Tư Vấn Của Luật Sư: Nguyễn Thị Hướng - Ls.Nguyenthihuong

14 Trang «<3456789>»
 • Xem thêm     

  12/12/2017, 09:33:21 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh,

  Trong quan hệ hôn nhân, pháp luật không hạn chế về nơi ở của vợ, chồng, vợ anh có quyền đi bất cứ nơi đâu cô ấy muốn. 

  Trong trường hợp vợ của anh không về nhà thì chỉ có cách thỏa thuận, khuyên răn cô ấy thôi, pháp luật không có biện pháp nào trong trường hợp này.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  08/12/2017, 10:18:31 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn muốn hủy giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì chỉ có thể làm thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau: "Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ Kinh doanh cho cơ quan đăng ký Kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện."

  Thứ nhất là về thủ tục với cơ quan thuế:

  Hộ kinh doanh chấm dứt việc kinh doanh cần hoàn thiện các thủ tục liên quan đến cơ quan thuế. Bạn cần phải thanh toán đầy đủ tất cả các khoản nợ (bao gồm các khoản nợ thuế và nghĩa vụ chính) của cơ quan thuế. Khi tiến hành bạn có thể là giấy xin xác nhận không nợ thuế của cơ quan Thuế nơi bạn đăng ký kinh doanh.

  Sau khi hoàn thành các thủ tục về thuế, bạn chuẩn bị bộ hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc UBND cấp Quận/huyện nơi bạn đăng ký kinh doanh.

  Hồ sơ cụ thể bao gồm:

  ·         Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh được gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện;

  ·         Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

  ·         Văn bản xác nhận không nợ thuế (bao gồm cả các khoản nợ thuế và nghĩa vụ tài chính) của Chi cục Thuế.

  Như vậy, khi bạn muốn chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh bạn phải làm thông báo chấm dứt hoạt động gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Quận/huyện cùng với bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và văn bản xác nhận không nợ thuế. Đồng thời thanh toán các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  06/12/2017, 03:10:37 CH | Trong chuyên mục Hình sự

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,
   
  Căn cứ theo Khoản 2 Điều 10 Nghị Định số 05/1999/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 03 tháng 02 năm 1999 quy định về những trường hợp tạm giữ chứng minh nhân dân của công dân như sau:
   
  “2- Chứng minh nhân dân của công dân bị tạm giữ trong các trường hợp sau :
  a) Có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật phải bị tạm giữ Chứng minh nhân dân;
  b) Bị tạm giam, thi hành án phạt tù tại trại giam; chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
  Công dân được nhận lại Chứng minh nhân dân khi chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính; hết thời hạn tạm giam, chấp hành xong án phạt tù; chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.”
   
  Điều 11 Nghị Định số 05/1999/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 03 tháng 02 năm 1999 có quy định về thẩm quyền thu hồi, tạm giữ Chứng minh nhân dân của công dân cụ thể như sau:
   
  “Điều 11.Thẩm quyền thu hồi, tạm giữ Chứng minh nhân dân
  1.Cơ quan Công an nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân có thẩm quyền thu hồi chứng minh nhân dân nói tại điểm a, b khoản 1 Điều 10 Nghị địnhnày.
  2.Những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo Pháp lệnh xử lý vi phạmhành chính có quyền tạm giữ Chứng minh nhân dân của những công dân quy định tạiđiểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định này.
  3.Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi công dân có hộ khẩu thườngtrú, cơ quan thi hành lệnh tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hànhquyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh có thẩm quyền tạm giữ Chứng minh nhân dân của những công dân nói tại điểm b khoản 2Điều 10 Nghị định này."
   
  Căn cứ  những điều khoản nêu trên, thẩm quyền thu hồi chứng minh nhân dân thuộc về Cơ quan Công an nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân cho công dân. Trường hợp công dân có hành vi vi phạm hành chính mà theo quy định của pháp luật phải bị tạm giữ Chứng minh nhân dân thì những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có quyền tạm giữ Chứng minh nhân dân của công dân đó. Các trường hợp tạm giữ Chứng minh nhân dân khác thuộc thẩm quyền của Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi công dân có hộ khẩu thường trú, cơ quan thi hành lệnh tạm giam, và cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở.
   
  Như vậy, việc ông A giữ chứng minh nhân của em gái bạn là vi phạm quy định của pháp luật.
   
