Thông tư 18/2022/TT-BYT: Thay đổi điều kiện người bệnh được hưởng BHXH một lần

Chủ đề   RSS   
 • #596843 03/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thông tư 18/2022/TT-BYT: Thay đổi điều kiện người bệnh được hưởng BHXH một lần

  Ngày 31/12/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Luật an toàn vệ sinh lao động 2015.
   
  Cụ thể, trường hợp điều kiện để người bệnh được hưởng trợ cấp BHXH một lần được quy định theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:
   
  thong-tu-18-2022-tt-byt-thay-doi-dieu-kien-nguoi-benh-duoc-huong-bhxh-mot-lan
   
  (1) Thay đổi điều kiện hưởng BHXH một lần đối với người bệnh
   
  Theo đó, sửa đổi Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT về trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như sau:
   
  Ngoài trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
   
  Ngoài ra còn có người mắc các bệnh, tật cỏ mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi. trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng BHXH một lần.
   
  (So với hiện hành, bắt buộc người bị các bệnh nêu trên đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì mới được nhận BHXH một lần).
   
  (2) Sửa đổi thời hạn giám định lại đối với tai nạn lao động
   
  Cụ thể, sửa đổi thời hạn giám định lại đối với người tai nạn lao động, bị suy khat năng lao động do bệnh nghề nghiệp tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 56/2017/TT-BYT như sau:
   
  Đối với các trường hợp giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
   
  (So với Thông tư 56/2017/TT-BYT đã thay đổi số lần giám định của người lao động mà cho người lao động tự chủ động đi khám).
   
  Trường hợp xác định tổn thương do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tiếp tục tiến triển dẫn đến thay đổi mức độ tổn thương thì Hội đồng Giám định y khoa được kết luận thời hạn lần khám giám định tiếp theo ngắn hơn thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 56/2017/TT-BYT.
   
  Đối với người đã được giám định ngoài đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2  Điều 12 Thông tư 56/2017/TT-BYT nhưng có Tóm tắt hồ sơ bệnh án mới hoặc Giấy ra viện mới trong đó thể hiện mắc thêm bệnh khác hoặc
   
  Bệnh đã được giám định thay đổi mức độ nặng lên hoặc nhẹ đi so với tình trạng bệnh, tật được kết luận trong Biên bản Giám định y khoa lần gần nhất thì được đề nghị giám định trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có Tóm tắt hồ sơ bệnh án mới hoặc Giấy ra viện mới.
   
  (3) Đổi mới hình thức cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
   
  Sửa đổi Điều 21 Thông tư 56/2017/TT-BYT về hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cách ghi nội dung giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
   
  - Đối với trường hợp NLĐ hoặc con dưới 07 tuổi đã điều trị nội trú: Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT.
   
  Đối với trường hợp có chuyên viên trong quá trình điều trị thì có thêm bản sao hợp lệ giấy chuyển viện.
   
  Đối với trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải cấp giấy ra viện. Việc thực hiện chế độ BHXH cho khoảng thời gian người bệnh điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi tử vong.
   
  Được căn cứ vào thời gian ghi trên giấy báo tử theo quy định tại Thông tư 24/2020/TT-BYT về phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp giấy báo tử và thống kê từ vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
   
  - Đối với trường hợp NLĐ hoặc con dưới 07 tuổi đang điều trị ngoại trú: giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng NLĐ theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT.
   
  Trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện thì cơ quan BHXH căn cứ số ngày nghỉ ghi tại phần ghi chú của giấy ra viện để làm căn cứ thanh toán chế độ BHXH theo quy định.
   
  - Mẫu và cách ghi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thực hiện theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT.
   
  Việc ghi ngày bắt đầu nghỉ từ ngày người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh.
   
  Việc ghi ngày tại mục ngày, tháng, năm trên phần chữ ký của người hành nghề trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thực hiện như sau:
   
  + Ghi theo ngày, tháng người bệnh kết thúc khám bệnh, chữa bệnh.
   
  + Ngày cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát hành giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp người lao động đề nghị thực hiện cấp lại theo quy định lại Thông tư 18/2022/TT-BYT.
   
  Trường hợp cấp lại thi phai thế hiện nội dung từ “CẤP LẠI” trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 
   
  Việc ghi mã bệnh, lên bệnh dài ngày trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BYT ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.
   
  Trường hợp mà bệnh ghi trong giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện trùng khớp với mã bệnh quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BYT nhưng lên bệnh không trùng khớp với tên bệnh quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BYT thì thực hiện giải quyết bệnh dài ngày theo mà bệnh quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BYT.
   
  Xem thêm chi tiết Thông tư 18/2022/TT-BYT có hiệu ngày 15/2/2023 sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT.
   
  2331 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (28/03/2023) ThanhLongLS (04/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596889   05/01/2023

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Thông tư 18/2022/TT-BYT: Thay đổi điều kiện người bệnh được hưởng BHXH một lần

  Cám ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã cung cấp. Mình cũng cung cấp thêm các quy định về các trường hợp được hưởng BHXH một lần. Tại Khoản 1 Điều 8  Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:

  "Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần
   
  1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
   
  b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
   
  c) Ra nước ngoài để định cư;
   
  d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;"
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/01/2023)