xin hỏi về thủ tục vay vốn tin chấp của công ty TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #280393 09/08/2013

  nghecon0308

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/08/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xin hỏi về thủ tục vay vốn tin chấp của công ty TNHH

  Chào các anh chị!

  Tôi giữ 20% cổ phần của công ty TNHH. Nếu công ty muốn vay vốn tín chấp thì có cần phải có chữ ký của tôi không? Nếu các cổ đông còn lại (giữ 80% vốn ) đồng ý vay vốn (dạng tín chấp), còn tôi không đồng ý(20%) thì công ty có vay vốn được không?

   

  Xin cám ơn các anh chị

   
  6350 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #280502   10/08/2013

  LuatsuKhai
  LuatsuKhai

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/03/2013
  Tổng số bài viết (115)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Gửi bạn

  Theo như thông tin bạn đưa ra: Công ty của bạn là Công ty TNHH và bạn đang sở hữu giá trị vốn góp (không phải là cổ phần bạn nhé - cổ phần là trong Công ty cổ phần) chiếm 20% Tổng vốn Điều lệ của Công ty.

  Vấn đề bạn đưa ra cần phải xem xét ở 02 vấn đề cơ bản mới có thể trả lời chính xác được:

  1. Điều lệ Công ty quy định như thế nào về thẩm quyền, hình thức vay vốn, ký kết hợp đồng với giá trị bao nhiêu...;

  2. Yêu cầu của phía cho vay tín chấp có cần sự đồng thuận của tất cả các thành viên hay không?.

  Vấn đề mấu chốt của yếu là vấn đề một.

  Trên tinh thần pháp luật thì thường những khoản vay, giá trị Họp đồng trị giá trên 50% Vốn Điều lệ công ty thì phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên Công ty.

  Vậy căn cứ vào điều lệ Công ty bạn quy định từng trường hợp cụ thể, từng mức vay cụ thể thì thẩm quyền trong công ty ra sao?

  Nhưng có một điểm là Công ty bạn là Công ty TNHH nên bản chất của loại hình công ty này là đối nhân (tức quan hệ giữa người với người) nên theo lẽ thường liên tquan đến vốn là một trong những điểm cần được chấp thuận của Hội đồng thành viên (bao gồm tất cả các thành viên Công ty).

   

  Nếu có vướng mắc hoặc tình tiết cụ thể và có yêu cầu, bạn thông tin lại, mình hỗ trợ trong khả năng.

   

  Trân trọng

  Ls Đặng Văn Khải

  Công ty Luật TNHH VMF - Đoàn Luật sư Hà Nội

  VPGD 1: P206, Tòa nhà A6D, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  VPGD 2: Lô E 2, Đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Mobile: 0987 525 368 / 0946 022 636

  Email: luatvmf@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #280593   11/08/2013

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 778 lần
  Lawyer

  Theo trình bày của bạn tôi hiểu bạn đang nắm giữ 20% vốn điều lệ, bạn cũng nên cung cấp cho chúng tôi biết là Công ty của bạn có bao nhiêu thành viên, Hội đồng thành viên của bạn có bao nhiêu người, bạn có là giám đốc hay chủ tịch hội đồng thành viên hay không.

  Ngoài Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra thì Điều lệ và Các Quy chế nội bộ của Công ty sẽ là những Luật riêng của Công ty khi xem xét đến tổ chức và hoạt động của Công ty.

  Giả sử Công ty bạn là bình thường như các công ty nhỏ và rất nhỏ khác, điều lệ bạn cũng không quan tâm mà chỉ là những điều lệ mẫu khi được các tổ chức, cá nhân tư vấn thành lập doanh nghiệp sử dụng để cấp đăng ký kinh doanh thì tôi có thể cung cấp thêm cho bạn một số quy định của pháp luật có liên quan.

  Việc vay vốn của Công ty nhiều khi là rất cần thiết, để công ty tổ chức và hoạt động kinh doanh.

  Với vai trò là một trong các đồng chủ sở hữu công ty, bạn có những quyền năng của mình được quy định trong Luật Doanh nghiệp:

  Theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp thì bạn có một số quyền sau:

  - Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

  - Có sổ phiếu biểu quyết tương ứng số vốn góp;

  - Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc, Tổng giám đốc khi không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty theo quy định của pháp luật;

  Tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp quy định về Quyền của Hội đồng thành viên cũng quy định: Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp.

  Tại Điều 59 của Luật Doanh nghiệp quy định các Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

  Giả sử: Nếu Hội đồng thành viên của bạn được triệu tập hợp lệ và quyết định việc vay vốn theo đúng quy định của pháp luật thì bạn cũng phải chấp thuận

  Là một tình huống tranh chấp nên bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin để các luật sư nghiên cứu hồ sơ và tư vấn cho bạn được tốt hơn.

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #338978   15/08/2014

  Minakamikinokoen
  Minakamikinokoen

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/08/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nấm việt

  Tại sao nấm việt lại rất khó để đưa vào siêu thị viêt
   
  Báo quản trị |  
 • #339429   18/08/2014

  vpluathuyhung
  vpluathuyhung
  Top 100
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2014
  Tổng số bài viết (664)
  Số điểm: 3755
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 189 lần


  Chào bạn!

  Điều 52. Quyết định của Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

  Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

  a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  d) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

  đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

  2. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  3. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Điều 47. Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

  2. Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

  b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

  c) Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

  d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

  đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

  e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

  g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

  h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

  i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

  k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  l) Quyết định tổ chức lại công ty;

  m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

  n) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUY HÙNG chuyên Tư vấn thuế.

  Điện thoại: 098 63 63 449 (Tư Vấn Miễn Phí)

  Luật sư: Huỳnh Phước Lợi

  Địa chỉ: quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

  Email: huynhloi75@gmail.com

  Lĩnh vực hành nghề:

  - Tư vấn về thuế.

  - Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

  - Tư vấn pháp luật.

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

  - Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

   
  Báo quản trị |