Tư Vấn Của Luật Sư: Nguyễn Thị Hướng - Ls.Nguyenthihuong

14 Trang 12345>»
 • Xem thêm     

  23/05/2018, 10:39:55 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn, với trường hợp của bạn, phần tài sản riêng là căn nhà 6 tỷ đồng mà cha bạn không nhắc đến trong di chúc sẽ được chia theo thừa kế theo pháp luật.

  Căn cứ vào Điểm a, Khoản 2 Điều 650 Bộ luật dân sự 2015:

  Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

  ...

  2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

  a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;...

  Như vậy, căn nhà trị giá 6 tỷ này sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Người thừa kế theo pháp luật bao gồm những người theo điều 651 Bộ luật dân sự 2015 cụ thể:

  Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

   

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

  b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

  c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

  2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

  3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

  Như vậy, căn nhà trị giá 6 tỷ sẽ được chia cho những người sau: Mẹ bạn, bạn, con riêng của cha bạn và ông bà nội của bạn (Nếu còn sống). Mỗi người sẽ được hưởng một phần có giá trị bằng nhau.

 • Xem thêm     

  23/05/2018, 10:17:38 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Với câu hỏi của bạn về việc phải đăng báo khi thực hiện thủ tục giải thể văn phòng đại diện cho công ty.

  Do bạn không nói rõ công ty của bạn là công ty trong nước hay công ty có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì không có quy định nào thể hiện khi thực hiện thủ tục giải thể văn phòng đại diện cho công ty phải đăng báo về quyết định giải thể.

  Bạn có thể tham khảo thêm:

  Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014 về Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

  1. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

  a) Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

  c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

  d) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

  đ) Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

  3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

  4. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

  5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Đối với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, bạn có thể tham khảo Điều 36 và 37 Nghị định 07/2016/NĐ-CP:

  Điều 36. Hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh

  1. Hồ sơ 01 bộ, bao gồm:

  a) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định này;

  b) Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh (đối với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định này) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định này);

  c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

  d) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

  đ) Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh.

  2. Thương nhân nước ngoài và người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

  3. Đối với trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý để chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác, hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện chỉ bao gồm các tài liệu quy định tại Điểm a và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

  Điều 37. Trình tự, thủ tục giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh

  1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp giấy phép.

  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

  3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

 • Xem thêm     

  23/05/2018, 09:56:36 SA | Trong chuyên mục Lĩnh vực Luật khác

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn, với trường hợp của bạn, luật sư đưa ra ý kiến như sau:

  Việc ngồi ở vỉa hè công viên đến 12h khuya theo như bạn trình bày thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

  Trong trường hợp công viên có giờ đóng cửa, lực lượng chức năng có thể yêu cầu bạn rời khỏi công viên.

  Trong trường hợp nơi công viên bạn ngồi không có giờ đóng cửa, tuy nhiên theo như bạn trình bày thì thời gian đó vào khoảng 12h đêm. Bạn cũng không trình bày rõ công an nói gì với bạn. Rất có thể trong trường hợp này, các chiến sĩ công an nhắc nhở bạn do thời điểm đó không an toàn về mặt an ninh, xã hội nên nhắc nhở bạn ra về.

   

 • Xem thêm     

  17/05/2018, 03:16:41 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn, với câu hỏi của bạn không biết bạn đã mở quá cà phê hay chưa ?

  Về việc mở quán cà phê, đầu tiên, bạn phải tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Do nhu cầu của bạn là mở quán cà phê, bạn có thể lựa chọn cho mình loại hình kinh doanh cho phù hợp với khả năng của mình:

  • Doanh nghiệp: loại hình này phù hợp với hoạt động kinh doanh lớn hoặc trung bình
  • Hộ kinh doanh: loại hình này phù hợp với hoạt động kinh doanh trung bình hoặc nhỏàn tất việc đăng ký kinh doanh, do đây là

  Sau khi hoàn tất việc đăng ký kinh doanh, vì là mô hình dịch vụ ăn uống, cần có thêm một thủ tục bắt buộc nữa đó là xin Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP).

  Ngoài ra, bạn còn cần đóng các loại thuế như:

  • Thuế môn bài 
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
  • Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
 • Xem thêm     

  17/05/2018, 03:06:08 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn, trong trường hợp công ty bạn muốn đăng k1y thương hiệu và nhãn mác, công ty của bạn cần liên hệ với Cục sở hữu trí tuệ để tiến hành đăng ký bảo hộ đối với thương hiệu và nhãn mác.

  Về thủ tục, công ty bạn cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như sau:

  - Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCNMẫu đơn đăng ký
  - 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;
  - Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn; 
  - Chứng từ nộp phí, lệ phí
  Bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên và có thể nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ.

