Tư Vấn Của Luật Sư: Công ty luật TNHH Vilob Nam Long - Ls.NguyenHuyLong

23 Trang «<10111213141516>»
 • Xem thêm     

  19/01/2015, 03:24:59 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  chào bạn!

  Quy định về mua bán doanh nghiệp chỉ áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân, không có quy định đối với CTCP, Công ty TNHH, công ty hợp danh.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  16/01/2015, 08:52:25 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Việc nợ thuế là ngũa vụ tài chính của doanh nghiệp, do đó, cơ quan thuế có căn cứ khi yêu cầu chủ sở hữu, đại diện của DN chịu trách nhiệm nộp thuế. Tuy nhiên, như bạn nói, doanh nghiệp này là do bạn mua từ 1 người khác. Theo quy định điều 145 Luật DN 2005, về việc bán doanh nghiệp tư nhân thì " Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác.". Căn cứ quy định này, nếu bạn và chủ cũ của doanh nghiệp không có thỏa thuận về việc chuyển giao nghĩa vụ nộp thuế thì chủ cũ vẫn phải có nghĩa vụ nộp thuế cho doanh nghiệp

  (Lưu ý với bạn: trường hợp mua- bán doanh nghiệp  chỉ áp dụng đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân)

  Trong trường hợp cùa bạn, bạn gửi công văn đến cơ quan thuế để giải trình (nêu rõ căn cứ pháp lý, đối tượng nợ thuế) kèm theo bản sao hợp đồng mua bán DN (có chứng thực). Cũng như gửi công văn yêu cầu nộp thuế đến chủ cũ của DN.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  15/01/2015, 10:47:50 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trường hợp bạn muốn bổ sung nghành nghề đăng ký kinh doanh bạn có thể thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư.

  Thành phần hồ sơ cho thủ tục này bao gồm:

  1.     Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  2.     Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.

  3.     Bản sao biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi nghành nghề đăng ký kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (Có chữ ký của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp hoặc có chữ ký của chủ tọa và thư ký). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ của công ty.

  4.     Báo cáo tài chính/Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);

  5.     Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

  6.     Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  7.     Bản chính giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới)

  Thời gian giải quyết thủ tục kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ là 5 ngày làm việc.

  Thân ái!

   

   

   

 • Xem thêm     

  14/01/2015, 08:29:06 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  1. Bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, Căn cứ vào số người tham gia thành lập công ty, bạn lựa chon cho mình hình thức doanh nghiệp phù hợp:

  - Công ty TNHH 1 TV: Do 1 người góp vốn thành lập

  -Công ty TNH 2TV trở lên  có tối thiểu 2 thành viên nhưng tối đa không quá 50 thành viên

  - CTCP: tối thiểu 3 cổ đông, không hạn chế tối đa cổ đông

  2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

  - Giấy đề nghị ĐKKD theo mẫu (thông tư 01/2013/TT-BKHĐT)

  - Dự thảo điều lệ doanh nghiệp

  - Danh sách thành viên/danh sách cổ đông sáng lâp (Đối với thành lập công ty TNHH 2 TV/ CTCP)

  - Bản sao chứng thực giấy CMND của cá nhân/các cá nhân thành lập công ty

  3. Cơ quan giải quyết: Phòng ĐKKD- sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh

  - Thời gian giải quyết: 5 ngày kê từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

 • Xem thêm     

  14/01/2015, 08:18:59 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Việc công ty bạn tiến hành tăng vốn, thêm cổ đông, công ty bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Sở KH-ĐT sẽ cấp lại giấy CN đăng ký kinh doanh mới cho bạn

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/01/2015, 04:55:37 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Việc chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của Luật doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện như sau:

  1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

  2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

  Trừ trường hợp bạn của bạn muốn sử dụng phần vốn góp để trả nợ cho bạn thì bạn với tư cách là người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo hai cách sau đây :

  a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

  b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 44 của Luật Doanh nghiệp.

  Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp đó như sau.

  - Hồ sơ thay đổi (chuyển nhượng vốn góp) bao gồm: Thông báo, biên bản họp, quyết định về việc thay đổi.

  - Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp có chữ ký các bên.

  - Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi Công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung của Giấy thông báo cụ thể như sau:

  Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

  + Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại điều 18 - Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

  + Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

  + Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

  + Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

  - Giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác định của công ty.

  Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác thì bắt buộc phải thay đổi nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh. Lệ phí cho thủ tục này tại Sở kế hoạch và đầu tư là 200.000 đồng.

