Tư Vấn Của Luật Sư: Nguyễn Thị Hướng - Ls.Nguyenthihuong

14 Trang «<2345678>»
 • Xem thêm     

  03/01/2018, 09:37:15 SA | Trong chuyên mục Lao động

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Căn cứ Khoản 1 Điều 108 Bộ luật lao động 2012:

  “Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

  1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.”

  Căn cứ Điều 5 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 

  “5. Nghỉ trong giờ làm việc 
  1. Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định. 
  2. Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.”

  Như vậy người lao động được tính thời gian 30 phút nghỉ giữa giờ, ngoài ra người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

  Với câu hỏi về cách tính lương, Theo quy định của pháp luật, người lao động đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần thì tiền lương sẽ được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2015/NĐ-CP như sau:

  Tiền lương làm thêm giờ  = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 200% x Số giờ làm thêm

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  03/01/2018, 09:33:32 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Để xác định giá trị  của cây cao su bị thiệt hại do chặt phá trộm thì cần căn cứ theo quy định tại Điều 589 Bộ luật dân sự 2015 về thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

  - Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

  - Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

  - Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

  - Thiệt hại khác do luật quy định.

  ·         Tài sản bị mất, bị hủy hoại, hư hỏng là hành vi trái pháp luật của một cá nhân dẫ đến việc tài sản bị mất, hủy hoại hoặc hư hỏng, đối với mất, hủy hoại thì yêu cầu định giá và bồi thường, còn đối với hư hỏng thì xác định bồi thường qua chi phí sửa chữa khôi phục tại công năng ban đầu của tài sản.

  ·         Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản là thiệt hại gián tiếp liên quan đến tài sản bị thiệt hại. Tài sản luôn chứ đụng trong nó những lợi ích nhất định, những lợi ích này sẽ thu được thông qua hành vi khai thác, sử dụng của con người. Lợi ích gắn liền với việc khai thác, sử dụng tài sản có thể được hiểu là những lợi ích vật chất cụ thể mà người bị thiệt hại không thu được kể từ khi tài sản bị xâm phạm (hoa màu không thu hoạch được, xe ô tô bị hư hỏng nặng không thể sử dụng để làm taxi...).

  ·         Chi phí hợp lí để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại: Người bị thiệt hại đã phải bỏ ra các chi phí để ngăn chặn, không cho thiệt hại tiếp tục phát sinh hoặc phải bỏ ra các chi phí để ngăn chặn, không cho thiệt hại tiếp tục phát sinh hoặc phải bỏ ra chi phí khác để khắc phục thiệt hại.

  ·         Đối với thiệt hại khác theo pháp luật quy định, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, cũng chưa có văn bản khác quy định nên thường về quy định khác là trường hợp pháp luật dự phòng những trường hợp tương lai phát sinh mà luật không thể dự phòng tới, khi phát sinh trường hợp mới thì cũng được xác định theo quy định này và được điều chỉnh theo quy định này.

  Nếu bạn có căn cứ cho rằng kết luận định giá tài sản không chính xác, không khách quan, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng yêu cầu định giá lại tài sản.
  Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải quyết định chấp nhận hoặc từ chối đề nghị yêu cầu định giá lại; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản cho người đề nghị. 
  Trong trường hợp người đề nghị không đồng ý với việc từ chối yêu cầu định giá lại của cơ quan điều tra thì có quyền khiếu nại đến Viện Kiểm sát cùng cấp. 
  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  03/01/2018, 09:28:18 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Do thông tin bạn cung cấp chưa rõ ràng, không có đủ cơ sở  để khẳng định được hành vi của chồng bạn vi phạm vào điều khoản nào của Bộ Luật hình sự. Việc xác định tội phạm thuộc khoản nào, khung hình phạt nào phụ thuộc vào việc thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra như tang vật, lời khai của nghi can và những người có liên quan.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  03/01/2018, 09:24:28 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  chào bạn,

  Với câu hỏi của bạn, căn cứ theo Khoản 1 Điều 57 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì bạn phải làm 2 bộ hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động để gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính và nơi đặt văn phòng đại diện:

  Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối vớidoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.”

