Tư Vấn Của Luật Sư: Công ty luật TNHH Vilob Nam Long - Ls.NguyenHuyLong

11 Trang «<3456789>»
 • Xem thêm     

  18/12/2014, 11:37:20 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Trường hợp này bạn cần liên hệ với các con của người chết để làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế của người chết để lại. Sau đó sẽ có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013.

  Khoản 2 Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định:

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  Thân ái!

   

   

   

 • Xem thêm     

  17/12/2014, 02:00:06 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Cam kết không bỏ sót hàng thừa kế có thể xin xác nhận tại UBND xã nơi có đất.

  Thỏa thuận phân chia di sản thửa kế của các đồng thừa kế  hàng thứ nhất đồng ý xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể thực hiện tại văn phopfng công chứng. Bạn đến văn phòng công chứng nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  16/12/2014, 10:56:35 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trong trường hợp này, để đảm bảo quyền lợi của bạn và khách mua cũng như tránh các tranh chấp sau này. Bạn và ông A làm 1 bản cam kết trong đó trình bày cụ thể các nội dung ông A đồng ý bán phần đất của ông A, các thỏa thuận về giá tiền bán phần đất của ông A là 900.000.000. Nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người mua nếu họ yêu cầu.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  13/12/2014, 10:45:25 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn !

  Luật Nam Long xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Việc thu hồi đất nông nghiệp của dân ( đã có sổ đỏ) để xây dựng các công trình  công ích được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì đúng quy định của luật. 

  Quy định về thu hồi đất tại Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

  . Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, gồm các nội dung sau đây:

  a) Lý do thu hồi đất;

  b) Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất;

  c) Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

  d) Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư;

  đ) Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

  2. Thông báo thu hồi đất bao gồm các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này.

  3. Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gồm:

  a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban;

  b) Các thành viên gồm đại diện các cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường, thanh tra, tư pháp, xây dựng cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

  4. Lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

  5. Khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất mà người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 71 của Luật Đất đai thì Ban thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật.

  6. Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

  Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).

  Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật khác có liên quan thì Nhà nước tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho đến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật có liên quan.

  Quy định về bồi thường đất tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP 

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/12/2014, 09:24:51 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trường hợp này tài sản chung của bố mẹ bạn nếu muốn chuyển nhượng phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế trước.

  Phân chia di sản thừa kế của bố bạn như sau:

  Thứ nhất, vì quyền sử dụng đất trên là tài sản chung của bố mẹ bạn nên tài sản đó sẽ  được chia đôi. Như vậy di sản mà bố bạn để lại sẽ là 1/2 mảnh đất trên. Vì bố bạn mất không để lại di chúc nên di sản của bố bạn sẽ được chia theo pháp luật : tức là chia đều cho các đồng thừa kế hàng thứ nhát của bố bạn.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  27/11/2014, 10:07:47 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!
   
  Trường hợp bạn hỏi không rõ ràng tôi không hiểu bạn trình bày : "Sau khi mua em xin đc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu của huyện +giấy phép xây dựng của xã ..." 
   
  " Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" ở đây bạn nói là giấy như thế nào?  
   
  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính là "sổ đỏ" rồi bạn còn xin cấp sổ đỏ nào nữa?
   
  Nếu đó không phải "sổ đỏ" thì căn cứ theo bạn trình bày thì sau khi bạn mua đất đã xin được giấy phép xây dựng nhà ở trên đất, như vậy có thể phần đất trên không thuộc diện tích đất quy hoạch, cũng như không vi phạm hành lang an toàn đường sắt... nên mới được cấp phép.
   
  Vì thế có thể diện tích đất bạn mua sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên để có câu trả lời chính xác bạn mang giấy tờ đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất để được hướng dẫn cụ thế.
  Trân trọng!
   
   
   
 • Xem thêm     

  26/11/2014, 08:35:51 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn !

  Luật sư Nguyễn Huy Long- Công ty Luật TNHH Nam Long có ý kiến tư vấn như sau:

  Theo khoản 2 điều 24 Luật cư trú quy định: Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại.
   
  Như vậy, hiện nay sổ hộ khẩu của gia đình bạn đã mất nên gia đình bạn tuộc trường hợp được cấp lại sổ hộ khẩu. Bố bạn có thể đến công an xã nơi gia đình bạn cư trú để làm thủ tục xin cấp lại sổ hộ khẩu.
   
  Thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:
   
  - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
   
  Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.
   
  Trân trọng!
 • Xem thêm     

  24/11/2014, 03:05:05 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn !

  Với thông tin bạn cung cấp tôi xin giải đáp cho bạn như sau:

   Về việc bồi thường giải phòng mặt bằng đối với diện tích đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì còn phải xem xét các giấy tờ giao đất,

  Việc sử dụng thực tế đối với diện tích đất được giao.

   Tuy nhiên đối với trường hợp của bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có giấy tờ giao đất và cũng chính là người sử dụng đất ổn định lâu dài từ trước đến nay do đó có thể khẳng định bạn là người có quyền sử dụng đất và khi nhà nước thu hồi đất thì người được bồi thường cũng chính là bạn 

  Thân ái !