  Thân ái!

 • Xem thêm     

  06/01/2015, 09:08:13 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo như nội dung bạn chia sẻ, có thể hiểu bạn đang có nhu cầu tham gia góp vốn vào công ty. 

  Công ty cổ phần của bạn mới thành lập được 1 năm, do đó, việc bạn có thể tham gia góp vốn được hay không phải được sự chấp nhận của các cổ đông công ty. Khi được ccs cổ đông công ty chấp nhận, bạn có thể ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 1 phần cổ phần của cổ đông C (5%).

  Công ty bạn mới thành lập được gần 1 năm, do đó công ty bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/01/2015, 08:45:05 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  chào bạn!

  Kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó để có thể kinh doanh kinh doanh ngành nghề này, bạn phải đáp ứng được những điều kiện sau:

  I. Điều kiện kinh doanh đại lý LPG
  - Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký đại lý kinh doanh LPG.
  - Đã có văn bản thông báo cam kết với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
   
  - Có hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này; thời hạn hợp đồng đại lý tối thiểu: 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành.
  II. Thủ tục đăng ký kinh doanh
  1.   Đối với doanh nghiệp.
  1.1. Hồ sơ ĐKKD:
  - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
  - Dự thảo điều lệ công ty (trừ DNTN)
  - Danh sách thành viên công ty (đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần).
  - Kèm theo các giấy tờ trên là bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của mỗi thành viên. Hoặc Quyết định thành lập/Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
   1.2. Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH-ĐT.
  2. Đối với hộ kinh doanh
  2.1. Hồ sơ ĐKKD của Hộ kinh doanh:
  - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu;
  - Bản sao chứng minh nhân dân của cá nhân 1 người đăng ký thành.
    Trường hợp Hộ kinh doanh của bạn có nhiều người tham gia thành lập thì cần. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
  - Xác nhận của chính quyền địa phương đại lý cách trường học từ 200m trở lên.
  - Hợp đồng thuê nhà (nếu địa điểm kinh doanh là thuê) hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu mặt bằng dự định tổ chức kinh doanh
   2.2Hồ sơ nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
  III. Thủ tục đưa Đai lý LPG vào hoạt động
  Trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở phải có văn bản thông báo cam kết với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; đồng thời, gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, cụ thể như sau:
  - Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
  - Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; phương tiện, thiết bị cứu người đã trang bị cho cơ sở;
  - Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;
  - Phương án chữa cháy;
  - Bản sao các quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở;
  - Quy định về phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở;
  - Các quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.
  Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy:
  - Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;
  - Bản sao giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thoả thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  - Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 13 hoặc Điều 14 của Nghị định 35/2003/NĐ-CP
  Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  05/01/2015, 08:14:10 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  - Về vốn điều lệ, bạn không cần xác nhận của ngân hàng, số vốn điều lệ doanh nghiệp được thể hiện ở Giấy CNĐKKD và điều lệ DN. Nhưng các thành viên góp vốn phải có nghĩa vụ góp đủ vốn vào doanh nghiepj.

  - Thứ hai, khi mới thành lập doanh nghiệp, dù không phát sinh các khoản thu từ hoạt động kinh doanh, nhưng DN vẫn phải có nghĩa vụ nộp thuế môn bài. Mức thuế môn bài được nộp 1 lần trong cả năm và phân theo bậc, dựa theo mức vốn điều lệ đã đăng ký  của doanh nghiệp.

  Về bậc thuế môn bài như sau:

  Bậc

  thuế môn bài

  Vốn điều lệ đăng ký

  Mức thuế Môn bài cả năm

  - Bậc 1

  Trên 10 tỷ

  3.000.000

  - Bậc 2

  Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

  2.000.000

  - Bậc 3

  Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

  1.500.000

  - Bậc 4

  Dưới 2 tỷ

  1.000.000

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  30/12/2014, 09:54:02 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bạn làm thủ tục đăng ký thàng lập hộ kinh doanh tại UBND Quận nơi bạn muốn mở cửa hàng nhé.

  . Thành phần hồ sơ bao gồm:
  a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm: (Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập;01 bản chính theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6)
  b) Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (01 bản chính theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5)
  c) 01 bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
  * Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
  * Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  29/12/2014, 10:49:22 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Với thông tin bạn chia sẻ, luật sư khuyên bạn nên đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

  Về Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp, như sau:

  1. Thành phần hồ sơ:

  - Giấy đề nghị ĐKKD

  - Dự thảo điều lệ DN

  - Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (có chứng thực).

