Tư Vấn Của Luật Sư: Công ty luật TNHH Vilob Nam Long - Ls.NguyenHuyLong

23 Trang «<212223
 • Xem thêm     

  13/03/2014, 11:17:11 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

   

  Chào bạn, vấn đề của bạn tôi xin trả lời như sau:

  Khi đăng ký thay đổi trụ sở từ tỉnh này sang tỉnh khác, bạn phải làm thủ tục với cơ quan Thuể và cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Khi công ty muốn thay đổi trụ sở cần quyết định thay đổi trụ sở, sau đó căn cứ vào quyết định thay đổi công ty sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ chuyển trụ sở chính.

  Tại cơ quan Thuế: Hồ sơ gồm:

  1. Công văn gửi lên Chi cục thuế quản lý trực tiếp thông báo về việc chuyển trụ sở và yêu cầu quyết toán thuế của doanh nghiệp. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thông báo và việc quyết toán thuế để cấp cho doanh nghiệp xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.
  2. Quyết định thay đổi trụ sở của ĐHĐCĐ
  3. Biên bản họp của ĐHĐCĐ

  Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thông báo và việc quyết toán thuế để cấp cho doanh nghiệp xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

  Hồ sơ đăng kí thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp tại cơ quan ĐKKD:

  -          Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp ( theo mẫu); -

  -          Quyết định về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  của Đại hội đồng cổ đông

  -           Biên bản họp quyết định việc thay đổi trụ sở công ty

  -           Xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế

  -           Bản sao đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp;

  -          - Giấy giới thiệu cho người nộp hồ sơ;

  -          - Điều lệ công ty đã sửa đổi ;

  -          - Danh sách cổ đông sáng lập.

  Hồ sơ đăng kí thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp và nhận kết quả đăng kí tại cơ quan đăng kí kinh doanh của tỉnh mới (TP HCM). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định thay đổi trụ sở, Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ thay đổi đăng kí kinh doanh lên phòng đăng kí kinh doanh. Hồ sơ được nộp tại bộ phận một cửa – Sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu hồ sơ hợp lệ: kết quả là Giấy chứng nhận ĐKDN Khi đi lấy kết quả đăng kí kinh doanh mới cần mang theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cũ. Cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thu ĐKKD cũ và cấp ĐKKD mới.

  Sau đó, bạn cần làm thủ tục đăng kí thay đổi con dấu  Sau khi có đăng kí kinh doanh đã thay đổi, doanh nghiệp lấy bản sao có chứng thực đưa cho công ty khắc dấu ( công ty có chức năng khắc dấu ở mỗi tỉnh, thành phố do công an chỉ định khi có đủ điều kiện). để làm con dấu pháp nhân.

  Như vậy, khi chuyển trụ sở từ Đắc Lắc về TP HCM, công ty bạn cần làm thủ tục tại cơ quan thuế ở Đắc Lắc, quyết toán thuế để lấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, Sau đó giấy này được nộp cùng với hồ sơ Thay đổi trụ sở chính nộp tại SKHĐT Tp HCM.

  Quy định cụ thể:

  Điều 35 NĐ 43/2010.

  Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

  1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

  2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

  c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.

  3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

  b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

  c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Kèm theo Thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải có bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

  Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

  4. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.”

 • Xem thêm     

  13/03/2014, 09:30:47 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Về vấn đề của bạn tôi xin trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp, công ty bạn có quyền được giảm vốn điều lệ.

  Điểm Mục B phần II Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần quy định trong các trường hợp sau thì công ty cổ phần được phép điều chỉnh giảm vốn điều lệ:

  Vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh giảm trong các trường hợp sau:

  “1. Giảm vốn điều lệ khi nhu cầu về vốn của công ty giảm do công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại với quy mô nhỏ hơn trước hoặc bị buộc phải huỷ bỏ cổ phiếu quỹ.

  Việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ và thanh toán tiền cho các cổ đông thực hiện theo các hình thức sau:

  a. Công ty mua và huỷ bỏ một số lượng cổ phiếu quỹ có mệnh giá tương ứng với số vốn dự kiến được điều chỉnh giảm theo phương án được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hoặc huỷ bỏ số lượng cổ phiếu quỹ buộc phải huỷ. Theo hình thức này thì công ty không phải trả lại tiền cho các cổ đông.

  b. Công ty thu hồi và huỷ bỏ một số cổ phiếu của các cổ đông với tổng mệnh giá tương ứng với số vốn điều lệ giảm. Theo hình thức này thì:

  - Mỗi cổ đông trong công ty bị thu hồi một số lượng cổ phần theo tỷ lệ giữa số vốn dự kiến được điều chỉnh giảm với tổng mức vốn điều lệ của công ty tại thời điểm trước khi điều chỉnh.

