYẾT ĐỊNH

  1. Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

  2. Quyết định 868/QĐ-BHXH năm 2016 Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  3. Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2014 ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế

  4. Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (dự kiến Quyết định này bị thay thế bởi Quyết định mới)

  VĂN BẢN KHÁC

  1. Công văn 4644/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa

  2. Công văn 978/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

  3. Công văn 6358/BYT-BH năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2015/TT-BYT đối với khám, chữa bệnh Y học cổ truyền

  4. Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN năm 2015 về nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

  5. Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động

  6. Công văn 3647/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

  7. Công văn 4791/BHXH-VP năm 2015 về lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

  NHỮNG LƯU Ý VỀ BHXH, BHYT, BHTN 2017

  1. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  Người sử dụng lao động

  Người lao động

  BHXH

  BHTN

  BHYT

  BHXH

  BHTN

  BHYT

  Hưu trí

  Tử tuất

  Tai nạn

  Ốm đau

  Hưu trí

  Tai nạn

  Ốm đau

  14%

  1%

  3%

  1%

  3%

  8%

   

   

  1%

  1.5%

  Tổng: 22%

  Tổng: 10.5%

  * Mức đóng BHYT đối với hộ gia đình: Xem chi tiết tại đây.

  2. Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  (Áp dụng đối với người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định)

  Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN = mức lương + phụ cấp lương

  Lưu ý: Phụ cấp lương  này là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao đồng chưa tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

  Đây là năm cuối cùng áp dụng tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN nêu trên, còn từ năm 2018 sẽ bao gồm luôn cả các khoản bổ sung khác.

  3. Các khoản không được tính vào tiền lương tháng đóng BHXH

  - Tiền thưởng Tết

  - Tiền thưởng sáng kiến

  - Tiền ăn giữa ca

  - Khoản hỗ trợ xăng xe, điện thọai, đi lại.

  - Tiền nhà ở.

  - Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

  - Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết.

  - Tiền hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn

  - Tiền hỗ trợ sinh nhật của người lao động

  - Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  - Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động

  4. Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp và người lao động mới nhất

  Xem tại đây (bài viết này dựa theo Quyết định 959, do vậy trường hợp có Quyết định mới thay thế sẽ được thay thế bằng bài viết khác)

  5. Đi làm vẫn có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

  Đó là trường hợp nào? Mời bạn xem bài viết này.

  6. Trường hợp được hưởng đồng thời bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản

  Vẫn có trường hợp có thể được hưởng đồng thời bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản, cụ thể xem tại đây.

  7. Hướng dẫn thanh toán cho người tham gia BHYT 5 năm liên tục

  Xem chi tiết ví dụ cụ thể tại đây.

  8. Điều kiện, thủ tục và mức hưởng BHXH, BHYT, BHTN 2017

  - Về bảo hiểm xã hội:

  + Chế độ thai sản: Xem chi tiết tại bài viết này.

  + Chế độ hưu trí: Xem chi tiết tại đây.

  + Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Xem chi tiết tại bài viết này.

  + Chế độ ốm đau: Xem chi tiết tại đây.

  - Về bảo hiểm y tế:

  12 trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế: xem thêm tại đây.

  + Điều kiện được hưởng BHYT: Chỉ cần bạn tham gia BHYT và có thẻ BHYT

  + Thủ tục được hưởng BHYT: Xuất trình thẻ BHYT và CMND hoặc thẻ căn cước công dân

  + Phạm vi được hưởng BHYT: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

  + Mức hưởng BHYT:

  Đúng tuyến: 80% chi phí KCB đối với NLĐ, trường hợp tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở được hưởng 100% chi phí KCB.

  Trái tuyến:

  Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí KCB.

  - Về bảo hiểm thất nghiệp: Xem chi tiết tại đây.

  9. Từ ngày 01/01/2017, miễn phí cấp lại thẻ BHYT trong trường hợp bị mất

  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008 thì người được cấp lại thẻ BHYT phải nộp phí theo Thông tư 197/2010/TT-BTC. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2017, Luật phí và lệ phí 2015 có hiệu lực sẽ bãi bỏ quy định này, điều này đồng nghĩa với việc trong trường hợp cấp lại thẻ BHYT vì lý do mất thì bạn sẽ không phải nộp phí.