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  02/01/2018, 03:41:12 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn, 

  Với việc phát hiện có 11 bịch ma túy đá dưới 20g, cân tiểu ly và một số tiền mặt thì chưa thể xác định hành vi của chồng bạn rơi vào khung nào, việc kết luận hành vi phạm tội của chồng bạn vào khung nào phụ thuộc rất nhiều vào kết quả điều tra của cơ quan công an.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  02/01/2018, 09:27:40 SA | Trong chuyên mục Lao động

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Xin chào anh/chị,

  Trong trường hợp của anh/chị thì việc nhân viên cầm tiền công nợ của công ty nhưng không nộp  cho công ty thì nhân viên đó có trách nhiệm hoàn trả. Trong trường hợp nhân viên đó muốn thế chấp nhà cho công ty để khi nào bán được sẽ trả nợ, pháp luật không cấm trường hợp này. 

  Trong trường hợp công ty anh/chị đồng ý phương án này thì nên kiểm tra kỹ tình trạng pháp lý của căn nhà và nên ra công chứng ký kết việc thế chấp để đảm bảo kiểm soát được tình trạng giao dịch của căn nhà này.

  Để được tư vấn cụ  thể hơn, anh/chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  25/12/2017, 09:18:00 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào chị,

  Chị có thể lấy thông tin liên lạc của chúng tôi trong phần chữ ký. 

  địa chỉ văn phòng tại: 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, HCM.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  25/12/2017, 09:15:53 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh/chị,

  Đối với việc góp vốn, mua cổ phần vào công ty thì phụ thuộc vào điều lệ công ty quy định nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày đăng ký góp vốn, mua cổ phần.

  Thủ tục đổi tên doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thể thực hiện song song được hay không tuỳ vào quy định của cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  25/12/2017, 09:09:42 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Đối với các trường hợp về đất đai, chúng tôi cần thông tin chính xác về quyền sử dụng của mảnh đất đó do cơ quan nhà nước cấp nội dung cụ thể như thế nào, UBND xã quyết định cho bố mẹ bạn toàn quyền sử dụng mảnh đất, vậy, nội dung quyết định là gì? Tôi cần xác nhận nguồn gốc và quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đó thì mới có thể có câu trả lời chính xác cho bạn được.

  Nếu mảnh đất đó thuộc quyền sử dụng của bà nội cuả bạn thì nó sẽ trở thành di sản để thừa kế. Trong trường hợp này có thể phải chia đất cho cô  của bạn.

  Nếu mảnh đất đó thuộc quyền sử dụng của bố bạn thì không phải chia cho cô bạn.

  Rất khó để đưa ra câu trả lời chính xác trong trường hợp không rõ thông tin, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được trả lời một cách chính xác nhất.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  20/12/2017, 10:47:35 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Với ngành nghề hoạt động dịch vụ việc làm thì doanh nghiệp phải được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp. 

  Điều kiện đề được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm:

  1. Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

  2. Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

  3. Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

  Doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động dịch vụ việc làm gửi 01 bộ hồ sơ có đầy đủ các thành phần nêu trên tới UBND tỉnh hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh ủy quyền để đăng ký giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

  Cơ quan Nhà nước đã nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ tiến hành thẩm định hồ sơ và đưa ra kết quả trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

  Người nộp hồ sơ tới nhận kết quả theo giấy hẹn. Đối với những doanh nghiệp có đủ các điều kiện của pháp luật quy định như đã nêu trên, Cơ quan Nhà nước sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Còn những doanh nghiệp chưa đạt được các điều kiện nêu trên thì Cơ quan Nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lỹ do từ chối cấp giấy phép.

  Kể từ ngày được cấp giấy phép, trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp đã được cấp phép phải thông báo công khai về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản ,tên giám đốc, số điện thoại trên phương tiện thông tin đại chúng.

