Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

Chủ đề   RSS   
 • #327375 09/06/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4349 lần


  Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

  Theo Thông tư 12 thì thời hạn để thực hiện việc sang tên đổi chủ đối với xe đã qua nhiều chủ được thực hiện từ 15/04/2013 – 31/12/2014. Tuy nhiên, kể từ 01/06/2014 Thông tư 15 chính thức có hiệu lực thay thế Thông tư 12 và không đề cập đến thời hạn sang tên đổi chủ xe qua nhiều chủ mà chỉ quy định về thủ tục như sau:

  1. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

  a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

  - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

  - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

  - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  2. Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

  a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

  - 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

  - 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  3. Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến:

  a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  b) Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) và Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

  c) Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

  4. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

  a) Trường hợp đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

  Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe:

  - Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

  - Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

  Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

  b) Trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

  Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định và giải quyết như sau:

  - Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe.

  - Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định thì viết giấy hẹn và thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe.

  Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định, ghi kết quả xác minh và ký xác nhận vào giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

  - Trả cho người đang sử dụng xe: 01 phiếu sang tên di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) kèm theo hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục đăng ký xe ở nơi chuyển đến.

  - Lưu 01 phiếu sang tên, di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe, thông báo, niêm yết và kết quả xác minh.

  Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy hẹn quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

  c) Trường hợp đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến

  Cơ quan đăng ký xe (nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục quy định, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

  5. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe

  a) Kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) và đến cơ quan Công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.

  b) Nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế.

  c) Nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe.

  6. Trách nhiệm của Công an cấp xã

  a) Tiếp nhận giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký của người đang sử dụng xe.

  b) Kiểm tra, xác minh địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Sau khi kiểm tra xác minh, nếu đúng thì xác nhận địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

  Căn cứ Nghị định 171 thì từ 01/01/2015 sẽ xử phạt lỗi “không chính chủ” đối với ô tô và 01/01/2017 đối với mô tô. Như vậy, thời hạn thực hiện việc sang tên đổi chủ đối với ô tô là đến hết 31/12/2014 và mô tô là đến hết 31/12/2016.

   
  84421 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

5 Trang «<2345>
Thảo luận
 • #541351   17/03/2020

  xuanbinhco
  xuanbinhco

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2014
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 3 lần


  bài viết hay

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanbinhco vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/03/2020)
 • #542351   30/03/2020

  datthinh3110
  datthinh3110

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2020
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Trong trường hợp người mua xe đã không có hộ khẩu thường trú những có đăng ký tạm trú và được cấp sổ tạm trú thì việc đăng ký sang tên xe sẽ thực hiện như thế nào? Trường hợp người chủ của chiếc xe đã mất thì việc sang tên có thực hiện được không?

   
  Báo quản trị |  
 • #542708   31/03/2020

  Về việc xe sang tên nhiều chủ. Cái quan trọng là xe và giấy tờ xe còn nguyên vẹn . Số khung số máy. Giấy tờ có bị rách nát. . Và giấy tờ sang tên xe viết và được xã địa phương kiểm chứng thì sẽ được sang tên.  Khi không đủ thì việc sang tên đổi chủ là việc không thể.

  Cập nhật bởi phuongdung003 ngày 01/04/2020 08:15:28 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #542726   31/03/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Mình bổ sung Nơi nộp hồ sơ.
   
  - Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký xe của Bộ Công an và xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  - Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Phòng Cảnh sát giao thông) đăng ký các loại xe sau đây (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này):
   
  + Xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc; xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên hoặc xe có quyết định tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, kể cả xe quân đội làm kinh tế có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương.
   
  + Xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe có kết cấu tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở.
   
  - Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này).

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #542745   31/03/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn đã cập nhật các quy định cũng như chính sách mới về sang tên xe qua nhiều chủ. Đây là trường hợp rất nhiều người gặp phải và cũng đang lúng túng nhiều vì chưa năm bắt được hết các quy định về vấn đề này để thực hiện thủ tục sang tên.

   
  Báo quản trị |  
 • #545092   30/04/2020

  Cảm ơn bài viết của bạn. Việc hiểu rõ những quy định dể làm đúng là cần thiết, bởi đa số người mua xe cũ qua nhiều chủ đa số là người không có thu nhập cao, cần một phương tiện đi lại được xem là “được” để di chuyển, khi vô tình xảy ra tai nạn giao thông và bị kiểm tra giấy tờ thì phải chịu thêm một lỗi.

   
  Báo quản trị |  
 • #545341   02/05/2020

  Cảm ơn bài viết của chủ thớt đưa đến những thông tin cũng như cung cấp các quy định về chính sách mới. Đa số người mua xe cũ là không có thu nhập cao hoặc chỉ mua để có phương tiện di chuyển mà khi mua xe không có giấy tờ giá càng rẻ. Do đó dẫn đến sau này có bị xảy ra tai nạn hoặc vi phạm lỗi thì phải chịu nhiều tiền phạt.

   
  Báo quản trị |  
 • #547528   30/05/2020

  hosyhieu20
  hosyhieu20
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2020
  Tổng số bài viết (210)
  Số điểm: 1710
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Việc sang tên đổi chủ cho xe thì mất rất nhiều thời gian vì thế nhiều người chọn cách sang tay nhanh chóng. Một số trường hợp không xác định được chủ xe ban thì việc sang tên đổi chủ lại khó khắn hơn nữa. Hiện nay có nhiều của hàng bán xe máy cũ không hế có chính chủ vậy thì mua xe ở đó làm sau để sang tên?

