Tư Vấn Của Luật Sư: Nguyễn Thị Hướng - Ls.Nguyenthihuong

 • Xem thêm     

  26/01/2018, 02:22:10 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo như trình bày của bạn thì bạn cần xem xét lại các điều khoản trong hợp đồng liên quan đến chất lượng gạch men cũng như các điều khoản liên quan đến việc thanh toán trong hợp đồng đã ký kết giữa công ty bạn và công ty TNHH A. Rất tiếc vì những thông tin bạn cung cấp quá ít nên luật sư không thể đưa ra ý kiến sâu hơn về vấn đề này. Luật sư chỉ có thể đưa ra một số tham khảo cho bạn và công ty bạn trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến việc đòi quyền lợi cho công ty bạn.

  Bạn có thể tham khảo theo Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014:

  Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

  2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp”.

  Bạn có trình bày,trong trường hợp này công ty TNHH A đã cố tình không kê khai và thanh toán khoản nợ với công ty bạn khi tiến hành giải thể, về hành vi này, khoản 2, 3 Điều 204 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

  “2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

  3. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh”.

  Để tiến hành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty mình, bạn có thể liên lạc với đại diện công ty TNHH A để thỏa thuận, thương lượng với nhau, nếu qua thương lượng, hòa giải mà công ty TNHH A không trả số tiền nợ cho công ty bạn thì công ty bạn có thể khiếu kiện lên Tòa án.