Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

Chủ đề   RSS   
 • #327375 09/06/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4349 lần


  Quy định mới về sang tên xe qua nhiều chủ

  Theo Thông tư 12 thì thời hạn để thực hiện việc sang tên đổi chủ đối với xe đã qua nhiều chủ được thực hiện từ 15/04/2013 – 31/12/2014. Tuy nhiên, kể từ 01/06/2014 Thông tư 15 chính thức có hiệu lực thay thế Thông tư 12 và không đề cập đến thời hạn sang tên đổi chủ xe qua nhiều chủ mà chỉ quy định về thủ tục như sau:

  1. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

  a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

  - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

  - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

  - Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  2. Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

  a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

  - 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:

  - 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

  - Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  3. Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến:

  a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 15).

  b) Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) và Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

  c) Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

  4. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe

  a) Trường hợp đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

  Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe:

  - Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

  - Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe thì giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

  Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe; giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì thu lại biển số cũ để đổi sang biển 5 số theo quy định).

  b) Trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

  Cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng thủ tục quy định và giải quyết như sau:

  - Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe.

  - Trường hợp hồ sơ sang tên, di chuyển xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định thì viết giấy hẹn và thực hiện các thủ tục sang tên, di chuyển xe cho người sử dụng xe. Giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe giải quyết thủ tục sang tên, di chuyển xe.

  Cơ quan đăng ký xe gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết công khai, cơ quan đăng ký xe giải quyết sang tên, di chuyển xe theo quy định, ghi kết quả xác minh và ký xác nhận vào giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

  - Trả cho người đang sử dụng xe: 01 phiếu sang tên di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) kèm theo hồ sơ gốc của xe để làm thủ tục đăng ký xe ở nơi chuyển đến.

  - Lưu 01 phiếu sang tên, di chuyển và 01 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe, thông báo, niêm yết và kết quả xác minh.

  Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy hẹn quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

  c) Trường hợp đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến

  Cơ quan đăng ký xe (nơi người đang sử dụng xe đăng ký thường trú) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đủ thủ tục quy định, kiểm tra thực tế xe phù hợp với hồ sơ sang tên, di chuyển xe thì trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải hoàn thành việc cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

  5. Trách nhiệm của người đang sử dụng xe

  a) Kê khai giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15) và đến cơ quan Công an cấp xã nơi mình đăng ký thường trú để lấy xác nhận về địa chỉ đăng ký thường trú của mình. Trường hợp người đang sử dụng xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân thì lấy xác nhận của đơn vị công tác kèm theo giấy giới thiệu của đơn vị.

  b) Nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế.

  c) Nộp hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe. Trường hợp xe đã đăng ký tại tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ; sau khi rút hồ sơ gốc thì đến cơ quan đăng ký xe, nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe.

  6. Trách nhiệm của Công an cấp xã

  a) Tiếp nhận giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 15) có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký của người đang sử dụng xe.

  b) Kiểm tra, xác minh địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Sau khi kiểm tra xác minh, nếu đúng thì xác nhận địa chỉ đăng ký thường trú của người đang sử dụng xe. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

  Căn cứ Nghị định 171 thì từ 01/01/2015 sẽ xử phạt lỗi “không chính chủ” đối với ô tô và 01/01/2017 đối với mô tô. Như vậy, thời hạn thực hiện việc sang tên đổi chủ đối với ô tô là đến hết 31/12/2014 và mô tô là đến hết 31/12/2016.

   
  84420 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

5 Trang <12345>
Thảo luận
 • #508815   29/11/2018

  mongtho1710
  mongtho1710
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 57 lần


  Vậy cho mình hỏi là nếu trường hợp mua xe tại Tỉnh A chỉ có Giấy tờ xe chứ không biết rõ người đứng tên trong Giấy tờ xe vậy có sang tên được không? Hiện người mua xe đó đang thường trú tại Tỉnh B. Việc mua xe này không có giấy tờ mua bán gì cả, chỉ là giao xe và giao tiền.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mongtho1710 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #509199   30/11/2018

  Phong_96
  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Cảm ơn bài viết. Quy định này rất hay, bởi trên thực tế hiện nay có rất nhiều người mua bán xe nhưng lại không thực hiện sang tên, có thể do họ trốn thuế hoặc do họ không muốn làm giấy tờ phức tạp. Dẫn đến việc khi kiểm tra giấy tờ, cơ quan chức năng rất khó kiểm tra và rà soát.

