Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

Chủ đề   RSS   
 • #327375 09/06/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4349 lần


  Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

  Theo Thông tư 12 thì thời hạn để thực hiện việc sang tên đổi chủ đối với xe đã qua nhiều chủ được thực hiện từ 15/04/2013 – 31/12/2014. Tuy nhiên, kể từ 01/06/2014 Thông tư 15 chính thức có hiệu lực thay thế Thông tư 12 và không đề cập đến thời hạn sang tên đổi chủ xe qua nhiều chủ mà chỉ quy định về thủ tục như sau:

  1. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

  a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

  - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

  - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

  - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  2. Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

  a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

  - 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

  - 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  3. Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến:

  a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  b) Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) và Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

  c) Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

  4. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

  a) Trường hợp đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

  Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe:

  - Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

  - Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

  Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

  b) Trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

  Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định và giải quyết như sau:

  - Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe.

  - Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định thì viết giấy hẹn và thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe.

  Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định, ghi kết quả xác minh và ký xác nhận vào giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

  - Trả cho người đang sử dụng xe: 01 phiếu sang tên di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) kèm theo hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục đăng ký xe ở nơi chuyển đến.

  - Lưu 01 phiếu sang tên, di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe, thông báo, niêm yết và kết quả xác minh.

  Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy hẹn quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

  c) Trường hợp đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến

  Cơ quan đăng ký xe (nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục quy định, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

  5. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe

  a) Kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) và đến cơ quan Công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.

  b) Nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế.

  c) Nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe.

  6. Trách nhiệm của Công an cấp xã

  a) Tiếp nhận giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký của người đang sử dụng xe.

  b) Kiểm tra, xác minh địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Sau khi kiểm tra xác minh, nếu đúng thì xác nhận địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

  Căn cứ Nghị định 171 thì từ 01/01/2015 sẽ xử phạt lỗi “không chính chủ” đối với ô tô và 01/01/2017 đối với mô tô. Như vậy, thời hạn thực hiện việc sang tên đổi chủ đối với ô tô là đến hết 31/12/2014 và mô tô là đến hết 31/12/2016.

   
  84547 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

5 Trang <12345>
Thảo luận
 • #373169   09/03/2015

  exampleviet
  exampleviet

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2014
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 13 lần


  Éc, tại mình mấy lần đi làm ô tô ra chỗ ngọc hồi nó bảo TT 15 đến hết nawm2014, cứ tưởng xe máy cũng rứa..@@

  Thế ra là h xe máy vẫn đc à..:(

  Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh

  Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?

  Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở

  Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

  Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau

  Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng

  Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống

  Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương

  Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường

  Liệu ta có thản nhiên quay mặt

  Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt

  Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau...

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn exampleviet vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #388672   21/06/2015

  tiengduong
  tiengduong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/06/2015
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  mua xe cũ nhiều chủ , thì lên phường xin xác nhận của phường là được mà,  

  cung cấp tranh son dau, tranh bộ hiện đại tranh bo, nhận vẽ tranh son dau

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tiengduong vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #388710   22/06/2015

  quangstar
  quangstar

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/04/2015
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Qua 1 đời chủ đã khó , qua nhiều đời thì có vẻ phức tạp , chắc cố mua xe mới thôi

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quangstar vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #395728   09/08/2015

  E đọc nhưng mà khổ nỗi xe em mua biển 37 mà em lại là dân 34 mới năm ngoái mới dộ nên vấn đế sang tên này mà em hiện đang là sinh viên ở Hà Nội. Muốn sang tên biển Hà Nội mà không biết lấy hồ sơ gôc ở đâu mà sang tên nữa. Về 37 thì thà mua xe mới. Bác nào tư vấn cho em với.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bravolaw vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #395729   09/08/2015

  exampleviet
  exampleviet

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2014
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 13 lần


  Bạn phải về 37 thôi... hoặc có thể nhờ dịch vụ. Còn b muốn đeo biển HN thì phải có hộ khẩu HN. Ah mà đang là sinh viên thì ok, nhưng về sau lại phát sinh. Thôi cứ biển nhà mình mà đeo bạn ạ

  Nhưng giữa bộn bề tất tả chậm nhanh

  Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?

  Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở

  Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

  Một nửa hồn đã mất lúc xa nhau

  Ta đem chôn cùng những niềm hy vọng

  Còn thân xác, vì đời, nên vẫn sống

  Vẫn nói cười, vẫn cố tỏ yêu thương

  Rồi gặp nhau giữa tấp nập phố phường

  Liệu ta có thản nhiên quay mặt

  Hay ôm chặt lấy nhau, tủi hờn nước mắt

  Bọn mình sẽ thế nào? Nếu ta chẳng cưới nhau...

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn exampleviet vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #416930   27/02/2016

  landev
  landev

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/02/2016
  Tổng số bài viết (72)
  Số điểm: 485
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Có nhiều khó khăn là không tìm ra được người chủ đầu tiên. vì trước đây ít người sang tên khi mua bán xe

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn landev vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #417398   02/03/2016

  atngoclan
  atngoclan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/03/2016
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Quy định VN thường thấy quá rườm rà và rắc rối

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn atngoclan vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #422062   20/04/2016

  simon285
  simon285

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2016
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn bạn đã chia sẻ

  Bài viết rất hữu ích. Nhiều khi em cũng không để ý đến vấn đề này

   
  Báo quản trị |  
 • #448012   25/02/2017

  minhcuong1704
  minhcuong1704
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (143)
  Số điểm: 2706
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 103 lần


  Cảm ơn bài viết. Quy định nhiều dễ gây nhầm lẫn.

  Săn các bác cho em hỏi là muốn có biển số TpHCM thì phải đi đăng ký xe bằng hộ khẩu thành phố ạ?

  Em cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhcuong1704 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #448167   27/02/2017

  bài viết rất bổ ích

   
  Báo quản trị |  
 • #454090   21/05/2017

  minhlong3110
  minhlong3110
  Top 500
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2014
  Tổng số bài viết (249)
  Số điểm: 4125
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 152 lần


  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho tặng, người mua hoặc nhận xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý chiếc xe đó làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe. Thời hạn để cơ quan có trách nhiệm giải quyết là trong vòng 2 – 7 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ. Khi chuyển quyền sở hữu thì ngay trong ngày chủ xe sẽ được cấp một giấy đăng kí tạm thời. Giấy đăng kí tạm thời chỉ có hạn sử dụng trong khoảng thời gian chờ được cấp đăng kí mới. Thủ tục sang tên không cần phải mang xe đến địa điểm làm đăng kí mới. Nếu xe có biển số cũ thì phải mang nộp biển cũ và nhận biển 5 số mới. Nếu xe đã là biển 5 số mới thì có thể xin cấp lại đăng kí mà không phải đổi biển số mới.

  Người đang làm, trời đang nhìn, pháp luật đang điều chỉnh

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhlong3110 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #454096   21/05/2017

  Bài viết khá hữu ích. Thông tin cho mọi người nếu có nhu cầu mua lại xe cũ, sẽ không phải thắc mắc về giấy tờ và thời gian để chuyển nhượng sở hữu và làm giấy sang tên đổi chủ của xe.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn yenhuong94 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #456207   05/06/2017

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Cho mình hỏi ké mọi người với! 

  Cách đây 2 năm mình mua xe máy của một người ở Củ Chi (nhờ anh họ mình mua) khi mua hình như không làm hợp đồng mua bán gì cả, chỉ đưa xe, giấy tờ rồi trao tiền. Năm ngoái có tin cần phải xe chính chủ, có giấy tờ sang tên mình, nhưng minh bận quá cũng không đi hỏi han xem thẻ tục sang tên thế nào, có cần thiết có sự có mặt củ chủ xe cũ để làm thủ tục sang tên không? Chứ bây giờ tìm lại được người bán xe chắc mo kim đáy biển quá :(

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuychichu vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #456271   06/06/2017

  pencil87
  pencil87

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2014
  Tổng số bài viết (22)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 8 lần


  cái luật này cũng khó áp dụng vì đa số người dân đi xe máy mà cũng toàn là mua đi bán lại, rồi 1 xe được cả nhà dùng để đi làm sao kiểm soát nổi

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn pencil87 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #466843   06/09/2017

  danghaa_
  danghaa_
  Top 200
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 5521
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 112 lần


  Cho mình hỏi: Mình ở tỉnh, mua xe nhờ một người cùng quê có quen biết nhưng hộ khẩu ở Sg đứng tên dùm. Nếu sau này mình muốn đứng tên xe mình thì phải làm thế nào?

