Tư Vấn Của Luật Sư: LS Nguyễn Lượng - lsnguyenluong

6 Trang «<456
 • Xem thêm     

  10/12/2014, 12:20:52 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Hoạt động tư vấn pháp luật là ngành nghề kinh doanh có điều kiện - phải có chứng chỉ hành nghề luật sư do Bộ tư pháp cấp. Chắc bạn không có chứng chỉ này nên cũng không đăng ký ngành nghề này được.

  Do vậy, việc bạn ký hợp đồng trợ giúp pháp lý và nhận tiền của khách hàng là trái pháp luật, và hành vi của bạn là kinh doanh trái phép

 • Xem thêm     

  04/12/2014, 03:54:59 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật thuế GTGT sửa đổi 2013, có hiệu lực từ 01/01/2014 thì hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng nên hộ kinh doanh cá thể không xuất hóa đơn VAT 10% được.

  Vì thế, bạn có thể đăng ký Doanh nghiệp tư nhân (chủ DNTN phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp) hoặc Công ty TNHH một thành viên, 2 thành viên; Công ty cổ phần (Chủ sở hữu Công ty chỉ chịu trách nhiệm trên số vốn điều lệ đã đăng ký)

 • Xem thêm     

  04/12/2014, 11:31:22 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Bạn không có cổ phần trong công ty, bạn cũng không muốn mua lại cổ phần của Công ty đó thì có cần thiết phải làm người đại diện theo pháp luật không?

  Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm người đại diện theo pháp luật thì cần lập hợp đồng giữa bạn và ông ấy, trong hợp đồng đó nêu rõ ông ấy phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ trước thời điểm bạn nhận làm giám đốc cũng như các khoản lãi phát sinh (nếu có). 

 • Xem thêm     

  04/12/2014, 11:17:40 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Theo quy định nếu không hoạt động thì phải có thông báo chấm dứt hoạt động gửi Phòng ĐKKD.

  Bạn liên hệ với Công ty Luật đó để xin lại giấy xác nhận đã nộp con dấu VPĐD cho Cơ quan Công an để làm thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động theo quy định.

 • Xem thêm     

  03/12/2014, 10:59:47 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp 2005, một người chỉ được làm giám đốc 01 Công ty nên ông ấy không đồng thời làm giám đốc 2 Công ty cùng lúc được, nhưng làm Chủ tịch HĐQT và đồng thời là đại diện theo pháp luật của bao nhiêu Công ty cũng được.

  Do đó, trường hợp này bạn chỉ nên nhận làm giám đốc (giám đốc điều hành), còn ông ấy vẫn là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

  Quan hệ giữa bạn và ông ấy là quan hệ lao động dựa trên Hợp đồng lao động, nên Ông ấy có thể lập văn bản ủy quyền cho bạn ký kết các hợp đồng hoặc các hoạt động kinh doanh phát sinh trong thời gian bạn nhận ủy quyền và bạn chỉ chịu trách nhiệm với nội dung công việc ủy quyền mà mình thực hiện, ngoài ra không chịu trách nhiệm gì khác.

 • Xem thêm     

  03/12/2014, 09:47:07 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Công ty bạn cần tổ chức cuộc họp về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đó, lập Biên bản cuộc họp, ban hành Quyết định, ra Thông báo về việc chấm dứt Văn phòng đại diện gửi đến Phòng ĐKKD theo quy định tại Điều 27 Thông tư Số: 01/2013/TT-BKHĐT:

  "Điều 27. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

  Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải có:

  a) Quyết định của Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty CP, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

  b) Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh;

  c) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện.

  2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, xóa tên các địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh và thu lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; xóa địa điểm kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đối với trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh."

 • Xem thêm     

  02/12/2014, 04:52:38 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn, 

  Thông tư số 02/2001/TT-BCA có quy định "Phải bố trí phòng nghỉ nam riêng, nữ riêng (trừ trường hợp là gia đình, vợ chồng)" nhưng thông tư này đã hết hiệu lực và thay thế bằng Thông tư số 33/2010/TT-BCA .

  Nhưng trong Thông tư số 33/2010/TT-BCA không có quy định nào về việc cấm nam nữ ở chung phòng hay phải có đăng ký kết hôn mới được ở chung phòng. Do đó, theo nguyên tắc công dân được làm những gì pháp luật không cấm, nam nữ có quyền ở chung phòng và cũng không phải có giấy đăng ký kết hôn mới được ở chung phòng.

  Như vậy, việc khách sạn cho nam nữ ở chung phòng mà không có giấy đăng ký kết hôn thì không vi phạm pháp luật về vấn đề này, còn tất nhiên Thông tư số 33/2010/TT-BCA cũng quy định "Nghiêm cấm việc sử dụng cơ sở làm nơi chứa cấp tội phạm, sử dụng, tàng trữ, mua bán các chất ma túy, đánh bạc, chứa chấp, môi giới mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật khác".

   

 • Xem thêm     

  02/12/2014, 03:17:50 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nếu Công ty B thành lập năm 2011, bây giờ là tháng 12/2014 có lẽ Công ty B đã thành lập được hơn 3 năm rồi nên nếu có thay đổi cổ đông thì Phòng ĐKKD cũng không làm thủ tục thay đổi tên cổ đông trong Giấy ĐKKD theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT: "Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty CP trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn trên, Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty CP trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc thay đổi các thông tin về cổ đông của công ty được thể hiện tại Sổ đăng ký cổ đông của công ty".

   

6 Trang «<456