  Trân trọng.
 • Xem thêm     

  06/12/2017, 03:03:41 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,
   
  Điều 67, Nghị định 78/2015/NĐ - CP của Chính phủ ngày 14/9/2016 về đăng ký doanh nghiệp:
  “Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh
  1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.
  2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
  3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”
   
  Như vậy, pháp luật chỉ không cho phép cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh nếu không được sự đồng ý của các thành viên còn lại.
  Do vậy, trường hợp bạn đang là giám đốc của công ty TNHH MTV thì hoàn toàn có quyền thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật.
  Trân trọng.
 • Xem thêm     

  06/12/2017, 02:58:21 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào ban,

  Để thực hiện dịch vụ vệ sinh công trình, nhà ở, giúp việc nhà, bạn cần lựa chọn mã ngành phù hợp với nhu cầu của bạn trên cơ sở hệ thống ngành kinh tế Việt Nam QĐ số 337/2007.

  Thủ tục đăng ký kinh doanh bạn thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi bạn dự định thực hiện việc kinh doanh (đối với công ty) hoặc UBND cấp huyện (đối với hộ kinh doanh).

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  06/12/2017, 02:54:35 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh,

  Để thi hành Quyết định của tòa án là: Yêu cầu vợ cũ của anh tự nguyện thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho các con.

  Trong trường hợp vợ cũ của anh không tự nguyện thi hành án thì anh hoặc các con của anh yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành án dân sự thi hành quyết định.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  05/12/2017, 09:20:04 SA | Trong chuyên mục Lao động

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Đối với việc sao y, chứng thực giấy tờ thì bạn chỉ cần bản chính của giấy tờ đó. Đối với sổ đăng ký tạm trú, khi đi sao y bạn chỉ cần cầm bản chính quyển số đăng ký tạm trú tới UBND cấp xã, phường hoặc văn phòng công chứng để sao y là được.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  05/12/2017, 09:17:50 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Công ty bạn đã đăng ký ở Hoàng Mai, nếu có VPGD và địa điểm sản xuất kinh doanh thì bạn cần thực hiện việc đăng ký VPGD và địa điểm kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư Tp. HN. 

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  04/12/2017, 10:23:49 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh/chị,

  Đối với việc đăng bộ nhà đất, nếu anh/chị đã nộp hồ sơ và đang được thụ lý giải quyết tại UBND quận 1 thì anh/chị có thể lên UBND gặp cán bộ phụ trách hồ sơ trao đổi về việc đã giải quyết những vướng mắc liên quan, đề nghị UBND tiếp tục giải quyết hồ sơ cho anh/chị.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  04/12/2017, 09:42:39 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh,

  Sau khi ly hôn, anh là một bên trong quyết định của Tòa án về việc phân chia tài sản nên anh có quyền gửi đơn yêu cầu vợ cũ của anh thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho các con của anh, đồng thời, trong trường hợp vợ cũ của anh không hợp tác anh có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành quyết định của tòa án. Trong trường hợp này, các con của anh cũng có quyền yêu cầu vợ cũ của anh thực hiện theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

  Trân trọng.

   

 • Xem thêm     

  04/12/2017, 09:37:28 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Đối với các giấy tờ thuộc thẩm quyền ký của người đại diện theo pháp luật, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật đi vắng có quyền ủy quyền cho người khác ký trong các văn bản đó, nội dung, phạm vi ủy quyền phải ghi rõ thẩm quyền ký của người được ủy quyền.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  30/11/2017, 08:12:46 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Trong trường hợp của bạn, nếu doanh nghiệp bạn thành lập là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên do cá nhân bạn là chủ sở hữu thì bạn có quyền vừa là giám đốc vừa là kế toán công ty. Theo khoản 7 Điều 13 Luật kế toán năm 2015 quy định

  Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

  1. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác.

  2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

  3. Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị kế toán.

  4. Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước khi kết thúc thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 41 của Luật này.

  5. Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

  6. Mua chuộc, đe dọa, trù dập, ép buộc người làm kế toán thực hiện công việc kế toán không đúng với quy định của Luật này.

  7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.

  ..."

  Trân trọng.

   
 • Xem thêm     

  30/11/2017, 08:02:41 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định:

            - Thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn nhà nước:

            “a) Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

            b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định việc chuyển nhượng vốn nhà nước đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản lý sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư”.

            - Phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần:

            “a) Đối với công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom thì việc chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng cổ phiếu) thực hiện theo phương thức giao dịch (khớp lệnh, thỏa thuận) theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận thì giá thỏa thuận phải nằm trong biên độ giá giao dịch của mã chứng khoán tại ngày chuyển nhượng.

            b) Đối với công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom thì thực hiện chuyển nhượng vốn theo phương thức sau:

            - Đấu giá công khai, trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh thông qua hình thức đấu giá bán cổ phần theo lô. Khi chuyển nhượng vốn có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng phần vốn có giá trị dưới 10 tỷ đồng thì có thể thuê tổ chức tài chính trung gian bán đấu giá, tự tổ chức đấu giá tại doanh nghiệp, hoặc thực hiện đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán;

            - Bán thỏa thuận trực tiếp giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu với nhà đầu tư trong trường hợp bán đấu giá cổ phần theo lô không thành công (chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần hoặc được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản).

            - Khi chuyển nhượng vốn theo phương thức thỏa thuận trực tiêp thì người có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn không được quyết chuyển nhượng cho doanh nghiệp trong đó có vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là người quản lý doanh nghiệp này và không được quyết định chuyển nhượng cho các cá nhân là người có quan hệ như trên”.

            Căn cứ các quy định nêu trên, khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần thông qua chuyển nhương cổ phần/cổ phiếu của công ty cổ phần thì nhà đầu tư (không phân biệt người lao động hoặc cổ đông chiến lược của công ty cổ phần) đều có quyền mua tiếp cổ phần/cổ phiếu của công ty do chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức nêu trên./.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  30/11/2017, 07:59:48 SA | Trong chuyên mục Lao động

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  1. Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở

  Căn cứ Điều 5 Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định điều kiện thành lập và hình thức tổ chức của Công đoàn cơ sở:

  Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hợp tác xã có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; cơ quan xã, phường, thị trấn; các cơ quan nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có hạch toán độc lập; các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam được thành lập công đoàn cơ sở khi có đủ hai điều kiện:

  - Có tư cách pháp nhân.

  - Có ít nhất 5 đoàn viên công đoàn hoặc 5 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

  2. Quy trình thành lập Công đoàn cơ sở

  Bước 1. Thành lập Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở (sau đây gọi tắt là Ban vận động):

  - Điều kiện thành lập Ban vận động: Khi có từ ba người lao động trở lên đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

  - Người lao động (có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam) tự tập hợp, thống nhất bầu Trưởng ban vận động.

  - Ban vận động có trách nhiệm: tổ chức vận động thành lập Công đoàn cơ sở; vận động người lao động tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam; đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn việc tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở.

  Bước 2: Tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở:

  - Nội dung hội nghị gồm:

  - Báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn và tổ chức thành lập Công đoàn cơ sở;

  - Báo cáo danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn (hoặc danh sách những người đã là đoàn viên công đoàn hiện đang công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp);

  - Tuyên bố thành lập Công đoàn cơ sở;

  - Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;

  - Thông qua chương trình hoạt động của Công đoàn cơ sở.

  - Đối với việc bầu cử Ban chấp hành tại hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, người trúng cử phải có số phiếu tán thành quá 1/2 so với số phiếu thu về. Phiếu bầu cử phải có chữ ký của trưởng ban vận động ở góc trái, phía trên phiếu bầu.

  Bước 3: Ra quyết định công nhận Công đoàn cơ sở

  - Hồ sơ đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở:

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi kết thúc hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở sở gửi hồ sơ, đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định công nhận đoàn viên - Công đoàn cơ sở - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, hồ sơ gồm:

  + Văn bản đề nghị công nhận đoàn viên, Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;

  + Danh sách đoàn viên, kèm theo đơn gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động;

  + Biên bản hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở;

  + Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

  - Công đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định công nhận Công đoàn cơ sở:

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm thẩm định tính hợp pháp của quá trình thành lập Công đoàn cơ sở.

  + Trường hợp đủ điều kiện thì ra các quyết định: công nhận đoàn viên, công nhận Công đoàn cơ sở, công nhận Ban chấp hành.

  + Trường hợp không đủ điều kiện công nhận thì thông báo bằng văn bản tới Ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  30/11/2017, 07:56:01 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Khi bạn bị lừa chuyển khoản mà bạn đi trình báo công an sẽ không bị tính phí nhé. Chỉ khi sự việc được đưa lên tòa án thì bạn có thể phải đóng mức tạm ứng án phí hình sự là 200.000 đồng.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  30/11/2017, 07:53:59 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Để kinh doanh dịch vụ cafe, ăn uống thì bạn cần thực hiện việc đăng ký kinh doanh và xin giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các thức uống có cồn như rượu thì bạn phải xin giấy phép bán lẻ rượu hoặc bán rượu tiêu dùng tại chỗ (tùy vào mục đích kinh doanh của bạn).

