Tư Vấn Của Luật Sư: Nguyễn Thị Hướng - Ls.Nguyenthihuong

 • Xem thêm     

  26/01/2018, 02:19:13 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì ông Năm và bà Hùng trồng cây trên đất của mình nhưng lại để tán cây ảnh hưởng đến việc đi lại trên sông của xóm nhà bạn. Trong trường hợp này, gia đình bạn có quyền viết đơn tố cáo đến UBND cấp xã về hành vi của ông Năm và bà Hùng đã vi phạm BLDS 2015, cụ thể ở các điều như sau:

  Điều 173. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

  Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không được lạm dụng quyền để gây mất trật tự, an toàn xã hội, làm thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

  Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

  1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

  Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

  2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

  Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  24/01/2018, 02:31:52 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh/chị,
   
  Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài ản gắn liền với đất được quy định tại Luật đất đai 2013 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT như sau:
   
  “Điều 169. Nhận quyền sử dụng đất
  1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:
  b) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ;
  Điều 13. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 169 của Luật Đất đai và Điều 39 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
  1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
  Trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
  2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:
  a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính;
  b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.
  Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;
  c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
  3. Hồ sơ thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều này, gồm:
  a) Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
  b) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất của một phần thửa đất;
  c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
  Điều 14. Quy định bổ sung về nộp hồ sơ, thủ tục khi đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:
  a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;
  b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  c) Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.”
   
  Như vậy, anh/chị có thể đến văn phòng đăng ký đất đai tại quận/huyện nơi có bất động sản để thực hiện các thủ tục trên.
  Trân trọng.
 • Xem thêm     

  24/01/2018, 09:00:10 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh/chị,

  Trên cơ sở câu hỏi của anh/chị, tôi trả lời như sau:

  Đất ruộng trồng lúa được xếp vào loại đất nông nghiệp, còn đất làm bãi đổ xe, nhà xưởng được xếp vào loại đất phi nông nghiệp để kinh doanh (Điều 10 Luật Đất đai).  Căn cứ theo quy định tại Luật Đất đai 2013, thì khi muốn sử dụng đất nông nghiệp vào các mục đích khác thì phải xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tai UBND cấp quận, huyện.

  Việc chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phải cần có quy hoạch sử dụng đất mà đã có kế hoạch sử dụng đất buộc chuyển đổi thì mới  được chuyển đổi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Nhà nước. Tuy nhiên, do nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa,  do vậy, để thực hiện được hoạt động này anh/chị cần phải tìm hiểu rõ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương có mảnh đất mà ông định thuê xem có cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp không? 

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  04/12/2017, 10:23:49 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào anh/chị,

  Đối với việc đăng bộ nhà đất, nếu anh/chị đã nộp hồ sơ và đang được thụ lý giải quyết tại UBND quận 1 thì anh/chị có thể lên UBND gặp cán bộ phụ trách hồ sơ trao đổi về việc đã giải quyết những vướng mắc liên quan, đề nghị UBND tiếp tục giải quyết hồ sơ cho anh/chị.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  26/06/2013, 02:28:42 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.Nguyenthihuong
  Ls.Nguyenthihuong
  Top 500
  Female
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2013
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 105 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên tôi không thể khẳng định được việc phía công ty bất động sản yêu cầu bạn đóng thuế là đúng hay sai, việc này phụ thuộc rất nhiều vào nội dung thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng chuyển nhượng.

  Trân trọng!