  10. Một số mẫu đơn cần thiết cho người lao động

  - Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

  - Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

  - Mẫu đơn xin phép về sớm 30 phút khi lao động nữ hành kinh

  - Đơn xin phép đi trễ 60 phút, hưởng nguyên lương buộc sếp phải ký

  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 29/11/2016 01:52:45 CH
   
  121747 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

8 Trang «<2345678>
Thảo luận
 • #451857   15/04/2017

  halanpham16
  halanpham16

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/04/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào anh, chị,

  Em chuẩn bị nghỉ việc để đi du học ở Mỹ và cũng cần tiền nên có nhu cầu lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội trước khi đi. Em có một số chỗ chưa hiểu nên nhờ anh, chị giúp đỡ ạ:

  Em đóng bảo hiểm từ 2009 đến nay và là sổ gộp từ 3 công ty. Dự kiến em sẽ nghỉ ở công ty từ cuối tháng 5 và sẽ đi Mỹ vào đầu tháng 8. Như vậy em có được làm thủ tục để lấy được cả hai bảo hiểm thất nghiệp và BHXH không ạ? Hay là chỉ được lấy BHXH thôi ạ? Và có cần phải làm thủ tục lấy BHTN trước rồi mới làm BHXH sau không? Hay mình có thể làm một lúc để lấy cả 2 loại này? Và không biết có nguồn nào để mình tham khảo các thủ tục cần chuẩn bị cũng như thời gian như thế nào không ạ? Hay mình phải ra trực tiếp bảo hiểm quận để được hướng dẫn ạ.

  Em cảm ơn anh,chị ạ.

   
  Báo quản trị |  
 • #452127   19/04/2017

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Cả 2 đều không kịp làm thủ tục bạn ạ.

  halanpham16 viết:

  Chào anh, chị,

  Em chuẩn bị nghỉ việc để đi du học ở Mỹ và cũng cần tiền nên có nhu cầu lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội trước khi đi. Em có một số chỗ chưa hiểu nên nhờ anh, chị giúp đỡ ạ:

  Em đóng bảo hiểm từ 2009 đến nay và là sổ gộp từ 3 công ty. Dự kiến em sẽ nghỉ ở công ty từ cuối tháng 5 và sẽ đi Mỹ vào đầu tháng 8. Như vậy em có được làm thủ tục để lấy được cả hai bảo hiểm thất nghiệp và BHXH không ạ? Hay là chỉ được lấy BHXH thôi ạ? Và có cần phải làm thủ tục lấy BHTN trước rồi mới làm BHXH sau không? Hay mình có thể làm một lúc để lấy cả 2 loại này? Và không biết có nguồn nào để mình tham khảo các thủ tục cần chuẩn bị cũng như thời gian như thế nào không ạ? Hay mình phải ra trực tiếp bảo hiểm quận để được hướng dẫn ạ.

  Em cảm ơn anh,chị ạ.

   
  Báo quản trị |  
 • #452139   19/04/2017

  halanpham16
  halanpham16

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/04/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vậy mình có cách nào để lấy được ít nhất là bảo hiểm thất nghiệp không bạn? :( 

   
  Báo quản trị |  
 • #452148   20/04/2017

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Khi bạn làm thủ tục đăng ký thất nghiệp, được duyệt thì cũng cận ngày đi du học rồi => không nhận được.

  Còn BHXH 1 lần chỉ lấy được khi bạn ra nước ngoài định cư, có xác nhận định cư mới được.     

   
  Báo quản trị |  
 • #452511   25/04/2017

  anmanda
  anmanda

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2012
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào các Anh/Chị.

  Cảm ơn các A/C đã góp ý và đưa ra quan điểm của mình.

  Dựa trên ý kiến của các A/C, Tôi có ý kiến như sau:

  1. Doanh nghiệp luôn trả lương theo ngày, kể cả trả lương theo sản phẩm, cũng phải quy đổi từ sản phẩm ra lương thời gian.

  2. Nếu đã là chuyên nghiệp, Công ty trả lương sòng phẳng cho NLĐ, làm được việc thì có thưởng, nghỉ thì ko có lương, sai phạm thì bị phạt, vượt năng suất công việc thưởng theo quy chế, NLĐ luôn đòi hỏi Công ty phải thực hiện đúng quy chế thưởng, lương, làm việc...., vậy thì cớ gì NLĐ lại yêu cầu NSDLD không tính toán cái đó.

  3. Vấn đề ở đây là giữ DN và NLĐ, ko liên quan đến việc đóng BHXH hàng tháng. Cơ quan BH cứ theo thông báo của DN mà thu. Nhưng giả sử DN tính toán điều đó với NLĐ (thu phần BHXH của NLĐ mà DN phải nộp cho những ngày NLĐ khỉ ko lương), thì việc thu này có vi phạm pháp luật không? Có bị xử phạt không??

  Theo Tôi, đây là vấn đề lớn, vì Luật luôn bảo vệ NLĐ, còn NSDLD lại bỏ quên.

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
 • #452665   27/04/2017

  Theo quy định người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH bắt buộc và người lao động sẽ được hưởng lợi từ khoản đóng BHXH là ốm đau, thai sản, hưu trí. Vậy trong trường hợp người lao động tử vong thì có được bồi thường không? Vì thay vì đóng BHXH người lao động đem tiền đó mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thì họ sẽ được nhiều hơn BHXH rất nhiều khi họ ốm đau, bệnh tật hay không may tử vong thì người thân của họ sẽ được bảo vệ.