  Sau ngày bắt đầu tiến hành hoạt động dịch vụ việc làm, trong vòng 15 ngày doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

  Đối với ngành nghề cung ứng thiết kế nội ngoại thất cho công trình dân sự thì không thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, muốn hoạt động kinh doanh ngành nghề này, bạn chỉ cần thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp với ngành nghề này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  20/12/2017, 09:23:16 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Thứ nhất, bạn mới 17 tuổi, theo quy định của Bộ luật dân sự thì bạn là người chưa thành niên, theo Luật hôn nhân gia đình thì bạn chưa đủ độ tuổi kết hôn.

  Thứ hai: Hai bạn có đăng ký kết hôn không? có đăng ký khai sinh cho con không?

  Thứ ba: Hai bạn đều không có việc làm, vậy bạn có thu nhập gì hay không? có nguồn kinh tế nào để bạn có thể thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc cho con hay không? bạn có thể tạo được mọi điều kiện tốt nhất cho con của bạn hay không?

  Trường hợp của bạn rất khó có khả năng có thể nuôi con vì bạn là người chưa thành niên nên chưa có đầy đủ năng lực dân sự đầy đủ, hơn nữa, bạn không có việc làm ổn định, bạn có thể chứng minh khả năng về kinh tế của mình hay không?

  Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  20/12/2017, 09:07:56 SA | Trong chuyên mục Lao động

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trong trường hợp của bạn, do vướng vấn đề công đoàn cơ sở chưa thành lập cũng như không muốn sự can thiệp của cơ quan  quản lý công đoàn cấp trên thì tạm thời công ty bạn có thể chưa lập thỏa ước lao động cho đến khi thành lập công đoàn cơ sở.

  "Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể

  1. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.
  Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

  2. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.”

  Như vậy trong Bộ luật lao động hiện nay chưa có quy định bắt buộc phải lập thỏa ước lao động.

  Tuy nhiên theo Điều 12 Nghị định 95/2013/NĐ-CP :

  "Điều 12. Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể

  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  a) Không gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
  b) Không trả chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gửi và công bố thỏa ước lao động tập thể;
  c) Không công bố nội dung của thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết cho người lao động biết.

  2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
  a) Không cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tập thể lao động yêu cầu để tiến hành thương lượng tập thể;
  b) Không tiến hành thương lượng tập thể để ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể khi nhận được yêu cầu của bên yêu cầu thương lượng.

  3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động thực hiện nội dung thỏa ước lao động tập thể đã bị tuyên bố vô hiệu.".

  Trong trường hợp người lạo động của công ty bạn không yêu cầu thương lượng để ký kết thỏa ước lao động thì công ty bạn không bắt buộc phải lập thỏa ước lao động. Tuy nhiên trong trường hợp người lao động đã yêu cầu ký kết thỏa ước lao động nhưng công ty bạn không tiến hành thì sẽ bị tiến hành xử phạt như Điều 12 Nghị định 95/2013/NĐ-CP đối với cá nhân và gấp đôi đối với tổ chức vi phạm.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  15/12/2017, 10:41:14 SA | Trong chuyên mục Lao động

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Thứ nhất, tôi khẳng định với bạn là Công ty TNHH không được phép chia cổ phần, chỉ có công ty cổ phần mới được phép phát hành cổ phần.

  Công  ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền huy động thêm thành viên góp vốn và không quá 50 thành viên. 

  Thứ hai: Đối với việc cam kết chia lương, thưởng của doanh nghiệp cho người lao động thì đó là quyền tự do thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động, pháp luật không cấm.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  15/12/2017, 10:36:54 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có những trách nhiệm sau:

  "Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

  a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

  b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

  2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này."

  Do vậy, toàn bộ những vấn đề về mặt pháp lý của doanh nghiệp sẽ do người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm. Nếu bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà không quản lý được hoạt động kinh doanh thì bạn sẽ là người chịu mọi trách nhiệm về mặt pháp lý của doanh nghiệp.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  15/12/2017, 10:30:31 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Do bạn không cung cấp nguyên nhân vì sao người thuê mới không đăng ký được nên tôi không thể trả lời bạn được. 