  Cập nhật bởi Phong_96 ngày 01/12/2018 10:10:21 SA
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Phong_96 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #512832   26/01/2019

  hoangtung2402
  hoangtung2402
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2018
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 2552
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Mình thấy dù quy định rõ ràng, cụ thể như thế nhưng trên thực tế, để áp dụng các quy định này thì thực sự rất khó khăn. Vừa mất thời gian, công sức mà chưa chắc thành công. Nhất là với những trường hợp xe đã được sang qua cho nhiều chủ…cực kỳ phức tạp.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangtung2402 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #513405   31/01/2019

  Phong_96
  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Cảm ơn đã chia sẽ quy định mới, cho hỏi quy định mới như vậy có ảnh hưởng tới những người đã chuyển nhượng nhưng chưa sang tên xe không ạ. Vì gần nhà mình có trường hợp có ký hợp đồng mua bán xe, giao giấy tờ đầy đủ nhưng lại không làm thủ tục sang tên. Nếu giờ đi sang tên thì có phải làm theo quy định mới không?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Phong_96 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #519821   31/05/2019

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 291 lần


  Xử phạt đối với xe ô tô
   
  Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về:
   
  “Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ
   
  5. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, các loại xe tương tự xe ô tô…”
   
  Như vậy, nếu điều khiển xe ô tô không chính chủ thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức.
   
  Xử phạt đối với xe máy
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về:
   
  “Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ
   
  1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
   
  b) Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được Điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô.”
   
  Như vậy, lỗi điều khiển xe máy không chính chủ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân; từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức.
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/06/2019) AryaStark (22/02/2020)
 • #520252   09/06/2019

  ptk93
  ptk93

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2019
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 465
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 12 lần


  E thấy mặc dù quy định xe chính chủ đã được quy định cũng khá là lâu, nhưng việc áp dụng nó vẫn còn rất rườm rà, người dân có tâm lý ngại đến các cơ quan hành chính làm thủ tục vì vậy việc sử dụng xe không chính chủ vẫn rất thường xuyên.

  Đừng ước mơ những gì ngoài tầm với - Mây của trời thì cứ kệ nó thôi

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ptk93 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #520264   09/06/2019

  Tinh1445
  Tinh1445
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 8981
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 166 lần


  Ngày xưa không biết, cứ nghĩ mua xe trong cùng 1 tỉnh hay khác tỉnh cũng như nhau, cứ mua, ký hợp đồng, trả tiền đầy đủ là xong. Nhưng rồi sau cũng được sự thật, rõ ràng mua xe khác tỉnh ngoài các việc bên trên mình còn làm thêm 1 thủ tục về vụ biển số xe nữa. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Tinh1445 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #520725   14/06/2019

  haihongnguyen
  haihongnguyen

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (92)
  Số điểm: 757
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Quy định này cũng hay đấy. Giải quyết được cái thắc mắc bấy lâu nay về câu hỏi của một số người về quy định xe chính chủ. Bây giờ chỉ cần có giấy mua bán xe với người chủ gần nhất là có thể sang tên được.

