Từ 1/7/2024 thực hiện chế độ tiền lương mới sẽ có 9 loại phụ cấp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #611222 06/05/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (483)
  Số điểm: 8103
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 147 lần


  Từ 1/7/2024 thực hiện chế độ tiền lương mới sẽ có 9 loại phụ cấp nào?

  Theo Nghị quyết 104/2023/QH15, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Trong đó, sẽ có có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới.

  9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024

  Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương như sau:

  - Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

  - Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...). Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

  - Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

  - Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

  - Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỉ lệ chi thường xuyên của Uỷ ban nhân dân cấp xã; đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

  Theo đó, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024 bao gồm:

  1) Phụ cấp kiêm nhiệm;

  2) Phụ cấp thâm niên vượt khung;

  3) Phụ cấp khu vực;

  4) Phụ cấp trách nhiệm công việc;

  5) Phụ cấp lưu động;

  6) Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

  7) Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

  8) Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập;

  9) Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

  Như vậy, từ ngày 1/7/2024, đi cùng với chế độ tiền lương mới thì sẽ có 9 loại phụ cấp như trên.

  Xem thêm: 

  Chính phủ chỉ đạo triệt để tiết kiệm chi, dành nguồn cải cách tiền lương

  Cách đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản trên VssID chỉ với 06 bước

  Từ 01/7/2024, 03 loại tiền lương nào sẽ được tăng và tăng bao nhiêu?

  Từ 01/5/2024, nhà nước tăng cường kiểm soát khoản chi lương và phụ cấp theo lương

  Mức lương cơ sở và lương cơ bản năm 2024 ra sao?

  Theo các quy định hiện nay, mức lương cơ sở đang được sử dụng để xác định tiền lương, tiền trợ cấp, BHXH… 

  Theo Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP hiện nay đang áp dụng mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng 

  Tại Nghị quyết 104/2023/QH15 có quy định từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

  Trong đó, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thống nhất xây dựng bảng lương mới 2024 theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

  Theo đó, từ ngày 1/7/2024 bãi bỏ mức lương cơ sở thay vào đó sẽ xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

  Bỏ lương cơ sở từ 01/7/2024 thì lương cơ bản của công chức viên chức được xác định theo cách nào?

  Theo tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có quy định tiền lương được tính theo số tiền cụ thể theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bảo đảm tương quan với tiền lương trên thị trường lao động và có cơ cấu tiền lương gồm:

  Lương = Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + phụ cấp (30% quỹ lương).

  Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

  Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương với công chức viên chức sẽ được xây dựng bảng lương mới trong đó sẽ bỏ đi mức lương cơ sở đang được áp dụng và thay vào đó sẽ xác định lương theo cơ cấu mới với mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

   
  9541 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (14/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận