Tư Vấn Của Luật Sư: Công ty luật TNHH Vilob Nam Long - Ls.NguyenHuyLong

23 Trang «<78910111213>»
 • Xem thêm     

  08/04/2015, 02:49:40 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  chào bạn!

  Việc chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên phải được sự thông qua của đại hội đồng cổ đông công ty. Quyết định được thông qua tại cuộc họp của ĐHĐCĐ khi có đủ điều kiện sau (theo điều 104 LDN 2005):

  3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

  4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

  5. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

   

  Theo quy định này thì để thông qua quyết định chuyển đổi doanh nghiệp, cuộc họp của ĐHĐCĐ phải đáp ứng điều kiện tại điểm b khoản 3 Điều 104 LDN 2005 nêu trên

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  07/04/2015, 03:16:15 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Công ty bạn là công ty TNHH 1 tv 100% vốn đầu tư trong nước, bạn đang muốn liên doanh với nhà đầu tư Hàn Quốc. Hình thức đầu tư bạn có thể lựa chọn là thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài( Điều 8 Nghị định 108/2006). Đồng thời theo quy định tại Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  07/04/2015, 08:59:04 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Vấn đề của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

  Việc em họ của bạn mượn nhà của bố mẹ bạn để làm trụ sở công ty (trong trường hợp nhà của bố mẹ bạn không phải căn hộ chung cư) thì không vi phạm pháp luât và được phép thành lập doanh nghiệp. Để làm đúng thủ tục pháp lý, em họ của bạn cần lập 1 hợp đồng thuê hoặc mượn nhà với bố mẹ bạn, trong nội dung hợp đồng nêu rõ mục đích thuê/mượn nhà nhằm mục đích kinh doanh. Hợp đồng có thể được công chứng hoặc là không (trường hợp hợp đồng có thời hạn dướu 6 tháng thì không cần công chứng)

  Trân trọng !

   

 • Xem thêm     

  07/04/2015, 08:24:08 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trường hợp bạn công ty bạn đăng ký tên doanh nghiệp với tên gọi là xyz nhưng bạn lại đặt biển hiệu tên abc là trái quy định của pháp luật. Nếu bạn muốn đặt tên biển hiệu là abc thì bạn phải đăng ký thay đổi tên công ty.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/04/2015, 11:50:52 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Việc thẩm định là do thỏa thuân của các bên do đó bạn có thể thuê công ty chuyển thẩm định về thẩm định hoặc bạn yêu cầu công ty kia tự thuê bên khác về thẩm định cho bạn.

  Về bất động sản thì có hai lĩnh vực đăng ký hoạt động:

  - Kinh doanh bất động sản cần ký quỹ 6 tỷ đồng

  - Đối với việc kinh doanh dịch vụ bất động sản như bạn trình bày là môi giới, định giá hay sàn giao dịch bất động sản thì bạn cần phải có chứng chỉ về những dịch vụ mà công ty đăng ký bất động sản.

  Thân!

 • Xem thêm     

  06/04/2015, 09:47:05 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định tại Khoản 1, điều 37 Luật doanh nghiệp 2005: "Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.". Văn phòng đại điện có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp do đó văn phòng đại diện không bắt buộc phải làm con dấu riêng. Pháp luật cũng không có quy định về việc văn phòng đại diện phải có con dấu riêng.

  Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 6, Điều 4 Nghị định 58/2001 thì Văn phòng đại diện vẫn có thể xin cấp con dấu riêng cho mình.

  Do vậy, bên bạn không nhất thiết phải xin cấp con dấu riêng cho văn phòng đại diện.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/04/2015, 08:24:31 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Để kinh doanh các sản phẩm này bạn phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh. Chúng tôi tư vấn cho bạn thủ tục đăng ký hooj kinh doanh cá thể như sau:

  Thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể:

  - giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thông tư 01/2013/TT-BKHĐT

  - Bản sao chứng minh nhân dân

  - Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh + Bản sao giấy chứng nhận QSH/QSD địa điểm kinh doanh trong trường hợp địa điểm kinh doanh là đi thuê. Trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc QSD/QSH của bạn thì chỉ cần giấy chứng nhận SD/SH địa điểm đó (không cần hợp đồng)

  Thủ tục:

  - Nộp hồ sơ tại UBND cấp quận, huyện nơi đặt dịa điểm kinh doạnh

  - Tời hạn cấp GCN ĐKKD: 5 ngày làm việc.

  - Lệ phí: 100.000 đồng

  - Kết quả: GCN đăng ký hộ kinh doanh.

  Chúc bạn may mắn và thành công!

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  04/04/2015, 08:41:13 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Để sản xuất các mặt hàng mà bạn có nhu cầu kinh doanh, bạn phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh ngành nghề  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (mã ngành: 3250). Chúng tôi tư vấn thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp như sau:

  Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp:

  - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiêp

  - Dự thảo điều lệ doanh nghiệp (trường hợp thành lập công ty TNHH 1 hoặc hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Danh sánh thành viên, cổ đông sáng lập của công ty (thành lập công ty TNHH  hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

  - Bản sao chứng minh nhân dân.

  Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư.

  - Thời hạn giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ (thủ tục theo luật DN 2014 sắp có hiệu lực là 3 ngày)

  - Lệ phí: 200.000 đồng.

  Lưu ý với bạn, do sản phẩm, thiết bị phục hồi chức năng là những sản phẩm cần phải được đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, nên sau khi đăng ký kinh doanh và sản xuất sản phẩm, các mặt hàng này phải được đăng ký tiêu chuẩn.

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  03/04/2015, 03:11:21 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Nếu bạn muốn lập một trang web thương mại điện tử thì bạn cần làm thủ tục đăng ký tại Bộ công thương.

  Hiện nay  chưa có quy định về việc thông báo đối với trang bán hàng qua fanpage của facebook. Vì thế, trường hợp bạn chỉ lập fanpage trên facebook  để bán hàng thì không cần đăng ký bạn nhé .

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  03/04/2015, 03:05:41 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Về lệ phí và hình thwusc duyệt hồ sơ bạn đến trực tiếp  Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và truyền thông sẽ được hướng dẫn cụ thể.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  03/04/2015, 02:33:43 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trường hợp của bạn chỉ cần hai bên đồng ý, bạn có thể soạn thảo hợp đồng mua bán công ty, thỏa thuận trong hợp đồng thì theo ý chí của hai bên.

  Sau đó bạn chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư gồm các tài liệu sau:

  - Biên bản hợp hội đồng thành viên;

  - Quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh;

  - Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh: thay đổi phần vốn góp, ...

  - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

  - Hợp dồng chuyển nhượng vốn góp;

  - Giấy chứng nhận phần vốn góp;

  - Sổ đăng ký thành viên cũ và mới;

  - Đăng ký kinh doanh cũ ( bản sao chứng thực);

  - Chứng minh nhân dân của các thành viên mới của công ty (bản sao chứng thực)

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  03/04/2015, 08:46:58 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  chào bạn!

  Vì sau khi chuyển đổi, toàn bộ quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi sẽ chuyển giao cho công ty chuyển đổi. Do đócác giấy tờ, hợp đồng mà công ty đã ký trước đây đều sử dụng con dấu mới đã thay đổi. Công ty  của bạn chỉ cần gửi công văn tới các đối tác trong đó nêu rõ việc chuyển đổi công ty và cam kết công ty chuyển đổi sẽ thực hiện đúng, đủ các nghĩa vụ với đối tác theo các hợp đồng, giấy tờ mà công ty được chuyển đổi để lại

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  02/04/2015, 03:37:29 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  chào bạn!

  Để thành lập và hoạt động trugn tâm dạy nghệ thuât, piano, .. các môn nằng khiếu, bạn phải tiến hành đăng ký kinh doanh- thành lập doanh nghiệp và làm thủ tục xin cấp phép mở trung tâm dạy thêm tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  - Để thành lập doanh nghiệp, bạn làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh- sở kế hoạch đầu tư. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  + Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

  + Dự thảo điều lệ công ty (với công ty theo hình thức Công ty TNHH, CTCP, hợp danh)

  + Bản sao CMND,

  + Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập (nếu thành lập công ty theo hình thức công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty cổ phần)

  - Vì ngành nghề của bạn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu phải có giấy phép hoạt động do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp. Nên sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động trung tâm dạy năng khiếu (trung tâm dạy thêm) tại sở giáo dục đào tạo.

   

 • Xem thêm     

  31/03/2015, 03:04:41 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Không nhất thiết kế toán trưởng công ty phả có chứng chỉ hành nghề kế toán bạn nhé. Chứng chỉ hành nghề kế toán chỉ bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán mà thôi

  Trân trọng

 • Xem thêm     

  31/03/2015, 08:08:58 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Về đặt tên cho quán dới hình thức hộ kinh doanh, phải đảm bảo tuân thủ các quy định sau:

  - tên hộ kinh doanh bao gồm 2 thành tố: Loại hình "Hộ Kinh doanh" + Tên riêng hộ kinh doanh. Trong đó tên riêng của hộ kinh doanh phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu, phát âm được

  - Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên iêng của hộ kinh doanh khác đã được đăng ký trong địa bàn quận, huyện,.. nơi kinh doanh.

  Về đăng ký độc quyền sản phẩm kinh doanh, độc quyền nhãn hiệu kinh doanh, bạn thực hiện thủ tục đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ. Yêu cầu nhãn hiẹu sản phẩm của bạn phải không trùng hoặc nhầm lẫn với sản phẩm khác.