 • Xem thêm     

  01/04/2018, 04:41:50 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh/chị, trên cơ sở thông tin anh/chị cung cấp, tôi trả lời như sau:

  Theo quy định của pháp luật về thừa kế, người để lại di sản chết không để lại di chúc thì tài sản sẽ được chia theo pháp luật. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015.

  "Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

  ..."

  Anh của anh/chị sống định cư ở nước ngoài vẫn có quyền hưởng tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

  Nếu anh/chị muốn từ chối nhận di sản thì có quyền từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự:

  "Điều 620. Từ chối nhận di sản

  1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

  2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

  3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản."

  Việc từ chối nhận di sản được thực hiện tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng. Sau khi anh/chị từ chối nhận di sản thì di sản sẽ được chia đều cho các đồng thừa kế còn lại.

  Thời hiệu chia thừa kế được quy định tại điều 623 Bộ luật Dân sự:

  Điều 623. Thời hiệu thừa kế

  "1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

  a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

  b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

  2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

  3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế."

  Trân trọng.

   

 • Xem thêm     

  01/04/2018, 04:31:44 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn, trên cơ sở thông tin bạn cung cấp, tôi trả lời như sau:

  Khi cha, mẹ ly hôn thì con chưa thành niên sẽ được cha hoặc mẹ nuôi dưỡng, người không trực tiếp nuôi dưỡng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con đến khi đủ 18 tuổi hoặc đến cuối đời nếu con không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

  Bạn có thể tham khảo quy định tại những điều luật dưới đây.

  Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

  1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

  2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

  3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

  Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

  1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

  2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

  3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

  Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

  Nếu bạn đã thành niên và không thuộc trường hợp tại khoản 1 điều 81 nêu trên thì bố mẹ bạn không có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho bạn.

  Đối với tài sản của bố bạn thì bạn chỉ có quyền hưởng nếu bố bạn tặng cho, chuyển nhượng cho bạn hoặc có quyền thừa kế khi bố bạn mất.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  01/04/2018, 04:23:50 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo thông tin bạn cung cấp tôi trả lời như sau:

  Việc thực hiện các giao dịch bảo đảm bằng tài sản, giấy tờ có giá của người khác phải có được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản, sự đồng ý này phải được thể hiện bằng văn bản.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  01/04/2018, 04:21:24 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo thông tin bạn cung cấp tôi trả lời như sau:

  Việc thay đổi địa chỉ công ty có ảnh hưởng gì tới việc nhập khẩu hàng hóa hay không thì phải tùy xem là vấn đề gì liên quan đến nhập khẩu và trong các thỏa thuận nhập khẩu hàng hóa của bạn có điều khoản nào liên quan đến địa chỉ hay không? 

  Thông thường, việc thay đổi thông tin doanh nghiệp thì bên thay đổi có nghĩa vụ thông báo với các cơ quan ban ngành quản lý trực tiếp của doanh nghiệp và đối tác của doanh nghiệp.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  01/04/2018, 04:16:38 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nêu bạn muốn kinh doanh dạng siêu thị mini và lotterria thì bạn cần đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể có đăng ký ngành nghề bạn muốn kinh doanh.

  Theo tôi được biết, siêu thị mini (chuỗi cửa hàng tiện lợi) thì thường kinh doanh đa dạng các loại sản phẩm, nếu có sản phẩm kinh doanh có điều kiện thì bạn cần phải đáp ứng điều kiện kinh doanh của loại hàng hóa đó, ví dụ: bán rượu thì phải có giấy phép kinh doanh rượu, bán đồ ăn thì phải có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm...

  Bạn cung cấp thông tin rất chung chung nên không thể tư vấn cụ thể cho bạn được, bạn nên đến văn phòng của chúng tôi để được tư vấn cụ thể và chính xác các công việc cần phải thực hiện để hoạt động kinh doanh ngành nghề mà bạn mong muốn.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  01/04/2018, 04:11:18 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo thông tin bạn cung cấp, tôi trả lời như sau:

  Bạn nói là mẹ bạn bị "bắt" ký vào tờ giấy không tranh chấp tài sản, nếu có thể chứng minh việc ký kết tờ giấy đó là bị ép buộc, không tự nguyện thì tờ giấy đã ký đó vô hiệu và phân chia theo quy định của pháp luật về nguyên tắc giải quyết tài sản chung vợ chồng khi ly hôn.

  Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

  1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

  Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

  2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

  a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

  b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

  c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

  d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

  3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

  4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

  Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

  5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

  6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  14/03/2018, 09:02:18 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Để có thể kinh doanh thực phẩm thì bạn cần đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể hoặc thành lập doanh nghiệp, giấy tờ cần thiết: Tờ khai đăng ký thành lập, CMND của người đứng đầu, vốn đầu tư.