   
  Báo quản trị |  
 • #452669   27/04/2017

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Đóng BHXH rồi thì khi mất sẽ được trợ cấp tử tuất theo quy định của luật BHXH. Trợ cấp 1 lần cho người thân dựa vào số năm đóng BHXH của NLĐ + 10 tháng lương tối thiểu chung. vì vậy người mới tham gia BHXH khi mất thì người thân dược hưởng ít nhất là 10 tháng lương tối thiểu chung. còn trợ cấp 1 lần thì cần phải xem số năm người đó đóng bhxh.

  mylinh2883 viết:

  Theo quy định người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH bắt buộc và người lao động sẽ được hưởng lợi từ khoản đóng BHXH là ốm đau, thai sản, hưu trí. Vậy trong trường hợp người lao động tử vong thì có được bồi thường không? Vì thay vì đóng BHXH người lao động đem tiền đó mua bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thì họ sẽ được nhiều hơn BHXH rất nhiều khi họ ốm đau, bệnh tật hay không may tử vong thì người thân của họ sẽ được bảo vệ.

   
  Báo quản trị |  
 • #452730   28/04/2017

  Em xin cảm ơn nhiều ạ.

   
  Báo quản trị |  
 • #454269   23/05/2017

  Tôi năm nay 55 tuổi - giới tính nữ. tham gia đóng BHXH 14 năm 1 tháng. Vậy tôi có tiếp tục được đóng BHXH không

   

   
  Báo quản trị |  
 • #454985   29/05/2017

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  Nếu khi nghỉ hưu còn thiếu dưới 5 năm thì được đóng 1 lần+ trượt giá. Lãnh lương hưu ngay thời điểm 55 tuổi luôn. nhưng của cô thiếu 6 năm nên sẽ nhận BHXH 1 lần ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #457169   13/06/2017

  hrh2ft
  hrh2ft

  Sơ sinh


  Tham gia:27/04/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Bảo hiểm xã hội

  Em có thắc mắc sau kính mong anh chị giải đáp giúp em.

  Bên em có một nhân viên đang tham gia bảo hiểm tự nguyện, và xin đóng bảo hiểm tự nguyện đến hết năm 2017 mới tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của công ty. Vậy trường hợp này có vi phạm luật bảo hiểm xã hội không? và nếu công ty yêu cầu nhân viên đó viết bản cam kết thì nội dung  bản cam kết đó như thế nào? Rất mong anh chị tư vấn giúp em. Em cảm ơn.

  Anh chị có thể gửi về mail này giúp em: lekhanh.longsoncement@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #457239   14/06/2017

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1605)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 812 lần


  Trả lời bạn hrh2ft là nếu làm vậy là vi phạm luật BHXH đấy. Nếu có văn bản thỏa thuận thì văn bản đó cũng bị vô hiệu.

  Hãy bảo họ chấm dứt đóng BHXH tự nguyện và chuyển sang đóng BHXH bắt buộc ngay khi có hợp đồng lao động, hoặc chậm nhất là sau khi hết hợp đồng thử việc (nếu có).

   
  Báo quản trị |  
 • #457543   15/06/2017

  thanhvan312
  thanhvan312
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 99 lần


  Anh tôi 49 tuổi, công tác được 22 năm 8 tháng. Hiện tại bị tai biến liệt nửa người, điều trị hơn 5 tháng nay không khỏi, cơ quan cắt lương, chỉ thanh toán chế độ ốm bình thường nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Xin hỏi như vậy anh tôi có được hưởng chế độ bệnh dài ngày không? Nếu xin nghỉ việc thì có được hưởng chế độ BHXH một lần không ? 

   
  Báo quản trị |  
 • #457843   17/06/2017

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


   

  thanhvan312 viết:

   

  Anh tôi 49 tuổi, công tác được 22 năm 8 tháng. Hiện tại bị tai biến liệt nửa người, điều trị hơn 5 tháng nay không khỏi, cơ quan cắt lương, chỉ thanh toán chế độ ốm bình thường nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Xin hỏi như vậy anh tôi có được hưởng chế độ bệnh dài ngày không? Nếu xin nghỉ việc thì có được hưởng chế độ BHXH một lần không ? 

   

   

  Bệnh này thuộc dạng bệnh dài ngày đó ạ. Gia đình nên làm đơn xin cho anh nghỉ ốm thêm để Giám đốc công ty duyệt. Sau khi có giấy duyệt của Cty thì mới xin bác sĩ cho nghỉ thêm để hưởng thêm quyền lợi ốm dài ngày của BHXH. Khi nào khỏi hẳn thì làm tiếp chứ không nên nghỉ việc vì nghỉ việc sẽ ko được hưởng thẻ BHXH miễn phí và không được hưởng trợ cấp ốm của BHXH.

  trường hợp NLĐ vẫn muốn nghỉ việc vì lí do cá nhân thì 1 năm sau có thể hưởng BHXH 1 lần nhưng trường hợp này nên xin cty cho nghỉ ốm hưởng BHXH để có tiền điều trị bệnh+ hưởng hưu khi đủ tuổi.

