DanLuat 2024

Luật sư: Huỳnh Phước Lợi - vpluathuyhung

Họ tên

Luật sư: Huỳnh Phước Lợi


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUY HÙNG chuyên Tư vấn thuế.

Điện thoại: 098 63 63 449 (Tư Vấn Miễn Phí)

Luật sư: Huỳnh Phước Lợi

Địa chỉ: quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Email: huynhloi75@gmail.com

Lĩnh vực hành nghề:

- Tư vấn về thuế.

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

- Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/pages/V%C4%83n-Ph%C3%B2ng-Lu%E1%BA%ADt-S%C6%B0-Huy-H%C3%B9ng/609505259170435?ref=hl
Url