  Số lượng cổ phần thu 
  hồi của từng cổ đông


  =

  Số lượng cổ phần cổ 
  đông đó đang sở hữu


  x

  Số vốn dự kiến giảm
  Vốn điều lệ của công ty

  - Công ty phải trả cho các cổ đông một khoản tiền tính theo công thức sau:

  Số tiền phải trả cho từng cổ đông (=) Số lượng cổ phần thu hồi của từng cổ đông (X) Mệnh giá cổ phần.

  c. Điều chỉnh giảm mệnh giá cổ phần mà không làm thay đổi số lượng cổ phần. Theo hình thức này, công ty thu hồi cổ phiếu của các cổ đông và phát lại cổ phiếu mới với mệnh giá đã được điều chỉnh giảm. Công ty phải trả cho các cổ đông một khoản tiền theo công thức sau:

  Số tiền phải trả cho từng cổ đông (=) Số lượng cổ phần của từng cổ đông (X) Chênh lệch giữa mệnh giá cũ và mệnh giá mới.

  d. Hình thức kết hợp:

  Căn cứ vào tình hình cụ thể, công ty cổ phần có thể kết hợp áp dụng các hình thức nêu trên để thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

  2. Giảm vốn điều lệ khi công ty kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp và có số lỗ luỹ kế bằng 50% vốn của các cổ đông trở lên nhưng chưa mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

  Hình thức giảm vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại tiết b hoặc tiết c điểm 1 mục B phần II Thông tư này, công ty cổ phần không thanh toán lại tiền cho cổ đông

  Như vậy, công ty của bạn có thể giảm vốn điều lệ khi khi nhu cầu về vốn của công ty giảm do công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại với quy mô nhỏ hơn trước hoặc bị buộc phải huỷ bỏ cổ phiếu quỹ với các hình thức như điểm 1 quy định trên.

  Thủ tục giảm vốn đều lệ:

  Hồ sơ gồm:

  1.    Thông báo giảm vốn điều lệ.

  2.    Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

  3.    Biên bản của Đại hội đồng cổ đông.

  4.    Báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất của công ty

  5.    Bản sao, bản chính GCN DKDN.

  Ngoài ra tùy theo hình thức giảm vốn mà cần bổ sung các hồ sơ, tài liệu cần thiết.

  Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

  Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, đó. doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

 • Xem thêm     

  12/03/2014, 05:00:44 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Sau đây là một số quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn có thể tham khảo:

  STT

  Tên ngành, nghề

  VBPL chuyên ngành điều chỉnh

  Tên chứng chỉ

  Cơ quan ban hành

   

  1

  Kinh doanh dịch vụ pháp lý

  - Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012)

  - Nghị định 28/2007/NĐ-CP/ hướng dẫn Luật Luật sư

   

  Chứng chỉ hành nghè luật sư (Thẻ luật sư)

  Học viện Tư pháp

  Người đứng đầu tổ chức hoặc thành viên của Công ty luật hợp danh phải có chứng chỉ hành nghề luật sư.

  2

  Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  - Luật Kiểm toán độc lập 2011

  - Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập

  Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán

  Bộ Tài chính

  - Loại hình DN: Công ty TNHH, Công ty Hợp danh, DNTN

  - Có ít nhất 5 kiểm toán viên trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề kiểm toán, trong đó ít nhất có một trong những người quản lý doanh nghiệp kiểm toán phải là kiểm toán viên có Chứng chỉ hành nghề.

  (Điều 20. 21 Luật Kiển toán)

  3

  Kinh doanh Dịch vụ kế toán

  - Luật Kế toán 2003

  - Nghị định số 129/2004/NĐ-CP

  - Thông tư số 72/2007/TT-BTC

  Chứng chỉ hành nghề Kế toán

  Bộ Tài chính

  -Loại hình DN: Công ty TNHH, Công ty Hợp danh, DNTN

  - Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên

  4

  Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm

  - Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003

  - Nghị định số 103/2003/NĐ-CP

  - Thông tư số 07/2007/TT-BYT

  Chứng chỉ hành nghề y tư nhân

  Bộ Y tế

  Người đứng đầu cơ sở y tế trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề y tư nhân.

  5

  Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  - Luật di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

  - Nghị định số 98/2010/NĐ-CP

  Chứng chỉ hành nghề kinh doanh mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kinh doanh mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  6

  Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y

  - Pháp lệnh Thú y 2004

  - Nghị định số 33/2005/NĐ-CP

  Chứng chỉ hành nghề Thú y

  Bộ Y tế

  Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp

  7

  Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng

  - Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 1/11/2007 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

   

   

  Người trực tiếp quản lý, điều hành (ít nhất một người trong các vị trí sau: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật đối với các doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp công ích; Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân) có Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  8

  Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng

  - Luật Xây dựng năm 2003

  - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  - Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát thi xông xây dựng

  Bộ Xây dựng

  Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề thiết kế  xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng phù hợp

  9

  Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật

  Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

   

  Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói hoặc người buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề phù hợp

  10

  Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

  Quyết định 38/2005/QĐ-BGTVT, ngày 09/08/2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

  Chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện vận tải

  Bộ Giao thông Vận tải

  Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện vận tải.