  Cám ơn vì bài viết hay.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haihongnguyen vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #521757   26/06/2019

  Không nhất thiết phải sang tên

  Theo cá nhân mình thì chạy xe không chính chủ là chuyện bình thường, vì xe có thể là xe của người nhà, bạn bè, của hãng cho thuê, của chủ xe thuê tài xế riêng.... Việc sang tên không cần thiết lắm, nhất là khi xác định chạy không lâu. Khi vi phạm luật giao thông hoặc vấn đề khác dính đến pháp luật thì theo pháp luật, ai gây ra người đó chịu trách nhiệm nên không liên đới gì đến chủ xe cả, trừ trường hợp lái xe không có bằng thì hơi phiền hà chút, chủ xe gốc bị quy trách nhiệm "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển". Ngoài ra có thể chọn hình thức uỷ quyền. Công chứng ủy quyền hình như còn được ủy quyền thêm 2 lần nữa. Được ủy quyền rồi lại ủy quyền lần nữa khi bán là được. Sang tên luôn vừa tốn kém vừa phức tạp. Mà cần nội dung ủy quyền thì mình thấy nó có form sẵn rồi. Chỉ cần ra chỗ cơ sở buôn bán xe xin photo là được.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytien317 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #523683   23/07/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 109 lần


  Cảm ơn bài viết rất hữu ích của chủ thớt và cmt nhận xét của Luật sư Duong Van Mai. Tuy nhiên, mình có thắc mắc sau: Nếu không thực hiện sang tên chủ xe thì có bị phạt không vì mình thấy miễn sao có giấy tờ xe khớp với các đặc điểm nhận dạng xe thì cảnh sát giao thông họ đâu có phạt hành chính đâu? Cảm ơn nha!  

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ChanhLe96 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #523967   28/07/2019

  việc sang tên trong khi mua xe cũ là hết sức cần thiết, việc sang tên trong khi mua xe sẽ giúp ích nhiều trong việc xác lập tài sản khỏi tranh chấp, thứ hai khi vi phạm giao thông sẽ xác định được ai là người vi phạm và yêu cầu bồi thường khi có hành vi làm xảy ra hậu quả không tốt. 

  Nhưng hiện nay sang tên khi mua xe rất khó và dường như người dân chưa ý thức việc sang tên khi mua xe có lợi ích như thế nào. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #524158   29/07/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 109 lần


  Cảm ơn về bài viết của bạn. Đúng thật theo mình nghiên cứu thì không có sự phân biệt khi sang tên xe lần đầu hay sang tên xe qua nhiều chủ đâu. Thủ tục chỉ quy định chung chung như trên. Câu hỏi mình đang muốn đặt ra là nếu sang tên xe thì có bắt buộc thay đổi biển số xe luôn không? Cảm ơn nếu có phản hồi!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ChanhLe96 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #524689   31/07/2019

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 193 lần


  Mình bổ sung thêm trường hợp thứ nhất: Sang tên xe trong cùng tỉnh thành phố mà Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chủ xe là người nước ngoài hoặc tổ chức khác, người được ủy quyền.
  - Hồ sơ sang tên xe máy cần chuẩn bị:
   
  Căn cứ Thông tư 15/2015/BCA hồ sơ đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: ngoài quy định tại Điều 11 Thông tư 15/2015/BCA-TT, cần có một số giấy tờ sau nếu chủ xe là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài hoặc Tổ chức khác  hoặc người được ủy quyền như sau: 
   
  1. Chủ xe là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về sinh sống, làm việc tại Việt Nam, xuất trình Sổ tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu và Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá trị thay Hộ chiếu.
   
  2. Chủ xe là người nước ngoài
   
  a) Người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng), nộp giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.
   
  b) Người nước ngoài làm việc, sinh sống ở Việt Nam, xuất trình Hộ chiếu (còn giá trị sử dụng) hoặc giấy tờ khác có giá trị thay Hộ chiếu; Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú từ một năm trở lên và giấy phép lao động theo quy định, nộp giấy giới thiệu của tổ chức, cơ quan Việt Nam có thẩm quyền.
   