 • Xem thêm     

  20/11/2014, 09:06:13 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch thì: "Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em".Tuy nhiên, bạn vẫn có quyền đăng ký khai sinh cho con mình nhưng việc đăng ký sẽ được thực hiện theo thủ tục "đăng ký khai sinh quá hạn" theo quy định tại Điều 43 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005. Về quy định nộp phạt do đăng ký khai sinh muộn thì theo quy định tại Điều 27  Nghị định 110/2013 NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình có quy định về hành vi vi phạm về đăng ký khai sinh như sau:"Cảnh cáo đối với người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em mà không thực hiện việc đăng ký đúng thời hạn quy định". Như vậy, với quy định trên bạn chỉ bị phạt cảnh cáo mà thôi không thể bị phạt tiền như bạn đã trình bày. Nếu cán bộ xã gây khó khăn bạn hãy dẫn văn bản pháp luật như chúng tôi đã cung cấp ở trên.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  17/11/2014, 08:10:31 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Chúc bạn ngày mới vui vẻ,bạn đang muốn được luật sư tư vấn trực tiếp về tranh chấp đất đai bạn có thể đến trực tiếp tại Công ty Luật Nam Long số 115, ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Phí tư vấn là 500.000đ/h. Nếu bạn làm dịch vụ với chúng tôi thì phí tư vấn sẽ được trừ vào phí dịch vụ.

  Thân!

   

 • Xem thêm     

  12/11/2014, 12:14:48 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn !

  Bạn muốn làm sổ hộ khâu thì bạn cần cung cấp đủ hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây

  2.1Trường hợp hộ gia đình, hoặc cá nhân ngoài địa bàn xã/thị trấn thuộc huyện đến đăng ký nhân khẩu đến đăng ký thường trú trên địa bản sau khi giải quyết đăng ký nhân khẩu thường trú thì được cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm: 
  a. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 02 bản theo mẫu. 
  b. Bản khai nhân khẩu: 01 bản theo mẫu. 
  c. Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định ): 01 bản có xác nhận của công an nơi chuyển đi. 
  d. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định: bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trừ trường hợp người đã có sổ hộ khẩu cho nhập khẩu vào hộ).
   
  2.2.Trường hợp sau khi tách hộ khẩu có chỗ ở hợp pháp trong cùng địa xã, thị trấn thuộc huyện, đồng thời công dân có nhu cầu cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm: 
  a. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 01 bản chính theo mẫu. 
  b. Sổ hộ khẩu gia đình: bản gốc (sau khi giải quyết xong trả lại). 
  c. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định: Sau khi giải quyết xong trả lại.
   
  2.3. Trường hợp tách sổ hộ khẩu có cùng chỗ ở hợp pháp, đồng thời với việc tách sổ hộ khẩu công dân có nhu cầu thì được cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm: 
  a. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 01 bản chính theo mẫu. 
  b. Sổ hộ khẩu gia đình: bản gốc (sau khi giải quyết xong trả lại). 
  c. Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ: 01 bản chính.

  Thân ái !

 • Xem thêm     

  12/11/2014, 10:48:42 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bạn phải nộp các khoản:

  * Thuế chuyển quyền sử dụng đất:

  Tiền nộp = (Diện tích đất) x Giá đất x (Thuế suất)

  - Diện tích đất tính bằng m2

  - Giá đất theo bảng giá do UBND tỉnh, thành phố quy định

  - Thuế suất: 2% đối với đất nông nghiệp, 4% đối với đất ở

  * Lệ phí trước bạ = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

  - Diện tích đất tính bằng m2

  - Giá đất theo bảng giá

  - Lệ phí 0,5%

  * Thuế thu nhập cá nhân:

  - Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế;

  Thu nhập tính thuế được xác định bằng giá bán trừ (-) giá mua và các chi phí hợp lý liên quan.

  - Trường hợp không xác định được giá vốn và chi phí liên quan: 2% trên giá trị chuyển nhượng;

  Căn cứ vào quy định về giá đất của UBND tỉnh, thành phố và các nội dung cụ thể của hợp đồng, bạn có thể tính ra tổng số thuế, phí phải nộp.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  08/11/2014, 08:30:04 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Bạn tham khảo các quy định sau nhé:

  Điều 75. Luật đất đai năm 2003, Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

  a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

  b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

  c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  06/11/2014, 02:26:30 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn !

  Với thông tin của bạn thì tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

  Về diện tích đất như bạn đã trình bày la do bố bạn đứng tên nhưng đó là đứng tên riêng một mình bố bạn hay bố bạn là người đại diện đứng tên.

  Nguồn gốc đất của bố bạn có từ khi nào ? 

  Với trường hợp này nếu bạn muốn sang tên quyền sử dụng đất cho mình thì cần phải có sư đồng ý của các đồng sở hữu đất. Nếu là đất của riêng bố bạn thì toàn bộ phần đất đó sẽ được chia cho các đồng thừa kế.

  Nếu là đất thuộc tài sản chung vợ chồng thì nếu có yêu cầu chia di sản thừa kế mẹ bạn sẽ được 1/2 của khối tài sản chung. 1/2 còn lại sẽ được chia cho các đồng thừa kế.