  Nếu như bị công an giao thông bắt vì 1 lỗi gì đó thì có bị phạt thêm lỗi đi xe không chính chủ không?

  Nhờ mọi người tư vấn dùm mình.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danghaa_ vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #467944   16/09/2017

  haianh1648
  haianh1648
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2017
  Tổng số bài viết (267)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 44 lần


  Quê mình ở Hà Tĩnh, chủ cũ của xe mình đang đi cũng ở Hà TĨnh, hiện mình đang sinh sống và là việc ở thành phố Hồ Chí Minh, mình thấy thủ tục khá phức tạp, nên mình cũng lười chuyển. Đi đâu cứ mang đầy đủ giấy tờ xe, mang bằng lái bảo hiểm theo là yên tâm. hi

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haianh1648 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #485842   28/02/2018

  Lilynguyen1608
  Lilynguyen1608
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 4109
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 56 lần


  Quy định sang tên đổi chủ đối với môtô, xe máy chủ yếu tác động đến những người có thu nhập thấp vì nhu cầu của họ là kiếm được xe đi lại giá rẻ, nhanh, mua bán sang tay. Hiện nay có rất nhiều trường hợp xe đã quá cũ, qua nhiều đời chủ, thậm chí không biết chủ cũ ở đâu nên họ rất ngại việc sang tên đổi chủ vì tốn nhiều thời gian, công sức, thủ tục phức tạp. So với việc xác định đi xe “chính chủ” hay không thì việc xe của dân có an toàn không, cơ quan đơn vị nào kiểm định xe của họ, xe sử dụng bao nhiêu năm thì không được phép đi... để họ lái xe an toàn mới là trên hết, tránh trường hợp xe đã quá cũ, không an toàn khi đi. Vì vậy những quy định trên là hoàn toàn hợp lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân làm các thủ tục sang tên.

  Cập nhật bởi Lilynguyen1608 ngày 28/02/2018 10:12:14 SA

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Lilynguyen1608 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #495628   30/06/2018

  Kimhang1302
  Kimhang1302
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 1235
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 20 lần


  Dạ cho em hỏi là , em mua xe năm 2017 vừa rồi,sau đó em bận đi làm với đi học  nên em chưa đi sang tên được. Nếu giờ em đi sang tên thì có bị phạt hành chính không? Nếu có đó có được coi là tiền án tiền sự không? Và xe thì em đứng tên mua, nếu sang tên thì khi đó có được quyền sang tên cho người khác không? Và người chưa có bằng lái xe có đứng tên sở hữu xe mô tô được không ạ. Em cảm ơn ạ.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Kimhang1302 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #502746   20/09/2018

  anhkhoayentam
  anhkhoayentam
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2015
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2826
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 48 lần


  Có nhiều trường hợp người dân mua xe từ các cửa hiệu cầm đồ và lợi dụng cơ chế mở của pháp luật về sang tên đổi chủ xe để sang tên, chuyển quyền sở hữu phương tiện. Ở một số địa phương thì khi CSGT tiến hành xác minh đã phát hiện nhiều xe mô tô là xe bị mất cắp ở các tỉnh thành khác hoặc kiểm tra thì thấy số máy không trùng với số khung. Tuy nhiên lại có một số địa phương lại quy định xe đăng ký ở đâu thì đến rút hồ sơ gốc ở đó làm cho người dân ngại đi xa, tốn kém nhiều chi phí trong khi chiếc xe chỉ có giá vài triệu đồng. Điều đó có thể thấy việc quản lý sang tên qua nhiều chủ thực sự khó quản lý kỹ được. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhkhoayentam vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #507712   15/11/2018

   

  Quy định này rất thiết thực để tránh tình trạng xe vô chủ hoặc khi mua bán xe không có giấy tờ sẽ gây ra rất nhiều phiền phức trong đời sống như xe nhà nước thanh lý, gặp trường hợp bắt xe mất trộm cũng dễ dàng xác nhận được chủ khi đã sang tên xe hơn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dungtong261096 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)