Tư Vấn Của Luật Sư: Công ty luật TNHH Vilob Nam Long - Ls.NguyenHuyLong

 • Xem thêm     

  18/05/2015, 09:01:51 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Hai bên có thể làm hợp đồng, ngày tháng ghi như thời gian thực hiện công việc và tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng để hợp lý hóa các khoản thu chi của công ty.

  Trân trọng.

 • Xem thêm     

  18/12/2014, 04:06:15 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bạn có thể tham khảo tại Muc 2 Chương V Luật Thương mại năm 2005, quy định về :Môi giới thương mại"

  Trân trong!

 • Xem thêm     

  13/02/2014, 09:32:47 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Luật Minh Long xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Theo thông tin bạn nêu thì đã có sự vi phạm hợp đồng. Bạn có thể khởi kiện vụ án dân sự nhưng thiết nghĩ, việc vi phạm mới ở mức độ chưa nghiêm trọng. Hơn nữa đây là người thân của bạn nên việc khởi kiện trong bối cảnh này có lẽ không phù hợp.

  Thân gửi!

 • Xem thêm     

  04/12/2013, 10:48:48 CH | Trong chuyên mục Hợp đồng

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Ở đây chúng ta cần phải làm rõ vấn đề " phạt vi phạm " và " bồi thường thiệt hại " 
  PHẠT VI PHẠM hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên về mức phạt được ghi trong hợp đồng về việc không hoàn thành nghĩa vụ của một trong các bên. 
  BỒI THƯƠNG THIỆT HẠI là mức bồi thường mà bên vi phạm nghĩa vụ phải trả cho bên bị thiệt hại bởi hành vi " không hoàn thành nghĩa vụ " của bên vi phạm nghĩa vụ. 

  Trong trường hợp này của bạn, việc bên thuê muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được coi là " không hoàn thành nghĩa vụ" của bên thuê nhà. Do đó hành vi này sẽ phải chịu mức phạt là 10% giá trị của hợp đồng như đã nêu trong hợp đồng. 
  Ngoài ra, việc vi phạm nghĩa vụ đó của bên thuê nhà đã gây thiệt hại trực tiếp cho bạn ( tức bên cho thuê ) đó là mất đi nguồn thu nhập từ việc co thuê nhà trong những tháng còn lại của thời hạn 2 năm thuê nhà. Theo quy định của BLDS 2005 tại: 

  Ðiều 422. Thực hiện hợp đồng có thỏa thuận phạt vi phạm

   

  1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

   

  2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận.

   

  3. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải nộp phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại; nếu không có thỏa thuận trước về mức bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

   

  Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm.

  Theo đó, nếu trong hợp đồng của bạn có thỏa thuận về việc phải bồi thường thiệt hại mà không có mức bồi thường thiệt hại thì bên thuê nhà phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho phía bạn. Còn nếu nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại thì bên thuê nhà không phải bồi thường thiệt hại gì cho bạn mà chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm hợp đồng cho bạn.
  Thân chào