Tư Vấn Của Luật Sư: LS Nguyễn Lượng - lsnguyenluong

6 Trang 12345>»
 • Xem thêm     

  31/10/2017, 09:41:39 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Để kinh doanh khắc dấu thì Công ty bạn cần bổ sung ngành nghề kinh doanh có liên quan đến khắc dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi Công ty có trụ sở chính. Sau đó làm thủ tục với Cơ quan Công an.

  Sau đó mới được phép thực hiện khăc dấu cho khách hàng. Đối với các doanh nghiệp khi đến khắc dấu pháp nhân (dấu tròn công ty) thì phải cung cấp bản sao đăng ký doanh nghiệp cho đơn vị khắc dấu.

 • Xem thêm     

  05/06/2017, 11:31:21 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Khi làm thủ tục giải thể công ty thì các tài sản như xe mô tô thì phải làm thủ tục thanh lý tài sản. Bạn với tư cách là chủ sở hữu giám đốc Công ty có thể bán tài sản đó cho chính bạn hoặc người khác. Nếu Công ty đã có hóa đơn VAT thì phải xuất hóa đơn cho tài sản bán đó. 

  Đối với nhà đất nếu bạn đã làm thủ tục sang tên cho Công ty thì cũng cần làm thủ tục tương tự hoặc làm thủ tục rút vốn bằng nhà đất và thay bằng tiền mặt sau đó mới giải thể cũng được.

 • Xem thêm     

  05/06/2017, 11:19:17 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Nếu không tiếp tục hoạt động lại được nữa thì bạn có thể làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

  Trước khi làm thủ tục giải thể thì bạn phải có văn bản xác nhận không còn nợ thuế của cơ quan thuế quản lý -  trong đó thuế môn bài năm 2017 phải nộp cho cả năm chậm nhất là 31/1/2017 - nếu chưa nộp thì phải nộp đủ (2 hoặc 3 triệu tùy vốn điều lệ của  công ty) và có thể còn tiền phạt do nộp chậm nữa.

 • Xem thêm     

  24/04/2017, 03:12:49 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Khoản 2 Điều  57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: "Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm." Do vậy, nếu Công ty bạn đã hoạt động trở lại được mấy tháng thì Công ty bạn sẽ được quyền làm thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh theo quy định pháp luật. 

 • Xem thêm     

  13/03/2017, 03:55:23 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Điều 8 Nghị định 37/2006/NĐ-CP về Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:"Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa, tặng cho khách hàng, dịch vụ không thu tiền và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ đó."

  Như vậy theo ý kiến chúng tôi, việc miễn phí 100% dịch vụ ngân hàng của khách hàng nếu không kèm theo việc cung ứng dịch vụ thì sẽ bị coi một hình thức khuyến mãi vi phạm hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại, nếu kèm theo việc cung ứng dịch vụ thì sẽ không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 37/2006/NĐ-CP về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: " Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá trị của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định này".

 • Xem thêm     

  21/02/2017, 05:21:20 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo khoản 4 Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về quy trình tự thực hiện: "Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định các nội dung công việc thuộc gói thầu phải được giám sát khi thực hiện, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu lựa chọn theo quy định của Luật Đấu thầu một nhà thầu tư vấn giám sát độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với mình để giám sát quá trình thực hiện gói thầu; trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định hoặc không có tư vấn giám sát độc lập quan tâm hoặc không lựa chọn được tư vấn giám sát độc lập do gói thầu được thực hiện tại các vùng sâu, vùng xa, gói thầu có giá trị dưới 01 tỷ đồng thì tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu phải tự tổ chức thực hiện giám sát." Do vậy theo tôi, cơ quan bạn cần làm công văn gửi UBND thành phố nêu rõ việc: "Luật xuất bản không có yêu cầu tư vấn giám sát và không có nhà thầu tư vấn giám sát lĩnh vực xuất bản" nên đề nghị cho phép cơ quan bạn được tự giám sát gói thầu trên.

 • Xem thêm     

  09/12/2016, 07:12:19 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Chi nhánh của công ty không đủ tư cách tham gia đấu thầu gói thầu của công ty mẹ mời thầu, bởi vì:

  - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, chi nhánh không có tư cách pháp nhân dù có kê khai và quyết toán thuế riêng.

  - Khi kiểm tra hồ sơ dự thầu có quy định: "có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu", như vậy nếu chi nhánh tham gia dự thầu thì đơn tham gia dự thầu của chi nhánh phải do đại diện theo pháp luật của công ty mẹ ký hoặc người được đại diện theo pháp luật của công ty mẹ ủy quyền - vừa tổ chức đấu thầu vừa tham gia đầu thầu là sai.