  Để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, bạn nên liên hệ với 1 văn phòng công ty luật cung cấp dịch vụ về sở hữu trí tuệ. Tại đó họ  có những chuyên viên có kinh nghiệm các biểu mẫu văn bản liên quan giúp bạn hoàn thành thủ tục của mình

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  30/03/2015, 08:21:01 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Vì công ty TNHH 1 thành viên chỉ có 1 chủ sở hữu cũng là người góp vốn do đó việc có hơn 1 người tham gia góp vốn thành lập công ty, công ty phải chuyển sang hình thức công ty TNHH 2 thành viên trở lêc (hoặc CTCP). Trong trường hợp bạn vẫn muốn lựa chọn hình thức công ty TNHH 1 thành viên. Những người đã thực tế tham gia góp vốn với bạn chỉ có thể góp vốn thông qua hợp đồng cho vay với bạn. theo dó bạn sẽ ký hợp đồng vay nợ (vay vốn) với 4 người còn lại để thành lập doanh nghiệp. Việc ký hợp đồng góp vốn, lập biên bản góp vốn áp dụng cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên (hoặc CTCP), không áp dụng cho công ty TNHH 1TV.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/03/2015, 04:51:52 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Với mã ngành 8559 trong giấy chứng nhận đăng  ký doanh nghiệp, công ty bạn hoàn toàn đáp ứng điều kiện về ngành nghề kinh doanh để thành lập trung tâm dạy kỹ năng mềm

  Về thông tin Hà Nội đang tạm ngưng cấp phép hoạt động trung tâm dạy kỹ năng mềm, chúng tôi chưa nhận được một thông tin, văn bản chính thức nào từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng thủ tục này cả. Có thể đây là một thông tin nội bộ cơ quan. Tuy nhiên, thông qua việc các thủ tục cấp phép thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ hoặc trung tâm dạy thêm vẫn được thực hiện, chúng tôi cho rằng việc cấp phép hoạt động trung tâm dạy kỹ năng mềm vẫn được thực hiện.

  Trân trọng

 • Xem thêm     

  27/03/2015, 08:14:39 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Vấn đền của bạn, việc lựa chọn giải thể hay chuyển nhượng công ty đều có những ưu điểm cũng như những hạn chế nhất định, xoay quanh khoản nợ thuế khoảng 1 tỷ của công ty bạn.

  - Về giải thể: Đây là phương án giải quyết chắc chắn, giải quyết triệt để. Nhưng để có thể hoàn thành thủ tục giải thể, điều cốt yếu, công ty bạn phải hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước, Tức là, công ty bạn phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu, tiền phạt vi phạm do chậm nộp thuế, phạt chậm nộp các loại tờ khai thuế (?nếu có) thì cơ quan thuế mới đóng mã số thuế cho công ty bạn được. Việc đóng mã số thuế là điều kiện để công ty thực hiện thủ tục trả con dấu và giải thể ở Sở KH-ĐT. 

  - Đối với chuyển nhượng công ty. Đây là phương án nhanh gọn nhưng dễ gặp trở ngại lớn trong việc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng. Khi chuyển nhượng công ty, toàn bộ nghĩa vụ tài chính (bao gồm cả nghĩa vụ nộp thuế) của bên bán phải chuyển giao cho bên mua. Do đó, điều cốt yếu bạn phải tìm được đối tác chấp nhận nộp thay cho bạn khoản nợ thuế nêu trên, nhưng rõ ràng đây là một công việc rất khó khăn.

  Để giải quyết được vấn đề, bạn nên tìm kiếm 1 luật sư hoặc chuyên gia giàu kinh nghiệm tại địa phương để được tư vân trực tiếp

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  25/03/2015, 03:00:37 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào ban!

  Trong trường hợp của công ty bạn, các thành viên công ty phải họp hội đồng thành viên công ty, thảo luận và thống nhất ý kiến chuyển toàn bộ phần vốn góp của thành viên đó cho người mới  muốn vào. Sau khi họp và thống nhất ý kiến nêu trên, công ty ra quyết định về việc thay đổi thành viên công ty và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư.

  Để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để được tư vấn cụ thể: 

   

 • Xem thêm     

  25/03/2015, 02:41:02 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trên cơ sở nội dung bạn chia sẻ, công ty Luật TNHH Nam Long và cộng sự, tư vấn với bạn về điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động trung tâm dạy kỹ năng mềm (kỹ năng sống) như sau:

  1. Điều kiện thành lập, hoạt động

  -  Cơ sở vật chất
  +  Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.
  +. Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.
  -  Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên
  + Có đủ điều kiện về sức khoẻ.
  + Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  +  Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.
  -  Giáo trình, tài liệuCó đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt;  Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động chấp thuận
  2. Hồ sơ, thủ tục cấp phép:
  2.1. Thành phần hồ sơ:
  - Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
  - Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
  -  Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện
  - Hợp đồng thuê mặt bằng/ giấy chứng nhận sở hữu nhà (hoặc QSD đất)
  - Danh mục trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu điều kiện giảng dạy
  - Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bao gồm:
  + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
  + Giấy khám sức khỏe
  + Chứng thực CMND
  + Chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, cao đẳng  chuyên ngành sư phạm
  2.2. Thẩm quyền, thời hạn cấp phép:
  - Thẩm quyền: Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo
  - Thời hạn cấp phép: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ, thẩm định điều kiện cơ sở vật chất)
  - Kết quả: Giấy phép hoạt động.

  Trân trọng!

23 Trang «<78910111213>»