  11

  Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

  - Luật Kinh doanh Bất động sản 2006

  - Nghị định 153/2007/NĐ-CP ướng dẫn Luật kinh doanh BĐS

  - Thông tư 13/2008 hướng dẫn Nghị định 153

  - Chứng chỉ môi giới BĐS

  - Chứng chỉ định giá BĐS
  - Chứng chỉ hành nghề đấu giá

   

  Dịch vụ môi giới BĐS: Có ít nhất một người trong doanh nghiệp có chứng chỉ môi giới bất động sản

  Dịch vụ định giá BĐS: Có ít nhất hai người trong doanh nghiệp có chứng chỉ định giá bất động sản.

  Dịch vụ sàn giao dịch BĐS: Có ít nhất hai người trong doanh nghiệp có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người trong doanh nghiệp có chứng chỉ định giá bất động sản

  Dịch vụ bán đấu giá tài sản: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản có chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định (là đấu giá viên)

  STT

  Tên ngành, nghề

  VBPL chuyên ngành điều chỉnh

  Tên chứng chỉ

  Cơ quan ban hành

   

  1

  Kinh doanh dịch vụ pháp lý

  - Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bổ sung 2012)

  - Nghị định 28/2007/NĐ-CP/ hướng dẫn Luật Luật sư

   

  Chứng chỉ hành nghè luật sư (Thẻ luật sư)

  Học viện Tư pháp

  Người đứng đầu tổ chức hoặc thành viên của Công ty luật hợp danh phải có chứng chỉ hành nghề luật sư.

  2

  Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  - Luật Kiểm toán độc lập 2011

  - Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập

  Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán

  Bộ Tài chính

  - Loại hình DN: Công ty TNHH, Công ty Hợp danh, DNTN

  - Có ít nhất 5 kiểm toán viên trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề kiểm toán, trong đó ít nhất có một trong những người quản lý doanh nghiệp kiểm toán phải là kiểm toán viên có Chứng chỉ hành nghề.

  (Điều 20. 21 Luật Kiển toán)

  3

  Kinh doanh Dịch vụ kế toán

  - Luật Kế toán 2003

  - Nghị định số 129/2004/NĐ-CP 

  - Thông tư số 72/2007/TT-BTC

  Chứng chỉ hành nghề Kế toán

  Bộ Tài chính

  -Loại hình DN: Công ty TNHH, Công ty Hợp danh, DNTN

  - Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên

  4

  Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm

  - Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003

  - Nghị định số 103/2003/NĐ-CP

  - Thông tư số 07/2007/TT-BYT

  Chứng chỉ hành nghề y tư nhân

  Bộ Y tế

  Người đứng đầu cơ sở y tế trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề y tư nhân.

  5

  Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  - Luật di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

  - Nghị định số 98/2010/NĐ-CP

  Chứng chỉ hành nghề kinh doanh mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kinh doanh mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  6

  Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y

  - Pháp lệnh Thú y 2004

  - Nghị định số 33/2005/NĐ-CP

  Chứng chỉ hành nghề Thú y

  Bộ Y tế

  Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp

  7

  Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng

  - Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 1/11/2007 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

   

   

  Người trực tiếp quản lý, điều hành (ít nhất một người trong các vị trí sau: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật đối với các doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp công ích; Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân) có Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  8

  Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng

  - Luật Xây dựng năm 2003

  - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  - Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

  Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát thi xông xây dựng

  Bộ Xây dựng

  Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề thiết kế  xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng phù hợp

  9

  Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật

  Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

   

  Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói hoặc người buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề phù hợp

  10

  Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

  Quyết định 38/2005/QĐ-BGTVT, ngày 09/08/2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải.

  Chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện vận tải

  Bộ Giao thông Vận tải

  Người quản lý chuyên môn của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện vận tải.

  11

  Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

  - Luật Kinh doanh Bất động sản 2006

  - Nghị định 153/2007/NĐ-CP ướng dẫn Luật kinh doanh BĐS

  - Thông tư 13/2008 hướng dẫn Nghị định 153

  - Chứng chỉ môi giới BĐS

  - Chứng chỉ định giá BĐS
  - Chứng chỉ hành nghề đấu giá

   

  Dịch vụ môi giới BĐS: Có ít nhất một người trong doanh nghiệp có chứng chỉ môi giới bất động sản

  Dịch vụ định giá BĐS: Có ít nhất hai người trong doanh nghiệp có chứng chỉ định giá bất động sản.

  Dịch vụ sàn giao dịch BĐS: Có ít nhất hai người trong doanh nghiệp có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người trong doanh nghiệp có chứng chỉ định giá bất động sản

  Dịch vụ bán đấu giá tài sản: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản có chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định (là đấu giá viên)

   

23 Trang «<212223