  Thân ái !

   

 • Xem thêm     

  29/10/2014, 10:51:45 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Với thắc mắc của bạn Ls Nguyễn Huy Long-  Công ty Luật TNHH Nam Long có  ý kiến tư vấn như sau:

  Điều kiện để tách thửa ở Hà Nội ngoài quy định tại  Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UNBD thành phố Hà Nội thì các địa phương cũng có những quy định hướng dẫn cụ thể về chiều rộng lối đi chung, để đảm bào cho việc đi lại di chuyển cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

  Trường hợp này nếu quận đã có ý kiến hướng dẫn bạn như trên thì bạn nên thương lượng với chủ đất cắt thêm một phần đất nữa để đủ diện tích lối đi chung theo hướng dẫn của quận, nếu đủ điều kiện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất mới chấp nhận hồ sơ  yêu cầu tách thửa của bạn.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  23/10/2014, 02:14:41 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Trường hợp bạn hỏi Luật Nam Long tư vấn như sau:

  1. Theo quy định của Điều 66 Nghị định 158/2005 thì thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó.

  Như vậy, mẹ bạn đến UBND xã nơi mẹ bạn đăng ký thường trú để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  2. Nếu mẹ bạn được xác nhận là độc thân trong thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì mẹ bạn được toàn định đoạt đất và nhà của mình.

  Trường hợp thời điểm mẹ bạn được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà mà có quan hệ hôn nhân với bố bạn thì đó là tài sản chung và khi chuyển nhượng cần có sự đồng ý của bố bạn, hoặc có văn bản thỏa thuận đó là tài sản riêng của mẹ bạn.

  Trân trọng!

   

 • Xem thêm     

  21/10/2014, 02:10:33 CH | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

      Về nguyên tắc thì diện tích thửa đất lớn hơn hoặc bằng diện tích đất tối thiểu theo văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đó quy định thì được cấp sổ đỏ.

      Tuy nhiên Điều 29, Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật đất đai quy định trường hợp ngoại lệ. Cụ thể: 

  "1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới".

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  20/10/2014, 10:15:53 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Theo quy định, thời hiệu khởi kiện thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế, ông bà nội bạn đã mất trên 10 năm, do vậy bố bạn và các đồng thừa kế sẽ mất quyền khởi kiện, khi nộp đơn yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp về quyền thừa kế thì tòa cũng không xem xét.

  Tuy nhiên theo hướng dẫn tại Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP, khi hết thời hiệu khởi kiện thừa kế mà các đồng thừa kế có yêu cầu nhờ tòa chia giúp khối di sản thì tòa vẫn thụ lý, giải quyết nếu các đồng thừa kế có văn bản cam kết di sản là tài sản chung chưa chia, không có tranh chấp về hàng thừa kế và nhờ tòa phân chia giúp.

  Do vậy bố của bạn cần cung cấp một văn bản có sự cam kết giữa các đồng thừa kế về việc mảnh đất trên là tài sản chung chưa chia, không có tranh chấp về hàng thừa kế. Tòa án sẽ căn cứ vào văn bản này để áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết.

  Trường hợp không thể cung cấp văn bản trên, tòa án sẽ không giải quyết chia tài sản, theo đó chú của bạn cũng không có quyền sử dụng hợp pháp mảnh đất đó và không được quyền sang tên cho người khác hoặc định đoạt quyền sử dụng mảnh đất.

   Mặc dù vậy, bạn cần lưu ý nếu trong thời hạn 30 năm (kể từ thời điểm mở thừa kế) mà không ai có khiếu nại, khiếu kiện thì chú của bạn có thể được xác lập quyền sử dụng mảnh đất trên theo quy định tại Điều 247 BLDS.

  Trân trọng!

 • Xem thêm     

  18/10/2014, 10:19:29 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  1. Về việc đứng tên trong GCNQSĐ:

  Theo Điều 22 Bộ luật Dân sự thì  “Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đủ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ, thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không đòi hỏi phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

  Theo quy định này, người dưới 18 tuổi chưa đủ điều kiện tự mình xác lập và thực hiện quyền sử dụng đất. việc xác lập quyền sử dụng mảnh đất, nhà ở trong trường hợp này phải thông qua người đại diện của người đó.

  2. Về vấn đề thừa kế

  Theo điểm a, khoản 1, Điều 676, BLDS thì vợ và con có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật

  Trân trọng!

   

   

 • Xem thêm     

  14/10/2014, 09:45:06 SA | Trong chuyên mục Đất đai, Nhà cửa

  Ls.NguyenHuyLong
  Ls.NguyenHuyLong
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/04/2011
  Tổng số bài viết (3178)
  Số điểm: 24074
  Cảm ơn: 227
  Được cảm ơn 1267 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Hợp đồng được công chứng là đã được nhập số công chứng lên hệ thống Uchi, vậy nên bạn muốn thay thế nội dung của hợp đồng thì bắt buộc phải hủy hợp đồng cũ và ký mới bạn nhé. Bởi đối tượng và chủ thể của hợp đồng đã bị thay đổi.

  Thân ái!

11 Trang «<3456789>»