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  15/12/2017, 08:59:21 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  trong trường hợp đặt mua hàng mà không nhận được hàng thì bạn có quyền gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an để yêu cầu họ điều  tra, giải quyết sự việc. Nếu bạn có thông tin chuyển khoản thì từ thông tin đó bạn có thể tra ra thông tin của người nhận tiền để yêu cầu trả tiền.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  14/12/2017, 06:50:37 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh,

  Đối với trường hợp của anh tôi trả lời như sau:

  Quyền trực tiếp, nuôi dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn được quy định cụ thể tại Luật Hôn nhân và gia đình

  Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

  1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

  2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

  3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con."

  Theo quy định của điều luật này thì người bố được quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong các trường hợp sau:

  1. Hai vợ chồng đạt được thỏa thuận do người bố chăm sóc con sau khi ly hôn

  2. Người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con: ví dụ: không đủ điều kiện về kinh tế, về sức khỏe ... mà tòa án xét thấy người mẹ không đủ điều kiện trực tiếp nuôi dưỡng con thì có thể giao con cho người bố nuôi. Tuy nhiên, người bố phải cung cấp được đầy đủ các chứng cứ chứng minh về việc người mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng con

  Với thu nhập 2.5 triệu của vợ anh chưa thể hiện được  việc vợ anh không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng con. Về điều kiện kinh tế, tòa án sẽ xem xét về mức sống trung bình của cháu bé tại nơi sinh sống, nếu thu nhập 2.5 triệu/1 tháng của vợ anh có thể đáp ứng được nhu cầu của bé và của vợ anh hoặc vợ anh có khoản tiền tiết kiệm đủ để đáp ứng chi phí trong thời gian dài  thì vẫn có thể được coi là đủ điều kiện trực tiếp chăm nom, nuôi dưỡng con.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  12/12/2017, 10:58:25 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào chị,

  Nếu chị chưa nhận được Quyết định về việc giải quyết việc ly hôn, chị có thể liên hệ trực tiếp với thẩm phán giải quyết vụ việc của chị để đề nghị họ cung cấp cho chị Quyết định này.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  12/12/2017, 10:56:40 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1.      Về thay đổi tên

  Tại Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 về Quyền thay đổi tên:

  “Điều 28 Quyền thay đổi tên

  1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

  a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

  b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

  c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

  d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

  e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

  g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

  3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.”

  Như vậy, trong trường hợp của bạn thì bạn có thể dựa vào việc “sử dụng tên đó gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình” để có thể thay đổi tên của mình. Bạn có thể trình bày lý do như bạn đã trình bày với luật sư.

  2.      Trình tự, thủ tục thay đổi tên:

  Theo quy định tại Điều 7 và Điều 28 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

  Điều 7: Điều kiện thay đổi và cải chính hộ tịch.

  1.Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

  2.Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

  Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

  1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

  Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

  Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

  3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

  Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.”

              Như bạn trình bày thì bạn mới 16 tuổi nên khi thay đổi ho, tên, chữ đệm thì buộc bạn phải có sự đồng ý của cha mẹ. Việc đồng ý của cha mẹ bạn phải được thể hiện trong tờ khai nộp cho cơ quan đăng ký hộ tịch cấp xã.

  Bạn nộp hồ sơ trên cho cơ quan đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

              Về chi phí thì bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để biết chi tiết.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  12/12/2017, 09:44:18 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào chị,

  Quyền sử dụng đất đứng tên hai vợ chồng chị thể hiện đó là tài sản chung vợ chồng. Sau khi chồng chị chết mà không để lại di chúc thì phần tài sản thuộc quyền sở hữu của chồng chị sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

  Chị cần đi khai nhận di sản thừa kế, sau khi khai nhận xong thì mới có thể bán mảnh đất đó được.

  Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015:

  " Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

  1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

  a) Không có di chúc;

  ..."

  Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

  ..."

  Chị cần xác định những người thừa kế của chồng chị có những ai theo Điều 651 nêu trên, sau đó tới Văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng để thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

  Trân trọng.

14 Trang «<2345678>»