  2. Thủ tục: Nộp HS tại phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư.

  - thời gian: 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

  Lưu ý: Lĩnh vực bạn kinh doanh là thương mại điện tử, do đó, bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký Website thương mại điện tử(ĐK qua mạng)

  Chúc bạn thành công!

   

 • Xem thêm     

  29/12/2014, 10:33:54 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Thắc mắc của bạn được Luật sư tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Điều 24 Thông tư 01/2013 thìTrình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp được quy định như sau:

  1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP.

  Khoản 3 Điều 40 Nghị định số 102/2010 quy định như sau:

  3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại khoản 5 Điều 158 của Luật Doanh nghiệp bao gồm:

  a) Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;

  b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

  c) Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

  d) Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

  đ) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

  e) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

  Trân trọng!

   

   

   

   

   

 • Xem thêm     

  29/12/2014, 09:36:39 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Thắc mắc của bạn được Luật sư tư vấn như sau:

  The quy định tại Điều 49 và 50 Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp về Hộ kinh doanh và Quyền thành lập hộ kinh doanh thì :" Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh" và " Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định" 

  Như vậy, theo quy định định trên bạn nên đợi đủ 18 tuổi để đủ điều kiện được thành lập hộ kinh doanh. 

           Về thủ tục thành lập Hộ kinh doanh được quy định tại Điều 52 của nghị định này như sau:

  Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

  b) Ngành, nghề kinh doanh;

  c) Số vốn kinh doanh;

  d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

  Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

  Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định ở trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  29/12/2014, 08:47:52 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Việc công ty muốn thay đổi địa chỉ trụ sở khác tp Hà Nội (khác tỉnh), trong hồ sơ thay đổi cần phải có giấy tờ sau:

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  - Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp./ Quyết định và bản sao Biên bản họp HĐTV/ĐHĐCĐ về việc thay đổi địa điểm kinh doanh khác tỉnh đối với Công ty TNHH 2 TV hoặc CTCP.

  - Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi:

  +Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của doanh nghiệp (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở

  + Báo cáo tài chính/Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);

  +Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng (đối với ngành nghề mà luật pháp chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).

  Hồ sơ nộp tại Sở KH-ĐT tỉnh mà công ty chuyển đến.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  29/12/2014, 08:37:35 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Mặc dù trong thành phần hồ sơ theo quy định của PL  bao gồm những giấy tờ bạn nêu ở trên, nhưng trên thực tế khi nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở tại sở KH-ĐT, công ty bạn phải bổ sung thêm 2 giấy tờ đó là: thông báo thay đổi thông tin dăng ký thế và giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao). Khi lấy kết quả, công ty nang theo giấy CNĐKKD bản chính (để đổi giấy ĐK mới)

  Việc công ty bạn chậm nộp khai báo thuế quý I/2014, không ảnh hưởng gì đến việc thay đổi địa chỉ kinh doanh của công ty bạn!

  Để được biết thêm c cụ thể, vui lòng liên hệ tới chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

   

 • Xem thêm     

  26/12/2014, 04:30:40 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trong thông báo lập địa điểm kinh doanh của công ty có nội dung về thông tin người đứng đầu địa điểm kinh doanh. Công ty bạn hoàn toàn có thể đưa người đại diện theo pháp luật đứng ddaaud địa điểm kinh doanh

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/12/2014, 03:15:43 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào ban!

  Chủ tịch hội đồng thành viên do các thành viên công ty thỏa thuân bầu lên, có thể không phải là người có số vốn góp lớn nhất. 

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/12/2014, 11:03:23 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bạn hoàn toàn có thể thực hiện các thủ tục nêu trên. Về hồ sơ thủ tục, bạn truy cập vào địa chỉ link sau để biết thêm thông tin:

   http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dkdn/lists/posts/post.aspx?CategoryId=3&ItemID=87&PublishedDate=2012-09-18T14:10:00Z

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  26/12/2014, 08:29:18 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Sổ đăng ký thành viên được lưu tại trụ sở chính công ty. Công ty có thể sao y ra các bản khác để gửi cho các thành viên công ty. Giấy chứng nhận góp vốn được lập ra và gửi cho các thành viên công ty. Các giấy tờ này công ty không cần phải gửi lên phòng ĐKKD

  trân trọng!

 • Xem thêm     

  25/12/2014, 01:39:21 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Không có thanhdat7a gì bạn nhé! 

  Chúc bạn làm ăn phát đạt!

  Trân trọng!

23 Trang «<10111213141516>»