Tư Vấn Của Luật Sư: Ls. Cao Sỹ Nghị - LS_CaoSyNghi

145 Trang «<15161718192021>»
 • Xem thêm     

  30/11/2017, 08:14:15 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Hợp đồng thì nên lập còn hình thức thì tùy bạn lựa chọn. Vì là người thân của nhau nên có thể chỉ cần có 1 số người làm chứng là được. Bạn cũng có thể ra ủy ban xã chứng thực hợp đồng hoặc nhờ công chứng chứng, tuy nhiên phí công chứng thường cao. Lưu ý: Vấn đề chính của giao dịch là nội dung hợp đồng bạn lập sao cho quy định rõ quyền/nghĩa vụ của các bên cũng như dự liệu khả năng phát sinh tranh chấp chứ không phải hình thức hợp đồng được ai chứng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/11/2017, 08:28:12 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Mời bạn tham khảo 02 điều của Luật Đất đai như trích dẫn dưới đây và hy vọng vướng mắc của bạn được giải quyết:

  Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

  g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Điều 203. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

  Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

  1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

  2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

  a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

  b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

  3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

  a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

  b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

  4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

   

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  27/11/2017, 08:23:32 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Thông tin bạn nêu chưa đầy đủ nên khó giải đáp cụ thể. Có lẽ sổ đỏ bạn nêu là cấp cho hộ mà chủ hộ là bố/mẹ bạn? Trường hợp này thì tất cả các thành viên gia đình đều có quyền đối với miếng đất đó. Bạn muốn làm sổ đỏ tên bạn thì phải được sự đồng ý của tất cả thành viên còn lại trong hộ và cả những người được quyền thừa kế di sản của bố bạn (đối với miếng đất đó).

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/11/2017, 08:18:01 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Đã là tài sản chung của vợ chồng thì muốn giao dịch hợp pháp phải được cả vợ chồng đồng ý nên mình cha của bạn bán thì không được. Tuy nhiên, do chỉ có người chồng đứng tên nên trong thực tế người ta có thể bằng cách nào đó mà vẫn có thể chuyển nhượng được dù vợ chưa có ý kiến, dĩ nhiên làm như vậy là không hợp pháp.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/11/2017, 08:13:37 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Như vậy có thể hiểu: Đất bạn được thừa kế toàn bộ. Bạn cho chị mượn 500m2 để làm nhà thì nhà là tài sản của chị. Vấn đề sẽ là khi bạn muốn sử dụng 500m2 đó thì bị vướng tài sản của người khác.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  10/11/2017, 11:16:56 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Theo thông tin bạn nêu thì có thể hình dung trong giao dịch này Cty A đóng vai trò như người bảo đảm khoản vay cho ngân hàng (ít nhất là ở mức độ nào đó). Bạn đã thanh toán xong cho ngân hàng thì chỉ còn lại các chi phí phát sinh (nếu có) đối với Cty A. Khi khởi kiện, Cty A phải xác định được giá trị đòi bồi thường và cơ sở cho yêu cầu của mình vì vậy thời điểm này không thể khẳng định giá trị bạn nêu 50 triệu đồng hoặc ít hơn/nhiều hơn. Về tố tụng: bạn không nhất thiết phải có mặt tại tòa và có thể ủy quyền cho người khác hoặc đề nghị tòa cho vắng mặt.

   

  Trân trọng!  