   
  Báo quản trị |  
 • #549587   21/06/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Cảm ơn bài viết rất hữu ích, đã cung cấp các quy định về việc sang tên xe cùng tỉnh và khác tỉnh. Tuy nhiên trên thực tế khu mua bán xe cũ tại các cửa hàng cầm đồ thì mọi người cũng không tiến hàng sang tên xe theo đúng quy định. Tuy nhiên việc kiểm soát, xử lý những trường hợp này vẫn chưa được diễn ra chặt chẽ.

   
  Báo quản trị |  
 • #549903   25/06/2020

  Thủ tục để sang tên xe máy theo quy định mới nhất:

  Bước 1: Rút hồ sơ gốc của xe ở tỉnh cũ.

   Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ sang tên xe máy (giấy tờ xe bản chính, CMND chủ cũ, sổ hộ khẩu bản chính bên bán, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người bán, CMND của người mua, sổ hộ khẩu bản chính của người mua).

   Bước 3: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền sang tên xe (Phòng cảnh sát giao thông, công an cấp quận huyện nơi cấp giấy đăng kí xe cũ).

   Bước 4: Nhận Giấy đăng kí xe mới.

   
  Báo quản trị |  
 • #549905   25/06/2020

  Trường hợp ở các người bán xe cũ mà không chính chủ, họ thường cho người mua một sự yên tâm đó xe cũ bao tranh chấp. Nhưng thật sự giấy tờ mua xe viết tay đó không có giá trị pháp lý, nếu đó là xe do trộm cắp thì bắt buộc bạn phải trao trả chiếc xe cho cơ quan chức năng, cơ quan công an để điều tra và trả lại cho người bị mất, tất nhiên bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không biết về việc đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #549908   25/06/2020

  hosyhieu20
  hosyhieu20
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2020
  Tổng số bài viết (210)
  Số điểm: 1710
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 11 lần


  Việc sang tên đổi chủ xe máy tại Việt Nam còn rất nhiều thủ tục là rất mất thời gian cho người mua xe máy đã sử dụng. Trong khi đó, pháp luật cũng chưa quy định chặt chẽ về vấn đề xe chính chủ, vì vậy nhiều người chọn cách bán "sang tay" nhanh chóng mà không làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #551059   01/07/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Cảm ơn thông tin về trình tự thủ tục sang tên xe qua nhiều chủ mà bạn đã cung cấp. Quy định của pháp luật là thế nhưng tên thực tế thì mình thấy những trường hợp mua xe cũ từ thì mọi người không chú ý đến việc thực hiện sang tên xe. Đối với những trường hợp này sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #551479   09/07/2020

  quachlinh197
  quachlinh197
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2020
  Tổng số bài viết (259)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 25 lần


  Việc sang tên xe đã khó, mà sang xe đã qua nhiều đời chủ còn khó hơn. Thủ tục sang tên xe rườm rà, mất nhiều thời gian, lại tốn nhiều chi phí. Trong khi đó nhiều chiếc xe mua lại đã cũ nên nhiều người không mặn mà lắm với việc đăng ký lại xe chính chủ.

   
  Báo quản trị |  
 • #551737   14/07/2020

  Hiện nay muốn sang được tên xe phải làm thủ tục mua bán trực tiếp với chủ phương tiện đứng tên trên đăng ký xe mới có thể sang tên xe cho mình. Xe qua nhiều đời chủ nếu không tìm được người đứng tên trên Giấy đăng ký xe thì việc tiến hành sang tên đổi chủ không thực hiện được.

   
  Báo quản trị |  
 • #551794   15/07/2020

  ntnanh2006
  ntnanh2006
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 1290
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 8 lần


  Cảm ơn bạn vì đã đưa ra bài viết rất hữu ích. Hiện nay, có rất nhiều trường hợp mua bán chuyển nhượng xe đã qua sử dụng nhưng không sang tên đổi chủ bởi vì Trên thực tế nhiều người không hiểu rõ vấn đề sang tên đổi chủ nên thường không thực hiện việc chuyển nhượng chủ sở hữu.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #552207   19/07/2020

  Người sử dụng xe chỉ cần có giấy khai đăng ký sang tên xe theo mẫu. Đồng thời cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký. Có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe hoặc xác nhận của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

   
  Báo quản trị |  
 • #552379   21/07/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (872)
  Số điểm: 6385
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 57 lần


  Hiện tại việc mua xe, và thủ tục không phức tạp. Tuy nhiên, nhất là các vùng nông thôn hàng trăm trường hợp mua xe chỉ xác nhận hợp đồng mua bán mà thôi, thực tế không công chứng cũng không làm thủ tục sang tên tại cơ quan thẩm quyền. Thực sự là rất là rủi ro và vi phạm pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #552540   23/07/2020

  ntnanh2006
  ntnanh2006
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 1290
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 8 lần


  Cảm ơn bài viết rất hữu ích của bạn. Việc ban hành quy định mới này giúp cho các chủ sở hữu xe mua từ lâu năm, qua nhiều đời chủ có thể sang tên chiếc xe về chính chủ của mình, tránh được các trường hợp thiếu giấy đăng ký xe hay xe không chính chủ khi tham gia giao thông.

   
  Báo quản trị |  
 • #555776   26/08/2020

  Thanhulaw94
  Thanhulaw94

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2020
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 450
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Vấn đề này xảy ra rất nhiều ở ngoài cuộc sống hằng ngày, nhiều người cũng vì muốn mua xe giá rẻ mà chọn loại xe đã chuyển qua rất nhiều đời chủ nhưng không thể xác định được rủi ro pháp lý cũng như vấn đề sang tên nên đành chấp nhận. Càng ngày chính sách quản lý càng chặt chẽ nên nguy cơ phương tiện không đảm bảo yếu tố chủ sở hữu sẽ bị xử lý thậm chí là khổng thể sử dụng

   
  Báo quản trị |