  Đối với hộ kinh doanh thì không áp mã ngành mà chỉ cần ghi rõ ngành nghề bạn sẽ hoạt động kinh doanh. 

  Trân trọng.

   

 • Xem thêm     

  30/11/2017, 07:50:56 SA | Trong chuyên mục Hình sự

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Điều 194 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy như sau:

  “1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.…

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

  Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu có chứng cứ chứng minh bạn không hề biết gói hàng bạn vận chuyển là ma túy thì bạn có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  30/11/2017, 07:47:04 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo thông tin bạn cung cấp, tôi trả lời bạn như sau:

  Ông bạn vừa mới mất tuy có để lại di chúc nhưng theo lời bạn kể thì không có người làm chứng, không biết ông bạn lúc viết di chúc có tỉnh táo hay không nhưng có một chi tiết là di chúc đã có công chứng của phòng công chứng.

              Căn cứ  theo Điều 628 Bộ luật dân sự 2015 Di chúc bằng văn bản:

  “Di chúc bằng văn bản bao gồm:

  1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

  2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

  3. Di chúc bằng văn bản có công chứng.

  4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.”

  Căn cứ theo Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 Di chúc hợp pháp:

  “1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

  b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

  2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

  3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

  4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

  5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

  Như vậy có thể nói nếu theo những gì bạn đề cập là di chúc của ông tuy không có người làm chứng nhưng đã được công chứng thì di chúc của ông bạn để lại tài sản cho chú bạn là có thể nói bạn di chúc được cho là hợp pháp và có giá trị pháp lý. Trừ trường hợp bạn chứng minh được rằng di chúc này được lập ra khi ông bạn không minh mẫn, bị ép buộc, lừa dối hoặc như bạn đề cập là tay run không cầm được bút thì theo Khoản 3 Điều 630 bộ luật dân sự 2015 thì di chúc cần có người làm chứng và được công chứng, chứng thực.

  Trong trường hợp bạn có nghi ngờ về việc bản di chúc này có yếu tố bị ép buộc, lừa dối hoặc được lập một cách không hợp pháp thì bạn có thể khởi kiện ra tòa để yêu cần tuyên bố di chúc vô hiệu. Trong trường hợp bản di chúc trên vô hiệu thì phần di sản của ông bạn sẽ được chia như như trường hợp không có di chúc (Thừa kế theo pháp luật), bao gồm :

  -          1 Phần của bà nội của bạn.;

  -          1 Phần của chú của bạn;

  -          1 Phần của bạn (Theo thông tin bạn đưa ra là bố bạn đã mất và bạn là con duy nhất của bố bạn).

  Nếu như bạn chứng minh được rằng di chúc mà bạn đề cập ở trên là do chú bạn giả mạo, sửa chữa di chúc hoặc có hành vi lừa dối, cưỡng ép ông của bạn trong việc lập di chúc thì căn cứ theo Điểm d Khoản 1 Điều 621 Bộ luật dân sự 2015 thì chú của bạn sẽ mất quyền được hưởng di sản của ông bạn.

  Để biết thêm chi tiết trong trường hợp bản di chúc bị tuyên vô hiệu, bạn có thể tham khảo thêm về hàng thừa kế và thừa kế kế vị trong bộ luật dân sự 2015.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  30/11/2017, 07:44:16 SA | Trong chuyên mục Lao động

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Thông tin bạn cung cấp chưa cụ thể (cấp thành phố kí hợp đồng và quản lý là kí loại hợp đồng gì? Kí với từng người hay kí với công ty cung cấp dịch vụ?...) với những thông tin bạn cung cấp tôi không thể trả lời bạn một cách chính xác.

  Bạn cần cung cấp cho chúng tôi thông tin về Hợp đồng lao động hoặc các văn bản tương tự chúng tôi mới có thể trả lời bạn một cách chính xác.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  30/11/2017, 07:40:58 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,
   
  Căn cứ điều 43 Luật DN 2014 như sau:
   
  “Điều 43. Trụ sở chính của doanh nghiệp
  Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”
   
  Như vậy luật không quy định địa chỉ trụ sở chính phải trùng khớp với địa chỉ hộ khẩu. Trong trường hợp địa chỉ trên Giấy Đăng ký doanh nghiệp không trùng khớp với thông tin trên giấy tờ nhà đất của địa điểm đó thì cần phải tiến hành thủ tục đăng  ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo với cơ quan quản lý thuế để tránh những lỗi không đáng có trong quá trình hoạt động.
  Trân trọng.
14 Trang «<3456789>»