  Sau khi thành lập xong, bạn cần xin giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Xem thêm     

  14/03/2018, 08:55:38 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Điều kiện thành lập công ty chuyển phát nhanh

  Cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty chuyển phát nhanh phải đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Bưu chính năm 2010. Theo đó, điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh bưu chính như sau:

  1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
  2. Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
  3. Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
  4. Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

  Về khả năng tài chính thì tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP quy định như sau:

  – Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

  – Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  14/03/2018, 08:50:09 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp trong những nội dung bạn trích dẫn đều có thông tin "hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định", "Nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác", "Nếu điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn", như vậy, trong những điều luật này đều có điều khoản mở để Điều lệ công ty có thể quy định những nội dung, tỷ lệ, thời hạn khác với nội dung điều luật đó. Do vậy, Điều lệ công ty nếu có quy định khác thì không trái quy định pháp luật. 

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  14/03/2018, 08:42:54 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào chị,

  Theo quy định của pháp luật về chơi góp hụi thì nhóm người chơi có thỏa thuận về thể thức góp, lĩnh và quyền, nghĩa vụ của các người chơi.

  "Điều 471. Họ, hụi, biêu, phường

  1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

  2. Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  3. Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này.

  4. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi."

  Chị tham gia với tư cách cá nhân của chị, nếu như chị nói là chị chơi "giùm" dượng của chồng chị thì chị phải có chứng cứ chứng minh việc chị chơi là "chơi giùm". Nếu có chứng cứ chứng minh chị có quyền yêu cầu dượng của chồng chị trả số tiền đóng góp cho nhóm hụi.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  09/03/2018, 08:51:39 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định của pháp luật về Hôn nhân và gia đình từ năm 1999 đến nay thì hai người sống chung như vợ chồng mà không đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được công nhận là hôn nhân hợp pháp nên việc xác định tài sản chung phải xác định được là cùng tạo lập và cùng đứng tên chung (đối với tài sản bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu), nếu không đứng tên chung thì phải có chứng cứ chứng minh việc tạo lập tài sản đó có công sức của mình.

  Do bác bạn không có đăng ký kết hôn nên bác của bạn không có quyền hưởng thừa kế khi chồng của bác bạn mất mà chỉ có các con riêng và con chung, cha mẹ chồng (nếu còn sống) được quyền hưởng thừa kế.

  Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể nên tôi chỉ có thể nói sơ qua như vậy, để được tư vấn cụ thể hơn bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  09/03/2018, 08:41:52 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội Đánh bạc:

  "Điều 321. Tội đánh bạc

  1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

  a) Có tính chất chuyên nghiệp;

  b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

  c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

  d) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng."

  Với hành vi của người thân của bạn như bạn nêu trên thì rơi vào Khoản 1 Điều 321, việc áp dụng mức hình phạt như thế nào thì phụ thuộc vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS của người thân của bạn và việc quyết định hình phạt do Tòa án có thẩm quyền quyết định. Mức hình phạt sẽ nằm trong khung quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  05/03/2018, 09:27:44 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Nếu bạn muốn mở cửa hàng kinh doanh với quy mô nhỏ thì bạn nên đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Trong trường hợp bạn muốn tạo lập thương hiệu cho riêng mình thì có thể đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ.

  Trân trọng

 • Xem thêm     

  05/03/2018, 09:25:03 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn muốn sản xuất đồng thời phân phối sản phẩm nước chấm, để kinh doanh với hình thức này, bạn cần thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp và có cơ sở sản xuất, đồng thời, cần có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  05/03/2018, 09:20:16 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo thông tin bạn cung cấp tôi tư vấn như sau:

  Bạn không nói rõ bà nội bạn để lại miếng đất cho ba bạn là để lại dưới hình thức nào: di chúc?di ngôn? Trong trường hợp bà nội bạn để lại di chúc theo đúng quy định theo pháp luật thì gia đình bạn chỉ cần thực hiện việc khai nhận thừa kế theo di chúc của bà nội bạn đồng thời khai nhận thừa kế do ba bạn đã mất.

  Trong trường hợp bà nội bạn không để lại di chúc thì việc chia miếng đất đó sẽ chia cho các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật. Như bạn đã cung cấp thông tin là tất cả những người thừa kế của bà nội bạn đều đồng ý để lại cho ba bạn thì cần tất cả những người thừa kế của bà nội bạn và của ba bạn tới phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng nơi có tài sản để thực hiện việc khai nhận di sản thừa kế.

  Trân trọng.

   

14 Trang 12345>»