  3. Chủ xe là cơ quan, tổ chức
   
  a) Chủ xe là cơ quan, tổ chức Việt Nam thì xuất trình Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe kèm theo giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức.
   
  b) Chủ xe là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thì xuất trình Chứng minh thư ngoại giao hoặc Chứng minh thư công vụ (còn giá trị sử dụng) của người đến đăng ký xe; nộp giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước hoặc Sở Ngoại vụ.
   
  c) Chủ xe là doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện, doanh nghiệp nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ thì xuất trình Chứng minh nhân dân của người đến đăng ký xe và nộp giấy giới thiệu; trường hợp tổ chức đó không có giấy giới thiệu thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan quản lý cấp trên.
  4. Người được ủy quyền đến đăng ký xe phải xuất trình Chứng minh nhân dân của mình; nộp giấy ủy quyền có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn HNP1997 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019) AryaStark (22/02/2020)
 • #525419   11/08/2019

  thongtho
  thongtho
  Top 500
  Female
  Mầm

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (118)
  Số điểm: 775
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 38 lần


  Cảm ơn bạn vì bài viết đã cung cấp nhiều thông tin vô cùng hữu ích trên. Thông qua những quy định này giúp biết được thủ tục chuyển nhượng xe một cách rõ ràng chính xác, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi muốn thực hiện thủ tục sang tên xe. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thongtho vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #534113   30/11/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Mình có một chút thắc mắc như sau: mình có nghe có trường hợp mua xe lại của người khác nói chung là chỉ công chứng, chứng thực xác nhận việc mua bán tài sản thôi chứ không thực hiện việc sang tên và người đó nói là phải thực hiện việc mua bán cái xe đó cứ 10 năm 1 lần. Có ai biết là tại sao không ạ? Mình cảm ơn trước nha.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lananh8998 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #538605   10/02/2020

  Cảm ơn bài viết bổ ích của bạn. bài viết đã giúp tôi cập nhật thêm các thông tin về sang tên xe ở cùng tình cũng như khác tỉnh để giúp tôi tránh được các vướng mắc pháp lý gặp phải trong quá trình chuyển đổi sang tên xe.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bongbong01 vì bài viết hữu ích
  AryaStark (22/02/2020)
 • #539765   28/02/2020

  datthinh3110
  datthinh3110

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2020
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Bài viết rất hữu ích, đã cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết thông qua từn trường hợp cụ thể

   
  Báo quản trị |  
 • #540399   02/03/2020

  nhatgiabao
  nhatgiabao
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 99 lần


  Cảm ơn bài viết bổ ích.

  Mình xin phép được bổ sung như sau:

  Thực tiế hiện nay, để tránh việc phải chuyển quyền sở hữu xe (sang tên xe) thì người dân đã thực hiện một giao dịch rất đúng luật đó là "ủy quyền sử dụng xe máy".

  Khi anh A muốn bán xe cho anh B, thay gì phải đến cơ quan công an có thẩm quyền để làm thủ tục thì họ cùng nhau đến Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng để ký hợp đồng "ủy quyền" Anh A ủy quyền cho anh B sử dụng xe máy của mình trong thời 10 năm.

  Anh B muốn bán xe đó thì tiếp tục thực hiện hợp đồng ủy quyền lại cho một anh C

  Tuy nhiên, khi anh C muốn bán xe máy đó thì không được thực hiện hợp đồng mà phải thực hiện hợp đồng mua bán xe máy và phải đến cơ quan công an thực hiện việc sang tên đổi chủ chiếc xe như bài viết trên đã phân tích.

  Cập nhật bởi nhatgiabao ngày 02/03/2020 10:32:56 CH

  Bảo Bảo

   
  Báo quản trị |  
 • #540524   04/03/2020

  luatsunhatrang
  luatsunhatrang

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:12/01/2020
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 66
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Cám ơn vì đã chia sẽ

  ---------------------------

  luật sư uy tín tại Khánh Hoà

   
  Báo quản trị |  
 • #541292   16/03/2020

  Cảm ơn những cập nhật bổ ích cua bạn về sang tên xe qua nhiều chủ, quy định này sẽ rất bổ ích cho những ai luôn gặp khó khăn về vấn đề sang tên xe này. Tuy nhiên, cũng cần chú ý về những điều kiện bắt buộc để tránh gặp phải những khó khăn trong thủ tục tiến hành sang tên.

   
  Báo quản trị |