   

   

 • Xem thêm     

  07/07/2016, 02:09:55 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nếu thành lập địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh chỉ được sử dụng hóa đơn VAT của Công ty, còn con dấu hiện nay không phải đăng ký mẫu dấu.

  Địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc và nộp thuế môn bài 1 triệu/1 năm cộng với mức thuế môn bài hiện tại của công ty.

 • Xem thêm     

  22/06/2016, 02:06:53 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trường hợp bạn hỏi trên thực tế thường làm như sau:

  Bạn đề nghị bên chủ sử dụng miếng đất đó cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng.

  Đến ngân hàng mà họ đang thế chấp để xem số tiền người đó vay ngân hàng cả gốc và lãi đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu và trình bày nội dung bạn muốn giao dịch,

  Đến Văn phòng đăng ký đất đai nơi đăng ký thế quyền sử dụng đất đó để hỏi xem liệu họ có thể làm thủ tục xóa chấp trong cùng ngày ngay sau khi trả nợ cho ngân hàng và ngân hàng có thông báo xóa chấp luôn hay không.

  Nếu tất cả đều thuận lợi và tiến hành trong vòng 01 ngày được thì làm như sau:

  Bạn ký với bên bán một bản cam kết sẽ mua miếng đất đó với giá 600 triệu, thay vì đặt cọc để tránh rủi ro vì sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng thì bạn sẽ trả nợ hộ người đó số tiền mà họ đang vay để bạn rút sổ đỏ ra với nội dung và các bước thực hiện như sau:

  - Bạn và bên bán đến Văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông thường đã đưa thông tin từ ngày hôm trước để VPCC soạn thảo hợp đồng, đầu giờ sáng đến ký luôn để ra ngân hàng), VPCC sẽ cho hai bên ký trước còn lời chứng thì họ sẽ chưa ký.

  - Bạn cầm tất cả hợp đồng đã ký cùng với bên bán đến Ngân hàng đã vay để trả nợ (ví dụ 200 triệu) ngân hàng sẽ có thông báo giải chấp và trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp.

  - Bạn cầm lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó và thông báo giải chấp đó đến Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục xóa chấp ngay trong buổi sáng cùng ngày là tốt nhất (chậm nhất là đầu giờ chiều cùng ngày). 

  - Ngay sau khi làm xong thủ tục xóa chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai, bạn cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xóa chấp đến Văn phòng công chứng lúc trước (trong cùng ngày) để công chứng viên kiểm tra và ký lời chứng hợp đồng chuyển nhượng vừa làm cho bạn.

  - Lúc này bạn mới trả nốt (hoặc giữ lại 10-20 triệu để trả sau khi tên bạn đã có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) số tiền còn lại cho bên bán.

  - Ngày hôm sau bạn mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hợp đồng công chứng, giấy tờ liên quan trở lại Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục sang tên cho bạn.

   

   

 • Xem thêm     

  27/04/2016, 03:55:26 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Điều lệ công ty đã được các cổ đông sáng lập thông qua, ký tên trên từng trang điều lệ và đã có hiệu lực kể từ ngày Sở Kế hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do vậy Doanh nghiệp bạn có thể tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần này theo Điều lệ đã được thông qua.

  Để chuyên nghiệp và tránh những điều không hay theo tôi nên khẩn trương đưa vấn đề sửa đổi điều lệ vào đại hội lần này.

 • Xem thêm     

  08/03/2016, 02:52:47 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Chúng tôi nghĩ rằng để thông tin đăng tải có độ tin cậy cao và tránh những phiền toái có thể xảy ra, người đăng tải cần làm đơn, nêu rõ những thông tin, dán ảnh của người bị thất lạc để UBND xã/phường nơi người thất lạc đang ở xác nhận (UBND xã/phường sẽ không bao giờ từ chối xác nhận). Sau đó, chụp ảnh đơn đó gửi kèm với những thông tin về người bị thất lạc để những người thân của họ có thể tìm thấy nhanh nhất. Và hãy miễn phí tất cả!

 • Xem thêm     

  16/01/2016, 03:26:00 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư 2005, nay muốn thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh thì trước hết phải làm thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư theo Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014. Thời hạn thực hiện là 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ.

  Tùy thuộc ngành nghề công ty bạn muốn bổ sung mà thời hạn thực hiện sẽ khác nhau.

   

 • Xem thêm     

  04/01/2016, 01:43:42 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Công ty bạn có thể gửi Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính của công ty.