  Cập nhật bởi ttpthuy ngày 17/06/2017 03:51:39 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #457688   16/06/2017

  BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Chào anh chị

  Cho em hỏi: Theo quy định hiện nay về chế độ hưởng lương hưu thì nữ 55 tuổi và đóng ít nhất 20 năm đóng BHXH. Vậy đến năm 45 năm tuổi đã có đủ 20 năm đóng BHXH thì chấm dứt đóng BHXH nhưng vẫn công tác đến năm 55 tuổi thì có được hưởng đầy đủ theo chế độ lương hưu không ạ.

  E cảm ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #457844   17/06/2017

  ttpthuy
  ttpthuy
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2011
  Tổng số bài viết (455)
  Số điểm: 3304
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 203 lần


  daotrang18081993 viết:

  Chào anh chị

  Cho em hỏi: Theo quy định hiện nay về chế độ hưởng lương hưu thì nữ 55 tuổi và đóng ít nhất 20 năm đóng BHXH. Vậy đến năm 45 năm tuổi đã có đủ 20 năm đóng BHXH thì chấm dứt đóng BHXH nhưng vẫn công tác đến năm 55 tuổi thì có được hưởng đầy đủ theo chế độ lương hưu không ạ.

  E cảm ơn.

  Theo luật thì khi bạn làm việc thì cty + NLĐ phải đóng BHXH. Trừ khi bạn đi làm tự do, cty không đăng ký kinh doanh... thì mới không đóng BHXH chứ bình thường thì không được ngưng đóng BHXH như bạn nói.

  CÒn nếu đã đóng đủ 20 năm BHXH mà không đi làm đâu hết thì có thể chờ tới 55 tuổi để hưởng chế độ hưu.

   
  Báo quản trị |  
 • #457706   16/06/2017

  ntqn1993
  ntqn1993
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2015
  Tổng số bài viết (184)
  Số điểm: 3915
  Cảm ơn: 282
  Được cảm ơn 128 lần


  Chú em công tác tại một trung tâm giáo dục thường xuyên được 4 năm 6 tháng, sau đó thì thôi việc, trong thời gian làm việc chú có đóng BHXH đầy đủ. Mọi người cho em hỏi trường hợp của chú có được hưởng BHXH một lần không ạ vì em xem khoản 1 điều 60 Luật BHXH 2014 lại không đề cập tới trường hợp như chú em

  Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

  1.Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây

  a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

  b) Ra nước ngoài để định cư;

  c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

  d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

  Lavie est belle

   
  Báo quản trị |  
 • #457856   17/06/2017

  Xin cho em hỏi là đối với NLĐ mắc bệnh ung thư vú thì cần làm thủ tục gì để có thời gian nghỉ ốm tối đa và cách giải quyết hợp lý nhất để NLĐ được hưởng chế độ BHXH ( NLĐ đã 44 tuổi và đóng được 14 năm BHXH). Xin được chỉ dẫn với ạ
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MeMunSen vì bài viết hữu ích
  trang_u (27/07/2017)
 • #462593   27/07/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  MeMunSen viết:
  Xin cho em hỏi là đối với NLĐ mắc bệnh ung thư vú thì cần làm thủ tục gì để có thời gian nghỉ ốm tối đa và cách giải quyết hợp lý nhất để NLĐ được hưởng chế độ BHXH ( NLĐ đã 44 tuổi và đóng được 14 năm BHXH). Xin được chỉ dẫn với ạ

  Chào bạn MeMunSen, trong trường hợp này bạn đương nhiên được hưởng chế độ BHXH 1 lần theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

  Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

  1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

  b) Ra nước ngoài để định cư;

  c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

  d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

  Điều 109. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

  1. Sổ bảo hiểm xã hội.

  2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

  3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

  a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

  b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

  c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

  4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

  5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

  Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

  1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

  4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   
  Báo quản trị |  
 • #462568   26/07/2017

  quachdaonhan
  quachdaonhan

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:26/07/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin chào ACE trong nghành.

  Mình có 1 thắc mắc như sau.

  Mình đã làm việc ở 1 cty gần 1 năm, đã nghĩ việc cách đây 4 tháng  và đã đóng BHXH đầy đủ trong thời gian làm việc là 10tháng (07/2016-05/2017). Giờ mình muốn rút sổ và rút tiền BHXH thì phải làm sao.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quachdaonhan vì bài viết hữu ích
  trang_u (27/07/2017)