 • Xem thêm     

  09/11/2017, 10:10:23 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Đơn khởi kiện được ông An ký rồi gửi đến tòa án. Bạn có thể tư vấn và/hoặc đại diện theo ủy quyền của ông An để tham giá quá trình thụ lý và giải quyết của tòa án theo quy định pháp luật.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  09/11/2017, 09:30:04 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Chính quyền địa phương và người dân xung quanh biết chuyện sinh tử nên đó là nguồn thông tin để bạn thu thập, xác định việc ông của bạn qua đời (nếu đã mất). Vì căn cứ để thừa kế là người có di sản phải không còn sống nên buộc phải có chứng cứ là ông bạn đã mất. Do đó, nếu không thu thập được chứng cứ thì chỉ còn cách yêu cầu tòa án tuyên là ông bạn đã chết vì ngoài giấy chứng tử do chính quyền cấp thì chỉ có tòa án mới có thẩm quyền ra phán quyết như vậy. Bạn không muốn thông qua tòa án thì chỉ còn cách thương lượng với các bên liên quan để giải quyết.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  09/11/2017, 09:22:02 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Trường hợp bạn nêu thì anh em bạn không được hưởng phần thừa kế theo di chúc. Tuy nhiên các bạn vẫn được hưởng thừa kế theo quy định thừa kế thế vị tại Điều 652 Bộ luật dân sự như trích dẫn dưới đây:

  Điều 652. Thừa kế thế vị

  Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  30/10/2017, 02:42:41 CH | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Việc bổ sung tên mẹ vào giấy khai sinh có thể thực hiện ở ủy ban xã, tuy nhiên trường hợp như bạn nêu thì chưa chắc ủy ban đã đồng ý cho bổ sung nếu họ viện dẫn lý do để tự vệ. Có một cách khác bạn có thể cân nhắc là đề nghị tòa án xác nhận mẹ cho con, trên cơ sở phán quyết của tòa án, người mẹ sẽ làm các thủ tục hộ tịch như bạn nêu.

   

  Trân trọng! 

 • Xem thêm     

  26/10/2017, 09:53:53 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Bạn nêu vướng mắc pháp lý cụ thể thì mới có thể tư vấn cho bạn được. Các quy định pháp luật về ủy quyền là rất rộng, không thể liệt kê và phân tích hết các trường hợp ở đây được.

 • Xem thêm     

  20/10/2017, 07:59:23 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Như bạn kể thì đây là giao dịch dân sự, đâu có dính dáng gì đến hình sự mà tội nọ với tội kia. Bạn đừng quá lo lắng.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  19/10/2017, 09:22:26 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Theo tôi hình dung thì giếng khoan là loại giếng kín nên có lẽ ở đây bạn đang đề cập đến giếng đào (hở) như truyền thống nông thôn vẫn dùng. 

  - Nếu tranh chấp là về sử dụng nguồn nước thì thiết nghĩ bây giờ nhà ai cũng có khả năng khoan hoặc đào giếng nên gia đình bạn lấp giếng mà bị phản đối thì sự phản đối đó không hợp lý. Bên bạn có thể nhờ ủy ban hòa giải là được.

  - Nếu là tranh chấp về quyền đối với giếng (kể cả đất xung quanh) thì vấn đề lại thuộc về nguồn gốc tài sản. Trên cơ sở thông tin bạn nêu thì giếng và đất đều của nhà bạn nên bên bạn có cơ sở để bác yêu cầu của bên kia.

  Trong các trường hợp đã phân tích ở trên thì gia đình bạn không vi phạm gì.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  17/10/2017, 08:18:42 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Con dâu không phải đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (gồm cha me, vợ, con của người chết) nên không được chia di sản theo diện thừa kế. Hộ khẩu chỉ liên quan đến quyền về tài sản đối với các tài sản của hộ chứ không có ý nghĩa trong chia thừa kế.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  16/10/2017, 09:28:14 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Theo nguyên tắc trong giải quyết ly hôn thì con chưa đủ 36 tháng tuổi được giao cho mẹ nuôi (như khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình được trích dẫn dưới đây) nên bạn không quá lo lắng về quyền nuôi con. 

  Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

  1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

  2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

  3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

  - Tùy theo yêu cầu của các bên liên quan, ví dụ của vợ-chồng hay bên cho vay, tòa án sẽ giải quyết quyền và ghĩa vụ của mỗi người phát sinh hay liên quan đối với tài sản đó (tài sản chung, nợ chung).

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  16/10/2017, 09:20:13 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  - Đất và tài sản khác - nếu có, là tài sản chung của vợ chồng (trừ tài sản riêng của mỗi người) thì mỗi người hưởng 1/2. Chồng bạn mất thì tài sản chồng bạn được hưởng là di sản để lại cho các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (gồm vợ, cha mẹ và con của chồng bạn).