  Đây là mẫu Thông báo đó:

  Phụ lục I-24

   TÊN DOANH NGHIỆP

   

   
   
   

   


  Số: …………..

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
   
   

   


  ……, ngày…… tháng…… năm ……

  THÔNG BÁO

  Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/
  văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………..

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ............................................................

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/

  văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

  Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

  Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh: ............................................

  Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ...................................

  Nội dung đăng ký thay đổi:

  ..............................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

   

  Các giấy tờ gửi kèm:

  -…………………..

  -…………………..

  -…………………..

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  CỦA DOANH NGHIỆP

  (Ký, ghi họ tên)

   

 • Xem thêm     

  17/12/2015, 02:41:57 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Bạn tham khảo:

  8299
  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  Chi tiết: Dịch vụ khắc dấu.

   

 • Xem thêm     

  02/12/2015, 09:28:49 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Ngành nghề sản xuất  con dấu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên trước khi mở công ty có chức năng khắc dấu bạn phải xem mình có đủ những điều kiện đó không. Nếu xét thấy đủ điều kiện thì sẽ có 2 bước: một là thành lập công ty có chức năng khắc dấu, hai là xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

  Điều kiện về an ninh trật tự sản xuất con dấu:

  1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp sau:

  1.1 Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp, cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự.

  1.2 Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nghiện ma túy.

  1.3 Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

  1.4 Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

  1.5 Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

  2. Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị, quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật; địa điểm đặt cơ sở kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

  3. Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

  4. Chỉ các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong nước mới được sản xuất con dấu.

  5. Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

 • Xem thêm     

  26/10/2015, 03:03:23 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn thành lập Công ty TNHH bình thường, sau khi kê khai và nộp thuế môn bài, bạn nộp luôn tờ khai đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (theo phương pháp khấu trừ) - mẫu 06/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

   

 • Xem thêm     

  15/10/2015, 10:46:17 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 2313./QĐ-BTP ngày 10/8/2012 thì: "Các phương tiện thông tin đại chúng (bao gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) và cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức Việt Nam", như vậy để tiết kiệm chi phí thì Công ty bạn có thể đăng tin miễn phí trên các website như muaban.net hoặc rongbay.com cũng được.

 • Xem thêm     

  08/10/2015, 09:08:18 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn hỏi : "giá trị TSBĐ không đủ, NH tôi có quyền yêu cầu Cty dùng toàn bộ tài sản của Cty để trả phần nợ còn thiếu hay không?" bạn xem lại các hợp đồng tín dụng của ngân hàng bạn có điều khoản: "ngoài tài sản bảo đảm thế nêu trên, bên được cấp tín dụng cam kết dùng toàn bộ tài sản hợp pháp của mình làm tài sản bảo đảm cho bên cho vay  (ngân hàng)" hay không, nhưng như bạn nêu công ty còn tài sản gì có giá trị mà yêu cầu bán đi để trả nợ.

  - Công ty đó phải chịu trách nhiệm bằng số vốn điều lệ đã đăng ký. Tuy nhiên, do Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp nên nếu các cổ đông sáng lập công ty cổ phần chỉ đăng ký mua 20% (hoặc tỷ lện nào đó lớn hơn 20%) tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán thì họ chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp.

 • Xem thêm     

  30/09/2015, 09:36:58 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Câu hỏi của bạn  rất hay, tôi trả lời nhanh nên ko chính xác, sorry :)

  Xem lại nghị định 17 về đấu giá thì luật sư không cần qua khóa đào tạo tại HVTP nên giờ tôi cũng đã có CCHNĐG và mở Công ty đấu giá rồi.

   

 • Xem thêm     

  14/09/2015, 09:44:14 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nếu một cổ đông ( từ thành viên góp vốn dùng trong công ty TNHH) xin rút vốn thì có thể thực hiện theo hình thức Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông theo Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014: "Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này"

  Hoặc chuyển nhượng cổ phần theo Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014: "Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần;...Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường .. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký".

  Nếu cổ đông rút vốn là người đại diện theo pháp luật thì cần bầu người đại diện theo pháp luật mới và đăng ký thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh.

  Nếu việc mua lại cổ phần hoặc chuyển nhượng cổ phần dẫn đến Công ty chỉ còn 2 cổ đông thì công ty làm thủ tục chuyển đổi từ cổ phần thành công ty TNHH. Nếu vẫn muốn giữ loại hình công ty cổ phần thì cần thêm 1 người khác thay thế cổ đông muốn rút vốn. 

6 Trang 12345>»