  - Tốt nhất bạn thương lượng về việc chia di sản thừ kế với mẹ chồng. Trường hợp các bên không thống nhất được thì tòa án là cơ quan thẩm quyền giải quyết vụ việc trên cơ sở đơn yêu cầu (đơn kiện) của bên có liên quan.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  13/10/2017, 09:57:17 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Giấy chứng nhận là văn bản theo đó nhà nước xác nhận quyền sở hữu cho chủ thể. Mặc dù giao dịch không bắt buộc phải có giấy chứng nhận nhưng đó là trong nội dung quản lý của nhà nước. Để giảm thiểu rủi ro, bạn vẫn nên yêu cầu đối tác cho xem văn bản xác lập quyền của họ liên quan đến nhà ở này. Đối với cá nhân, tổ chức thì tùy thuộc vào sự chịu đựng rủi ro của mình mà quyết định khi tham gia giao dịch nên nếu thấy quá rủi ro so với lợi ích kỳ vọng thì không nên giao dịch.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  13/10/2017, 09:50:12 SA | Trong chuyên mục Hợp đồng

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  1/ FE Credit là doanh nghiệp về tài chính tiêu dùng, VPBank cũng có công ty tài chính tiêu dùng nên nếu bạn nói cả 2 đều là tài chính tiêu dùng thì ý kiến của tôi như sau: Công ty tài chính tiêu dùng có độ tự động hóa rất cao trong quản lý nên họ cũng có cơ chế tự động xử lý tình huống nợ quá hạn như bạn đã nêu, theo đó thường bạn sẽ gặp phải sự thụ động trong quá trình xử lý nợ của họ. Vì vậy, để chủ động hơn thì bạn nên trực tiếp trao đổi với người có thẩm quyền giải quyết của doanh nghiệp. Vay tiền như của bạn là giao dịch dân sự nên rất cần sự trao đổi để cùng thống nhất giữa các bên.

  2/ Trường hợp vay VPBank là vay ngân hàng thì nó lại mang bản chất của hợp đồng tín dụng (tín chấp) nên việc xử lý nợ vay lại càng cần sự thương lượng trực tiếp. 

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  02/10/2017, 09:33:41 SA | Trong chuyên mục Hôn nhân, Thừa kế

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Xét theo thông tin bạn nêu thì tuy 02 mảnh đất gốc có giấy tờ mang tên người cụ thể nhưng nhiều tình tiết, sự kiện đan xen khiến quyền lợi của cả 02 mảnh đất này không rạch ròi. Vì vậy, những người có quyền thừa kế đòi chia thừa kế đối với cả 02 mảnh đất này là có cơ sở. Tuy nhiên, kết quả chia như thế nào lại tùy thuộc vào việc chứng minh quyền lợi của mỗi bên. Theo những gì bạn nêu thì gia đình bạn có ưu thế trong việc giữ 1/2 mỗi mảnh đất đã nêu.

   

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  21/09/2017, 11:52:25 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  LS_CaoSyNghi
  LS_CaoSyNghi
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (3387)
  Số điểm: 20607
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1258 lần
  Lawyer

  Chào bạn

  Thông thường người ta cho vay không quá 70% giá trị tài sản bảo đảm trong những trường hợp tương tự. Để biết nghĩa vụ mình bảo đảm và định hướng giải quyết vụ việc thì trước hết bạn phải biết tổng nợ gốc+lãi+chi phí phát sinh (nếu có) của công ty đối với ngân hàng là bao nhiêu, trên cơ sở đó thương lượng với ngân hàng. Trong tố tụng, các bên đều có quyền thay đổi yêu cầu của mình đối với bên khác liên quan, miễn là phù hợp với quy định pháp luật vì vậy bạn muốn chắc về kết quả thỏa thuận với ngân hàng thì nên tham khảo tư vấn trực tiếp nơi bạn thuận tiện và tin tưởng.

   

  Trân trọng!

145 Trang «<15161718192021>»